Jdi na obsah Jdi na menu
 


O ENERGII - Channel ENERGIE - Forma channelingu

22. 1. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Každý z nás potřebuje ke svému životu především dostatek energie.“

 

,,O energii“

Obrazek

,,Každý z nás potřebuje ke svému životu především dostatek energie. Není možné, abychom byli zdraví a psychicky v pohodě, když jsme energeticky vyčerpaní. Tohle ví většina léčitelů a proto také obvykle s energií pracují. Je ale velmi důležité, aby oni sami dovedli se svou vlastní energií dobře zacházet."

,,Mnoho léčitelů začíná svou praxi tak, že přijdou na to, že když přiloží ruce na druhého člověka, tak mu to pomůže. A v tomhle prvotním nadšení zapomínají na sebe. Dávají totiž nemocnému člověku svou osobní energii a ta je vyčerpatelná. Čím více je člověk nemocný nebo vyčerpaný, tím více energie si od léčitele vezme.

Dobře to znají také zdravotní sestry, ošetřovatelé starých lidí, maséři nebo kosmetičky. Při každém dotyku s druhým člověkem dochází ke srovnání hladiny těchto dvou lidí na stejnou úroveň energie. Jako ve spojených nádobách. Tomu, kdo má energie méně přibude a tomu, kdo jí má více, ubude.

Pokud takový začínající léčitel včas nedoplní svou energii, může se stát, že se setká s nemocným člověkem, který ale bude mít energie více než sám léčitel. Potom se stane, že informace o nemoci pacienta přejde na léčitele, a on sám onemocní nemocí svého pacienta."

 

,,Osobní energie se dá doplňovat mnoha způsoby. Dechovými cvičeními, slunečními paprsky, energií stromů nebo kamenů. I tady je ale třeba energiím rozumět, protože každý strom a každý kámen má jinou energii a pokud doplňujeme jenom jeden druh energie, často to není dostačující."

 

,,Dobrý léčitel, který pracuje s osobními energiemi by proto měl být především velký odborník přes energie. Nestačí jenom vytažené negativní energie odhazovat nebo pálit nad plamenem, ale je třeba svou energii také správně doplňovat. Proto se spousta léčitelů nechává zasvěcovat do energie Reiki, protože Reiki je universální, všeobsahující energie."

 

,,A pokud je někdo zasvěcen do Reiki, neměl by nikdy mít energie nedostatek. Kdykoli energii dává, sám ji zároveň i přijímá. Také nemusí nijak odhazovat ani likvidovat negativní energie, protože Reiki působí tak, že přeměňuje negativní energii v pozitivní. Zasvěcení do Reiki je tedy nesporně výhodou a nejen pro léčitele. Ale neznamená to, že pokud léčitel pracuje osobní energií, že umí méně nebo je horší. To záleží jen na tom, jak dokáže s energiemi zacházet."

 

,,Škoda, že se s nimi klasická medicína nezabývá. A to i přes to, že energie jsou už dnes měřitelné."

 

,,Vy však se - se svou energií můžete naučit zacházet sami.“     Ludmilka

 

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 

,,Lidská bytost - channel božské energie"

Obrazek

,,Skutečným základem všeho co existuje, je energie. Podstata našeho bytí je energetické povahy. Je to nehmotný duch. Jsme channely božské energie. To je univerzální poselství všech náboženství a mysticismu. Channeling nám přináší dvojí poselství. Na jedné strně hlasy vychazející z channelu samy sebe představují jako nehmotné duše. Zdá e, že jejich poselství zní, že přítomnost takových duchů či bytostí by nám měla dokázat, že jsme něco víc než hmotná těla,, že my sami jsme duchy. Na druhé straně nám říkají, abychom ignorovali kdo jsou a místo toho se soustředili na jejich poselství."

 

,,Každý člověk, jakožto projev náboženské energie, je channelem."

 

,,Channeling se neomezuje pouze na inspirující proslovy během spánku. Channel je prostředkem přenosu a to je, že přijímá a dál předává...."

 

,,Channel přijímá cosi, co druzí nemusejí vidět a předává to ostatním. Zvláštním případem channelingu je, když jsou předávány informace, jež nejsou součástí nižšího Já. Vyjímečné postavení v tomto ohledu zaujímají proroci a věštci."

 

,,Channel může příjmout informace od ducha, Boha, anděla, od zvířat či rostlin. Následně je může předávat dál ve formě písemného projevu, obrazů, či jiného uměleckého projevu, svými činy či svým úsměvem. Channel tak může pracovat během transu, spánku, meditace či bdělém stavu."

 

 

( Tento srozumitelný výňatek o Channelu jsem sestavila a vypsala pro Vás z knihy - Tajemství channelingu od spisovatele Edgara Cayceho. )

 

 

,,Každý den  jste vy i já channely myšlenek a záleží pouze na vás, jakému typu channelingu dáte přednost. Bude-li vaše volba správná, pak svému poslání  na této planetě Zemi dostojíte a stanete se channelem požehnání pro všechny, s nimiž příjdete do kontaktu."

 

Můj Dodatek Pro Vás :

,,Já sama jsem se již stala tímto channelem a předávám vše - buď ve formě písemného projevu - to jsou mé léčivé BÁSNĚ a léčivá SLOVA o životě... a nebo mými malovanými OBRAZY, které také léčí. Přijímám tyto i jiné informace, které mohu předávat dále !"     

Ludmilka

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

 ,,Řeka je zdrojem energie."

,,Stvoření - forma channelingu"

Obrazek

 

,,Řeka je zdrojem energie. Lidská mysl navrhne mlýn a channeluje energii z pohybující se vody tak, že mele obilí, řeže dřevo nebo vyrábí elektřinu, která je další formou energie.  Síly, jež drží atomy pohromadě, jsou dalším zdrojem energie. Z jejich pomocí lze získat elektrickou energii, jež rozsvítí žárovky v celém velkém městě. Energie je syrový potenciál, je to neutrální síla. Žárovka je tak zdrojem energie, vyzařující neutrální světlo. Mohli bychom ji přirovnat k Duchu. Boží láska či Duch jsou jedinou silou ve vesmíru. Je to základní energie stvoření. Různé formy existující v přírodě byly stvořeny prostřednictvím této energie."

,,Nezapomínejme, že tvary a zákony přírody jsou produkty a výsledky životní energie, formované a ovlivňované neviditelnými silovými poli."     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ