Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úkryt vzácné archy úmluvy - Lázně královny ze Sáby - Prokleté doby - Legendy z města Solnice - Tajemné síly v klášteře klarisek

16. 8. 2008

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

 

Úkryt vzácné archy úmluvy v Etiopii

 

Obrazek

KAPLE ARCHY ÚMLUVY  V AKSÚMU

Obrazek

CHRÁM PANNY MARIE SIONSKÉ

 

,,Chrám Maryam Zion (Chrám P.Marie Sionské) je nejposvátnějším svatostánkem etiopského ortodoxního náboženství. Nový chrám byl postaven v roce 1960 za vlády Haile Selassieho. Kromě toho zde stojí ale taky ještě Starý chrám, který vybudoval v roce 1665 král Fasilidas. Už před ním stálo ovšem na tomto místě několik chrámů a první z nich postavil zřejmě již král Ezana ve 4. století v samých počátcích křesťanství v Etiopii. Místo je to natolik posvátné, že do starého chrámu mají dodnes přístup pouze muži.“

 

,,Vedle starého chrámu stojí navíc kaple, v níž je údajně uschována originální archa úmluvy. Do té ovšem mají povolen přístup již pouze kněží a do prostoru za plentou může vstoupit dokonce jen strážce archy. Přístup kohokoliv nepovolaného by mohl být nebezpečný a strážce zase pro změnu nesmí kapli nikdy opustit, takže se nám ho podařilo pouze letmo zahlédnout, když vyběhl na svou zahrádku.“

 

,,Jaký je vlastně příběh archy úmluvy ?“

 

,,Podle Bible se jedná o schránku, kterou zhotovil Mojžíš dle přesného návodu Boha a uložil do ní desky s deseti přikázáními, které od něj obdržel na hoře Sinaj. Archa pak byla uložena v Jeruzalémě, kde pro ni králové David a Šalomoun vybudovali důstojný příbytek.“

 

,,Tady se ovšem "biblická" stopa ztrácí - podle jedné teorie byla archa zničena v 6. století př.n.l., když babylonský král Nabuchadnessar II. vyplenil Jeruzalém. Podle jiné byla archa v tu dobu ukryta ve skále pod Šalomounovým chrámem, kde ji podle jedněch objevili templáři a převezli do Francie a později do Skotska, podle jiných je tam dodnes.“

 

,,Existuje ovšem také legenda, podle níž už v době vpádu Babyloňanů archa v Jeruzalémě vůbec nebyla, protože ji odvezl již za Šalomounovy vlády jeho syn Menelik do Etiopie, když se od své matky, královny ze Sáby, dozvěděl, kdo je jeho otec a vydal se ho navštívit. Archa byla potom ukryta v Lalibele, na ostrově v jezeře Tana a nakonec skončila v Aksúmu, kde je dodnes.“

 

Lázně královny ze Sáby

 

Obrazek

V LÁZNÍCH KRÁLOVNY ZE SÁBY V AKSÚMU

,,Vrchol Aksúmu spadá do 4.-6. století. Potom nastává úpadek, vzniklý tlakem islámu. V 7. století ztratil Aksúm přístav a tím pádem i kontrolu nad Rudým mořem. Okleštěné království sice přetrvávalo až do 12. století, za poslední krále "velké" Aksúmské říše jsou však považování král Kaleb a jeho syn Gebre Meskel /:gebre meskal:/.“

 

,,Hrobky obou těchto panovníků stojí za městem, na místě původních královských paláců. V podzemí se původně nacházela pokladnice. Hrob krále Kaleba je navíc jen symbolický, protože odešel ke konci života do kláštera Pentaleion, kde je také pochován. Spíš než o hrobky se tedy jedná o poslední královská sídla.“

 

,,Zelený bazén, ležící u cesty ke hrobkám krále Kaleba a Gebre Meskela, nese pojmenování Lázně královny ze Sáby. Není ovšem jasné, zda se tady někdy královna ze Sáby vůbec koupala. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní nádrž, tak to znamená, že je mnohem starší, takže časově to je možné.“

 

,,Palác královny ze Sáby naopak určitě královna ze Sáby neznala, protože pochází z mnohem pozdějšího období. To ale samozřejmě nebrání tomu, aby tu po ní některé části nebyly pojmenovány - soudní dvůr královny ze Sáby, koupelna královny ze Sáby atd. Ve skutečnosti se jedná pravděpodobně o královský palác ze 2.století, některé prameny uvádí až 10.století. Palác byl docela rozlehlý - byl patrový a měl 50 místností.“

 

Obrazek

OKRSEK STÉL V AKSÚMU

,,Poblíž paláce leží také pole starých stél. Jedná se o nejstarší stély v celém Aksúmu. Místní historikové se dokonce domnívají, že právě tady je třeba hledat hrob slavné královny ze Sáby.“

 www.kasp.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Prokleté doby

Obrazek

,,Víra v prokleté doby je stará jako lidstvo. Mnohé ,,černé" dny si vysložili svou špatnou pověst tím, že se v tyto dny stalo něco zlého. U Římanů to byla porážka u Kann roku 216 před našim letopočtem, kdy Hannibal porazil na hlavu římskou armádu. V našich dějinách smutně proslul den s.Rufa ( 26.srpna ), kdy roku 1278 padl na Moravském poli český král Přemysl Otakar II. a za 68 let v týž den roku 1346, padl král Jan Lucenburský. Jeden středověký tvůrce kalendářů dokonce zjístil tři dny v roce, které jsou prokleté. Jsou to tři data : 1.duben, kdy se narodil Jidáš, 1.srpen, kdy Kain zabil bratra Ábela, a 1.prosinec, kdy byla sírou a ohněm zničena města Sodoma a Gomora."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Bezhlavý sládek řítící se ulicemi města, majitel panství s uříznutou hlavou levitující nad řekou a navrch strašný černý přízrak u silnice. Tahle část kraje pod Orlickými horami není zrovna příjemné místo.

Podle jedné verze staré legendy se v Solnici kolem starého kostela zjevuje přízrak bezhlavého muže, kterému místní říkají Tisovec. Jedná se prý o ducha bývalého vrchního sládka ze zámeckého pivovaru. Po jeho smrti z jeho hrobu údajně neustále kynuly pivovarské kvasnice. Nic nepomáhalo, až někoho napadlo mrtvole useknout hlavu a tu zahrabat za městečkem v Černém lese. Zápach z linoucích se kvasnic sice zmizel, kolem solnického hřbitova ale začali vyděšení lidé potkávat v noci sládkův bezhlavý přízrak, jak se řítí temnými městskými ulicemi. V jedné ruce drží hůl, ve druhé svou vlastní hlavu. Navíc se někdy zjevení jakoby zmenšovalo, až úplně zmizelo. Jindy naopak narostlo do velikosti obra.

Jiná varianta téže legendy říká, že mrtvým bezhlavým jezdcem je majitel zdejšího solnického panství Jindřich, purkrabí z Donína. Ze svého hrobu vstává dvakrát do roka, osedlá ohnivého koně a pak s ním jezdí po hladině zdejší říčky Bělé.

Další strašný přízrak se zjevuje mezi Solnicí a Brocnou u tzv. Pavlova můstku. Černě oblečený přízrak zamračeného muže se zjizvenou tváří tady děsí a mate kolemjdoucí. Někdy se objeví v noci, ale jsou zaznamenána i svědectví, kdy se duch objevil za bílého dne.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Jedním z tajemných a pověstmi opředených míst Lounska je nedostavěný chrám při klášteře klarisek v Panenském Týnci. Toto místo, o němž se kroniky prvně zmiňují roku 1115, kdy představovalo knížecí majetek, se nachází 11 km jihovýchodně

od Loun směrem na Slaný, vzdušnou čarou pouhých 6 km od památné a bájné Peruce.
V dávných časech ležel Panenský Týnec na důležité obchodní stezce, která se v pozdějších staletích nazývala císařská silnice. Dějiny této obce, později dokonce malého městečka, jsou úzce spjaty se zdejším klášterem, který nechal roku 1280 založit Habart ze Žerotína, jenž sídlil na nedalekém hradě Žerotín.
Zóna silné pozitivní energie
Klášter klarisek v Panenském Týnci, k němuž též náležel rozsáhlý pozemkový majetek, se stal třetím františkánským klášterem v Čechách. Ten sice díky nadacím zakladatelského rodu vzkvétal, ale přesto se nevyhnul několika požárům a jiným útrapám. Za husitských bouří došlo k jeho vypálení a ani během řady oprav kláštera se nikdy nepodařilo dostavět impozantní loď konventního chrámu z let 1382 až 1410, o němž se stavební odborníci domnívají, že torzo chrámu náleží k huti Petra Parléře - stavitele Svatovítského chrámu v Praze.
A tak zůstává několik nezodpovězených záhad. Například kým byla stavba chrámu založena a proč nebyl nikdy dostavěn. A třebaže dle odkazu kronik a zápisů existuje hned několik možných variant, tu jedinou skutečnou pravdu se už asi sotva dozvíme. S jistotou však můžeme konstatovat, a psychotronici to ve svých měřeních dokázali, že nedostavěný chrám stojí na mimořádně silné pozitivní zóně energie.
Tato pozitivní energie má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Proto pobyt zde či časté návštěvy tohoto místa jsou doporučovány zejména lidem trpícím nejrůznějšími depresemi, nedostatkem sebevědomí, přecitlivělým, cholerikům, i těm se sklony k sebevraždě. Energie vyzařující v presbytáři posiluje obranyschopnost organismu. Delší pobyt nebo časté návštěvy při posezení v trávě uprostřed chrámu doporučují psychotronici rovněž lidem po mozkové obrně, mozkové mrtvici a po veškerých úrazech hlavy.
Ráj milenců i filmařů
Nedostavěný tajemný chrám monumentálního vzezření k sobě přitahuje zejména citlivé, nadané a vnímavé lidi, umělce, starší osoby, ale i milence. Konají se tu i svatební obřady neobvyklých forem, připomínající kultovní tradice, které v tomto jedinečném romantickém prostředí za přísunu průzračné, čisté a blahodárné energie zdejší obecní úřad příležitostně koná.
Torzo chrámu v Panenském Týnci patří k nejcennějším a nejpůsobivějším památkám a pozoruhodnostem celého kraje, takže neušlo ani pozornosti filmařů, kteří už několikrát natáčeli právě v těchto prostorách. Točil se tu například snímek Kytice od K. J. Erbena ve zpracování režiséra F. A. Brabce.
V poslední době se místo stalo cílem různých záhadologů a senzibilů, kteří došli k závěru, že právě zde by mohla být pohřbena jedna z velmi významných postav našich dějin, která byla prohlášena za svatou. Vzhledem k tomu, že klášter klarisek byl postaven pro sv. Anežku Českou, lze spekulovat, že by mohlo jít o tuto světici.
Pavel Kovář

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO