Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajemství prvních MNICHŮ - Magická Andělská hora - KNIHY k přečtení - Hrad Přimda

23. 3. 2018

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Tajemství prvních mnichů"

,,K nepřehlédnutému vývoji v dějinách církve došlo koncem 3. století, tehdy vznikli „odloučení“, anachoreti. Ti opustili svůj obvyklý život a důvěrně známé prostředí, odcházeli do pouště, aby vedli v jeskyních nebo malých celách život v nejpřísnějším odříkání. Věnovali se hlavně modlitbám, potravu jim přinášeli přátelé nebo ji měnili za drobné ruční práci (mniši například pletli proutěné košíky). Takový poustevník ale zůstával jen málokdy sám, většinou se v jeho blízkosti usazovali další, kteří vedli stejný život. Ti starší se stávali duchovními vůdci noviců a vývoj organicky směřoval k mnišské komunitě, která dostala svoji první psanou formu v Pachomiově řeholi."

,,Nejprve se zdálo, že vznik mnišství, které vlivem svých klášterů výrazně charakterizovalo křesťanský Západ, je dobová záležitost, která se z Egypta rozšířila na celý řecky mluvící východ. Ve 4. století už se nacházejí kláštery také v Palestině, Sýrii, Malé Asii, křesťané z Říma putují do Jeruzaléma a Egypta, aby tam po nějaký čas žili v mnišském společenství (například Jeroným). Už v roce 346 začaly vznikat první ženské kláštery. Z roku 380 pochází první zpráva o „západním“ ženském klášteře. Římanka Melanie, manželka římského městského starosty, založila po smrti svého muže komunitu na Olivové hoře. Krátce nato vznikl díky Římance Pavle druhý klášter v Betlémě."

,,I v dnešních dobách jsou mniši v Egyptě učiteli duchovního života. Biskupové jsou voleni pouze z jejich řad. Kněží se naproti tomu smějí ženit, musejí ale před svým svěcením strávit měsíc v jednom z pěti pouštních klášterů."

,,Duchovní a kulturní význam mělo studium Písma svatého a ruční práce. K prvnímu bylo zapotřebí umět číst a psát. Nazpaměť se učilo celým částem Písma. Stejně jako křesťanství našlo si cestu z Východu na Západ i mnišství, hned po vyhlášení náboženské svobody se začaly konat poutě do Jeruzaléma. Mnozí žili po nějaký čas u mnichů v Dolním Egyptě."

,,Přednosti mnišské komunity mají být mnohostranné. Život v komunitě má chránit před neukázněností, opat má ale brát ohled na individuální potřeby (míněné je především zdraví) jednotlivce. Obrannou před chybami je poslušnost. Hlavním posláním mnichů je chválit Boha, což dělají sedmkrát denně. Kvůli vyloučení zahálky je zbylý čas vyplněný duchovní četbou a prací, protože pravý mnich žije z práce svých rukou. Podpora chudých a pohostinnost patří k pevně daným úlohám kláštera."

,,Most mezi vzděláním a mnišstvím byl upevněn především přičleněním klášterních škol ke klášterům (nejstarší zpráva o tom pochází z roku 522 a týká se založení školy ve Valencii). Mezi velkými učenci středověku nebyl snad nikdo, kdo by nebyl mnichem."

Dodatek:

,,Křesťanské mnišství vzniklo v Egyptě. Jednotliví křesťané se jako „uniknuvší“ nebo eremité (obyvatelé pouště, poustevníci) uchylovali k přísné askezi a důslednému rozchodu se světem."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Andělská hora je opředena mnoha tajemstvími. Například se k ní váže pověst o půvabné panně Alvíně. Osoba zdejšího hradního pána Ursína sice není historicky doložena, ale traduje se, že si Alvínu přivezl, či snad ji unesl, ze svých toulek po dalekých zemích. Možná až z Anglie. Ovšem Alvína zde šťastna nebyla. Hradní pán Ursínus zřejmě nepatřil, tak jak to ve středověku bývalo, k nejpozornějším manželům. Ba právě naopak. Byl na svoji ženu hrubý, a ta se velice trápila. O to dojemněji se starala o své poddané v podhradí. A ti ji prý za to nazývali andělem. Odtud možná pramení název hradu."

,,Pojďme se však podívat koho ze slavných a známých osobností Andělské hory nenechaly chladným. Byl to například básník a spisovatel Johann Wolfgang von Goethe, který býval pravidelným návštěvníkem západočeských lázní. A protože k romantickému umělci patří romantické prostředí, nemohl si Andělské hory nepovšimnout. V roce 1786 se zde dokonce rozhodl oslavit s přáteli své sedmatřicáté narozeniny."

Zázračná studánka

,,Poněkud kontroverznější postavou, která je s Andělskou horou spojována, je Jakoubek z Vřesovic. Někteří historici ho charakterizují jako pragmatickou osobnost. Původně horlivý husita a statečný voják posléze velice zbohatl a nakoupil si několik panství. Včas odhadl, že husitům již v Čechách pšenka nepokvete a bitvy u Lipan se již nezúčastnil. Říká se o něm, že si před ním nebyla žádná dívka jistá a když ho odmítla, neváhal se jí zmocnit násilím. Prý se při pronásledování jedné z nich zabil pádem do propasti. Historicky to ovšem dokázáno není a okolnosti smrti Jakoubka z Vřesovic nejsou dodnes známy."

KNIHA:

Jakoubek z Vřesovic († 1462) - Cesta chudého moravského rytíře k vládě nad severozápadními Čechami

,,Ovšem má se za to, že zříceniny Andělské hory a jejího okolí patří mezi nejtajuplnější místa na našem území. Prý se zde vyskytují víly, čerti, skřítkové. Možná právě proto zde byla v 17. století, za vlády Linharta Colonna z Felsu, dobře zavedená alchymistická laboratoř, ve které čaroval kouzelník a alchymista Jakob Tentzel. Ezoterici se shodují, že právě toto místo vyzařuje silnou kladnou energii. Prý i voda ze studánky, která se zde nalézala, měla léčivé účinky."

,,V době třicetileté války zde nenechali Švédové kámen na kameni. Hrad zpustošili a vypálili. Poté byl postaven znovu, ale již v roce 1718, tedy po sedmdesáti letech od skončení třicetileté války, lehl popelem opět."

,,Hrad na kuželovitém vrchu nad stejnojmenným městečkem nedaleko Karlových Varů je poprvé připomínán roku 1402. V době předbělohorské byl majitelem Linhart Colonna z Felsu, který patřil k nejenergičtějším organizátorům stavovského povstání z let 1618-1620, a byl vedle Thurna nejvyšším polním maršálkem stavovského vojska. Linhart Colonna zemřel na zranění utrpěné v bitvě 13. dubna 1620."

,,O vlivu prostředí, v němž žijeme a v němž se pohybujeme, nelze pochybovat. Však naši předkové měli dobře zmapováno, kde jsou místa s pozitivní či negativní energií, a tyto informace si předávali z pokolení na pokolení. My jsme pro vás ve spolupráci s astroložkou a záhadoložkou Olgou Krumlovskou připravili putování po lokalitách, které stojí za to navštívit, neboť mají pozitivní vliv na naše zdraví."

,,Andělská Hora"

,,Nad dnešní obcí tohoto krásného jména (první zmínka o Andělské Hoře se objevuje roku 1402) stával kdysi na příkré holé skále slavný hrad. Původně jej založil toho času mocný rod Hrabišiců, kterým náležela oblast od Kadaně až ke Karlovým Varům a na jihu ke Žluticím.  Na místě někdejšího hradu je dnes pěkná vyhlídka."

Olga Krumlovská upozorňuje:

„Kromě úžasného rozhledu působí na tomto místě rozsáhlá pozitivní zóna. Má blahodárné účinky na lidský organismus, příznivě působí především na jedince s depresivními stavy, normalizuje vibrační rovnováhu člověka, posiluje ochrannou funkci aury. Procházky na tomto místě prospějí zejména lidem přepracovaným a stresovaným.“

,,Jak se při návštěvě Andělské Hory můžeme léčit?"

„Nejlépe načerpáte energii procházkami spojenými s dechovým cvičením. Nádech, výdech a zadržení dechu po dobu, která je pro vás během chůze snesitelná tak, aby se vám nezačala točit hlava, aby se vám neudělalo nevolno.“

Foto: www.czregion.cz

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KNIHY k přečtení:

KRÁLOVNA KUNHUTA A ZÁVIŠ

Po smrti Otakara II. královna Kunhuta zajistí Václavovi právo na trůn a sama se uchýlí do ústraní. Touží po klidu, ale osudové setkání se Závišem z Falkenštejna jí navždy změní život. Každým dnem vzrůstá cit, který je pojí, až se nakonec změní ve vášnivou lásku. Může mu královna důvěřovat? Proslýchá se, že na Moravském poli zradil krále. Co když zradí i ji?

KUNHUTA PŘEMYSLOVNA

Václavovi II. se podaří převzít vládu nad českým královstvím a nutně potřebuje své mocenské postavení upevnit, a tak požádá sestru Kunhutu, aby se provdala za krutého Boleslava, polského knížete z významného rodu Piastovců. Zdrcená Kunhuta bratrovu přání vyhoví, ovšem za jediné podmínky – že ji do Polska bude doprovázet její milovaný Ondřej.

PRSTEN PRINCEZNY JUDITY - figurkou na šachovnici přemyslovců

Juditu, dceru českého krále Přemysla Otakara I., rozladí, když jí její královský otec přikáže, aby s ostatním služebnictvem obsluhovala vzácné hosty. Jen zdráhavě poslechne. Netuší, že právě tato hostina se jí stane osudnou, neboť se zde na první pohled zamiluje do jednoho ze vzácných hostů. Avšak cesta, kterou se Judita vydá, je plná úskalí.

BÍLÁ PRINCEZNA

Oldřiška Ciprová

Na Pražský hrad přijede Kunhuta Štaufská, nevěsta pro kralevice Václava. Kvůli jejímu vzhledu jí přezdívají Běluška. Od prvního momentu je ženichem oslněna, ale vycítí, že ona ho vůbec nezaujala. V cizím prostředí se dívka stane snadným cílem intrik, dokonce je nařčena i z vraždy. Bude jen na Václavovi, zda ji ochrání a zda se pro ni najde místo v jeho srdci. (nevěsta pro budoucího krále Václava I.)

KRÁLOVNA DAGMAR

Markéta Přemyslovna se do dánského krále Valdemara II. zamilovala na první pohled a ochotně přijala nabídku stát se jeho chotí i přijmout tradiční jméno dánských královen – Dagmar. Valdemar cítí, že potkal ženu, kterou nevede zištnost, ale čistá láska. Jenže český král udělal krok, který do Valdemarova srdce zasel zrnko pochybnosti.

KNĚŽNA LUDMILA

Ludmila se s radostí podvolí otcovu přání a provdá se za přemyslovského knížete Bořivoje. Když se jim narodí syn, jejich štěstí se zdá být úplné. Zdání však klame: někdo touží nejen po Bořivojově knížecím titulu, ale také po jeho krásné a urozené manželce Ludmile. (Vznešená, milovaná, zrazená : román)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pověsti a záhady českých hradů -

Hrad Přimda

Zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=0xrjtH-8OeQ

http://www.kultura.cz/runtime/cache/files/lightbox/zricenina-hradu-primda-1.jpg

,,Nejstarší kamenný hrad v Čechách"

,,Zřícenina hradu Přimda stojí na vrcholu skalnatého hřebene nad stejnojmenným městečkem v severní části Českého lesa. První zmínka o Přimdě pochází z roku 1121."

,,Stavebníkem hradu byl sice nejspíš německý markrabě Děpolt II. z Vohburgu, ale nejpozději od roku 1126 patřila Přimda již českým panovníkům jako důležitá pohraniční pevnost, která střežila obchodní cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce."

,,Kromě toho sloužila jako královské vězení, kde byl nucen pobývat mimo jiné i pozdější král Přemysl Otakar II."

,,V 15. a 16. století byl hrad často dáván do zástavy šlechtickým rodům, zejména pánům ze Švamberka. Neudržovaný hrad pustl a v 17. století již byl neobývanou zříceninou. Z první poloviny 12. století zůstala zachována mohutná hranolová věž z lomového kamene, obložená žulovými kvádry."

www.hrad-primda.cz

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo