Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtyři ZÁKONY vesmírné ENERGIE a Duchovní ZÁKONY

26. 6. 2009

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

,,Uznejte, že na těchto zákonech

je pravdou každé slovo !"

,,Čtyři zákony vesmírné ENERGIE“

Obrazek

 1. Zákon lásky

,,Láska plyne“

,,Láska je pralátka. Nekonečná a všudypřítomná tvořivá energie světla. Pokud neplyne, někde je zádrhel. Lásku prostě máte dávat a přijímat stejnou měrou. Takže například, máte-li ve vztahu pocit, že jste to vy, kdo pořád dává a nic nedostává, snažte se hledat, kde je chyba. Nejspíš v tom, že podvědomě nechcete nebo nemůžete přijímat - čistěte bloky univerzálním světlem, které si na sebe stáhnete jako lampu v kuchyni. Možná jste si přijímání lásky zakázali, pak zrušte zákaz v srdci : ruším zákaz přijímat, dávat, prožívat lásku, žiji tento život v transformaci. Třeba se jenom lásce neumíte otevřít, vnímat ji, protože máte strach ze zklamání, opuštění, ztráty, bolesti (viz 4. čakra). Stačí přijmout a propustit strachy, pocity viny, odpustit si, to znamená jen otevřít srdce, především vůči sobě !“

2. Zákon karmy

,,Oko za oko, zub za zub“

,,Nebojte, nejde o nic krvavého, jen: "co zaseješ, to sklidíš". Ale pokud si pořád říkáte: "Proč mi tenhle člověk ubližuje?", pak vězte, že jste mu nejspíš v minulém životě ubližovali vy a je načase vědět, jaké to je. Pak už snad nebudete ubližovat dál, ani vám pak nebude ubližováno (a jestli ano, máte ještě zažít určitou další karmickou zkušenost, kterou jste buďto úplně nepochopili, nepřijali, nebo vám z nějakého úhlu pohledu ještě chybí. Neřešte to, jak se říká zbytečně se tím nezavzdušňujte, mávněte rukou, odpusťte mu a jděte dál - on to nechtěl udělat, jen musel. Protože osud je osud a dohoda duší, dohoda duší. A kdo by se pořád zaobíral tím, co mu kdy kdo provedl a proč, v životě jsou přece důležitější věci, třeba kdo jsem já, co se mám ještě naučit, kam jdu a proč...“

Obrazek 

,,Karma se dá čistit v srdeční čakře v oblasti fyzického srdce. Pozveme si tam ty, kteří nějak ovlivňují buď nepříjemně nebo až moc příjemně náš život a poprosíme je jednoho po druhém o odpuštění, sami jim odpustíme, odpustíme i sami sobě, dáme svobodu jim a poprosíme o tu svou. Pokud to provedeme opravdu z otevřeného srdce, je po karmě jednou pro vždy. Čistíme i emocionální stopy s tím spojené stejným způsobem. Jen karmický způsob života se většinou musí odžít - to je ta osudovost, kterou naše duše pro tento život naplánovala. Jsou to zkušenosti k nezaplacení, na které většinou už nikdy nezapomeneme, tudíž se nemusí opakovat. Pokud se nám to podaří přijmout, pochopit, pak můžeme tyto z hlediska člověka většinou nepříjemné věci prožít jen ve své mysli, tedy psychice a z karmického kruhu tak vyjít. To je v tomto životě záměrem mnoha lidí : zkusit žít šťastný život na Zemi.“ 

3. Zákon stejnorodosti

,,Jakou energie vyšlete, taková se vrátí. Vrána k vráně sedá.“

,,Nikdy vás nezaskočí nic, co v sobě nemáte. Tedy například agrese fanatika - i tuto energii v sobě máte. A pokud vás emočně dostane, pak ji přijměte za svou do obrazu své celistvosti a emoce z ní vzniklé propusťte. Zákon jde vysvětlit i úplně jednoduše jako Jarka Sedláčková v časopisu Style (duben 2004): Někdy jste naštvaní a nabručení, někomu odseknete ? A pak - někdy - už jste na to dávno zapomněli, objeví se ten, kdo vám to vrátí. Možná vrátný nebo paní za přepážkou, kolega, kamarádka, syn. Zkuste na to dávat si pozor, vždyť málokdo má zapotřebí koledovat si o nepříjemnosti ( pravdivost tohoto doporučení můžu potvrdit : kolikrát jsem se už vzbudila naštvaná, vynadala psovi, že chce venčit, nabručeně pozdravila sousedy, odploužila se do práce, kde jsem nasupeně seděla u počítače - nikdo se na mě neusmíval, protože jakékoli pokusy okolí o něco pozitivního jsem odrážela svým výrazem a vzdechy. Myslíte, že jsem měla hezký den ? NE ! A když jsem svou "blblou" náladu, nadto způsobenou nějakou nesmyslnou maličkostí typu "zase kilo navíc" zapudila a měla radost, že nefouká vítr a čeká mě psaní zajímavého článku, celý den byl fajn...).“

4. Zákon nevměšování

,,Nemůžeme manipulovat ostatními. Nemůžeme brát záměry jiných duší na sebe, případně jiným záměry jejich duší měnit. To se týká hlavně nutnosti jejich poznání, získání zkušeností. Tam, kde je láska, je přirozená volnost. Závislost není láska. Tyto věty se týkají svobody každého z nás - máme nezadatelné právo být takoví, jací jsme a nikdo druhý nás nemůže přetvářet. Pokud nemáte rádi, když vás někdo ovládá, není ani důvod to dělat druhým ( napadá mě jednoduchá a notoricky známá věta "Nečiň druhým to, co nechceš, aby činili oni tobě" - jak jednoduché a těžké zároveň, co ? ).

Obrazek

 ,,Pokud uznáte, že na těchto zákonech je alespoň zrnko pravdy, blahopřeji vám ! Dokážete-li se jimi řídit, máte před sebou velmi příjemný život."   Ludmilka

Vypsáno z Duchovních zákonů

 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

 

Duchovní ZÁKONY

 

,,Mezi naším tělem, myslí a vesmírem probíhá neustálá a dynamická výměna energie. Energie člověka je projevem kosmické energie. Její zastavení by bylo jako zastavení krevního oběhu. Tato harmonická interakce se projevuje v našem životě jako ZÁKON DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ."

,,Pochopení tohoto zákona nám v našem životě napomáhá k udržení cirkulace hojnosti a bohatství i všeho ostatního."

,,Braní i dávání obsahuje každý vztah. Dávání plodí přijímání a přijímání plodí dávání. Jestliže zastavíme tok kteréhokoli z nich, narušujeme tím fungování VESMÍRNÉ INTELIGENCE."

,,Každé semeno v sobě obsahuje příslib tisíců stromů. Podmínkou splnění příslibu je, že každé semínko odevzdá svoji inteligenci úrodné půdě. Skrze tento akt dávání se může jeho neviditelná energie přelít do materiálního projevu, jímž je strom."

,,Zákonu dávání a přijímání podléhá i náš vztah k penězům. Zastavíme-li jejich cirkulaci – když naším jediným úmyslem je peníze schraňovat a střádat – zabraňujeme tím zároveň přítoku peněz do našeho života, neboť peníze jsou životní energií. Peníze, ať se už jedná o jakékoliv jejich množství, musí téci podobně jako řeka, jinak začnou stagnovat, shlukovat se, dusit samy sebe a podkopávat svoji vlastní sílu. Cirkulace je udržuje při životě a při síle."

,,TEDY COKOLI, CO MÁ V ŽIVOTĚ NĚJAKOU HODNOTU, SE ZMNOŽUJE POUZE TEHDY, KDYŽ JE TO DÁVÁNO!"

,,To, co se dáváním nezmnožuje, nemá cenu dávat, ani to nestojí za to, aby to člověk dostal. Pokud máme pocit, že jsme darem něco ztratili, pak jsme ve skutečnosti nedarovali, a takový dar nebude mít ani za následek přínos či přírůstek. Dáváme-li nepřejícně a s pocitem lítosti či ochuzení, není naše dávání podloženo energií. Úmysl provázející naše dávání a přijímání je tedy tím nejdůležitějším. Úmyslem by mělo být vždy vyvolat štěstí jak u dávajícího, tak u přijímajícího, neboť štěstí udržuje a podporuje život, a vytváří tudíž růst. To, čeho se nám dostane zpět, je vždy úměrné tomu, co jsme dali, za předpokladu, že je naše dávání bezpodmínečné a vychází ze srdce. Z toho důvodu musí být akt dávání radostný, musíme se při něm nacházet v radostném rozpoložení mysli a tato radost musí vyplývat ze samotného aktu dávání. Pak se energie provázející dávání mnohonásobně zvětší."

,,Jak uplatnit zákon dávání ve svém životě ?"

,,Pokaždé, když k někomu jdu nebo někoho potkám, mohu mu dát dárek. Dárkem může být úsměv, pochvala, květina nebo laskavé slovo. Jednoduše dám něco každému, s kým přijdu do kontaktu, a tím započnu proces cirkulace radosti, blahobytu a bohatství ve svém životě a v životě druhých."

,,S vděčností také přijmu všechny dary, jichž se mi každodenně od života dostává - sluneční svit, ptačí zpěv, jarní deštík či první zimní sníh. Otevřeně přijmu taktéž dary od ostatních lidí, ať již se bude jednat o materiální věci, či nikoli, ať půjde o peníze, uznání či ochotu pomoci."

,,Přijmu závazek, že budu podporovat udržování cirkulace bohatství ve svém životě a že budu VĚDOMĚ PŘIJÍMAT NEJDRAŽŠÍ DARY ŽIVOTA – DAR PÉČE, CITU, OCENĚNÍ A LÁSKY…"

,,Pokaždé, když někoho potkám popřeji mu - ŠTĚSTÍ, RADOST, ÚSMĚV, LÁSKU, ZDRAVÍ..." ( co mi zrovna příjde na mysl )

Z posvátných rozhovorů

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO