Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zámek LOUČEŇ - Zámek RAČICE - Záhady prastarého NEPOMUKU - RÁMY k dobovým fotografiím

30. 10. 2013

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Zámek LOUČEŇ

Category:Church of the Assumption of the Virgin Mary in Loučeň - Wikimedia Commons

FOTO - commons.wikimedia.org

Historie

,,Ve středověku a raném novověku se na Loučeni střídají nepříliš známá a významná jména majitelů. Zásadní proměnu vnáší do historie panství třicetiletá válka. Tehdy, konkrétně roku 1623, přicházejí na Loučeň Valdštejnové. Od té doby Loučeň nebyla prodána, což nepřímo ukazuje na její hodnotu."

,,To, že se jejími držiteli stali po Valdštejnech postupně ještě dva další šlechtické rody, bylo způsobeno tím, že se u předchozích rodů nedostávalo mužských potomků. Každá změna erbu na loučeňském panství po roce 1623 (na zámku následně vládli Fürstenberkové a po nich Thurn - Taxisové) tak byla důsledkem sňatkové politiky, kdy ženská dědička z předchozího rodu uvedla svým sňatkem na Loučeň rod nový."

Nejdůležitější data z historie Loučeně:

Rok

Událost

1223

První zmínka o obci Loučeň

do r. 1618

Na Loučeni se často střídají majitelé, většinou z řad nižší šlechty.

1618

Stavovské povstání, do něhož byla zapojena velká část české šlechty, po následné porážce stavů dochází k zásadním změnám v držení jednotlivých panství, kdy vzbouřenci poražení císařem ztrácejí své majetky - takové změny se nevyhnou ani Loučeni.

1622

Loučeňské panství zkonfiskováno Václavu Berkovi z Dubé za účast ve stavovském odboji, Berka bezprostředně předtím, po porážce stavovského povstání, uprchl ze země.

1623

Zámek kupují Valdštejnové, konkrétně Adam z Valdštejna, strýc evropsky proslulého vojevůdce Albrechta z Valdštejna.

1704 - 1713

Vybudování současného barokního zámku, stavebníkem Karel Arnošt hrabě z Valdštejna, stavitelem F. M. Kaňka.

1733
(resp. 1752)

umírá poslední mužský potomek rodu Valdštejnů, rod má ještě ženského potomka, a to velmi netolerantní Marii Annu (tato rázná žena přitvrdila robotu, pronásledovala tajné evangelíky v Jabkenicích apod.), už předtím provdanou za volnomyšlenkářského Josefa Arnošta z Fürstenberka (manželé žili více méně odděleně - ona v Dobrovici, on na Loučeni, pár zůstal bezdětný) - Valdštejny tedy definitivně po smrti Marie Anny roz. z Valdštejna (+1752) střídají Fürstenberkové, na konci vlády Fürstenberků se obora z okolí Loučeně přesouvá k Jabkenicím, což se ukáže jako výhoda zvláště poté, co loučeňskou oboru po roce 1800 silně zdecimují ruská protinapoleonská vojska .

1809

Pány na Loučeni se stávají Thurn - Taxisové - prvním majitelem z tohoto rodu byl Maxmilián Thurn - Taxis, hlavním sídlem rodu zůstává alespoň pro hlavní linii rodu německé Řezno - to se ovšem stalo vskutku reprezentativním hlavním sídlem až v polovině 18. století, kdy se jeden z Thurn - Taxisů stal zástupcem císaře na bavorském zemském sněmu, Loučeň získává nový rod Thurn - Taxisů, stejně jako předtím Fürstenberkové, opět sňatkem se ženou z rodu Fürstenberků, po několikaletém soudním sporu dvou Fürstenberkoven o dědictví.

1813

Loučeň hostí císaře Františka I. a ruského velkoknížete Konstantina.

1814

Thurn - Taxisové si kupují jako nové rodinné sídlo palác v Letenské ulici na Malé Straně v Praze.

1828

Počátek budování anglického zámeckého parku za Karla Anselma Thurn - Taxise.

1831

Karel Anselm Thurn - Taxis zakládá v nedaleké Dobrovici významný cukrovar, dodnes funkční.

1834

Stavba Úřednického domu na Loučeni z iniciativy Karla Anselma Thurn - Taxise (dnešní zámecký hotel Maxmilián).

1844

Historická živnost rodu Thurn - Taxisů se poprvé projevuje i na Loučeni, kde je otevřena poštovní sběrna, roku 1861 povýšená na regulérní poštovní úřad.

1866

Vznik prvního dřevěného mostu, spojujícího zámecké budovy s parkem.

1868

Zámecký park je obehnán zdobným litinovým plotem s podezdívkou.

 

1869 Thurn - Taxisové kupují zámek v 5 km vzdálených Mcelích, užívat ho bude tradičně nejstarší syn rodu do doby, než se stane dědicem celého panství.
1870 Zprovozněna železnice Nymburk - Mladá Boleslav, která míjí Loučeň ve vzdálenosti 4 km.
1875 Svatba Alexandra Thurn - Taxise s Marií von Hohenlohe, tímto sňatkem vstupuje do rodiny mimořádná múzická bytost, která udržuje kontakt s mnoha umělci (např. německý básník Rainer Maria Rilke, který Loučeň dvakrát navštíví) a sama má solidní výtvarné nadání, o němž svědčí mnoho Mariiných obrázků vystavených v zámecké expozici.
1875 - 1884 V myslivně v Jabkenicích tráví posledních 9 let svého života skladatel Bedřich Smetana, protože jeho zeť i bratr pracují jako správci thurn - taxisovských lesů, stává se blízkým přítelem rodiny a opakovaně koncertuje na loučeňském i mcelském zámku, v roce 1880 dokonce věnuje knížecímu páru skladbu nazvanou "Z domoviny".
1893 Pila v blízkých Jabkenicích přestavěna na palírnu slivovice, 1903 tu zahajuje provoz povidlárna.
1906 Loučeň povýšena na městys.
1911 Do zámku na Loučeni je zavedena elektřina. Založení stanice na šlechtění řepného semene v Semčicích.
1924 Alexander Thurn - Taxis poskytuje budovu sirotčince pro účely měšťanské školy Loučeň.
1929 První zpřístupnění interiérů zámku Loučeň veřejnosti.
1935 Alexander Thurn - Taxis věnuje jabkenickou myslivnu Společnosti Bedřicha Smetany, stoupají dluhy rodiny, která je dokonce nucena přijmout tak nepopulární opatření, jako je zpoplatnění vstupu do knížecích lesů pro houbaře a turisty.
1939 Smrt Alexandra Thurn - Taxise, velkého příznivce žen, lovu, koňských dostihů, cestování a netradičního podnikání.

1945

1946

1949

1959 - 1968

od r. 1968

2000

7.7.2007

Interiéry zámku v závěru války vybrakovány sovětskou armádou a místním obyvatelstvem.

Narušený zámek procházejí památkáři - odvezen zbytek inventáře, především všechny písemnosti a obrazy, méně hodnotná část zbývajícího mobiliáře prodána za soudní odhad.

Zámek přebírá ministerstvo dopravy jako rekreační a výukové středisko pro své zaměstnance.

Zámek slouží jako železniční učiliště s internátem, v parku se konaly dětské tábory.

Uživatelem zámku dopravní institut, Panský (úřednický) dům slouží až do r. 1979 jako škola, bezprostředně poté je přestavěn na hotel.

Vlastníkem zámku a parku Loučeň se stává LOUČEŇ a.s.

Zpřístupnění zámku s nově vybudovanou expozicí, do níž se vracejí některé kusy původního mobiliáře, zároveň otevřen park s jedinečným souborem 10 bludišť a labyrintů, ke kterým v roce 2011 příbývá 11. labyrint.

 

,,Prohlídka zámku začíná v reprezentativní schodišťové hale, kde se nad velkým obrazem zámku Duino, vystavěném na mořském útesu nedaleko italského Terstu, seznámíte s původem rodu Thurn - Taxisů, dlouholetých majitelů zámku. Po vystoupání schodiště do prvního patra pochopíte, jak klíčové jsou první exponáty na prohlídkové trase - poštovní saně, obraz poštovního dostavníku, historické poštovní známky a poštovní schránka. Thurn - Taxisové, zámečtí páni, totiž zbohatli především provozováním poštovních služeb, na něž získali postupně monopol v podstatě v celé Itálii a střední a západní Evropě."

,,Hned vzápětí se ocitnete u slavnostně prostřené tabule jídelny, která je největší místností na zámku. Tady spatříte nádherný porcelánový servis, který dostal poslední majitel zámku Alexander Thurn - Taxis jako svatební dar. Tento porcelánový servis čítá neuvěřitelných 600 kusů, ze kterých vystavujeme ty nejvýznamnější části."

,,Se jménem Alexandra Thurn - Taxise se budete setkávat během prohlídky ze všech jmen nejčastěji. Už proto, že současný stav zámeckých interiérů vychází z podoby, jakou měly za tohoto posledního majitele, jenž zemřel v roce 1939. Ve studovně knížete poznáte Alexandrovy velké vášně - především k cestování a chovu koní, jak to dokládají vystavené zvířecí suvenýry, nebo fotografie knížete skákajícího v už pokročilém věku přes proslulý pardubický Taxisův příkop. Ložnice knížete, její předpokoj, koupelna či pokoj komorníka nechávají nahlédnout do ještě intimnějšího soukromí knížete. V podkroví je zase tajné království Alexandrovy choti, kněžny Marie von Hohenlohe - múzická žena oplývající výtvarným talentem, který dokazují mnohé její obrázky rozmístěné hned v několika zámeckých komnatách, měla v podkroví svůj ateliér."

,,Vztah knížecího páru k umění a vzdělanosti dokumentuje hudební salon, v němž koncertoval i rodinný přítel Bedřich Smetana, který přímo pro knížecí pár zkomponoval skladbu Z domoviny, nebo knihovna, jejíž styl se šťastně vzhlédl v anglických vzorech. Po prohlídce křídla obývaného dříve kněžnou (ložnice kněžny, komnata kněžky a šatna) budete moci vstoupit i do světa knížecích princů - do dětského pokoje a sousedící učebny. Z oratoře můžete nahlédnout i do interiéru zámeckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, stavby slavného barokního architekta Františka Maxmiliána Kaňky."

 

Labyrinty a bludiště

,,Bludiště a labyrinty propojuje přesně vytyčená naučná stezka s obsáhlými, tématicky řazenými informacemi o historických kořenech, ale i současnosti labyrintů a bludišť. Dozvíte se z ní, že labyrint hrál odpradávna svoji mnohdy tajemnou roli v rozličných starých světových kulturách - od starověkých Keltů, přes gotické katedrály, až po indiánské kultury amerického kontinentu. Při své cestě jedinečným zámeckým parkem o celkové rozloze 23 hektarů budete postupně míjet následující bludiště a labyrinty."

,,Labyrinty jsou magické. To je další důvod, proč se s nimi seznámit. Jsou téměř tak staré, jako lidstvo samo. Labyrinty užívali třeba Keltové, abychom nejprve jmenovali nám geograficky blízkou civilizaci. Už ve starověku je ale znali třeba i obyvatelé daleké Indie. V pohanských dobách měly na lidi v mnohém podobný vliv, jako později vznikající náboženství.Labyrinty lidem dobíjejí energii. Odborníci potvrdili, že loučeňská bludiště a labyrinty jsou vybudovány na energeticky velmi příhodných místech. Nevyčerpatelnou energii na rozdávání má podle jejich měření především náš Kamenný labyrint. Přijďte využít léčivou sílu labyrintů." 

Vzácné návštěvy na zámku Loučeň

,,Zámek Loučeň ve své historii navštívila řada vzácných hostů - rakouský císař a velký protivník Napoleona František I., americký spisovatel Mark Twain, německý básník Rainer Maria Rilke, český národní skladatel Bedřich Smetana, úspěšný anglický žokej a trojnásobný vítěz Velké pardubické Richard Fletcher, či za všechny slavné ženy Alice Masaryková, známá příznivkyně charity a dcera prezidenta Tomáše Garrique Masaryka."

www.zamekloucen.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Zámek Račice

,,Zámek Račice je renesanční zámek s empírovými úpravami stojící v obci Račice-Pístovice asi 9 km západně od města Vyškov v údolí říčky Rakovec na úpatí Drahanské vrchoviny."

 

Historie

Byl postaven na místě bývalého hradu z let 1275–1285. Hrad nechaly postavit neteře Kojaty z Hněvína Eufemie a Svatochňa. V roce 1285 se po hradu píše Milota, který byl z rodu erbu rozletité střely – ze Švábenic. Poslední se po tomto rodu uvádí v roce 1307 Vilém, jímž tato rodová větev Švábeniců vyhasla. Hradu poté zmocnil loupežný rytíř Friduš z Linavy, a po obléhání vojsky Jana Lucemburského, které je zaznamenáno i ve Zbraslavské kronice, byl hrad roku 1312 rozbořen. Brzy byl však obnoven a od roku 1346 ho drželi páni z Lipé. Zakrátko ho získali páni ze Šternberka a od roku 1381 držel jeho díl Petr z Kravař. V rodu pánů z Kravař byl i po dobu husitských válek a stal se základnou husitů. Proto byl roku 1422 obléhán a dobyt vojskem olomouckého biskupa Jana Železného.

Roku 1434 seděl na hradě Petr z Konice a roku 1448 Vok V. z Holštejna. Po smrti Jiřího z Kravař připadly Račice Václavu Černohorskému z Boskovic, který je vyženil s jeho dcerou Kateřinou. V roce 1468 byl hrad za česko-uherských válek obsazen vojáky Matyáše Korvína. Boskovicové drželi hrad až do roku 1568, kdy panství koupil Hanuš Haugvic z Biskupic. Ten nechal hrad přestavět na renesanční zámek. Po roce 1620 byl zámek zkonfiskován a vystřídalo se na něm několik majitelů. V 30.letech 19. století byl zámek empírově upraven baronem Mundym. V září 1938 se za všeobecné mobilizace stal zámek sídlem generálního štábu Československé armády.[1] Po roce 1945 sloužil zámek jako rekreační středisko a od roku 1959 je v něm zvláštní škola internátní a odborné učiliště.

WIKIPEDIE

,,Bývalý internát odborného učiliště v předzámčí byl přebudován na turistickou ubytovnu s pokoji a apartmány s celkovou kapacitou 34 lůžek a od konce června 2017 slouží výletníkům a sportovně založeným rodinám při pěším nebo cyklistickém putování po Drahanské vrchovině a Moravském krasu."

MOŽNOST UBYTOVÁNÍ naleznete přímo na stránkách zámku:

www.zamekracice.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Pramen Kloubovka

Kudy z nudy - Studánka Kloubovka u Nepomuka

FOTO - kudyznudy.cz

Léčivý pramen vyvěrající u obce Kotouň na Nepomucku je mezi lidmi známý jako Kloubovka. Přezdívá se mu ale i „Malé Lurdy“. Zdejší ledová voda má údajně téměř zázračné účinky na bolesti kloubů. Navíc se ani po dlouhých měsících nekazí.


Kadovská Bílá paní

K starobylé tvrzi v Kadově, obci vzdálené 20 km od Nepomuku, se váže pověst o Bílé paní. Má zde údajně obcházet duch paní Johany, která zde žila na přelomu první a druhé poloviny 15. století a údajně vládla bílou magií. Má se zjevovat pravidelně v září, měsíci, kdy zemřela, a to v podobě uslzené postavy s lučním kvítím v náručí. Svědkové zjevení popisují, že událost provází závady na elektrickém vedení. Pokud se objeví mimo září, věstí prý její příchod nějaké neštěstí. Poslední zaznamenané zjevení kadovské bílé paní údajně proběhlo v předvečer ničivého orkánu Kiril v lednu 2008.


Šibeniční vrch

Kopec tyčící se nad Nepomukem a nesoucí název Lipák, dříve Šibeniční vrch, už ve svém původním jménu skrývá ponurou historii. Končili zde svou pouť odsouzenci na smrt a zdejší popraviště bylo jedním z nejstarších a nejvytíženějších v celé zemi. Podle oficiálních záznamů zde údajně přišlo o život 420 lidí. I přes nádhernou vyhlídku z vrcholu kopce a přes to, jak dávno se zde popravy odehrávaly, řada lidí dodnes tvrdí, že se zde necítí dobře. Zanechává zde minulost místa živý otisk? Nebo snad dokonce mezi stromy bloudí duše odsouzenců? Na vrcholu jsou ještě stále patrné kamenné zbytky podstavy šibenice.

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jak si přizpůsobit rámy k historickým fotografiím

Jan Konáš ukáže úpravu obyčejného rámu, aby se hodil k dobovým fotografiím.

Hobby naší doby - 5.6.2021

Zadejte:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10314241266-hobby-nasi-doby/221562223000019/video/844948

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO