Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jediná základní ENERGIE - Tisíce let staré učení - ENERGETICKÉ vysávání člověka člověkem - BIOENERGETIČTÍ upíři hrozí

15. 11. 2021

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 Jediná základní energie

https://www.cestyksobe.cz/wp-content/uploads/2018/05/885-8.jpg

Na světe je jen jedna jediná základní energie, jediná kosmická energie, a tato síla usiluje o to tvořivě se uplatnit prostřednictvím každého z nás. Musíme se proto stát volnými kanály, aby nám mohla energie proudit bez zábran. Každý z nás je ohniskem, podobně jako je žárovka ohniskem protékajícího elektrického proudu.

Pramen kosmické energie vyvěrá v harmonickém rytmu míru a radosti. Necháme-li tuto sílu proudit v sobě kladně, jednáme v souladu se zákonem této kosmické energie a zpřítomňujeme ve svém životě harmonii, zdraví, mír a všechna bohatství nekonečného.

Když se však naopak oddáme sebelitování, sebeodsuzování, nenávisti, či jakékoliv jiné negativní formě myšlení nebo cítění, kosmická eenergie v nás zůstane spoutána a to vede k poruchám všeho druhu.

Pramen kosmické energie je účinný a existují kosmické zákony, které platí. A že tedy jde o to, uvést nitro každého člověka - psyché, podvědomí - v soulad s kosmickými zákony a s kosmickou energií, která vyvěrá z nejvyššího principu. A že modlitba to je nejniternější přání, spojené s nezlomnou důvěrou ve splnění tohoto přání, dokáže zdánlivě nemožné.

Život je energie, síla a tvoření. Pramen kosmické energie je účinný, proto člověk má schopnost naladit se na zdroj kosmické energie, na pramen vší síly a energie. A prosí-li o ukázání cesty, inspirace a nové tvůrčí ideje, dostane se mu jich.A u každého problému existuje řešení a na každou otázku odpověď. Jako se člověk učí získávat energii ze slunce, může se také naučit, pokud se na to zaměří a bude tomu sám věřit a důvěřovat, podílete se na kosmické energii a tak utvářet svůj život šťastně a úspěšně.

Tomu po čem toužíte, musíte ve svém podvědomí vytvořit duševní ekvivalent svých přání. Cena, která se od vás žádá je Věřit si ! Dříve než můžete brát, musíte dávat. Aby jste mohli sklízet, musíte zasít semeno do země. Abyste svým ideálům, nadějím a touhám propůjčili život, musíte jimi nechat proudit kosmickou energii.Říkejte si, že s pomocí kosmické energie, na níž se podílíte, jde všechno hladčeji. Pak uvidíte, že váš život je lepší. Dbejte na to, aby vaše vnitřní promluvy, vaše němá samomluva odpovídala vašemu cíli nebo vašim přáním. Ve své vnitřní promluvě vycházejte ze stanoviska splněného přání. Uvědomte si, že to, co se v životě zviditelní, je vždycky vaše vnitřní řeč.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tisíce let staré učení

Astrologie je tisíce let staré učení, které se dříve řadilo mezi tajné vědy. Časem vzniklo mnoho odvětví a dnešní astrologie je zaměřena hlavně na psychologický rozbor osobnosti. Nejdříve se ale musíme snažit pochopit zákon karmy.

Aura

Myšlenka je sama o sobě energie, která je schopna splnit svůj záměr i na velkou vzdálenost. Jednak může ovlivnit daného člověka ( zvláště, je-li nesena silnými city jako je Láska a Nenávist ) a může ovlivnit nějaký děj.

Naše energetické pole je tak velké, že toto všechno dokážeme.Pole tvoří naši auru a to dokonce až na sedm metrů od nás!

V okamžiku, kdy někomu vysíláme energii, vytváříme energetické pole různé síly a různých rozměrů. Z fyzikálního hlediska je energie nezničitelná, je možné ji jen změnit.

Pokud na někoho zanevřeme nebo někomu ublížíme, vytvoří se ihned karmický dluh. Nejdříve je zde tkz.karenční doba, kdy ještě můžeme svůj skutek napravit. Pokud k tomu nedojde, přichází na řadu čin a ten na nás má karmický dopad.

Tyto informace jsou v paměti duše a karmický dopad nemusí přijít v tomto životě, ale až v dalším. Musíme si uvědomit, že to, co vyzařujeme také přitahujeme.

Každý náš myšlenkový pochod vytváří energii, kterou ovlivňujeme vztahy okolo sebe. Jde ve své podstatě o telepatické předávání informací.  Málokdo ale, kdo vysílá myšlenky, počítá také s jejich návratem. Potom se nemůžeme divit, že dochází ke katastrofickým scénářům života.

,,Jsme tu pro to,abychom mohli očistit naši duši a poté se cítili šťastní. Kdo tento karmický základ nepochopí, bude mít život plný neúspěchů a hledání, které může být dlouhé i několik životů." Ludmilka

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Energetické vysávání člověka člověkem je výsledkem působení duchovního pozadí

Aura

    Vy, kteří jste to nezažili, si nedovedete představit, jaké to je, když v běžné rodině jeden z rodičů nevědomě energeticky vysává svého partnera a obě společné děti. On sám je v pohodě, nepotřebuje přece nic řešit. Žije si nad poměry. Druhý partner a děti však trpí občasnými neobvyklými zdravotními neduhy, které postupně přecházejí do chronické podoby.

Jednoho dne vysávaný partner vyhledá odbornou duchovní pomoc, aby zjistil, co se u nich doma děje, když už si s tím medicína neví rady. Pochopí situaci a začne na sobě duchovně pracovat. To však nestačí k tomu, aby problémy vymizely. Zoufale žádá svého partnera, aby změnil svůj způsob života, což je základní podmínka k zastavení nevědomého vysávání. On se však tomu jenom směje. Protože sám nic necítí. Protože je zdravý a nějakým povídačkám o vysávání jednoduše nevěří. V takové situaci pak zbývá jediná možnost. Vzepřít se a trvat na duchovním řešení situace. Buď to přestaneš dělat, nebo odcházím. Rozchodem se dostat z každodenního kontaktu a těsného dosahu od vysávající osoby. „Ale vždyť on je tak hodný, věnuje se dětem. Co bych si bez něj počala.“ Ano, radikální rozchod v partnerském vztahu se společnými dětmi není jednoduchý. A přece je to jediná možnost, pokud partner vysává, nechce přijmout pravdu o skrytém působení duchovního pozadí a není ochoten záležitost duchovně řešit. Málokdo je schopen dotáhnout řešení takové situace až do konce. A to i v mnohem jednoznačnějších situacích, kdy se partner opíjí a fyzicky ubližuje. Toto všechno jsou projevy duchovního pozadí člověka. Všechno to se může dít lidem, kteří duchovní pozadí života odmítají.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Znáte ten pocit, kdy se už po probuzení cítíte malátní a unavení? Medicína na podobnou diagnózu trefně stanovila název syndrom chronické únavy. Ale zkuste se někoho zeptat, jestli byl uhranutý či zda není terčem energetickéh o upíra. Opravdu to není možné?

Údajně neexistuje spolehlivý způsob na rozpoznání obou útoků. Energetický upír je zákeřnější, snad i trochu nebezpečnější. Mohou sem patřit i různí pochlebovači, ujišťující vás o své bezmezné podpoře. Ve skutečnosti by vás nejraději viděli na kolenou. Mohou vám závidět lásku, zdraví, krásu, úspěch, inteligenci nebo zručnost. Setkali jsme se s příběhem dvou bratrů, pomoc jednoho z nich druhého téměř zničila. Citlivější jedinci vycítí „upírský útok“ hned při prvním kontaktu. Ihned je třeba (pokud to jde) zbavit se kontaktů s takovou osobou a držet se od ní co nejdál, chránit se amulety (tvarovými zářiči), nebo se můžete za pomoci někoho pokusit „útok“ odrazit. Dělá se to pomocí energie, která navrací tu škodlivou zpět k původci. Tuto metodu považují odborníci za velmi účinnou.

Uhranutí je také bioenergetický vliv na jinou osobu. Určitá podobnost s „upírem“ tu sice je, ale tentokrát nemusí jít o vědomé působení, často jsou lidé „uhranuti“ nedopatřením, působením nadměrně explodující bioenergie jedince směrem ke druhé osobě. Pokud jde o cílený útok, metody bývají rafinovanější, občas připomínají praktiky voodoo. I tady je ochrana možná. Jako ilustrační ukázku jsme si vypůjčili příhodu z knihy novináře a filosofa Paula Bruntona, který je už po smrti. Ve své prvotině Tajnosti indické z roku 1934 píše o zážitku proroka Meher Baby. Jako mladík se cestou z univerzity setkal s devadesátiletou fakírkou Hazrat Babajan. Kývla na něj, objala ho a vtiskla mu na čelo polibek. Následovalo nepochopitelné omámení, slabost a nesoustředěnost. Musel přerušit studium, byl pod dohledem lékařů a rodičů. Uzdravení přišlo za dlouhou dobu, naprosto nečekaně a samovolně. Vrátil se k fakírce pro rady a stal se světově známou postavou.

Svérázným energetickým upírem nemusí být jen živá bytost či duch, ale i kultovní předmět, dokonce i celá budova, kámen nebo úsek krajiny. Badatelé hovoří o egregorech, zvláštním fenoménu, který funguje jako bioenergetický vysavač. „Vysávat“ nás může i nízká astrální bytost, která si doplňuje energii k tomu, aby mohla na tomto světě přežít. Pokud si nejste jisti, měli byste se mít raději na pozoru. Vždyť i známé rčení konstatuje, že náhody přejí připraveným…

Pokud máte podobné problémy nebo je chcete prokonzultovat, můžete to udělat s odbornicí na tuto tématiku na e-mailové adrese: nostardema@seznam.cz

Spirit

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo