Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dikša je ENERGIE v rukou a ENERGIE Ra-Sheeba

23. 1. 2009

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

,,Co je to Dikša“

Obrazek

 ,,Deeksha - energie v rukou.“

,,Dikša je přenos energie velmi vysoké úrovně, která má vlastní inteligenci. Její působení otvírá v člověku možnost dostat se do stavu, kdy je schopen uvědomit si svou skutečnou podstatu. Dikša rovněž umožňuje uvědomit si jak mysl člověka ovládá, uvědomit si své strachy, fobie, falešné představy a všechny negativní pocity a programy, které brání člověku k plnému a šťastnému prožívání života.“

,,Přenos energie může proběhnout různými způsoby. Nejčastější, ne však jediný způsob, je přikládání rukou na hlavu.“

,,Probuzené vědomí“

,,Andrew Newberg, profesor medicíny na univerzitě v Pennsylvanii je autorem uznávané knihy „Proč Bůh neodešel“. Newberg ve snaze propojit současnou vědu s duchovnem studoval za pomocí metody SPECT osm Tibeských Buddhistických mnichů během praktikování meditace. Obrázky pořízené touto metodou ukazovali, že oblast prefrontálního kortexu je během hluboké meditace červeně zvýrazněná, což indikuje zvýšené prokrvení a zvýšenou neurální aktivitu v této oblasti. Překvapivě ve stejný čas se temenní oblast zbarvila modře, což indikovalo pokles mozkové aktivity v této oblasti a tuto oblast Newbeg později nazval OAO ( Orientačně Asociativní Oblast )“.

,,Newberg teoretizuje o tom že, pokud se meditující oprostí od vnějšího světa, vstup vjemů do OAO je blokován a neurální aktivita této oblasti ustane. Ve stejný čas vlivem intenzivní koncentrace ( na matru, boha nebo guru ) se prefrontální kortex neboli Oblast Asociovaná Pozorností (OAP) silně aktivuje a převezme roli nového mozkového centra pro vnímání.“

http://reiki.unas.cz/galerie/r4b.jpg

,,OAO je oblast, která nám dává schopnost se orientovat v čase a prostoru, také nám umožňuje vnímat fyzické omezení našeho těla a vnímat já jako něco odděleného od zbytku vesmíru. Pokud je OAO deaktivováno vnímání fyzických limitů našeho těla a oddělenosti já zmizí. Mozek už pak není schopen vytvářet hranice mezi já a vnějším světem nebo se orientovat ve fyzické realitě. To má pak podle Newbega za následek, že mozek nemá jinou šanci než vnímat já jako něco nekonečného a propojeného s každým a se vším. Tento stav Newberg nazývá Absolutně Jednotné Bytí. Obvykle dáváme přednost názvu stav Jednoty.“

,,Newberguv výzkum naznačuje, že k procesu probouzení vědomí nedochází pouze vlivem změny psychologie nebo změny filozofie či hodnot. Ne, je to hlavně vlivem zásadních změn ve fungování mozku, kdy dojde k přesunu z dominantní temenní oblasti OAO do oblasti prefrontální kortexu OAP. Když je hyperaktivita oblasti OAO snížena a nízká aktivita oblasti OAP navýšena, dojde k přesunu řídících center a osoba je pak probuzena do vyšších stavů vědomí. Nová realita, kterou pak může vnímat je mnohem skutečnější než ta předchozí.“

,,Některé z Newbergvých poznatků, byly potvrzeny neurologem Richardem Davisonem z univerzity ve Wisconsinu. Davidson spolupracoval s Tibetským Dalai Lamou, který poslal osm z jeho nejpokročilejších meditujících do Davidsonovy laboratoře vědeckých studií.“

Obrazek

 ,,Použitím metod EEG a fMRI, Davidson studoval mnichy během hlubokých meditací a zjistil vysokou aktivitu prefrontálního kortexu a to hlavně v jejich levé části, která souvisí s pocitem radosti, štěstí a soucitu. Záznamy EEG během hluboké meditace ukázaly ve stejné oblasti silné vlny Gama.“

,,Protože jsme neměli žádný detailní popis duchovního stupně uvedených mnichů, tak nevíme jestli, se některý z nich nacházel trvale v tomto probuzeném stavu.“

 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

,,Energie Ra-Sheeba“

,,Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců.“

Obrazek

 ,,Původ Ra-Sheeby nalezneme v tajemném Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci. Jediný, kdo měl sílu zasvěcení do této techniky předat lidem byl faraón. Po smrti faraóna bylo vše ztraceno a tak, jak strážci postupně umírali, mizela i Ra-Sheeba.“

,,V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni tuto energii získat.“

,,Dnes by měla být mnohými udržována a bude hodnotnou podporou vzestupu. Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie „RA“ s „Sheebou“.

,,Léčení energií Ra-Sheeba“

Ra : zdroj z centra Velkého Centrálního Slunce (slunce všech galaxií).

Sheeba : sexuální, kreativní, radostný výraz Lásky, ženská část pilíře léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji. „Sheeba“ nám ukazuje cestu k „Ra“.

,,Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných. Léčení energií Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech – čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních.

,,Zasvěcení do Ra-Sheeby“

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby ?

,,Budete rezonovat s myšlenkou a vibracemi zasvěcení do Ra-Sheeby . Budete tuto energii znát, jen musíte být do ní znovu zasvěceni. V současné době jsou to ti, kteří se „vrátili“ a chtějí být znovu „strážci“ a držitelé energie Ra.“

,,Kdo může být zasvěcen do Ra-Sheeby ?“

,,Zasvěcení je pro ty, kteří absolvovali 2.stupeň Reiki nebo podobné techniky, ale i pro ty, jejichž vibrace energetického pole se nacházejí ve vyšších vibračních spektrech (možno zjistit kyvadlem, intuicí a jinými technikami).“

,,Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a jsou naladěni přijmout tyto mocné frekvence. Je to zvláště u nás, kteří máme silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat vaše vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií je pro vás určena.“

Obrazek

 ,,Zasvěcení do Ra-Sheeby“

,,Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít velmi silnou zkušenost setkání s vašim vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě, také můžete pocítit přítomnost dračích průvodců, kteří s námi byly už od doby bájné Atlantis. Po zasvěcení se mění všechny barvy aury na zlatou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti, mění se DNA a zvyšují se spirituální schopnosti v zasvěceném stavu.“

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR