Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katedrála v Chartres a její mystérium

18. 1. 2007

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

,,Energetické potencionály - životodárná síla“

 

,,Katedrála v Chartres“

Obrazek

,,Zdejší katedrála patří mezi nejobdivovanější na světě. Historie pahorku, na kterém se katedrála tyčí, je v mnoha ohledech opředena tajemstvím."

 

,,Chartres je malé město, cca 90 km jihozápadně od Paříže, kterým protéká říčka Eure a dodává kraji na úrodnosti a proto je tento kraj osídlen odedávna. Sakrální stavba tam doložitelně stojí už 1500 let.“

 

 ,,Kostel, později katedrála stojí na dřívějším velmi významném kultovním místě, kde se shromažďovali keltští druidové, předkřesťanští zasvěcenci. Podle legend, dávno před příchodem Keltů a Galů, zde žili pradávní tvůrci megalitických staveb.( Jejich dílem je údajně také mysteriózní kruh Stonehenge.) Na návrší v Chartres původně vybudovali fascinující dolmen a vykopali studnu s léčivou vodou.“

Obrazek

,,Dolmen se skládal ze tří ohromných balvanů podpírajících vodorovně plochý kámen umístěný tak vysoko, že pod ním šlo projít a zastavit se. Byla to vzdušná kamenná komora, odkud se také vcházelo do mentálního bludiště, jinak řečeno do labyrintu vlastní duše. Dodnes je uvnitř katedrály vybudován labyrint a do podlahy vsazeny tajuplné dlaždice. Ale kdysi, v době dolmenu, se uprostřed nacházel bod, z něhož proudila životodárná telurická síla. Kolektivní víra je síla úžasná, a proto se věřilo, že bod dodával duševní jas a energii každému, kdo prošel a chvíli setrval.“

Obrazek

 ,,V křesťanské době zde bylo jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst ve Francii, před tím se zde shromažďovali Galové, a ještě dříve Keltové, kteří zde měli "druidskou sluj". Předmětem uctívání zde byla Černá panna, dřevěná plastika panny s děťátkem , která byla vytvořena podle prorockého vidění keltských druidů, tedy dávno v předkřesťanské době. Plastika časem zčernala, od čehož dostala svůj název."

,,Pak i sem dorazilo křesťanství a dnešní návštěvník vidí nádhernou stavbu. Katedrála v Chartres je hmatatelným symbolem teritoria zasvěceného pro vyšší - náboženské a meditativní - úkony.“

Obrazek

,,V katedrále je i řada architektonických zvláštností. Jedním z nich je i otvor kdesi v okně, skrze níž paprsek světla dopadá na dlaždici s výstupkem přesně 21. června o poledni."

 

,,Na posvátné půdě dolmenu, kde se vzdouvaly energetické potenciály, bylo postaveno celkem šest církevních staveb, ale pět z nich lehlo v raném středověku popelem. Dnes tu tedy stojí katedrála s úžasnými vitrážemi vytvářejícími ,,Růži Francie.“     Ludmilka

Louis Charpentier - Půdorys 1995

,,Mystérium katedrály v Chartres“

unesco

,,To, jak jsou katedrály v celé Evropě postaveny, směrově orientovány, není náhoda. Všichni to tušíme, ale málokdo ví podrobnosti. To, že katedrálu v Chartres s obdivem navštěvují i dnes tisíce turistů, nebo že její vitráže se svými studenty soustředěně studoval František Kupka, také není náhoda. To, že se v katedrále dochoval labyrint, a že vycházejí knihy, dokumentující dobrodružství ducha těch, kteří nás ve svém pátrání prostě jen předběhli, také není náhoda.“

 

,,Louis Charpentier vydal v roce 1977 knihu o svých zjištěních jako svědectví úžasu nad dokonalostí poselství středověkého člověka. Krok za krokem odhaluje tušené i zcela nové souvislosti. Jaká prý to je nádhera. Jaká erupce inteligence, citu pro proporce, harmonii. A z té druhé strany - jak slepí jsme a nevědomí. Jací ignoranti."

 

Například vybrána kapitola,

věnovaná hudebním proporcím stavby :

"Chartres je gotická stavba. Základem gotického slohu je prvek, nazývaný lomený oblouk. Neví se přesně, kdy se objevil poprvé. Gotika vznikla současně po celém křesťanském Západě, hlavně v benediktinských a cisterciáckých klášterech.“

 

,,Další zvláštnost : gotika se objevila po první křížové výpravě, speciálně po návratu devíti prvních templářských rytířů. Dvanáct let nato opat ze Saint-Denis u Paříže nechal postavit první gotickou klenbu na románských základech svého opatství. Přibližně v téže době se započalo se stavbou katedrály v Noyonu. A od té chvíle se stavěly klášterní i světské chrámy všude, zvláště v oblasti Ile-de-France a v Champagni.“

Katedrála v Chartres

,,Ta úžasná věc stojí za zamyšlení - znamená to totiž, že stavební mistři byli snad předem vyškoleni, že tu tedy byl záměr tento stavební sloh rozšířit. Z existence záměru pak vyplývá, že duchovní očekávali od lomeného oblouku významný religiózní účinek. Stavitelé sledovali jeden cíl - využít ku prospěchu člověka daru matky Země - telurického proudu v určitém směru. Každá katedrála je akumulátor i zesilovač vibrací.“

 

,,Výšku horizontálních linií katedrály v Chartres známe jen přibližně, protože podlaha se měnila a její původní úroveň již nelze určit. Přesný výpočet by tedy nebyl možný, kdyby se neukázalo, že stavitelé používali jedné míry, a to polovičního loktu, tedy 0,369 m  (stačil kousek provázku ). Hodnoty této míry jsou vždy v celých číslech, beze zlomků.“

 

,,Vyjdeme-li ze základní míry 40 loktů, zjistíme, že všechny další úrovně stavby jsou přesně v poměrech, které odpovídají sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě a septimě hudební stupnice gregoriánského chorálu. Výška hlavic odpovídá tercii, výška římsy kvintě, výška hlavic pod základem klenby oktávě. Výpočty vypadají složitě, ale ve skutečnosti stačilo k realizaci měřit podle nákresu na zemi a jen se sčítaly míry v určité posloupnosti.“

,,Růst stavby do výšky, jejíž etapy jsou vepsány do horizontálních linií, se uskutečňoval v harmonickém vztahu k šířce hlavní lodi.  Šířka je v dokonalé harmonii se všemi dalšími rozměry půdorysu. Půdorys je v harmonii s místem, na kterém katedrála stojí ( pahorek a hladina spodní vod y), i se zeměpisnou šířkou. Dokonce i s rychlostí zemské rotace ( je náhoda, že délka hlavní lodi je 110,7 m a rychlost rotace země v tom místě 1107 km/hod. ? )"

 

,,Katedrála je tedy gigantickým hudebním nástrojem působení na člověka ve smyslu přímé iniciace. Zesilovač pozitivních zemských, a také, chcete-li, od dob středověku i náboženských vibrací.“

 

,,Louis Charpentier a jeho úvahy nad historií a půdorysnou dokonalostí katedrály v Chartres  přinášejí nejen čtenářský zážitek při kterém uši čtenáře rudnou vzrušením a úžasem odhalující ony netušené spoje nejen v historii, ale i v našich myslích.“     Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ