Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrady a zámky, centrum kultury a historie - zámek BLATNÁ, PODĚBRADY a památník krále JIŘÍHO Z PODĚBRAD

23. 4. 2011

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

,,Hrady a zámky, centrum kultury a historie“

foto_zamek_blatna_05.jpg

 ,,Jak neuvěřitelné bylo pro lidi celého světa, že padla železná opona a tím se zhroutil totalitní režim. Stejně neuvěřitelné v Československu bylo, že parlament schválil restituce, a tak dokázal, že došlo k nezvratné změně v myšlení, čímž umožnil spravedlivou integraci do svobodného světa. Restituce šly tak daleko, že se vracely i mobiliáře, jako obrazy, jednotlivé kusy nábytku a podobně. K tomu patřilo samozřejmě i vracení hradů a zámků, a proto zde máme opět jejich majitele jak z řad restituentů, tak i nové majitele, kteří zámky milují a koupili si je. Tito lidé se sdružili a založili Asociaci majitelů hradů a zámků. Hlavním důvodem bylo navzájem se poznat a vyměnit si informace. Rozvoj činnosti Asociace ukázal cestu k realizaci důležitých úkolů. Za prvé zdůraznil, že hrady a zámky jsou památky a jsou součástí historie naší země. Za druhé ukázal nutnost navázat kontakty s oficiálními institucemi nejen v naší zemi, ale i s mezinárodními organizacemi majitelů hradů a zámků, což umožňuje navzájem se poznat a vyměňovat si zkušenosti.“

 

,,Nikde jinde hrad nebo zámek nehrál v historii takovou roli v životě lidí jako v Čechách a na Moravě. V posledním tisíciletí byly hrady a zámky postaveny, přestavovány, zvětšovány a přizpůsobovány podmínkám, ale vždy byly obydleny. Nejsou jen historií jednoho místa, jedné rodiny, ale mnohdy celého regionu, a proto měly vliv na životy lidí v zemi. Nezáleželo na tom, kdo na hradech a zámcích bydlel, ať to byla rodina, rytíři nebo duchovenstvo, ale důležité bylo, že se jim vyhnula administrativní centralizace, která postupně zachvátila celou zemi. V temném středověku sloužily některé zámky k ochraně všech, ale mohly se stát také přístřeším dominantního vladaře. V každém případě spolupůsobily na vývoj země a staly se svědkem často dramatické historie nejen daného regionu, ale význam některých z nich přesáhl jeho hranice.“

 

,,Hrady, později zámky, mohly být udržovány a zvětšovány jen za předpokladu, že jejich majitelé měli dostatek finančních prostředků. Na počátku stačilo, aby k těmto sídlům patřila dostatečná rozloha pozemků. V pozdější době se však majitelé museli přizpůsobovat industrializaci, aby si vylepšili své příjmy. Mnohdy si vedli tak úspěšně, že se hrady a zámky staly centry nejen kulturními, ale i ekonomickými.“

 

,,Zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě, později také industrializace, přinesly ekonomický rozkvět, a tím i nový impulz rozvoji hradů a zámků. Ještě před druhou světovou válkou se zámky budovaly i opravovaly. V každém případě byly všechny v dobrém stavu, takže se v této malé zemi setkáváme na každém kroku s nějakým zajímavým a historicky cenným objektem. Významnější a nejhezčí památky, které byly dobře udržovány, patří od roku 1945 státu a mají velkou návštěvnost, jiné, běžně udržované, slouží sociálním účelům, některé jsou úplně devastovány. Stejně je tomu i u zámků soukromých, některé jsou ve velmi dobrém stavu, jiné jsou téměř zničené, takže jejich původním vlastníkům či jejich potomkům byly místo funkčních objektů, které jim byly konfiskovány, vráceny v podstatě jen obvodové zdi. V minulém režimu byly zámky zařazeny do tří kategorií – A, B, C. Objekty kategorie A byly velmi dobře udržovány, kategorie B byly pouze udržovány, kategorie C nebyly udržovány vůbec. V současnosti se toto rozdělení na kategorie používá i pro hrady a zámky soukromých vlastníků. Bohužel Asociace majitelů hradů a zámků nestačí na tak velký rozsah úkolů, ale každý alespoň v podvědomí cítí, že není se svými problémy osamocen. Zažíváme krásný pocit, když vidíme, že zámek má majitele, který se o něj stará a dává starým kamenům nový život.“

 

,,Nejdůležitějším úkolem naší Asociace je zdůraznit význam historických objektů a podpořit lidi, kteří pro ně přinášejí velké oběti. Dalším naším úkolem je seznamovat veřejnost s tím, že tyto kulturní objekty jsou významnou součástí evropské historie.“

 

Jan Podstatzky-Lichtenstein

 

,,Česká republika patří k zemím, které oplývají velikým bohatstvím kulturních památek. My, členové Asociace majitelů hradů a zámků, se snažíme ze všech sil podílet se na jejich zachování a především obnově."

 

,,Na základě vlastních zkušeností si velmi dobře uvědomujeme, že po čtyřicetileté devastaci našich krásných hradů, zámků a historických objektů je třeba opravovat vlastně všechno najednou a rychle, aby vzácné památky byly nejen svědectvím minulosti, ale i poselstvím do budoucnosti. Je to pro nás náročný, odpovědný, ale i čestný úkol."

 

Jana Germenis-Hildprandt

prezidentka AMHZ,

které patří

,,Vodní zámek BLATNÁ"

 

Obrazek

,,Nejvýznamnější dobou rozvoje hradu a okolí je 15. století s příchodem rodu Lvů z Rožmitálu. Sestra blatenského Lva z Rožmitálu Johanka se totiž provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou. Roku 1601 byla Blatná císařem Rudolfem IL povýšena na město. V roce 1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byly prováděny v první polovině 19. století vnitřní úpravy I regotizace celého objektu stavitelem B. Gruberem. Změny se dotkly i přilehlých pozemků. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park, pod jehož staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování zlata. V parku který je stejně jako prohlídková trasa v zámku přístupný veřejnosti i po návratu zámku baronkám Hildprandtovým, jsou chováni krásní daňci.“

www.zamek-blatna.cz

 

Obrazek

Poděbrady

,,Poděbrady máme všichni nejspíš spojené s vyhlášenými lázněmi a taky s českým králem v éře pohusitské. Jiřího z Poděbrad si ve městě můžeme připomenout už na náměstí, na kterém najdeme jeho velkou jezdeckou sochu z dílny Bohuslava Schnircha. Ještě víc se ale dozvíme při návštěvě Památníku krále Jiřího. V jeho prostorách budeme obdivovat nástěnné malby v hradní kapli, ale taky řadu vzácností dokumentujících časy vlády jediného českého krále ne královské krve."

,,Podrobněji se seznámíme s projektem mírové organizace, který navrhl. Pokud vás zajímá, co stálo u zrodu této myšlenky, prozradíme vám to. V expozici ale nechybějí ani kopie několika rukopisů. Zároveň nahlédneme do historie města, které rod, z něhož král Jiří pocházel, hodně ovlivnil."

Toulavá kamera 11.1.2015 - zadejte:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500002/video/373475

Památník krále Jiřího z Poděbrad
Jiřího náměstí 1/8
290 01 Poděbrady
telefon: 325 612 640

info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO