Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasičská modlitba - Desatero - Člověk jako tajemství - Podivuhodný nález - Poslední Apolona

23. 4. 2008

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

 

Obrazek

 

,,Hasičská modlitba"

 

Nechť kdekoliv oheň vzplane

já splním svoji povinnost

pro záchranu životů Pane,

dodej mi síly dost.

V náruči vynést dítě, když ještě nevypršel čas,

ale i starce, matku,

která má šedý vlas.

Stále na stráži stojím,

protože povolaným jsem,

před ohněm blízké chráním

a pomoci chci všem.

Když z tvé vůle se má stát,

že sám při tom život ztratím,

požehnej, Pane, mé rodině

laskavou rulou vrať jim,

co při plnění poslání

jsem jiným lidem dal.

Amen

 

Obrazek

 

,,Hasičské desatero"

 

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

 

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

 

Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

 

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

 

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

 

Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

 

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

 

Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

 

Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jakož odznak nosíš.

 

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Obrazek

 

,,Člověk jako tajemství“

 

,,Odpověď na otázku ,,co je člověk“ zřejmě není tak snadná, nechceme-li popsat jen některou stránku lidské existence. Jde-li nám o člověka jako celek, o skutečný život, zůstává ve všem jakýsi tajemný zbytek. Člověk je tvor neznámý a má mnoho tváří, že je neustále jiný, že je sám sobě otázkou. Ale člověk nemůže žít jen otázkami.“

 

,,Člověk je vskutku málo a málo je všechno, co končí …Život trvá nejvýše 80 let, řekněme 100 let. Jak dlouhý je však čas, kdy jsem nebyl, a jak dlouhý čas bude, až už nebudu ? Jak malé místo vyplňuji v obrovské propasti času ? Nejsem nic, a toto malé mezidobí mě nemůže odlišit od nicoty, do níž se musím vrátit.“    

Bossuet

 

,,Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost – a veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. A podle řádu myšlení má začít u sebe, u svého Tvůrce a svého určení.“

Blaise Pascal

 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

,,Podivuhodný nález“

Obrazek

 ,,V roce 1922 našel důlní inženýr a geolog John T. Reid, když hledal v Nevadě zkameněliny, podivuhodný předmět – zkamenělou podrážku boty starou pět miliónů let ! Kámen pocházel z období triasu, tedy z počátku druhohor, byl rozlomený a jeho přední část chyběla. I přesto se dvě třetiny obvodové linie podrážky zachovaly. Zřetelně byl vidět pravidelný dvojitý steh přišití okraje boty k podrážce. Navíc v místě byla, kde se pata uvnitř boty opírá a tře, podrážka odřená a opotřebovaná – jak to běžně u starších bot bývá. Reid nechal udělat analýzu zkameněliny v Rockefellerově institutu. Potvrdila věk kamene a mikrofotografie stehu dokonce ukázaly detaily zbytků nitě. "

 

,,Tak byl jasně prokázán fakt, že se nejedná o hříčku přírody, ale výtvor lidských rukou.“    Ludmilka

Spirit

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Poslední Apolona"

,,Chci vám napsat o motýlu, jehož název byl Apolona. Ještě na konci 19. a na začátku 20. století se v dosti hojném počtu vyskytoval na jižní Moravě, a to v místech mokřin a močálů. Housenky se živily rostlinou - netřeskem. Právě tato rostlina se vyskytovala v těchto vlhkých místech původní a přirozené krajiny. Ale ve 20. letech se v důsledku vysoušení močálů začala ztrácet. Motýl se vyznačoval světlezelenými křídly se čtyřmi červenými skvrnami. A tak nakonec tento motýl úplně asi před 80 lety vyhynul. S vymizením Apolony se ztratila i původní malebná a romantická krajina."

,,Jistě jste už slyšeli o tzv. mechanismu z Antikythéry, který byl nalezen někdy v roce 1901 potápěči v Egejském moři ve staré potopené lodi. O mnoho let později bylo zjištěno, že se skládá z mnoha desítek ozubených koleček a že šlo vlastně o starověký počítač k určování pohybu různých souhvězdí. Kde se ale vzal přístroj, jehož stáří se odhaduje na 2 500 let? Na kruhu počítače je 13 měsíců. Třináct měsíců uctívali staří Mayové. Ti měli dva kalendáře. Jeden pozemský, který měl 365 dní (12 měsíců). Druhý - kalendář bohů - kosmický kalendář, který se skládal právě ze 13 měsíců. Každý měsíc měl 20 dní a celý rok se potom skládal z 260 dní. Možná, že tento počítač, který sloužil i jako malá „hvězdná brána", byl darem mayských kněží starým Řekům nebo Babyloňanům. Tento počítač snad ukazoval i pohyby souhvězdí z nějakých jiných dimenzí a jiných nebí ve slunečních soustavách kosmu. I tento počítač byl jakousi „poslední Apolonou" starověkého vědění, které postupně zaniklo a jen díky náhodě se znovu vynořilo z hlubin zapomnění."

Jaroslav Š. - Spirit

 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN