Jdi na obsah Jdi na menu
 


Unikátní architektonické PAMÁTKY - STŘÍLECKÝ hřbitov, Věž MARKOMANKA na Zvíkově skrývá tajemství

18. 8. 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

wink,,Unikátní architektonické památky"laugh

,,Kontroverzní barokní epocha zanechala v našich zemích rozporuplnou pověst. Z jedné strany znamenala tuhou rekatolizaci doprovázenou doživotním exilem mnoha vynikajících osvícených osobností z řad církevních reformátorů či drastické čarodějnické procesy. Na straně druhé zrodila unikátní díla, která propojila architekturu i umění s hlubokým vnitřním nábojem."

Světoznámé české baroko

,,Tři naše ryze barokní památky získaly nejvyšší možné ocenění a staly se součástí Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jedná se o kroměřížský arcibiskupský zámek s okrasnými zahradami, magický sakrální komplex poutního chrámu sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou a pompézní sloup Nejsvětější trojice v Olomouci. Výjimečnou syntézu barokního myšlení, filozofie, duchovna, umění i zdraví, navíc brilantně zakomponovanou do krajiny, představuje Šporkův Kuks."

,,Podobná ukázka barokní tvorby se dochovala rovněž na Moravě. I ona vzbudí vzrušení milovníků pamětihodností a symbolů zakódovaných do výtvarné výzdoby. Byť oproti Kuksu byla pojata mnohem skromněji a vztahuje se spíše ke smrti a tomu, co duši člověka čeká po ní. Zároveň ovšem živým přináší poselství, jak se mají dopředu připravit a co je dále spravedlivě čeká. S východočeským Kuksem nese takřka totožný rukopis."

Nepřehlédnutelná dominanta

,,Najdeme ji na západním úbočí Chřibů, kouzelného pohoří, které patří k prvním členitým poslům dlouhého oblouku Karpat. Tam se ukrývá obec Střílky. Dnes se jí hlavní komunikační tah naštěstí vyhýbá, ovšem už z příjezdové komunikace před sebou spatříme monumentální masu kamenné terasy dominantně posazenou do příkrého svahu mezi obytnou zástavbou. To je střílecký hřbitov. Ve svém pojetí u nás ojedinělý."

,,Střílecký hřbitov byl zbudován v první polovině 18. století. Prvotní impulz spočíval v záměru vystavět důstojnou rodovou hrobku Petřvaldských, tehdejších majitelů panství. Autorství sochařské výzdoby je z podstatné části připisováno moravskému umělci Gottfriedu Fritschovi. Přesto se ale laik neubrání pocitu, že se ocitnul uvnitř galerie pod širým nebem, kde jsou instalována díla slohově velmi podobná tvorbě mistra Matyáše Bernarda Brauna."

Alegorie ztvárněné do kamene

,,Již u vstupu příchozí osloví obří smuteční anděl s popelnicí. A svým symbolem vzkazuje, že jsme prach a v prach se zase obrátíme. Dvojice smutečních andělů též uzavírá podélnou středovou osu, na jejímž konci uzavírá linii hřbitova strohá kamenná kaple. Ač jí schází typické barokní kudrlinky, jednoznačně čiší slohovou čistotou. Uvnitř kaple se ukrývá krypta s hrobkou příslušníků hraběcího rodu Kuenburků."

,,Obvodové zdi krášlí sochy andílků a putti (nahé děcko podobné andílkovi, ale obvykle bez křídel). Každá v sobě nese utajený jinotaj."

,,Například „Lítost a pokání“ či „Těšiti zarmoucené“. Nebo „Pýcha a lakomství“ i „Lenost a rozmařilost“. Takže shodně jako v Kuksu tu ctnosti nastavují protiklad neřestem. Díkuvzdání lidské a současně bohulibé tvůrčí činnosti zastupuje sousoší „Oslava stavitelského umění“, naopak jednoznačně víry se dotýkají motivy nebe, pekla, očistce, smrti a posledního soudu. A tento kaleidoskop dohromady dává harmonický a jasně definovaný soubor kompaktního celku barokního pojetí světa."

,,V některých detailech stříleckých soch dokonce odborníci odhalili jasnou inspiraci dílem světového renesančního velikána Michelangela Buonarottiho. Střílecký hřbitov ale zdaleka není pouhou památkou. Jedná se o živoucí organismus venkovského pohřebiště, jehož historie se začala psát před takřka třemi stovkami let."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

wink,,Věž MARKOMANKA na Zvíkově skrývá tajemství" wink

,,Věž Markomanka na Zvíkově v jižních Čechách skrývá řadu tajemství. Najdete v ní mnoho záhadných značek, údajně kamenických. Toto tvrzení je však mylné, navíc se ani přesně neví, kdy, kdo a proč tak mohutnou hradní věž postavil. Zvíkov stojí na někdejším  prehistorickém hradišti. Keltské oppidum bylo strategickým stanovištěm a samo území (ostroh nad řekou) energeticky velmi aktivním bodem. Gotický hrad je poprvé připomínán v roce 1234, na čas sloužil jako provizorní úložiště korunovačních klenotů. Věž Markomanka je ale podstatně starší. Někteří vědci se domnívají, že jde o stavební dílo Římanů, ti však do české kotliny nikdy nepřišli. Záhadologové spekulují o germánském kmeni Markomanů, jejichž král Marobud byl vychován a vzdělán v Římě."

sklep

,,Jsou tedy magické značky runami? Kdepak, nejsou. Možné je, že věž funguje jako zesilovač energetických proudů. A skutečně, psychotronici naši spekulaci potvrdili. Navíc prý geologická anomálie narušuje proudění oné energie, dochází zde ke tvorbě tzv.energetického víru, jenž připomíná neviditelnou spirálu."

,,Jsme přesvědčeni, že byla „hlízová věž“ postavena ryze účelově na energeticky výjimečném místě. Experimentovali naši dávní předci s těmito mocnými energiemi? Využívali je pro své kulty a rituály? A nejsou třeba tajemné značky návodem k použití, manuálem pro ty, kteří vědí víc než ostatní? Možná byla Markomanka  postavena z posvátného materiálu. Z kamenů s pradávnými kultovními značkami. I to je možné."

,,Záhad je na Zvíkově víc než dost. Nejlepší je „nasát“ atmosféru přímo na místě. Ale opatrně! Při natáčení naprosto nevinné pohádky tu kdysi filmařům kolabovala technika a několik herců údajně onemocnělo. Jeden z nich spáchal sebevraždu a režisér do roka také zemřel,a to za velmi podivných okolností. Že by štáb něčím rozzlobil zdejší duchy?"

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO