Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magická síla je ENERGIE - Symboly ENERGIE a INSPIRACE

19. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Co je to Magie?

Obrazek

,,Magická síla je energie do jisté míry jako každá jiná, například elektřina. Dá se vodit, směřovat a ukládat a používat mnoha rozličnými způsoby. Ovšem zatím co elektřina má pořád stejnou podstatu (nanejvýše se užije jako střídavý nebo stejnosměrný proud), magie má tisíce, ba ještě mnohem víc podob, forem a tvarů, které působí různě, projevují se různě a také se do značné míry jinak vyvolávají a užívají. Je nejen jinak silná, ale i jinak "barevná," může mít různá tempa a je-li spoutána nějakou vůlí, i jiné tvary. Zatímco třeba teplo nebo elektřina jsou energie dost hrubé a jen málo ovlivnitelné vůlí, magie je naopak ve své podstatě (ne vždy už ve svých projevech) síla jemná, která snadno a přirozeně reaguje na naše myšlení, emoce a snahy, a veškerý princip učení se magických umění je vlastně jen o tom jak:

- uvěřit, že jsme magického konání schopní

- uvolnit se a přizpůsobit tělo i mysl natolik, aby magie mohla volně proudit

- naučit se tuto energii přesněji formovat a vysílat

- naučit se tuto energii hromadit, přesouvat a jinak s ní manipulovat

 

,,Magie je tedy v zásadě jednoduchá a přirozená věc a stejně takové je i její používání. Někdo s jejím používáním souhlasí a někdo je tvrdě proti, faktem zůstává, že magii v její slabší a necvičené formě praktikuje dnes a denně každý z nás. V horším případě jsou to slabé neutrální kletby a výhrůžky jako: "počkej ty až, to si vypiješ !" a nebo dokonce cílené proklínání: "kéž taky zažiješ takovou bolest ty jako já !" Nemají sice podporu cvičené mysli magika, zato je často nesou emoce a ty když vyplouvají na povrch, dokážou vzít s sebou víc magické síly než kolik průměrný magik v současnosti dokáže při normálním rituálu vyprodukovat.

 

Vyvarujete se takového chování a když už něco takového řeknete, zkuste se napřed uklidnit a nedávat do toho sílu. Když už klejete a nadáváte, je lepší klít neutrálně (staré, dobré, vyzkoušené počítej do pěti ) než "to jsem ale nešika," čímž na sebe vlastně nešikovnost magicky vážete. Ideální by bylo, naučit se ovládat se a tuto zlou energii ve chvíli zloby nevypouštět, a jednou za čas jí vypustit ve velké míře ve chvíli, kdy nejsou přítomny žádné aktuální špatné emoce a kdy pouštíte spíše neutrální sílu na místě, kde to neškodí. Touto komplikovanou větou jsem chtěla říct, že zdraví náramně prospěje jít se občas vyřvat do lesa nebo jinam do přírody, kde vás většinou nikdo neslyší a zvířátka vám tu chvilku jistě prominou. Vy si ulevíte a s trochou štěstí ani následující den nebudete chraptět !"

Obrazek

,,Stejně tak, abych vás potěšila a uklidnila, dělá každý z nás i magii pozitivní. Každý vřelý úsměv nebo slůvko uvolní kapku dobré síly, každá pochvala jako: "jsi šikovný" vytvoří malou pozitivní vazbu, většinou dokonce oboustrannou a tedy pro oba prospěšnou. V každém pohlazení, polibku, ale i podání ruky je troška té dobré magie, činíme-li to upřímně, rádi a bez špatných postranních úmyslů. Stejně tak každé vysvětlení, zveřejnění pravdy a nebo naopak vyvrácení lži ničí zlou sílu a narušuje v našem životě tak běžné negativní vazby. Když zamilovaný upřímně zašeptá nebo napíše miluji tě, předá tím velkou porci té nejryzejší energie, která příjemci pomáhá a léčí ho opět po všech stránkách."

Obrazek

,,Dobrou energii po troškách uvolňují všichni dobří lidé, kamarádi mezi sebou a některé typy osobností (třeba správná obsluha v čajovně), které ji šíří prostě všem.“     Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

Jsou sice vhodné jako amulety a talismany k nošení, ale stejně tak dobře budou působit na obrázcích nebo jako figurky ve vaší blízkosti. Svou přítomností nás inspirují a ovlivňují svou energií. Podstatné je to, že známe jejich význam a přijímáme jejich poselství. Mějte na paměti jejich symboliku, když někoho obdarováváte.

Slon
Symbol pochází z indické kultury, kde na sebe bere tuto podobu bůh Ganéša. Přináší do domu štěstí a odstraňuje překážky. I u nás je to velice oblíbený symbol, který souvisí s moudrostí a uměním. Zlepšuje paměť. Pro lepší účinek si vyberte slona zobrazeného se zdviženým chobotem.

Delfín
Dokonale spojuje mužský a ženský princip. V řecké mytologii je delfín zasvěcený bohyni lásky Afrodité a bohu slunce Apollonovi. Arabové věřili, že delfín doprovází duše zemřelých do podsvětí. Obraz delfína jako duchovního prostředníka používali i první křesťané. Jako talisman nám bude napomáhat k pozitivnímu myšlení a harmonii ve vztazích, lásce a bohatství.

Pegas
Bílý okřídlený kůň známý z řeckých mýtů. Je to zvíře, které patří k lunárnímu principu. Přivolává múzu básnictví a inspiraci. Podporuje představivost a tvořivost.

Drak
Napomáhá vítězství nad temnými silami podsvětí. Původ tohoto symbolu je nejspíš v Asii, kde je dračí síla velmi obdivována dodnes. Draci se však vyskytují ve všech mytologiích odnepaměti. Lidové příběhy se draky přímo hemží. Jeho zobrazení na amuletu nebo talismanu dodává energii, nezávislost a svobodu.

Had
Působí na lidskou představivost více než kterékoliv jiné zvíře. Kult hada patří k těm nejstarším. Had ztělesňuje posla podsvětí, je to prostředník mezi zemí a peklem, ale také symbol moudrosti a vědění, schopnosti vyváznout bez újmy ze složitějších situací. Je častým symbolem sexuality a duchovního růstu, reprezentuje ženskou energii a její projevy. V mnoha kulturách je přítomen už při stvoření světa v podobě kosmického hada. Pochopení symboliky hada je pro každého z nás klíčové. Na jedné straně zastupuje temné, nevyzpytatelné síly, na druhé léčivé, regenerující.

Uroboros
Mystický symbol věčnosti v podobě hada nebo draka polykajícího svůj ocas. Kruh, který takto vzniká, představuje nekonečný kosmický cyklus. Vyskytuje se již ve starých kulturách. Bude nám nápomocen v nebezpečí a nechá vyniknout silným stránkám naší osobnosti.

Motýl
Motýl je symbolem lidské duše a její schopnosti vyvíjet se. Procesem, kterým prochází – od housenky až po úplnou přeměnu v motýla – připomíná nesmrtelnost duše a koloběh znovuzrození. V řecké symbolice představuje Velkou matku a s ní spojenou moudrost. Nejrozšířenější představa u nás ohledně motýla je nestálost, bezstarostnost. Pokud procházíte obdobím plným významných změn, vyberte si jako talisman motýla. Je dobrým průvodcem v období transformace.

Kočka
Ochraňuje majetek, přináší štěstí a nezávislost. Je spojována s měsíčními bohyněmi. Bude podporovat vaši ženskost, kočičí vlastnosti.

Pavouk
Amulet s tímto symbolem je inspirován přesvědčením amerických indiánů, kteří pavouka používali jako ochranu před všemi hrozbami, ale hlavně před intrikami a zákeřností nepřátel.

Ropucha
Žáby a ropuchy mají bohatou symboliku. Neexistuje kultura ani náboženství, ve kterém by neměly svůj význam. Všude jsou považovány za stvoření měsíční, reprezentují tedy ženský princip. Často jsou spojovány s dlouhověkostí a bohatstvím. V antice byly dokonce symbolem bohyně lásky Afrodité. V křesťanské Evropě jsou naopak spojovány s čarodějnicemi.

Klíč
Pokud ho použijete jako symbol, bude před vámi otvírat zamčené dveře. Usnadňuje průběh různých událostí a přispívá k úspěchu. Dozajista ochrání vaše tajemství.

Slunce
Je plné optimistické energie, vítězství nad temnotou. Jako talisman bude přinášet spoustu pozitivní energie, sílu bojovat a vůli vítězit. Jako symbol mužského principu podporuje aktivní přístup k životu, uvědomění, přináší úspěch, chuť do života, rozmnožení majetku a společenský úspěch.

Měsíc
Zlepšuje intuici, podporuje ženskost, harmonizuje vztahy v rodině.

Srdce
Jako amulet podporuje harmonické vztahy, nalezení lásky a oblíbenost mezi přáteli. Srdce vysílá signály k seznámení a celkově zjemňuje. Je pro vás vhodné, pokud cítíte nedostatek lásky a toužíte se seznámit.

Želva
Plodnost, zdraví, dlouhověkost, nesmrtelnost. V Číně je považována za prorockého tvora a její krunýř se používal při věštění.

Včela
Představuje sílu ohně. Symbolizuje pilnost, odvahu, smysl pro řád a povinnost, čistotu.

Ryba
Pro nalezení pokladu (buď vnitřního, nebo vnějšího). Představuje sílu obnovy a znovuzrození.

Sova
Patří jednoznačně k symbolům okultních sil. Ve starých kulturách byla ptákem smrti. Prérijní indiáni nosili soví peří jako magický talisman. Ve starověkém Řecku byla sova zasvěcena bohyni moudrosti Pallas Athéně. Podporuje věštecké umění, studium a rozvoj intelektu.

Spirit

 

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU