Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické dějiny přežívají v KNIHÁCH od Jana Bauera - Vozku zaklel sám Praděd - Furmanka - Trest za zneuctění chleba

21. 10. 2011

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Historické dějiny přežívají v KNIHÁCH od JANA BAUERA

Jan Bauer 3

FOTO - kjd.pb.cz

,,Knihu Tajné lásky českých králů a královen napsal Jan Bauer. Víte, že o první rozvod v českých dějinách se postaral král Přemysl Otakar I.? Anebo to, že Barbora Celská, druhá choť Zikmunda Lucemburského, prý byla doslova posedlá sexem? Jsou to pomluvy, nebo čistá pravda? Autor nám dá nahlédnout do života našich králů a královen a prozradí, jaký měli vztah k druhému pohlaví."

,,Jaký doopravdy byl Karel IV., jehož při pohřební řeči Vojtěch Raňkův z Ježova nazval Otcem vlasti? Byl to jen řečnický obrat vypůjčený od římských rétorů, nebo nejvzdělanější Čech své doby myslel tuto charakteristiku vážně? S Karlovou osobou se pojí mnohé legendy, které ho vynášejí na post nejpopulárnějšího Čecha dějin. Tato kniha ho chce v roce, kdy si připomínáme 700. výročí Karlova narození, představit v co nejstřízlivějším světle. Nehodlá jeho památku ani oslavovat dalšími vavříny, ani ho pouze hanět. Ostatně ke své slávě sám v mnoha ohledech přispěl, když vědomě, zcela ve stylu moderních politiků dbal o svůj mediální obraz. V tom sice předběhl dobu, ale jinak byl synem středověku se vším všudy, jak vás přesvědčí životopisná kniha zkušeného autora literatury faktu a historických románů Jana Bauera."

,,Jen málokteré postavě našich dějin se dostalo takové pozornosti historiků, spisovatelů a umělců jako frýdlantskému vévodovi a generalissimovi císařských vojsk Albrechtovi z Valdštejna. Jeho vskutku mimořádný a dramatický osud, který jako by předem narýsoval horoskop významného astronoma, matematika a tehdy také astrologa Johanna Keplera, nás dodnes nepřestává vzrušovat. Zdá se, že je naplněn podivuhodným tajemstvím. Máloco tak fascinuje jako Valdštejnův závratný vzestup až do nejvyšších pater světské moci a slávy, po němž následuje strmý pád s cejchem zrádce a vyvrhele. Měl oprávněnou šanci stát se největším vojevůdcem třicetileté války, údajně sahal i po české královské koruně, skončil však jako „notorický říšský rebel“, pro kterého neexistoval jiný trest než zákeřná smrt z rukou irského žoldnéře."
,,Ano, Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, jak znělo celé jeho jméno, svým pozemským životem i posmrtným věhlasem daleko překročil české hranice. Vždyť jen do roku 1910 prý obsahovala valdštejnská bibliografie přes dva a půl tisíce titulů!"
,,Jaký byl ale vévoda frýdlantský doopravdy, poodhrneme-li všeobecně rozšířenou – a obvykle nelichotivou – legendu? Na to jeho čtivým životopisem odpovídá známý spisovatel a popularizátor historie Jan Bauer. A jak je jeho dobrým zvykem, dokáže se ponořit pod „oficiální“ fakta, aby pro nás vykreslil nadčasovou osobnost, která ani zdaleka nebyla jen temná a negativní. Vždyť – jak autor píše – Valdštejn sice byl mimořádně domýšlivý, arogantní a bezohledný, ale míval i příjemnější tvář (o níž se většinou mlčí). Ovšem Jan Bauer všechny jeho tváře zasvěceně a lidsky popsal v XVIII. svazku Edice Český ČAS."

,,Vznik prvního písma v Sumeru a ve starém Egyptě, vítězné tažení Alexandra Velikého, výboje dobyvatele Čingischána, objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem či přistání Američanů na Měsíci a rozšíření internetu, to jsou jen některé z událostí, které měly rozhodující vliv na dějiny světa. Za tímto pokrokem se skrývají dramatické příběhy lidí, kteří se nebáli změn."

,,Jan Bauer, jeden z nejplodnějších – a také nejčtenějších – autorů, věnujících se českým dějinám, sestavil tuto knihu ze sedmadvaceti zajímavých příběhů naší historie. A (snad oprávněně) v úvodu k ní tvrdí, že málokterý národ má tak zajímavé dějiny jako my – Češi, Moravané a Slezané."

,,Třeba je to tím, že naše území bylo odedávna místem střetávání vlivů a kultur, možná i naší vynalézavostí, která však občas sklouzává k nesvornosti a lehkovážnému zapomínání na sliby…Buď jak buď, v autorově atraktivním podání před námi defilují postavy historie dávné, ba mytické – Krok, svatý Prokop či osobnosti zobrazené na zdech znojemské rotundy svaté Kateřiny, středověké – a tady hraje velkou roli právě ona zmiňovaná nesvornost… ale i zcela nedávné (ovšem tato „nedávnost“ je pojem relativní, vždyť ruku na srdce, komu dnes něco bližšího říká třeba kdysi proslulý zločinec Lecián či „semínkový generál“ Šejna?).Jan Bauer pátrá po jejich stopách a odkazu – a činí tak formou přístupnou, a přitom zasvěcenou, a se smyslem pro humor i mezinárodní souvislosti českých dějin. V jeho příbězích ožívají vzestup a pád prominentního vězně Karla IV. Coly di Rienzo, manželství „Good Queen Anne“, kterou její bratr Václav IV. do Anglie zřejmě opravdu prodal, osudná návštěva Polska, již vykonal svatý mučedník Jan Sarkander, stejně jako intimní i násilné poklesky vládců a šlechticů… A to je jen malá ukázka toho, nač se můžete těšit, když jste do ruky vzali tento XVII. svazek Edice Český ČAS."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Během nádherné túry hřebenovkou Hrubého Jeseníku spatříme v úseku mezi Červenohorským sedlem a Keprníkem zvláštní skalní útvar, který leží stranou hlavní magistrály. Ten zdáli připomíná siluetu formanského povozu i s koněm a vozkou."

Furmanka v divokém rašeliništi

,,Nepřehlédnutelná temná skála se jasně rýsuje z prostorné vrcholové plošiny pokryté nízkou horskou lesotundrou protkanou odumřelými kmeny, ošlehanými zakrnělými smrky i vlhkými bahnitými rašeliništi porostlými bílými chomáči suchopýru. Podle neobvyklého tvaru byla skála již dávno označována jménem Vozka. Zároveň jí náleží osmé pořadí v žebříčku nejvyšších bodů Hrubého Jeseníku."

,,Z hlavního hřebene se sem dá lehce odskočit, jen je třeba počítat se silně podmáčeným terénem. Nebo je možné absolvovat strmé stoupání z doliny Hučivé Desné či zvolit dlouhý výstup od Branné. Původní název Vozky - Fuhrmannstein - dodnes připomíná lovecká bouda Furmanka schovaná na jeho jižním svahu."

Trest za zneuctění chleba

,,Když ovšem pocestní přistoupí blíže, rázem zjistí, že stejně jako další obdobné útvary Jeseníků i Vozka se skládá z více skalisek. K Vozkovi se váže zajímavá pověst. Kdysi prý šlechtice z hradu Kolštejna v Branné, který se vydal do hor na lov, zachránil od smrti pod kopyty rozzuřeného divokého kance neznámý tajemný stařec. Hradní pán mu pak slíbil, že pokud někdy vypukne hlad, rozhodně se postará o nasycení poddaných. Za pár let udeřila na kraj bída. A šlechtic si moc dobře pamatoval své čestné slovo. Proto nařídil vrchovatě naložit povoz chlebem a vypravit ho s pomocí k trpícím horalům. Formanovi se do práce moc nechtělo, ale musel. Nakonec se rozhodl zkrátit si cestu přes zrádné rašeliniště. Tam ovšem s těžkým povozem zapadl. Nicméně chytrý kočí si snadno pomohl, začal pod kola vozu pokládat bochníky chleba. V tu chvíli uslyšel mocný hlas. To rázně zasáhl vládce hor, snad samotný Praděd. A vozku, který si nevážil největšího božího daru, zaklel do kamene. Teď zkamenělý povozník přináší radost z hezkého výhledu a rovněž přestavuje ideální místečko pro odpočinek uprostřed malebné krajiny."

Jakub Hloušek - SPIRIT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO