Jdi na obsah Jdi na menu
 


Keňa je obdařena mnohými krásami a Jazykové skupiny v Africe

25. 11. 2017

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

,,Keňa je obdařena mnohými krásami !"

 Obrazek

,,V Keni je dobrá infrastruktura a nespočet  zajímavých míst."

1. V národních parcích a rezervacích žije osmdesát druhů zvířat

 2. Vyskytuje se zde 1 500 druhů ptáků

3. Místa světového dědictví UNESCO: Fort Jesus, Gede Ruins, Koobi Fora, Mt. Kenya, Hell´s Gate NP, Masai Mara NP

4. Na 400 historických míst - prehistorické zkameněliny, zkamenělé lesy, sídla obchodu s otroky ze 14. století, islámské ruiny a portugalské pevnosti ze 16. století

5. Velký počet různorodých kmenových skupin

6. Nádherné písečné pláže na pobřeží Indického oceánu

7. Ornitologická safari

8. Podmořské národní parky

Obrazek 

 ,,Keňská republika“

Obrazek

 ,,Keňa je přímořský stát ve východní Africe při pobřeží Indického oceánu. Sousedí na západě s Ugandou (933 km), na severozápadě s Súdánem (232 km), na severu s Etiopií (861 km), na východě se Somálskem (682 km) a na jihu s Tanzanií (769 km). Keňa je známá svými národními parky v savaně a velkou vůlí lákat zahraniční turisty. Země je prezidentskou republikou. Keňa je pojmenována po hoře Mount Kenya, která se nachází uprostřed státu."

,,Šest procent z celého území státu zaujímají chráněná území (přes třicet národních parků). Národní park Sibiloi u východního pobřeží Rudolfova jezera je jednou z oblastí líhnutí krokodýla nilského."

,,Keňa se vyznačuje jednou z největších porodností na světě.“

,,Kmeny“

Obrazek

 ,,Nikde v Africe nenajdete tolik živých kultur. Východní Afrika je nazývána kolébkou lidstva. Na území Keni se vyskytuje asi sedmdesát kmenových skupin. Na severu země můžete potkat nomádské kmeny Samburů, kteří se se svými stády dobytka přemisťují z pastviny na pastvinu. Dalším kmenem jsou Masajové obývající území podél hranic s Tanzanií. Jsou to pastevci, kteří jsou typičtí svým červeným oblečením s korálky. Obývají kruhové stavby postavené ze slámy a trusu dobytka. Pobřežní oblast je domovem Svahilců.“

Obrazek

 ,,Města a zajímavá místa Keni“

Obrazek

Ruka Fatimy

,,Indický oceán, Serengeti, Ruiny Gedi, Nairobi, Kilimanjaro.“

,,Země je pojmenovaná podle nejvyšší hory Mount Kenya (Kirinyaga - Hora bělosti ). Nejkrásnějšími a nejzajímavějšími místy Keni jsou její národní parky. Keňa nabízí mnoho možností safari. V Keni je dobrá infrastruktura a mnoho různých zajímavých míst - tropické lesy, krásné pláže a pouště, hory a divočina.“

,,Podnebí v Keni“

Obrazek

 ,,Většinu území zaujímá složitá soustava náhorních plošin Východoafrické vysočiny rozdělená v západní části Velkým zlomovým údolím (Rift Valley), které na severu vyplňuje slané jezero Turkana (dříve Rudolfovo). Východně od něj se rozkládá rozsáhlá plošina s pouští Chalbi. Ze Somálska zasahuje široká pobřežní nížina, která se k jihu zužuje. Podél Rift Valley se zvedají masivy vulkanických pohoří, na západě je to především pohoří Cherangany a Mount Elgon (4321 metrů) na hranici s Ugandou. Východně od zlomového údolí se zvedá horské pásmo Aberdare (na jih od něj leží hlavní město Nairobi) a za ním osamocený masiv nejvyšší hory Mount Kenya. Z hor přes planinu Nyika odvádějí vodu k jihovýchodu dvě velké řeky - Tana a Galana. Západně od hor lemujících tektonická údolí se kolem jezera Ukerewe (Viktoriina jezera) prostírají travnaté savany. Podnebí je rovníkové - monzunové, na pobřeží je horké a vlhké (Mombasa, teplota nejstudenějšího měsíce srpna 24°C, nejteplejšího března 28°C), směrem do vnitrozemí na plošinách mírnější (Nairobi, teplota nejstudenějšího srpna 15°C, nejteplejšího února 18°C). Během roku přicházejí dvě období dešťů. Roční úhrny srážek činí při pobřeží 1000 - 1200 mm, ve vnitrozemí 500 - 1000 mm. Na návětrných svazích jsou roční úhrny až 1500 mm. V horách nad 3500 m n.m. padá i sníh. Značné plochy území jsou chráněny (největší národní park Tsavo na jihovýchodě), aby se uchovala unikátní africká zvířena. Trvalou hrozbou jsou pašeráci slonoviny, operující především u hranic se Somálskem. Keňa je obdařena mnohými přírodními krásami !“

,,Hospodářství – Keňa“

Obrazek

 ,,Zemědělství zaměstnává kolem tří čtvrtin pracujících, přičemž dominuje chov dobytka (zejména skotu), který má k dispozici téměř dvě třetiny rozlohy země. Většina Keňanů hospodaří na půdě, která je ve společném vlastnictví. Plantáže produkují na vývoz čaj, kávu, ovoce (ananas, banány), zeleninu a sisal. Orné půdy je málo. Pro domácí spotřebu se pěstují cukrová třtina, kukuřice, kasava a sladké brambory, luštěniny a obilniny. Významný je rybolov. Vláda podporuje cestovní ruch (populární safari), který je cenným zdrojem deviz. Dřevo z malých ploch lesů je jediným přírodním palivem. Nerostné zdroje jsou malé, těží se jen soda, vápenec a sůl. Moderní průmysl představuje výroba cementu a zpracování ropy v rafinérii v Mombase. Elektřinu poskytuje hydroelektrárna na řece Tana a od roku 1981 se využívá i geotermální energie. Silnice jsou kvalitní pouze v okolí velkých měst. Významná je železnice, spojující Mombasu - hlavní přístav - s Nairobi a Ugandou. Letiště v Nairobi je jedním z nejvýznamnějších ve východní Africe. Školní docházka není povinná, ale gramotnost je poměrně vysoká (téměř dvě třetiny dospělých)."

,,Dějiny a lidé – Keňa“

Obrazek

 ,,Více než před sto lety neexistovalo žádné město se jménem Nairobi, toto místo bylo na okraji lesa, kde žilo mnoho zvířat. Město vzniklo v roce 1899, když jej založili inženýři, kteří se podíleli na stavbě železnice."

,,Podél keňského pobřeží se usazovali arabští obchodníci již od 9. století. Roku 1505 Portugalci dobyli Mombasu, ale byli Araby vytlačeni. V 18. století vtrhli do země Masajové, ale asi kolem roku 1830 byl jejich postup zastaven, když narazili na odpor Kikujů. Roku 1887 zanzibarský sultán poskytl část pobřeží Britům a roku 1901 byla vybudována železnice z Mombasy k Viktoriinu jezeru. Bílým osadníkům se v horách líbilo a roku 1920 se Keňa stala britskou kolonií. Bylo však málo známo o obyvatelích vnitrozemí. Odlišovali se jak jazykem , tak zvyky. V roce 1881 britská vláda začala financovat stavbu železnice z Mombasy k jezeru Victoria, kapitán JR MACdonald a 46 dalších dozorců z Indie se věnovalo této stavbě."

Obrazek

,,V 50. letech vedl rostoucí nacionalismus k povstání kikujské antikoloniální organizace Mau Mau. Po několika dalších neklidných letech získala Keňa v roce 1963 nezávislost a roku 1964 byla prohlášena republikou v čele s kikujským vůdcem prezidentem Jomo Kenyattou (1889-1978). Po jeho smrti převzal nový prezident Daniel Arap Moi (nar. 1924) zemi s relativně stabilní situací a dobrými předpoklady hospodářského rozvoje. Ale v 80. letech zastavila růst inflace, sucho a rychle rostoucí počet obyvatelstva trpícího nezaměstnaností."

Obrazek

,,Většina Keňanů je bantuského, nilotského či kušitského původu. Z více než 70 etnických skupin jsou nejpočetnější a nejvlivnější Kikujové a Luové. Tři čtvrtiny populace stále žijí na venkově, naprostá většina v klimaticky příznivějších polohách náhorních plošin. Přírůstek obyvatel, který byl v 80. letech největší v Africe (4 % ročně), nyní poněkud poklesl.“

,,Baobab“

Obrazek

 ,,Jméno Baobab vzniklo z arabštiny a znamená : mající mnoho semen. Stáří baobabů je jen velmi těžko určitelné.“

,,Fauna a flóra“

 

Obrazek

 ,,Počty slonů a Greévyho zeber v severní Keni se zvýšily o 5% za 7 let. V roce 2008 bylo napočítáno 7468 slonů v Laikipia, Samburu a Isiolo ekosystému (asi 28.000 km2). Nejvíce slonů v Keni je v Tsavo ekosystému. Stejně tak se zvedl počet Grévyho zeber na 2623 kusů.“

Obrazek

,,Opravdová Keňa je země s ochutnávkami rozmanitých  kouzel." Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

,,Jazykové skupiny v Africe"

Obrazek

 ,,Člověk se zrodil v Africe nejméně před pěti milióny lety. Dnes je kontinent domovem mnoha národů, které mluví více než 800 jazyky. Obyvatelé Afriky byli mezi sebou rozlišováni podle ras a kulturních oblastí, ale ukázalo se, že je to velmi nedostatečné."

Obrazek

,,Joseph H. Greenberg navrhl v roce 1966 rozdělení afrického kontinentu na čtyři velké jazykové skupiny, skládající se s mnoha rodin. Zahrnujou jazyk bantuský, nilotský, semitský, kušitský a dále egypština, herberština a jazyky čadské např. hausština."

 

Obrazek

 Křováci

,,Zahrnuje také jazyk obyčejně zvaný ,,mlaskavka"  (podle čtyř charakteristických zvuků jazyka Křováků) jimž dal Greenberg jméno khoisánské a jimiž mluví hlavně Křováci a Hotentoti."

Obrazek

,,Jorubové"

,,Africké náboženství Jorubů zahrnuje více než 15 miliónů přívrženců a to v Nigérii a sousedních zemích jako Benin. Řada afrikanistů zkoumala jeho nevyčerpatelné jemnosti. Být členem znamená mluvit jazykem nepochopitelným laikům a provozovat formy hieratického a monumentálního umění, které nejsou přístupné obyčejnému Jorubovi. Zahalen do iniciačního tajemství zůstává vnitřní kult záhadný. Ve středu je Velká Bohyně Matka a SWtvořitelem je Bůh, který formuje embryo v mateřském lůně. Věštec recituje verše, čím lépe je zná, tím si ho více váží."

 

Obrazek

 

,,Představy Jorubů  o dvojčatech - buď je třeba je zneutralizovat jakožto porušení rovnováhy světa ( v tomto případě musí být jedno z dvojčat nebo obě odstraněna ) nebo jim přiznat zvláštní úctu. Dvojčata jsou u nich předmětem zcela zvláštní pozornosti. Utvořenému tělu je vdechnut duch. Ve smrti se složky lidské bytosti vracejí a jsou přerozděleny skrze novorozence, protože přebývají existenční nesmrtelné složky."

 

Obrazek

Tanec Gélédé

 

,,Obřad kombinující hrůzu a radost, tanec Gélédé, se koná  během holdu ženským předkům, děsivým bohyním, které je nutné uchlácholit."     Ludmilka

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 ,,Akanové jsou lid jazyka twi“

 

Obrazek

 

,,Akanové" 

,,Akanové jsou lid jazyka twi, ale stejného kmene kwa jako Jorubové, vytvářejí tucet nezávislých království v Ghaně a Pobřeží slonoviny, z nichž nejdůležitější je království Ašantů, kteří uctívají osobní božstva a neosobní božstva a vzývají předky pomoci stoliček začerněných krví a jinými látkami. Královský dům má své černé stoličky, které dostávají pravidelné oběti. Královské zřízení Ašantů má krále a královnu, která není jeho manželkou ani matkou. Ústředním náboženským svátkem ve všech akanských královstvích je Apo, čas rozjímání nad předky, očisťovacích a smírných obřadů.

Obrazek

 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář