Jdi na obsah Jdi na menu
 


ENERGIE krystalu - Neobyčejná ENERGIE - ENERGIE mrtvých

19. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,ENERGIE  KRYSTALU“

Obrazek

,,V krystalu proudí energie, která není magického původu, ba přírodního. Tuto energii lze ale uvolnit. Energie zároveň způsobuje záření krystalu. Krystal jí má prakticky nekonečnou, dokud není rozbit. Tuto energii si krystal vyrábí tak, že pohlcuje ze vzduchu kyslík, který v sobě mění pomocí přírodních prvků v energii. Na druhou stranu svým zářením vypouští do okolí oxid uhličitý. Jde v podstatě o princip dýchání, jako u člověka. Z toho plyne, že krystal se nemůže vyskytovat nikde jinde, kde není kyslík (např. vesmír…. je to trochu extravagantní příklad, ale je…). Energii, kterou krystal obsahuje, zároveň i vyzařuje, lze uvolnit.“

,,Tvar tohoto krystalu není nijak odlišný od ostatních jehlanovitých krystalů (tento krystal má tradiční jehlanovitou podobu). Je modré barvy a není průhledný, ale průsvitný ano. Jeho povrch je hladký a hrany jsou tupé, avšak pravoúhlé."

,,Krystal má tendenci zářit. Vyrůstá z kamene, ale nelze jej spatřit vyrůstat z kamene na povrchu, nebo třeba na louce apod. Záření do okolí osvítí ve tmě asi patnáct sáhů od místa, kde krystal spočívá.“

Obrazek

 VÝSKYT A HOJNOST

,,Krystaly se vyskytují ze zásady párově. Někdy je možné, že na daném místě narazíte i na větší počet párů krystalů. Jak je již zmíněno nahoře, krystaly nelze spatřit „vyrůstat“ na zemském povrchu. Vždy je lze vidět pouze v podzemí. Krystaly mohou v jeskyních vyrůstat i ze stropu. Není podmínkou, že musejí vyrůstat z podlahy."

 

,,K jejich výskytu ještě uvedu, že v místě, kde je např. jenom jeden pár, se vždy nalézá zdroj vody, ať už podzemní, či povrchové. Poznámkou k tomu… Podzemní vodou myslím vodu pod podlahou jeskyně, nebo komplexu, kde se krystaly nacházejí, poněvadž se nemohou vyskytovat jinde než pod povrchem země. Povrchovou vodou myslím tu vodu, která je vnořená do podlahy (jako např. jezírko, říčka, pramen apod.)."

 

,,Zdroj vody bude vždy tak veliký, jako je dvojnásobná velikost obou krystalů. Může být i větší, ale nikdy ne menší. Toto uvedené je minimální velikost a platí i o hloubce vodního zdroje. V jeskyni však může také být jezírko, ale krystaly budou vyrůstat ze stropu. I to je možné. Příroda si už najde způsob, jak umožnit krystalům růst právě tady. Jedinou podmínkou pro takovýto výskyt krystalů je, aby zde byl vodní zdroj a vše bylo pod zemským povrchem. Tyto krystaly jsou velmi vzácné a staré. Tím myslím, jako že se na našem světě vyskytovaly ještě dlouho předtím, než vůbec po světě chodili první lidé.

Obrazek

 JAK SE DÁ VYUŽÍT ZÁŘÍCÍ ENERGIE ?

,,Záření, které vydává krystal se dá prakticky využít. Lze za jeho pomoci vytvořit některé alchymistické předměty, jako je „Krystalová svítilna.“ Svítící krystal dále lze využít hlavně jako osvětlení."

UVOLNĚNÍ ENERGIE

,,Vzácná energie v krystalech se dá uvolnit ven, což bude mít ten následek, že z krystalu bude vycházet jeden celistvý modře zářící paprsek. Energii z krystalu lze uvolnit jediným způsobem."

 

A to je tento: Krystaly rostou zejména párově, tedy vedle sebe. Mají společné vlastností, jako je stejná zářivost, velikost, hladkost atd. Jelikož rostou v onom páru vedle sebe, patří k sobě. Pozoruhodné u těchto krystalů je to, že jsou spolu oba krystaly z páru propojeny zvláštní přírodní silou (poutem), která způsobuje to, že pokud se jeden z krystalů vzdálí od druhého na vzdálenost více než 10 sáhů, začnou se krystaly zahřívat a zároveň začnou vyzařovat energii ve formě jednoho celistvého paprsku. Paprsek je rovný, nijak neohýbaný, 5 coulů v průměru tlustý. Paprsek září do takové dálky, dokud nenarazí na něco tvrdého (tím může být např. kámen, skála, kov, sklo, tudíž i zrcadlo, jakákoliv bytost atp.). Paprsek vyšlehne z obou krystalů současně a současně také proudí. Proudění je ukončeno, jakmile se zase krystaly přiblíží k sobě na méně jak deset sáhů. Krystaly od sebe nelze vzdalovat do nekonečna. Jakmile překročí hranici čtyřicet sáhů od sebe, jejich povrchy budou natolik rozžhaveny, že krystaly explodují (exploze bude vypadat asi tak, že krystal zazáří jasně modrým světlem a rozletí se velkou rychlostí do všech stran, přičemž může zasáhnout úlomky okolí až 15-ti sáhů a zranit vše, co se v něm nachází za 12-17 životů). Krystaly je možno držet v ruce do doby, než překročí hranici 15-ti sáhů. Pak jsou žhavé tolik, že se o ně ten, kdo je drží v ruce, popálí a zraní se za 1k6 životů."

 

,,Energii ve formě paprsku lze z krystalu vypudit ještě jedním způsobem. Tento způsob je přírodní. Při tomto způsobu je zde ještě jedna věc, o které je se dobré zmínit. Jak se krystaly vzdalují, stoupá teplota uvnitř a na jejich povrchu. Změnou teploty dojde ke změně stavu energie a ta se potom vyzáří v podobě paprsku."

,,Umělým způsobem je to tak, že jeden z párových krystalů se rozbije. Pozor…! I když bude jeden párový krystal rozbit, zbylý krystal budu stále zářit. S tím jedním zbylým krystalem se může nyní provést tzv. „Zahřívací proces“. Ten spočívá v tom, že krystal se uloží do nějakého prostředí, které způsobí zvýšení jeho teploty. Ke zvýšení teploty může dojít zahříváním nad ohněm (což bude trvat stejně dlouho, jako zahřívání ve vařící vodě, ale povede se to), výbuchem a nebo ponořením do horké kapaliny. Co se týče výbuchu, jde o výbuch malého rozsahu (postavám by způsobil zranění za 1k6 životů). Krystaly jsou odolné výbuchům Ohnivé hlíny i Nebezpečnému ovoci. Takovýto výbuch vytvoří dostatečnou teplotu na to, aby se krystal zahřál na požadovanou teplotu a vyzářil energii. Sice jenom na krátký časový interval, ale přeci jen. Při ponořování do horké kapaliny, se bere v úvahu vařící voda, načež bude trvat zahřátí 1 směnu (ale voda musí být stále zahřívána) a paprsek bude zářit tak dlouho, dokud voda nevychladne a krystal neztratí svoji teplotu."

Obrazek

 PŘÍRODNÍ VLASTNOST

,,Krystal zastrašuje a má negativní účinky na „zlé bytosti“. Těmito bytostmi se myslí Nemrtvé. Proti Nemrtvým se dá použít tak, že s ním na ně stačí posvítit. Světlo vycházející z krystalu má na Nemrtvé zastrašující účinek. Znemožňuje jim útočit do té doby, dokud budou v dosahu světla (tzn. v okruhu 10 sáhů od krystalu). Zároveň veškeré útoky, které budou vedeny na nemrtvého, jenž bude pod vlivem záření krystalu, se budou počítat, jako by se nemrtvý nebránil (automaticky -3 k OČ)."

 

,,Pakliže se povede někomu vyvolat paprsek a zasáhnout jím nemrtvého, způsobí to jeho smrt. Takto ale lze zabít pouze tyto nemrtvé: Kostlivec, Zombie, Ghúl, Duch a Mumie.  Ostatní nemrtví, kteří budou zasaženy paprskem budou na 6 kol ochromeni a neschopni žádné akce (pokud se budou bránit útoku, počítej jako útok na nehybný cíl). Pouze u Spektry a Upíra bude ochromení trvat pouze 3 kola. Při zásahu paprskem vznikne ale jedno velmi pozitivní plus. Zasažený nemrtví bude obdržovat dvojnásobná zranění od Energetických kouzel."

 

,,Druhou přírodní vlastností je to, že pokud zasáhnete paprskem normální živou bytost (jako je člověk, elf, trpaslík, ale i zvířata), způsobíte jí těžký šok, který se projeví neschopností jakékoliv akce na 3 kola, ale bytost normálně vnímá a může reagovat (mluvit atp., ale ne útočit, nebo se bránit). Pokud na ni bude veden útok, počítá se to jako útok na nehybný cíl. Dále je možné, že bytost omdlí. Je to past na Int -8- omdlí / neomdlí. Pokud bytost omdlí, zůstane v tomto stavu 2 směny. Po probuzení je ještě 6 kol v šoku a po tuto dobu má postih -2 k ÚČ a -1 k OČ. Do doby, než se normálním způsobem nevyspí má postih -1 k ÚČ a OČ, nejdéle však 24 hodin. Poté upadá do mdloby automaticky. Tento stav potrvá 6 směn. Bytost je po něm vyčerpána a musí si nutně odpočinout. Je potřeba, aby se alespoň na 16 hodin vyspala. Pakliže se tomu tak nestane, má ve stavu vyčerpání postih -4 k ÚČ a OČ a její pohyblivost se sníží na 1/3. Pokud si neodpočine 16 hodin, její inteligence se natrvalo sníží o dva stupně. Pokud se vám ještě k tomu všemu povede jí zasáhnout do očí, může to způsobit dočasné oslepnutí. To je past na Odl -8- oslepnutí / nic. Pokud neuspěje v hodu proti pasti, bude dočasně na 6 směn oslepena. V tomto případě nemůže útočit a ani se bránit. Pakliže uspěje, hází si proti pasti na omdlení, která je uvedena nahoře."

 

,,Příroda skrývá své poklady kde se dá. My jsme tu jenom od toho, abychom je nalézali. Otázkou je - proč nám je nechce ukázat sama ? Protože by už nebylo co objevovat a člověk by se tak stal zbytečným.“

 

,,Takto se alespoň můžeme nazývat objeviteli a zakladateli některých nových směrů, které jsme vystavěli na našich objevech, které ukrývá příroda.“     Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

,,Neobyčejná energie"

Obrazek

 ,,Pro mnohé indiány je Kruh medicíny obrazem životní esence a spojení s Velkým duchem, s absolutnem. Je to místo rituálů a modliteb, kde se získává duchovní síla a ,,silné duchovní léky" kanálem, kterým plyne neobyčejná energie. Vize a okamžiky jasnovidectví tam mají nejen indiáni."

 

,,Indián Black Elk z kmene Lkota říká : ,,Všechno, co stvořila síla světla, má tvar kruhu nebo je kulaté. Země je kulatá jako míč a takový tvar mají i hvězdy. Slunce vychází a zapadá do kruhu. Měsíc také. Dokonce roční období vytvářejí kruh svým následováním po sobě a vždy se varcejí ke svému začátku. Tak je tomu se vším, co je poháněno silou vesmíru."

 Obrazek

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

,,Energie mrtvých"

Obrazek

,,Jeden z fyziků přišel na dosti zvláštní nápad - umístit do zásahu generátoru elektromagnetických vln lidské pozůstatky. V první fázi šlo o vypracování matematického modelu určité frekvence, řidící proces zanikání energoinformačního pole obklopujícího tělo člověka. Vědci totiž předpokládali, že po smrti by toto pole mělo přestat existovat. Ukázalo se však, že pole existuje dál. Zpočátku zkoumali tělo hodinu po smrti, potom po několika hodinách, ale pokaždé z něho vycházelo záření. Nakonec zkoumali tělo osoby, která byla tři dny po smrti, ale záření se udržovalo dále. Tato skutečnost si vyžádala další výzkum. Ukázalo se, že charakter záření odráží příčinu i okolnosti smrti. U těch, co zemřeli přirozenou smrtí ve stáří, vyzařování organismu postupně sláblo a po dvou dnech se ustálilo na velmi nízké úrovni. V případě osob, které zemřely násilnou smrtí, nečekaně, po 20 hodinách záření prudce vzrostlo a po čase se stabilizovalo. Ale u sebevrahů a nebo bestiálně zavražděných lidí intenzita aury podléhala náhlým výkyvům a napětí cyklicky vzrůstalo a klesalo. Ti, co zkoumali mrtvá těla těchto lidí, ani po pěti dnech nezaznamenali stabilizaci vyzařování. Zjístili i to, že těla sebevrahů ,,svítí" jinak než těla zavražděných, což může v budoucnu pomoci soudním lékařům určit příčinu smrti. Tyto výzkumy svědčí o ,,informační kostře" člověka, která existuje nezávisle na jeho fyzickém těle. Po čase se ,,rozplyne" v prostoru, aby se částečně vznesla do neoosféry ( specifického prostoru, o kterém psal už ruský vědec Vernadskij ) a částečně do kosmu."

Obrazek

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ