Jdi na obsah Jdi na menu
 


ENERGETICKÉ centra lidského těla a Vedlejší čakry

15. 11. 2008

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

zdravi4u.cz

,,Zhlédněte barevnou ukázku Centrálních ENERGETICKÝCH čaker v lidském těle, které mají na zdraví a celý náš život velký vliv."

www.seznam.name

www.extra.cz

Vedlejší čakry

,,Vedlejších čaker je celá řada, podívejme se alespoň na 12 nejdůležitějších z nich. Na rozdíl od sedmi základních (hlavních) čaker nelze tato ENERGETICKÁ centra označit nějakou jejich konkrétní barvou, přebírají vždy barvu čakry hlavní, s níž jsou právě ve spojení."

Čakra jin a čakra jang - nacházejí se uprostřed ramene. Čakra jin uprostřed levého a čakra jang uprostřed pravého ramene, otevírají se směrem vzhůru. Plní podobnou funkci jako čakra korunní, jsou jak vysílačem tak přijímačem části těla, mysli i duše, jíž jsou přiřazeny. Plně rozvinuty spojují se do podoby oblouku světla, který je vidět nad hlavou, pokud se člověk naučil plně milovat a prožívat obě součásti, složku ženskou i mužskou. Poruchy na těchto čakrách mohou způsobovat nedostatečnou identifikaci s vlastním pohlavím, potíže se zacházením s jinovými a jangovými energiemi různého druhu.

 

Vedlejší čakry výživy a odpovědnosti - nacházejí se zhruba dvě šířky prstu pod oběma klíčními kostmi a otevírají se směrem dopředu. Zadní stranou trupu jsou křivkami hlavních energetických drah těla spojeny se zbytkem energetického systému čaker. Organizují učení v pevných vztazích přebíráním úkolů a přejímáním zkušeností (potravy). Jejich funkční poruchy se projevují křečovitým lpěním na tíživé odpovědnosti nebo na strachu z převzetí odpovědnosti. Jinou funkční poruchou je neschopnost poučit se z vlastních chyb a získaných zkušeností, člověk se opakovaně dostává do stejných situací. Tyto čakry mají úzký vztah k ženským ňadrům jako zdroji výživy pro kojence.

Čakry na loktech - v oblasti všech kloubů se nacházejí vedlejší čakry. Mnohé z nich nejsou až tak důležité. Čakry ležící u loktů nejsou přímo a úzce spojeny s vnitřním energetickým systémem těla. Jejich úkolem je přijímání a vymezování ve vztazích, regulace intenzity vztahu. Častými projevy poruchy jsou proto nízká schopnost vymezit se (člověk nedokáže říci ne), nebo nedostatečně vyhraněná schopnost přijímat (člověk nedokáře říci ano). Na blokádu poukazují nepružné a kolísavé vzorce chování při navazování kontaktů a vztahů. Levá strana přitom reguluje emocionální důraz a pravá důraz, který se vztahuje k rozumu.

Čakry na dlaních - nacházejí se na dlaních a skrze auru nás spojují s vnějším světem. Prostřednictvím energetických drah probíhajících na hřbetech ruky si vyměňují informace se zbytkem čakrového systému. Vedlejší čakry jinak jsou i na bříšku každého prstu, nejsou tak důležité, byť vykonávají tytéž funkce jako čakry na dlaních, jen v omezeném rozsahu. Jejich úkolem jsou projevy energií všech čaker ve vztazích a vnímání jemnohmotných sil všeho druhu, které pronikají do systému z vnějšího prostředí. Blokády se projeví sníženou citlivostí a vnímavostí ve vztazích. Příliš pevný nebo příliš ochablý stisk ruky, chladné ruce, městnání krve v této oblasti mohou rovněž s blokádou souviset. Nedostatečná schopnost sebevyjádření, nešikovnost, nedostatek uměleckého citu jsou rovněž projevy disfunkce.

Čakry na kolenou - nacházejí se lehce nad kolenními čéškami, jsou pevně spojené s vnitřním energetickým systémem. Přes kolenní jamky jsou tato energetická centra propojena s ostatními čakrami. Organizují schopnost učení a vyučování v tom nejširším slova smyslu. Potíže a blokády se projevují formou kritičnosti, neustálé skepse, pýchy, arogance, komplexu méněcennosti či velikášství. Úplné uzavření těchto čaker je předzvěstí smrti (život je učení). Řádně vyvinuté kolenní čakry dávají organismu velkou životaschopnost, sílu, čipernost i pružnost, poskytují mu ochranu před ranami osudu. Kdo naplno akceptuje vyučování i učení, nepotřebuje dostávat od osudu „za uši“.

Čakry na chodidlech - nacházejí se uprostřed chodidel, odkud jsou v trvalém kontaktu s vnějším prostředím. Prostřednictvím nártů jsou pak spojeny s vnitřním energetickým systémem. I bříška prstů nohou skrývají další vedlejší čakry s podobnou funkcí, leč omezenou kapacitou. Čakry na chodidlech spojují všechny ostatní čakry se Zemí. Čerpají z ní energii, kterou potřebují pro zdravou funkci, odvádějí do půdy síly, které nevyužijí. Plní podobnou funkci jako čakry na dlaních, tedy co se týče vztahu k živým bytostem v širším slova smyslu. Jejich nesprávná funkce může vést mimo jiné k předčasné a příliš časté práci s horními čakrami, k příliš časté a nesprávně prováděné meditaci, ke strachu ze světa založenému na traumatech všeho druhu. Chybějící uzemnění, pocity neskutečnosti, povýšenosti, nezohledňování materiálních - tělesných potřeb jsou některými ze symptomů blokády. Jen plně funkční čakry umožňují člověku harmonický vývoj spirituálních kvalit. Podobně jako strom potřebuje mocné kořeny, je člověk odkázán na dobře fungující čakry na chodidlech, aby byl tělesně i duševně zdráv.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO