Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úkryt vzácné archy úmluvy - Lázně královny ze Sáby - Prokleté doby

16. 8. 2008

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 

,,Úkryt vzácné archy úmluvy V ETIOPII“

 

Obrazek

KAPLE ARCHY ÚMLUVY  V AKSÚMU

Obrazek

CHRÁM PANNY MARIE SIONSKÉ

 

,,Chrám Maryam Zion (Chrám P.Marie Sionské) je nejposvátnějším svatostánkem etiopského ortodoxního náboženství. Nový chrám byl postaven v roce 1960 za vlády Haile Selassieho. Kromě toho zde stojí ale taky ještě Starý chrám, který vybudoval v roce 1665 král Fasilidas. Už před ním stálo ovšem na tomto místě několik chrámů a první z nich postavil zřejmě již král Ezana ve 4. století v samých počátcích křesťanství v Etiopii. Místo je to natolik posvátné, že do starého chrámu mají dodnes přístup pouze muži.“

 

,,Vedle starého chrámu stojí navíc kaple, v níž je údajně uschována originální archa úmluvy. Do té ovšem mají povolen přístup již pouze kněží a do prostoru za plentou může vstoupit dokonce jen strážce archy. Přístup kohokoliv nepovolaného by mohl být nebezpečný a strážce zase pro změnu nesmí kapli nikdy opustit, takže se nám ho podařilo pouze letmo zahlédnout, když vyběhl na svou zahrádku.“

 

,,Jaký je vlastně příběh archy úmluvy ?“

 

,,Podle Bible se jedná o schránku, kterou zhotovil Mojžíš dle přesného návodu Boha a uložil do ní desky s deseti přikázáními, které od něj obdržel na hoře Sinaj. Archa pak byla uložena v Jeruzalémě, kde pro ni králové David a Šalomoun vybudovali důstojný příbytek.“

 

,,Tady se ovšem "biblická" stopa ztrácí - podle jedné teorie byla archa zničena v 6. století př.n.l., když babylonský král Nabuchadnessar II. vyplenil Jeruzalém. Podle jiné byla archa v tu dobu ukryta ve skále pod Šalomounovým chrámem, kde ji podle jedněch objevili templáři a převezli do Francie a později do Skotska, podle jiných je tam dodnes.“

 

,,Existuje ovšem také legenda, podle níž už v době vpádu Babyloňanů archa v Jeruzalémě vůbec nebyla, protože ji odvezl již za Šalomounovy vlády jeho syn Menelik do Etiopie, když se od své matky, královny ze Sáby, dozvěděl, kdo je jeho otec a vydal se ho navštívit. Archa byla potom ukryta v Lalibele, na ostrově v jezeře Tana a nakonec skončila v Aksúmu, kde je dodnes.“

 

,,Lázně královny ze Sáby“

 

Obrazek

V LÁZNÍCH KRÁLOVNY ZE SÁBY V AKSÚMU

,,Vrchol Aksúmu spadá do 4.-6. století. Potom nastává úpadek, vzniklý tlakem islámu. V 7. století ztratil Aksúm přístav a tím pádem i kontrolu nad Rudým mořem. Okleštěné království sice přetrvávalo až do 12. století, za poslední krále "velké" Aksúmské říše jsou však považování král Kaleb a jeho syn Gebre Meskel /:gebre meskal:/.“

 

,,Hrobky obou těchto panovníků stojí za městem, na místě původních královských paláců. V podzemí se původně nacházela pokladnice. Hrob krále Kaleba je navíc jen symbolický, protože odešel ke konci života do kláštera Pentaleion, kde je také pochován. Spíš než o hrobky se tedy jedná o poslední královská sídla.“

 

,,Zelený bazén, ležící u cesty ke hrobkám krále Kaleba a Gebre Meskela, nese pojmenování Lázně královny ze Sáby. Není ovšem jasné, zda se tady někdy královna ze Sáby vůbec koupala. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní nádrž, tak to znamená, že je mnohem starší, takže časově to je možné.“

 

,,Palác královny ze Sáby naopak určitě královna ze Sáby neznala, protože pochází z mnohem pozdějšího období. To ale samozřejmě nebrání tomu, aby tu po ní některé části nebyly pojmenovány - soudní dvůr královny ze Sáby, koupelna královny ze Sáby atd. Ve skutečnosti se jedná pravděpodobně o královský palác ze 2.století, některé prameny uvádí až 10.století. Palác byl docela rozlehlý - byl patrový a měl 50 místností.“

 

Obrazek

OKRSEK STÉL V AKSÚMU

,,Poblíž paláce leží také pole starých stél. Jedná se o nejstarší stély v celém Aksúmu. Místní historikové se dokonce domnívají, že právě tady je třeba hledat hrob slavné královny ze Sáby.“

 www.kasp.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  ,,Prokleté doby"

Obrazek

,,Víra v prokleté doby je stará jako lidstvo. Mnohé ,,černé" dny si vysložili svou špatnou pověst tím, že se v tyto dny stalo něco zlého. U Římanů to byla porážka u Kann roku 216 před našim letopočtem, kdy Hannibal porazil na hlavu římskou armádu. V našich dějinách smutně proslul den s.Rufa ( 26.srpna ), kdy roku 1278 padl na Moravském poli český král Přemysl Otakar II. a za 68 let v týž den roku 1346, padl král Jan Lucenburský. Jeden středověký tvůrce kalendářů dokonce zjístil tři dny v roce, které jsou prokleté. Jsou to tři data : 1.duben, kdy se narodil Jidáš, 1.srpen, kdy Kain zabil bratra Ábela, a 1.prosinec, kdy byla sírou a ohněm zničena města Sodoma a Gomora."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO