Jdi na obsah Jdi na menu
 


Indiánský horoskop

9. 6. 2009

WQWQWQWQWQWQWQWQWQWQWQWQWQWQWQWQWQW

,,Přečtěte si jakou povahu máte dle Indiánů a zda to souhlasí."

,,Hrdost, láska a víra jsou ctnostmi, které vyjadřovali Indiáni barvami po svém."

,,Indiánský horoskop“

Obrazek

,,Podle pradávné legendy se člověk rodí zároveň s devíti zvířaty. Nesou s sebou vědomosti a poslání, jež mu pomáhají k lepšímu pochopení životní cesty a k sebepoznání. Tato zvířata jsou mu prospěšná po celý život. Indiánský horoskop nám nabízí jeden možný náhled na člověka a jedno jeho zvíře.“

 Obrazek

Sokol ( 21.3. - 19.4.) 

Bobr ( 20.4. - 20.5.)

 Jelen ( 21.5. - 20.6.)

Datel ( 21.6. - 21.7.)

Losos ( 22.7. - 21.8.)
Medvěd ( 22.8. - 21.9.)
Havran ( 22.9. - 22.10.)
Had ( 23.10. - 22.11.)
Sova ( 23.11. - 21.12.)
Husa ( 22.12. - 19.1.)   
Vydra ( 20.1. - 18.2.)   
Vlk ( 19.2. - 20.3.)

Obrazek

 Sokol

V mýtech a legendách sokol téměř vždy představoval slunečního ptáka a byl atributem všech slunečních bohů. Symbolizoval nebe, moc, královskou důstojnost a ušlechtilost. Také mu byly přisuzovány kvality jako úsilí a touha, vítězství a stoupání všemi úrovněmi. Stejně jako orel byl považován za bytost schopnou vyletět ke slunci a hledět do něj bez mžourání. Ztělesňoval svobodu a naději pro všechny, kteří žijí v morálním či duchovním poddanství. Pro svou rychlost, bystrý zrak a statečnost býval také důležitou postavou, často hrdinou řady pohádek a bajek.

 

Lidé ve znamení Sokola jsou přesní, mají vynikající vidění, pozorovací schopnosti, jsou stateční a dokáží moudře využívat příležitosti. Člověk– Sokol, díky svému vynikajícímu zraku je pravým mistrem v pozorování okolí. Pro něho by měl mít sebemenší úkol smysl, i když je třeba skrytý. To, že si dokáže vážit všeho, ale hlavně svých schopností, mu pomůže s lehkostí zdolávat těžké chvíle a s neobyčejnou elegancí překonávat "přemety života".

 

,,Využij své odvahy, tvořivosti i dlouhodobé paměti. Na základě zkušenosti si vytvoř vyhraněný názor na to, co je pravdivé, a tak dosáhneš opravdové moudrosti. Nauč se dobře využívat své dary a pracovat se svojí energií, máš výborné předpoklady dosáhnout na své životní cestě velké pokroky.

 

Pokud budeš věnovat příliš mnoho pozornosti detailům, budeš zapomínat na to hlavní a zatížíš tím své okolí i sebe sama. Pozor na své sliby, dodržuj je, snaž se být zodpovědný a ne marnotratný. Dej si pozor, abys nepromarnil nějakou jedinečnou příležitost. Věř, že poznáš, kdy je ten pravý čas, aby ses dozvěděl, že je potřeba vystoupit o schůdek výš a přehlédnout své dosavadní činy. Z této výšky pak uvidíš, co tě tak svazovalo a dělilo od volnosti a světla.“

 

Afirmace : ,,Rozvíjím své pozorovací a tvořivé schopnosti pro rozvíjení duchovních vloh a vyšších hodnot. Nemusím být tak přísný ani k sobě, ani ke svému okolí.“

 Bobr

Mistrovští stavitelé bobři byli předmětem mýtů a pověstí mnoha národů. Lidé jim přisuzovali lidské vlastnosti a návyky, protože nemohli uvěřit, že je zvíře schopno takové stavitelské dokonalosti, s jakou bobři stavěli své hráze a svá sídla. Bobr symbolizoval v mytologii především tvořivost, soběstačnost, šikovnost, práci pro druhé, užitečnost, radost z díla, ale i mírumilovnost a svobodu.

 

Byl zvířetem lunárním, vládcem vodního živlu, byl dáván do souvislosti s ženským principem, rodinou a životní moudrostí. Pro Indiány byl bobr důležitým posvátným zvířetem, ušlechtilým tvorem, jehož dovednost a um vyvolávaly respekt. Zatímco ostatní zvířata se většinou přizpůsobovala svému okolí, bobr byl v tomto směru výjimkou a aktivně přetvářel svět, ve kterém žil.

 

Lidé tohoto znamení jsou činorodí, chytří, prozíraví, svobodomyslní, laskaví a mírumilovní. Mají rádi své zázemí a bezpečí. Člověk- Bobr ví velmi dobře, jak postavit svůj dům, který mu slouží jako přístřeší, ochrana a zásobárna. Jeho činorodost mu je velmi užitečná při začátcích a pokračování nových projektů. Podporuje uskutečnění jeho myšlenek a snů a také poskytuje dostatečnou pružnost, která umožňuje změnu a růst. Tento člověk ví, že omezování je zkázou tvořivosti. K uskutečnění svých snů často potřebuje pracovat se skupinou, a to vyžaduje skupinovou mysl, kdy by si každý jedinec měl vážit talentu ostatních. To Bobr umí.

 

Člověk– Bobr je odolný, má schopnost být produktivní ve všech směrech, ale nelimituje záměry ostatních. Co začne, to dokončí. Bobři se často stávají dobrými léčiteli. Jsou prozíraví, nezávislí, vědí, že v životě na ně čekají zkoušky a jsou připraveni je překonávat. Bobr mívá téměř vždy svůj názor. Jeho chování je různé, proto každý Bobra vnímá jinak. Nebezpečí pro Bobra je v tom, že je možná až příliš svobodomyslný.

 

Je inteligentní a má dobré rozumové schopnosti, snadno se učí a vzdělává. Dobře se vyzná v komunikaci, dopravě a obchodu. Je racionální, důvtipný, obratný a nechybí mu lehkost, dovednost, zručnost a praktičnost.

 Jelen

Jelen byl významným posvátným zvířetem, Pánem lesů. Váže se k němu bohatá symbolika. Byl představitelem obnovy a tvoření, životní energie a síly, moudrosti a vznešenosti. Často býval spojován se Stromem života. Byl zvířetem zasvěceným slunci a starověké národy jej ctily jako nositele ohnivého elementu. Pro shoz a nové dorůstaní paroží se stal symbolem přírodního koloběhu, neustálého umírání a zrozování. Byl dáván do souvislosti se smrtí, často se objevoval jako posel smrti nebo jako jeden z atributů vládců podsvětí.

 

Pro severoamerické Indiány byl jelen totemovým zvířetem mnoha kmenů. Jelení kůže hrála důležitou roli v šamanských obřadech na celém světě, duch jelena propůjčoval šamanovi potřebnou rychlost při jeho cestách do jiných světů. Jelen býval i častým průvodcem zemřelých.

 

 Jelen se objevuje jako bytost vznešená a moudrá v nejkrásnějších pohádkách a pověstech po celém světě. U nás ho známe třeba jako laskavého rádce se zlatými parohy z vyprávění o Smolíčkovi Pacholíčkovi. Byl i oblíbeným zvířetem básníků. Jeho půvab a hbitost dávaly podnět k novým a novým poetickým obratům jako „má nohy rychlé jako jelen“ nebo „přes pahorky se nese jako jelen“ a u něžného pohlaví k přirovnání „půvabná jako laň“ či „líbezná jako srna“.

 

Lidé narození ve znamení Jelena jsou vznešení, jemní, citliví a dokáží dávat i přijímat.

 

Rada : ,,Zamysli se, zda využíváš svou sílu a tvořivost také k užitku ostatních. Uvědomuješ si, jaké nové možnosti ti přináší dávání a přijímání ? Jestli snad cítíš uvnitř sebe sama probíhat změnu, nebraň se a odevzdej se kouzlu jelena, který ti bude spolehlivým průvodcem na tvé cestě. Je čas vydat se na vlastní duchovní cestu. Miluješ přírodu, tak se v ní občas zastav.“

 Datel

Indiáni viděli v těchto lidech mocné léčitele. Byli přesvědčeni, že stejně, jako datel zbavuje strom nemoci zevnitř a zabíjí škůdce, mohou tito jedinci pomoci svému bližnímu také „zevnitř“. Tradovalo se o nich, že příčiny neduhů se objeví díky citu, empatii a umění naslouchat. Byli to lékaři duše. Stromy totiž indiáni chápali jako důležitý projev života a jako nedílnou součást Velké Matky– Země. Každý strom měl duši a tak ten, kdo dokázal uzdravit strom, musel být obdařen velkou mocí.

 

Člověk– datel je věrný a oddaný přítel. Pokud se k němu druzí chovají láskyplně, cítí se také povinován a zavázán láskou. Jsou soucitní a vnímaví k bolestem i radostem druhých. Pomáhá s neobyčejnou trpělivosti a mnohokrát na úkor sebe sama. Datel má rád společnost druhých, cítí se dobře, pokud vidí, že je všechno všude v pořádku. Nemá rád chaos, vztek a zlobu.

 

Milostný vztah dodává tomuto člověku hloubku a cit. Druhé obdarovává čistou a nefalšovanou láskou. Někdy tato láska může přerůst do přílišné starostlivosti, která ubírá jeho okolí svobodu. Datel má opravdu tendenci zahrnout své blízké pohodou, radostí a láskou. Čeho je však moc, toho je někdy příliš.

 

Rád pomáhá druhým a přitom je sám velmi zranitelný. Občas se stane, že si nasadí masku, aby druzí nepoznali, že mu není nejlépe. Bojí se přiznat se k tomu, že něco nezvládá. Raději pomáhá, než aby přijal pomoc on sám.

 

Rada : ,,Jsi unášen citem. V životě jsou pro tebe důležité emoce a cítíš v sobě víc vitality než kdokoliv jiný. Jsi rád ve společnosti svých blízkých, které bezmezně miluješ. Láska k druhým a jejich opatrovávání je pro tebe totéž, co pro jiné dobrodružná výprava. Dej pozor, abys před citovou zkušeností neutekl. Neboj se intenzity svých citů, nepotlačuj je, ani se jim nevyhýbej. Nauč se své emoce rozpoznávat a vyjadřovat.“

 Losos

Je symbol obrovské síly a energie. Na své cestě zdolává mnoho překážek. Od přírody je vybaven očividnou mrštností a hbitostí, které mu putování ulehčují. Losos je posvátným držitelem moudrosti a vnitřního vědění a navzdory silným říčním proudům se vždy vrací na místo svého stvoření. Jeho odhodlání je puzeno moudrostí instinktu a vnitřního vědění, jež podléhá záměru, který žádné vnější síly neohrozí. Tak jako kruh dokončuje losos to, co začal a přivádí tak životní události a cykly k dovršení a uzavření.

 

Lidé narození v tomto znamení ctí každé setkání v životě jako shromáždění moudrosti. Losos je učí, že i když se jim zdá, že je život odstrkuje, mohou se napojit na skryté zdroje svého lidského ducha a osobního vnitřního vědění. Cesta nemusí být snadná a proudy veřejného mínění pro ně nemusí být příznivé, ale oni se mohou rozhodnout ctít svou moudrost a instinktivně dělat to, co je správné.

 

Tito lidé jsou rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které nikdo nemůže přehlédnout. Chtějí vládnout. Snaží se druhé chránit, jsou ochotni nést za druhé odpovědnost a přinášet i oběti. Pokud dojdou k závěru, že je pak ostatní spíše využívají a nepociťují jejich dostatečnou úctu, prostě odejdou jinam.

 

Sympatie a důvěru budí jejich velkorysost a kouzlo osobnosti. Někdy jsou jinými obviňováni z nadřazenosti, někdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos o jejich správnosti naprosto přesvědčen. Rádi si dokazují svou připravenost a schopnosti okamžitě reagovat.

 

Rádi riskují, ale někdy prostě narazí. Pokud nastane nějaký problém, chápou jej jako další výzvu a opět se vrhnou do práce. Aktivita je pro ně typická.

 

V partnerství si dovedou s druhými jen tak pohrávat, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce a partnera hýčkají. Na oplátku žádají přímé jednání. Upřímnost je jim nadevše. Chtějí připomínat své úspěchy a výjimečnost. Pokud prokouknou špinavou hru, odejdou a už se nevrátí.

 Medvěd

Zdá se, že medvěd je jedním z nejstarších, ne-li vůbec nejstarším z posvátných zvířat lovců. Ještě donedávna byl aktivně uctíván na americkém kontinentě a Dálném Východě jako obávaná osobnost, Strážce lesů a Pán zvířat.

 

V indiánské symbolice představoval sílu a neohroženost, byla mu přičítána i schopnost dodávat sexuální a loveckou zdatnost. Mnohé kmeny pokládaly medvědy za své příbuzné, mnohdy za zesnulé předky a říkávaly: „Medvěd je jako člověk. Nebudete ho jíst, protože byste mohli sníst svého dědečka.“

 

Ve středověkém umění sloužil často k zobrazení hněvu a zla. Toto zvíře mohlo doprovázet i družinu světců, především jako představitel vzkříšení a nového života, protože na jaře po zimním spánku vylézá z jeskyně se svým právě narozeným mládětem. Býval, podobně jako lev, symbolem síly a oblíbeným panovnickým atributem.

 

Člověk- Medvěd je silný, neohrožený, láká ho fantazie a sebepozorování. Je meditativní, podobně jako medvěd, který se ukládá k zimnímu spánku. Medvěd je spojován s léčivou a tvořivou silou spánku a snů. Během zimy vstřebává zážitky celého roku a na jaře se pak probouzí jako znovuzrozená bytost. Člověk se takto osvěží během meditace.

 

Lidé narození v tomto znamení jsou spojováni s mocí, léčením, laskavou silou a jsou strážci období spánku. Přebírají od medvěda jeho opatrnost- on nikdy nedělá žádná zbrklá rozhodnutí, nepropadá návykovosti, je svědomitý a obezřetný.

 

I tito lidé jsou schopni utišit svou mysl, vstoupit do ticha a "vědět". Pokud je ostatní nechají v klidu, jsou smělí, dobří a vyrovnaní. Ale jestli v nich probudí "zvíře", mohou vše rozdrtit. Silný, hrdý a vznešený medvěd i člověk v tomto znamení je nebezpečný protivník.

 Havran

Havran, poněkud strašidelný tvor, byl v mnoha kulturách považován za posvátného. Na rozdíl od některých jiných ptáků nepřenáší nemoci a naopak je velmi čistotný. Má velkou imunitu vůči chorobám. Snad proto se mu přisuzují léčitelské schopnosti. Prý nahrazuje a znovu skládá dohromady ztracené kousky duše. Z tohoto důvodu je i symbolem znovuzrození a nových začátků.

 

Havrani si libují v samotě a mají velkou schopnost introspekce. Je možné, že se ve svém životě budou zabývat utajenými naukami. Jsou schopni navázat spojení se "zdrojem" a získat jasnovidné schopnosti.

 

Většinou jsou to lidé vyrovnaní, neboť dokáží přijmout sebe takové, jací jsou. Jejich život nebývá lehký, bývá až drsný, samotářský a v mnoha směrech omezený. Mohou se cítit i přehlížení, přitom mají dar filozofa, mají schopnost vystihnout jádro problému a vidět věci kolem sebe do hloubky.

 

Dokáží být i skromní a svým okolím mohou být považováni za podivíny. Pro ně je typická činorodost mysli. Mají odpor ke všemu, co omezuje jejich chování. Rádi cestují i mimo svou vlast, je možné, že se i usadí v cizině. Jsou přitahováni nezávislými a nebojácnými partnery.

 

Jsou to idealisté, důvěřiví, optimističtí, otevření, nestranní a rozvážní. Mají však smysl pro humor. Je jim dána schopnost vzdělávat se, stavět, budovat, rozšiřovat.

 

Přestože jejich život není nejlehčí, potkává je mnoho šťastných okolností. Tvoje velká citlivost ti pomáhá pronikat tajemstvím života a smrti a pochopit osud. Pozor na sklony k okultismu a na psychickou bolest. Pokud se nenaučíš zacházet se svou energií, budeš výstřední, nezodpovědný, snobský a pyšný. Pokud se u tebe projeví žárlivost, pak se budeš snažit citově ovládat druhé, a proto se často mohou objevit starosti s partnery.

 Had

Symbol Urobora, posvátného hada požírajícího vlastní ocas, je znám z kultur celého světa. Had byl představitelem božskosti, původního chaosu, věčného koloběhu vzniku a zániku, počátku a konce. Byl symbolem solárním i lunárním, ztělesněním světla i temnoty, dobra i zla, moudrosti i slepé vášně. Spojoval mužský i ženský princip, vodu a zemi. Rozeklaný hadí jazyk byl spojován s licoměrností a klamnými sliby. Byl symbolem temných, pekelných mocností, ztělesněním ďábla, kterého Bůh pokoje rozšlape nohama učedníků.

 

Lidé tohoto znamení mají rádi změnu, dokáží využívat ke svému životu základní energii a hledají stále všechna skrytá tajemství.

 

,,Čeká tě přirozené zkoumání tajemství života. Možná si vzpomeneš na životy minulé a dokážeš i poznat minulé životy ostatních. Tvojí velkou předností je silná psychická energie a tvořivá síla.

 

Máš úžasnou možnost začít svůj život znovu od nuly, z čistého listu, od začátku. Pokud postavíš svůj život na pevných základech, pomůže ti to stabilizovat osobní pochopení osudového předurčení, vlastní individuality, smyslu a účelu životní dráhy.

 

Využívej všech svých praktických dovedností a udržuj i svůj domov v útulném a dobrém stavu. Možná tebe i druhé jednou překvapí hloubka tvého citu. Můžeš mít i úspěch v podnikání či nějaké řemeslné činnosti.

 

Pozor na úzkostlivost, melancholii a deprese. Protože máš tendenci brát život příliš vážně, působíš stydlivě a těžko se k tobě proniká. Jako si had svléká svoji kůži, můžeš se i ty zbavit svých iluzí a omezení. Dokážeš pak plně využít svoji životní sílu a dosáhnout celistvosti. Nebraň se změně a přijímej moc životní síly ohně. Zamysli se, zda ve tvém životě nenastává období změn, které by měly vést k lepšímu.“

 Sova

Sovy přitahovaly lidskou pozornost již od nejstarších dob. Obraz sovy lze nalézt mezi jeskynními malbami pravěkého člověka, ve starém Egyptě i staré Číně.

 

Snad pro svou tajemnost a záhadnost se sova jako noční tvor s pronikavým pohledem a téměř neslyšným způsobem letu v mytologii objevuje jak ve velmi pozitivních, tak i v nepříznivých podobách. Na jedné straně bývala symbolem moudrosti a bohatství a na straně druhé bývala spojována s temnotou, neštěstím a dokonce i smrtí.

 

Člověk- Sova má schopnost odkrývat iluze, je jí dána moudrost a oplývá věšteckými schopnostmi. Lidé sovy mají možnost být energičtí, rozhodní a snaží se ve svém životě nalézt smysl a bojovat se skrytými záhadami života. Učí se vytrvalosti dojít ke svému cíli.

 

Sova je schopna obětovat se pro ostatní a odříci si i osobní štěstí. Má však ohromnou sílu ve sledování vlastních cílů. Většinu času má dostatek energie, síly a vůle.

 

Je člověkem mnoha tváří a podob. Její chování, tichý a rychlý pohyb i pronikavý pohled mohou v některých lidech vyvolávat nervozitu.

 

Je mlčenlivá a diskrétní a dokážete zachovávat tajemství. Kouzlo sovy je v moudrosti, ochranné síle, objektivitě a nestrannosti. K dalším vlastnostem patří dobromyslnost a láska k hmotným požitkům, vášnivost a schopnost si užívat života. Její rodinný život bývá neuspořádaný. Někdy jí potkávají starosti v lásce a v rodinném životě vůbec.

 

Rada :,,Zamysli se nad tím, zda tě někdo nepodvádí, zda jsi nebyla podvedena sama sebou nebo někým jiným. Možná si také něco nalháváš. Využívej své intuice. Je možné, že občas dostaneš nějakou myšlenku nebo vzkaz z "jiného světa". Vnímej své blízké a jejich bolesti, tvé rady jim mohou pomoci.“

 Husa

Lidé narození v tomto znamení mají racionální přístup k životu, rádi dodržují řád, cítí stabilitu a jistotu a jdou za svým vytyčeným cílem.

 

Husu si často můžeme představit jako těžkopádného a pomalého ptáka. Je třeba si však uvědomit, že i když to huse trvá možná déle než ostatním ptákům, nakonec se jí vždy podaří vzlétnout. Je schopna podat obdivuhodné výkony, je neúnavná. Za svým cílem dokáže doletět hodně daleko.

 

Stejný přístup k životu mají lidé narození v tomto znamení. Dokáží překvapit ohromnou sílou a odhodláním, se kterým přistupují k životu. Jejich přednosti však nespočívají v okamžitých rozhodnutích a spontánních reakcích. Naopak, dají si načas, záležitost proberou ze všech stran, zváží všechny alternativy. Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za svým záměrem přímo. Jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé. Často se stává, že si stanoví příliš obtížně dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý.

 

Jsou to tvrdohlaví, umínění a ctižádostiví lidé. Jsou velmi pilní a úspěch se u nich dostaví sice později, ale stojí na pevných a prověřených základech. Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než by se pustili do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce.

 

Ve většině případů raději řídí své okolí ze zákulisí, ale vždycky existuje výjimka, která potvrzuje pravidlo. Narodili se pro povolání, kde mohou druhým radit, jestliže samozřejmě nezaměstnávají jen sami sebe, a kde mohou použít obrovský zásobník zkušeností, aby je uchránily před případnými omyly.

 

Jistota v zaměstnání je pro ně zakotvenou lodí v přístavu. Žádné vzdušné zámky je neuchvátí. Husy jsou šťastné jedině tehdy, když jsou zapojené do pracovních vztahů takovým způsobem, který je dopraví na úplný vrchol hory zvané kariéra, kam směrují od svého dětství. O tom není pochyb.

 

 ,,Nezapomínej, že jsou i jiné věci, než jen práce. Neuškodí to občas si užít, odpočinout a ze své disciplinovanosti občas trochu slevit. Uvědom si svoji touhu poznat záležitosti nadpřirozené a mystické. Jsi o sobě velice přesvědčena a žádáš za svou dovednost uznání. Což kdyby se lidé dozvěděli, že všechno je jen ješitnou škraboškou.“

 Vydra

Vydra je považována za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. Byla vždy symbolem něčeho nového, změny k lepšímu. V mnoha mýtech vystupovala vydra jako bytost se schopností zahnat obavy a strasti. Přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě. Na poutích bájných hrdinů se objevovala jako průvodce a poutníkův pomocník.

 

Vydra velmi svědomitě pečuje o své mladé a dokáže si s nimi celé hodiny hrát a předvádět všechny druhy akrobacie. Žije sice na zemi, ale vždy má svůj domov blízko vody. Prvky země a vody jsou ženské. Vydra je doma v obou těchto živlech a je zosobněním ženskosti: dlouhá, hladká, kluzká a půvabná. Vydra je ve zvířecím světě skutečnou koketou.

 

Vydra je stále v pohybu a je velice zvědavá. Na rozdíl od ostatních zvířat nezačíná boj, pokud není napadena. Tento malý radostný tvoreček je dobrodružný a považuje všechny ostatní tvory za přátelské, dokud se neprokáže opak.

 

Vydra nás učí, že vyrovnaná ženská energie není žárlivá, ani falešná. Je to sesterství, spokojenost s radostným prožíváním a sdílením štěstí druhých. Vyplývá to z pochopení, že vše, čeho dosáhneme, je cenné pro celý kmen. Vydří lidé se radují za druhé.

 

,,Prozkoumej své pocity sdílení bohatství života, které chováš vůči jiným. Možná, že ti vydra má říci, že je třeba usilovat o jemnější ženské vlastnosti, a to jak u mužů, tak i u žen, aby bylo možno dosáhnout jednoty ducha. Znamená to upustit od žárlivosti a všech projevů hněvu, které pramení ze strachu. Nespouštěj své ego ze svých očí a udržujte naprostou důvěru. Svět pak bude plný lidí setkávajících se s úctou ke každé osobě a jejího práva být.

 

Zkus se znovu stát hravou jako dítě a jednoduše dovol životu, aby se události vyvíjely samy. Možná je na čase skoncovat se závislostí na obavách. Pochop, že není důležité lpět na hmotných věcech, které člověka svazují nebo zatěžují.“

 Vlk

Ve velkém hvězdném národě představuje vlka Sirius - psí hvězda, která podle legend byla v dávných dobách domovem našich učitelů. Ve starém Egyptě byl Sirius považován za domov bohů a africký kmen Dogonů je o tom stále přesvědčen. Američtí indiáni jsou přesvědčeni o stejném vztahu a přijímají národ vlků jako klan učitelů.

 

 Vlci mají velice ostré smysly a měsíc je jejich silovým spojencem. Měsíc symbolizuje psychickou energii nebo nevědomí, které ukrývá tajemství vědění a moudrosti. Vytí na Měsíc může naznačovat přání vlka napojit se na nové myšlenky, které se nachází přímo pod povrchem vědomí. Vlk dává sílu našemu vnitřnímu učiteli, aby vystoupil a pomohl lidem pochopit velká tajemství života.

 

Vlk je stopař, průkopník nových idejí, který se vrací zpět ke svému klanu, aby učil a sdílel své zkušenosti. Jejich citlivost se projevuje ve dvou směrech. Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, projevují plachost, nesmělost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich "smečky", se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokáží pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní.

 

Vlk si volí jednu partnerku na celý život a je věrný podobně jako pes. Kdyby lidé pobývali s vlky, objevili by ve smečce úžasný smysl pro rodinu a současně i silný individualistický pud. Tyto vlastnosti přibližují vlka člověku. My, lidé, máme taktéž schopnost být součástí společnosti a ztělesňovat přitom své individuální sny a ideje.

 

Lidé tohoto znamení mohou své zkušenosti sdílet s druhými, jsou moudří a mají velmi silnou intuici. Jejich intuice obsahuje odpovědi nebo učení, které právě potřebují oni nebo někdo z jejich okolí. Když pocítí, jak v nich ožívá vlk, budou si možná přát sdělit své poznání, ať již písemnou formou nebo přednáškami, které pomohou ostatním lépe pochopit jejich jedinečnost nebo cestu životem.

 

QWQWQWQWQWQWQWQWQQWQWQWQWQWQW