Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zářící ENERGIE - Získávat ENERGII

19. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,KRYSTAL A KÁMEN "

Obrazek

Krystal – zářící energií barev a tvarů (jang) a kámen – síla jádra hmoty (jin) se spolu potkávají na lidském těle. KRYSTAL A KÁMEN využívá blahodárné účinky několika relaxačních a stimulujících metod. Vychází z čínského učení o energetických drahách v lidském těle (tzv. meridiánů) a spojuje v sobě několik osvědčených praktik: uvolňujících účinků masáže horkými kameny a harmonizačního působení ušlechtilých krystalů. Metoda KRYSTAL A KÁMEN umocňuje jejich vzájemné účinky v působivý celek. Přitom respektuje individualitu člověka a jeho momentální rozpoložení.

Obrazek

,,Každý z nás je jiný. Každý z nás je jedinečný. Stejně tak i krystal a kámen.“     Ludmilka

-------------------------------------------------------

 

,,TAJEMSTVÍ MEGALITŮ“

 

Obrazek

Proč naši předkové pečlivě vybírali několikatunové kameny a táhli je desítky kilometrů daleko, aby je pak na nějakém přesně vybraném místě vztyčili, zůstává pro nás dnes záhadou. Bylo však zjištěno, že větší četnost megalitů je v místech, kde působilo učení druidů.

Menhiry jsou v krajině rozestavěny podle nějakého nám neznámého pořádku. V jejich rozmístění lze však rozeznat jakousi geometrii, podle níž lze místa jejich výskytu spojovat do kruhů, pětiúhelníků nebo linií. Vzdálenosti kamenů mezi sebou se zdají být odvozeny z určitých číselných hodnot. Odtud byla zpětně určena velikost megalitického yardu (domnělá megalitická délková jednotka udávaná nejčastěji hodnotou 0,83 m) jako základní jednotky délky, kterou používali tehdejší stavitelé megalitických staveb.

Kameny zřejmě sloužily k nějakému racionálnímu účelu, jejich astronomická orientace mohla být až druhotným znakem, důsledkem čehosi, co jsme dosud nepochopili. Naši předkové zřejmě nepotřebovali vztyčené kameny jenom k tomu, aby podle zaměřených hvězd v jejich zákrytu poznali, že je čas zasít nebo sklidit úrodu. Známý spisovatel sir A.C. Clark se dokonce domnívá, že stavitelé megalitických památek byli rozhodně mnohem chytřejší než ti, kteří o nich dnes píší knihy.

Některé z hypotéz udávají, že pomocí kamenů bylo možné zřejmě získávat energii tam, kde by jinak zůstala neprojevena a využívat ji k posílení a ochraně člověka, rostlin a zvířat. To byl patrně i důvod, proč lidé dopravovali mnohdy i na značné vzdálenosti veliké kameny a stavěli z nich různá seskupení. Energetická funkce je stejná v přirozeně vzniklé kamenné soustavě i v případě umělé stavby a závisí hlavně na vhodnosti místa a tvaru kamenných krystalů.

Pokusy bylo zjištěno, že menhir kolem sebe vytváří ochranné kruhové linie. Kruh, který je silnější než menhir, předává energii kamenům po obvodě, které se vzájemně po nějaké době spojí energetickou kružnicí. Ochranné energetické pole, které se šíří od kruhu, velmi silně tlumí veškeré negativní zóny, včetně geopatogenních. V dolmenu energie vertikálně sestupuje stropem. Geometrie prostoru dolmenu umožňuje pobyt osoby uvnitř a to může sloužit např. k tzv. zasvěcování, příjmu energií a informací. Kameny v řadě vytvářejí pruh energie, který pokračuje v prodloužení řad a je zjistitelný do vzdálenosti několika set až tisíce metrů. Není zřejmě náhodou, že ve směru kounovských kamenných řad leží Malé hradisko nebo, že ve směru nečemických řad leží pravěké hradiště Kuk.

Někteří badatelé se domnívají, že kámen je jakousi akupunkturní jehlou napíchnutou do silových zemských vodičů energie. Potencionální zdroj zemské energie je v těchto místech zesilován působením velkého kamene nebo kamenné stavby. Podle jedné z hypotéz jsou kameny i akumulátory kosmické energie. Kámen dokáže v sobě spojovat zemskou a kosmickou energii, transformovat tuto energii (TREK = transformovaná energie kamene) a vyzařovat ji do svého okolí. Tuto energii je možné přenášet na dálku energetickými přímkami, které mohou být i cestou myšlenek a zpráv. Spojovacích linií mezi menhiry bylo proto možné zřejmě i mentálně využívat pro přenos zpráv a pro spojení s informačním polem kosmu a planety Země.

Princip, na jehož základě kameny pracují s energiemi, je ukryt v krystalech, z nichž sestávají. Krystaly se chovají dielektricky tzn., že vlivem vnějšího elektromagnetického pole polarizují- na určitém místě v krystalu vzniknou elektrické náboje. Totéž se děje i v krystalech některých nerostů (křemen, turmalín) při působení mechanického tlaku nebo tahu - tzv. piezoelektrický jev, který je i principem fungování mikrofonů, gramofonů, zapalovačů apod.

Kámen, který sestává z velkého množství krystalů, může mechanické nebo tepelné namáhání převádět na elektromagnetickou energii a naopak energie elektromagnetického charakteru může v kamenu vyvolat akustický efekt. Speciální druh energie jako je světlo může patrně kámen transformovat na jinou energii. Fyzikálním měřením bylo např. zjištěno, že anglické menhiry jsou zdrojem elektromagnetického záření, ultrazvuku (především při východu Slunce) a v některých případech také radioaktivního záření.

V nedávné době bylo také zjištěno, že biologická a psychická energie člověka je schopna ovlivňovat vyzařování megalitů. Například Dr. Robins zjistil v letech 1978-1979 na lokalitě Rollright, kde je soustava kamenný kruh (kromlech) + menhir a další skupina menhirů, že ustalo vyzařování ultrazvuku z menhiru, když do kruhu vzdáleného 70 m vstoupil člověk. V pokusech byla sledována intenzita ultrazvuku a bylo zjištěno, že nejvyšší hodnota je 1/2 hodiny před a 2-3 hodiny po východu slunce. K této problematice vyšel zajímavý článek v časopise Magazín 2000 (č. 8/1997, str. 12-13, Ing. Pavel Kozák - Skrytý život megalitů).

Obrazek

,,Energetické působení menhirů je zkoumáno v současné době hlavně psychotronicky.“     Ludmilka

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ