Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léčivé ENERGIE barev - Vyberte si barvy

26. 1. 2007

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

,,Barevnost a její ENERGIE"

,,Léčivé energie barev“

Obrazek

,,Léčivé energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané požívali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávaná pouze jako největší tajemství, upadla v zapomnění. Avšak s postupem moderní vědy se přišlo na to, že každá barva odpovídá určité vlnové délce, která určuje její intenzitu, a že by tato vlastnost mohla působit i na lidský organismus jako takový. Začaly se provádět pokusy, zprvu neměly uznání. Ale zjistilo se, že barvu mohou vnímat i nevidomí - na pokusu, kdy byl do místnosti, natřené na určitou barvu, uveden slepý. Tomu se například v místnosti natřené na červeno zvýšila tělesná teplota a puls a v modré tomu bylo naopak. Pod tíhou důkazů se vědci a lékaři začali zajímat podrobněji o tuto problematiku a došli k závěru, že i barvy mohou napomoci k uzdravení člověka jako celku."

 

Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů:

oživuje,

povzbuzuje,

léčí,

objasňuje,

informuje,

inspiruje

a naplňuje. 

 

Barvy a energetická centra těla ( čakry ) :

 

1. centrum – centrum se nachází na konci páteře, přibližně v místech kostrče jeho harmonizující barva je červená

2. centrum sexuální - se nachází v oblasti kříže a náleží mu oranžová barva

 

  3. centrum solar plexus se nachází v okolí pupku a náleží mu barva žlutá

 

4. centrum srdeční a jemu patří barva zelená

5. centrum dorozumívání, nachází se v oblasti krku a náleží mu barva modrá

6. centrum třetího oka, nachází se u kořene nosu a jeho barva je indigo

7. centrum korunní nachází se v oblasti temene nebo těsně nad a příleží mu barva fialová

,,K jednotlivým barvám se váže i energetické působení kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen.“    

Ludmilka

 Obrazek

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Vyberte si barvy !"

,,Barevnost a její energie."

Obrazek

 

,,Růžová je barvou tělesnou, i když mnohem jemnější. Probouzí soucit, lásku, podporuje vnitřní čistotu, zklidňuje emoce. Zahání hněv a pocity opuštěnosti."

Obrazek,,Fialová je duchovní, pomáhá harmonizovat jak fyzické, tak i duchovní energie. Přináší inspiraci, a také pokoru, napomáhá meditacím."

Obrazek,,Modrá uklidňuje,

uvolňuje, čistí. Uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici, pomáhá také proti pocitům samoty a opuštěnosti. Je barvou hluboké vody, v níž se odráží vysoké nebe, a s nebem nás také spojuje. Odedávna je svázána s náboženskými pocity - např. v křesťanství je barvou Panny Marie, v Tibetu barvou "nehybné záře vědomí". Přináší klid, rozjímání, spojuje se s uvážlivým, mírným způsobem života."

 

,,Tyrkysová je barvou chladné jezerní vody, Obrazekpřechází mezi modrou a zelenou a spojuje tak v sobě jejich blahodárné účinky - posiluje a zároveň čistí. Pomáhá uklidňovat tělo i duši, harmonizuje."

 

Mario Freivogel - Home ,,Zelená je nejrozšířenější barvou na naší planetě, barvou vegetativního života, která podporuje rozvoj a růst. Má tišící účinky, uklidňuje nervovou soustavu. Souvisí se smyslovým vnímáním. Povzbuzuje přátelství, pocity sounáležitosti s ostatními, mír. Souvisí se službou druhým, s potřebou být užitečný." 

 

,,Žlutá je veselá, živá barva, pronikavá a Obrazekprojasňující. Je to slunce, které dává chuť do života. Povzbuzuje sebevědomí a optimismus, uzdravuje tělo a mysl. Rozvíjí samostatnost, nezávislost, uvědomění si sebe sama. Podporuje intuici a tvořivost." 

Obrazek,,Oranžová je barvou radosti, moudrosti. Je mimořádně povzbuzující, podporuje zdravé prosazování, aktivní úsilí. Posiluje tělo, podporuje trávení, pomáhá překonávat citové ochromení, depresi."

 

,,Červená je mimořádně povzbuzující, aktivní barva.Obrazek Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké emoce. Je barvou krve, boje, zuřivosti, násilí, vášní, ale i lásky, odvahy a vůle."

 

Obrazek,,Hnědá je barva připoutaná k zemi. Klidná, teplá, vyzařuje z ní důvěrnost a prostota. Je spíš pasivní, zato pomáhá probudit zdravý rozum, schopnost stát nohama na pevné zemi. Ocení ji lidé, kteří potřebují získat jistotu a oporu ve světě, který jim připadá příliš ohrožující."

 

,,Černá je barvou tmy, nevědomí, smrti a smutku, Obrazekalespoň v našem kulturním prostředí, kde je považována za negativní. Příliš mnoho černé může navodit stavy sklíčenosti, zhoršit citový i tělesný stav člověka. Ve spolupráci s ostatními barvami ale může působit jako ochranná barva, nejúčiněji v kombinaci s bílou, kdy vyrovnává polaritu lidem, kteří nad sebou ztrácejí vládu. Černá a bílá v sobě obě obsahují celé barevné spektrum a jsou symbolem protikladů, které bez sebe nemohou existovat např. jin a jang. V různých kulturách se obě stávají symboly počátku i konce, zrození i smrti. Když je však smícháme, vznikne šedá, nudná barva - nebarva."

 

Obrazek,,Bílá je barvou čistoty a nevinnosti. Dává sílu, je světlem, které očišťuje celou energetickou soustavu. Stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. Je bílým papírem, na nějž je možné namalovat cokoli - umocňuje působení barvy, s níž je používána."

Obrazek

,,Energie barev života je tolik potřebná!"

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ