Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jakou rychlostí hrabe krtek? - Švábi v kosmu - Jak skáčou blechy? - Pavoučí vlákno - Proč mizí hmyz? - Mají včely supermozek?

19. 4. 2008

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

JAKOU RYCHLOSTI HRABE KRTEK?

Vědci zkoumají kde co. Přírodovědci se zaměřili na rychlost krtka pod zemi. Zjístili, že závisí na složení půdy. V lehké zemině pracuje krtek oběma pracičkama a dosahuje rychlosti až 115 metrů za hodinu. Jestliže je ale hlína tvrdá, musí se jednou pracičkou podepírat a hrabe pouze jednostranně. Docílí tedy rychlosti přibližně 18 metrů za hodinu.

ŠVÁBI V KOSMU

Odborníci z Voroněže se pustili do výzkumu vlivu stavu beztíže na hmyz. Na podzim proto vypustili na dvanáctidenní pouť do kosmu na palubě jedné orbitální laboratoře šváby. Přírodovědci zjístili, že šváb zplozený v kosmu se vyvíjí rychleji, je odolnější, při pohybu rychlejší a energičtější.

JAK SKÁČOU BLECHY?

Odborníky z Cambridge zajímalo, jak skáčou blechy. Právě blechy patří mezi nejlepší skokany živočišné říše, a tak byl jejich styl podroben důkladné analýze. Velikost blech se pohybuje v rozmezí 1,5 až 3,3 milimetrů, ovšem odrazí se do výšky až 20 centimetrů a doskočí do vzdálenosti asi 35 centimetrů. Přírodovědci nafilmovali několik desítek skoků různých bleších jedinců a zkoumali i jejich zadní nožky elektronovým mikroskopem. Jak se ukázalo, mají blechy v horní části zadních nožiček strukturu z vysoce pružné bílkoviny, která jako pružina akumuluje energii, jež se při odrazu přes systém kloubových pák končetin přenese do koncových článků. Uvolněná síla blechu vymrští vzhůru jako katapult. Odrazová rychlost od podkladu se v průměru pohybuje kolem pěti kilometrů v hodině. Analýza záznamů ukázala, že blechy dosáhnou zrychlení kolem 1500 metrů za sekundu na druhou, z čehož plyne, že při jejich skoku dojde k přetížení 25krát vyššímu než při startu rakety, hodnoty se pohybují kolem 150g.

SPIRIT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PAVOUČÍ VLÁKNO

Obrazek

 ,,Pavoučí vlákno je pevnější než ocel a dokonce i než kevlar, ze kterého se připravují neprůstřelné vesty. Výzkum pavoučích vláken ukázal, že se nejedná o jednoduchý materiál."

Vědci si delší dobu kladou otázku, proč je vlákno pavučiny tak pevné. Zajímá to armádu, policii, konstruktéry... Pavoučí vlákno je totiž pevnější než ocel a dokonce i než kevlar, ze kterého se připravují neprůstřelné vesty. Tenké pevné vlákno požadují oční chirurgové. Materiál s vlastnostmi pavoučího vlákna by umožnil napojovat tenké krevní kapiláry a značně by rozšířil možnosti mikrochirurgie…

Výzkum pavoučích vláken ukázal, že se nejedná o jednoduchý, unikátní materiál. Pavouci různých druhů produkují různé druhy vláken. Někteří z pavouků mají až sedm různých žláz a každá z nich vytváří odlišné vlákno.

Všichni pavouci vytváří závěsné vlákno, které má funkci jakéhosi záchranného lana pomocí něhož se mohou spouštět ze stropu. Závěsné vlákno zároveň používají k trvalému upoutání sítě pavučiny a usnadňuje pavoukům útěk při ohrožení. Závěsné vlákno tvoří také radiální spojky pavučinové sítě. Přemosťovací vlákno je první pramen s jehož pomocí síť drží na podpěrách a konečně další vlákno teprve tvoří velkou spirálu.

Různá vlákna mají odlišné fyzikální vlastnosti jako například mez pevnosti, tuhost, pružnost. Všemi  jmenovanými vlastnostmi se pavoučí vlákna od jiných přirozených nebo syntetických materiálů výrazně liší. Závěsné vlákno má v přepočtu na váhovou jednotku několikanásobně větší pevnost než ocel, přičemž jeho tloušťka je pouhou desetinou lidského vlasu.

Vlákno je kompozitní materiál sestávající ze tří velmi odlišných proteinů. Jeden protein vytváří amorfní (nekrystalickou) základní hmotu s velkou roztažností, dávající vláknu elasticitu. Vlastnost tohoto proteinu umožní protažení sítě, když do ní narazí letící hmyz a absorbuje velkou kinetickou energii.  Do zmíněné amorfní hmoty jsou zality dva druhy krystalických proteinů, která vlákno zpevňují. Jsou těsně poskládané a tak jsou odolají protažení. Jeden je neohebný, tuhý. Má se za to, že  skládačka méně tuhého krystalického proteinu není jenom prostá složenina tuhých krystalů, ale že  zde dochází k interakci s amorfním proteinem a ukotvení krystalů v amorfní hmotě. Výsledný kompozit je pevný, odolný a elastický.

 Josef Pazdera

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ