Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slunce jako zdroj ENERGIE a života

21. 4. 2009

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

,,Slunce, zdroj života samého."

,,Slunce jako zdroj ENERGIE“

Obrazek

  ,,V bližší budoucnosti se bez obnovitelných zdrojů neobejdeme. V našich zeměpisných šířkách svítí slunce asi 1 500 hodin ročně, při dopadající energii asi 1 000 Watthodin na metr čtvereční."

,,Podívejme se na dnešní situaci : Světem hýbe ropa. Jakýkoliv stát mající ropu je bohatý. Šejkové, o nichž by se možná dalo s úspěchem říct, že jsou negramotní, mají tolik majetku a moci, že mohou zasahovat do záležitostí cizích států. Avšak je nyní již jasné, že zdroje ropy v příštích desetiletích definitivně zmizí. A co potom ? Zatím tma. Proč ještě nebyl nalezen jiný zdroj energie ? Nikoliv proto, že by to bylo mimo rámec našich možností, ale proto, že jsou jisté vlivné skupiny, které si to nepřejí. Ale je více než jisté, že se ztenčujícími se zásobami ropy se zmenšuje i vliv těchto skupin. Osobně si myslím, že velmi pohodlně přesedláme na jiné palivo, co to však bude, je ve hvězdách."

,,Velmi podstatnou úlohu by mohl hrát zdroj života samého : Slunce. V našich zeměpisných šířkách svítí slunce asi 1 500 hodin ročně, při dopadající energii asi 1 000 Watthodin na metr čtvereční. Netvrdím, že sluneční energie může v plné míře nahradit ropu, ale v mnoha případech ji nahradit může."

,,Světlo můžeme využít k přeměně na elektrickou energii, nebo jej můžeme použít k vytápění přímo. Druhá možnost je zaměřena především na koncové uživatele, tedy na obytné prostory. Tyto prostory musí být zaneseny již do plánů budovy, protože se jedná o celkové přizpůsobení stavby tomuto účelu. Vytápěním zde rozumíme přeměnu slunečního záření na energii, kterou se buď ohřívá voda, nebo v zimním období interiér domu."

,,Zaměřím se však na jinou skutečnost: V zimních obdobích, kdy je třeba interiéry vytápět, sluneční kolektor, o rozměru sběrné plochy jeden metr čtvereční, za den nashromáždí energii o hodnotě asi 1 kilowatthodina. To nedělá ani 5 ušetřených Kč denně, pokud přepočteme energii na elektrickou, při tom pořizovací náklady dělají několik desítek tisíc Kč."

,,Velmi zajímavá je skutečnost, že dnešní sluneční kolektory dokáží využít pouze několik zlomků procenta přepokládané energie slunečního záření. Za několik let, během niž se předpokládá v této oblasti značný pokrok, by mohla být získaná energie mnohonásobně vyšší, a tím by celá oblast získávání energie ze Slunce celkově mnohonásobně získala na váze, a mohlo by se s ní začít počítat jako s reálným zdrojem energie. Kdyby se totiž měla naše republika orientovat pouze na solární energii, musela by při dnešní spotřebě minimálně z několika desítek procent plochy být pokryta solárními články."

Obrazek

 Zdroj - Vesmír.info

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS