Jdi na obsah Jdi na menu
 


V učebnicích a vědeckých dílech najdeme údaje - Obávaná nákaza - Kominické řemeslo

22. 8. 2010

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme údaje"

,,Zde naleznete mnoho pravdy, která se odehrávala jak na bojištích, tak také na královských dvorech."

,,V učebnicích historie a vědeckých dílech najdeme údaje o panovnících, slavných bitvách, hospodářství i umění, ale o základních lidských potřebách se toho dozvíme málo či vůbec nic. Kniha Intimní historie čtenáře seznamuje s tím, co doprovázelo každodenní život lidí už od starověku. Autor si vytkl za cíl čtenáře nejen poučit, ale predevším pobavit. A tak se vedle základních dějepisných faktů objevují historky ze života, ať již ze starých kronik, či z renesanční satirické literatury. Vybrané dokumenty či příběhy nejsou samoúčelné, ale snaží se přiblížit základní lidské potřeby v historických souvislostech a objasnit, jaký člověk ve skutečnosti byl. Kniha sleduje, jak se přirozené lidské úkony postupně stávaly společenským tabu a jak se rodil ostych a stud, to vše na rozsáhlém materiálu z celé Evropy."

,,Šestidílná historická sága je nejznámější a také nejobsáhlejší román o Karlu IV. Vychází v jedné knize s bohatým barevným obrazovým doprovodem a v exkluzivní grafické úpravě. Výjimečná románová kronika Ludmily Vaňkové dala Otci vlasti podobu člověka, který je nám blízký i dnes, kdy je podle mínění národa Karel IV. největší Čech.Nejslavnější český panovník Karel IV. učinil Prahu navždy srdcem Evropy a už jeho současníci ho nazvali Otcem vlasti. Historická sága Ludmily Vaňkové poutavě vypráví o jeho životě od mládí a až do posledních dnů na císařském trůnu. Byla to doba velkého rozkvětu Čech, který se přenesl na celou římskou říši. Gotická Praha rostla přímo před očima. Katedrála na Pražském hradě, Pražská univerzita, Kamenný most, Nové Město s největším náměstím a nedaleko nové metropole vznikal velkolepý Karlštejn, osobní rezidence císaře. Na všechno, co se odehrávalo v Evropě, měl Karel IV. nemalý vliv. Byla to hlavně stoletá válka mezi Francií a Anglií a úsilí o navrácení papeže z Avignonu do Říma. Neméně zajímavý byl Karlův osobní život. Měl čtyři manželky, každá byla jiná a ke každé si vytvořil zvláštní vztah. Jeho životem procházejí stovky historických osobností, králové, papežové, vojevůdci, umělci, vzdělanci a jejich osudy nezůstaly u Karla bez odezvy. Díky vynikajícím vladařským schopnostem dokázal uskutečnit nejen sny svého otce Jana, ale i vlastní, vpravdě ušlechtilé královské záměry. Smrt ho v dvaašedesáti letech nepotkala sešlého věkem, ale nešťastnou náhodou na samém vrcholu úspěšného života."

,,Císařovnina oblíbená neteř žila od mládí u císařského dvora a navzdory věkovému rozdílu se stala důvěrnicí své tety a společnicí císařovniny nejmladší dcery. Marie Louise zbožňovala krásnou Sisi i její přístup k životu a slepě ji ve všem poslouchala. Její oddanost zašla tak daleko, že se na císařovnino přání provdala za slezského hraběte Jiřího Larische- Mönnicha. Věřila, že nevýznamný šlechtic ji nebude omezovat a ona bude smět zůstat u dvora. Jenže se zmýlila a musela se nadále většinou podřizovat nemilovanému manželovi. Sebestředná císařovna se jí nikdy nezastala.Hraběnka Larischová přesto nadále udržovala své vztahy s vídeňskými přáteli, mezi nimiž byla i rodina Vetserových. A tak se, nechtěně, stala prostřednicí a poslíčkem lásky mezi Mary Vetserovou a korunním princem Rudolfem. Po tragédii v Mayerlingu jí císařovna připisovala velký podíl viny a hluboce na ni zanevřela. Marie Louise se už se svou tetou nikdy nesměla setkat a vysvětlit jí svou roli ve vztahu korunního prince a nezodpovědné, ctižádostivé mladičké baronky.V knize Paměti důvěrnice císařovny Alžběty líčí hraběnka Larischová svůj vztah k císařovně Alžbětě i vývoj tragických událostí a pokouší se ospravedlnit své jednání. Proto je její vyprávění značně subjektivní. Kniha je ojediněle intimním pohledem do života císařské rodiny. Císař František Josef se léta snažil zabránit tomu, aby byly hraběnčiny memoáry publikovány, dokonce jí několikrát zaplatil za to, že je nezveřejní.Nakonec však byly vydány v angličtině v Londýně a v němčině v Berlíně."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Obávaná nákaza"

 

Obrazek

 

,,Nejen mor, ale i syfilis procházel kdysi Evropou. Syfilis byl poprvé zaznamenán v roce 1494 mezi francouzskými vojáky, kteří obléhali Neapol. Proto vzniklo pro toto onemocnění označení ,,,francouzská nemoc".

,,Sami francouzi, ale nemoc raději označovali za španělskou. Turci ji rovněž zobecnili na křesťanskou. Už tehdy se zrodily spekulace, že je syfilis Božím trestem, byli i lidé, kteří objevení nemoci přikládali špatnému vzduchu či nepříznivým satrologickým jevům. Jenže syfilis neustoupil ani v době, kdy byly astrologické jevy pozitívní a nevyhýbal se ani vesničanům, kteří na zdravém vzduchu žili. Syfilis napadal stále větší počet obyvatel a stal se obávanější nemoci, než v té době byla lepra."

 

,,V roce 1526 přišel španělský lékař Valdés s teorií, že by zdrojem choroby mohl být Nový svět. Důkazy ale pro takové tvrzení nejsou."

 

,,Amerika byla objevena Kolumbusem v roce 1492, což se zdá být dost rychle na to, aby už o dva roky později tato nemoc zkosila francouzskou armádu v Itálii."

 

Obrazek

 

,,Před zavedením arzénové léčby na počátku 20.století byla proti této nemoci hlavním prostředkem rtuť. Ta ale člověka nejen léčila, ale také trávila. Navíc rtuť příznaky pouze zmírňovala a nemohla vést k úplnému vyléčení."

 

,,K léčbě se používal i odvar z guajakového dřeva přivezeného z Haiti a jiné rostlinné preparáty. Ty však vedly ještě k horším výsledkům než rtuť."

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

,,Kominické řemeslo"

 

Obrazek

 

,,Kominictví jako takové se v Čechách ujalo až v 16.století. Do té doby si museli čistit komíny sami majitelé domů. Pravda, ti zámožnější z nich měli na to zvláštní čeleď.

,,Prvními kominíky z povolání byli nejprve Italové a nejslavnějšími pražskými kominíky se stali bratři Bartoloměj a Matěj de Martini, kteří v roce 1625 obdrželi od císaře Ferdinanda III. privilegium svobodného provozování kominické živnosti v Praze a v celém království. Před tím směli pracovat pouze v Praze."

,,Již za císaře Rudolfa II., obstarávali saze pro alchymistické pokusy dvorního císařského alchymisty Eduarda Kellyho."

,,Živnost bratří de Martinů přebíral vždy prvorozený syn a tato tradice se udržela velmi dlouho. Ještě v roce 1940 bylo v Praze několik kominických rodin DEMARTINI."

 

,,Historie kominictví v ČR"

 

,,Kominík je slovo řeckého původu."

,,Latinsky - caminus, řecky caminos."

,,Patronem komíniků je Svatý FLORIÁN."

 

,,Kominická historie"

 

,,Kominická historie sahá až do doby, kdy tehdejšímu lidstvu počaly vadit požáry vzniknuvší od komínů ve kterých vyhořely saze. Doškové nebo šindelové střechy byly okamžitě zapáleny, jakmile došlo ke komínovému požáru ! Z počátku si lidé vymetali komíny sami, komíny byly čištěny před velkými svátky a hlavně v tak zvaných "sazometných středách".Tuto práci vykonávali v obecních budovách biřici, v pivovarech pomahači a některé komíny si mohli čistit a vypalovat hospodáři sami."

 

,,Mestkomínové"

,,Postupem času se o tyto práce začali zajímat jednotlivci, kteří se čištění komínů zvlášť věnovali a tak vzniklo řemeslo kominické ! Řemeslo kominické bylo v začátcích primitivní a velice povrchní a opět hořelo ! V té době se čištění komínů říkalo vytírání a řemeslníci se nazývali mestkomínové."

 

,,Počátky odborného kominictví"

,,Odborné mestkominictví u nás začali provozovat Vlaši (Italové). Čeští panovníci a ostatní šlechta si zvali do Čech vlašské stavitele, kteří se zde usidlovali. Za nimi přišli i vlašští mestkomínové, aby svým usídlencům čistili komíny a tak se ujali čištění komínů i u našich občanů. Jedním z prvních známých mestkomínů byl GABRIEL MARIAN, který se v Praze - Hradčanech objevil v roce 1568. Dále jej následovali další mestkomínové jako byli Tomáš della Moniga, Bartoloměj a Matěj de Martini. Největších privilegií od císaře Rudolfa II. si získal Matěj de Martini, kterého učinil mistrem u císařského dvora za to, že získával smolné saze pro císařského alchymistu Kellyho rytíře z Imany, který chtěl touto pomocí vyrábět zlato. Když se Kellymu podařil pokus pozlatit kovové předměty, dostal de Martini ještě odměnou povolení také pro své tovaryše nosit zvláštní kominický šat podle návrhu císařského osobního lékaře a právo majetnosti na císařské vinici pod Petřínem. První zprávy o českých mestkomínech jsou z roku 1572 z Pardubic, z roku 1589 ze Stříbra a z roku 1590 z Mladé Boleslavi. Mestkomínové byli placeni formou naturálií a jen málo obcí si vydržovalo za plat svého mestkomína, aby vytíral a před požáry chránil. Na Nový rok chodili s koledou a vinšujíce všeho dobrého rozdávali lidem novoroční přání tak zvané "škartice".

 

,,Kominické cechy a dnešní situace"

 

Obrazek

,,První kominický cech byl založen v roce 1626 v Třeboni, v roce 1748 "Pražský kominický cech" s vlastní pečetí Sv.Floriana.V roce 1824 došlo k posílení kominické činnosti a k propůjčování kominických živností.Ve své podstatě fungovali kominíci po celou dobu s přerušením první a druhé světové války. V době komunistické nadvlády bylo řemeslo degradováno na povolání druhořadé i když se kominická praxe vykonávala a pravidelné obchůzky určovala vyhláška ministerstva stavebního průmyslu č.709 ze dne 28.12.1950 ve své podstatě se nedělo skoro nic.V roce 1981 začala platit vyhláška č. 111/1981 Sb.,která platí do dnešní doby - platí avšak ji dodržuje jen pramálo občanů, není orgán, který by zaručil výkon práva. Po roce 1989 se opět ustanovil kominický cech a živnostenský úřad počal vydávat v roce 1992 koncesní listiny, začalo opět svítat na lepší časy. Nic ovšem netrvá věčně a za přičinění bývalého ministra pana DYBY došlo v roce 1996 ke zrušení koncesí a zase začal chaos.V součastné době je kominictví řemeslná živnost. Společenstvo kominíků ČR si zvolilo své zástupce tak zvanou radu a ta se pečlivě stará o své členy tím, že pořádá pravidelné vzdělávací kurzy, školení kominických mistrů a školení pro měření účinnosti spalovacích zdrojů."

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK