Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIHY - Aztécký kalendář a Posvátná indiánská znamení - Podivné znalosti INDIÁNŮ - Indiáni kmene ZUNI - Terra Preta de Indio

12. 10. 2012

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

,,Tato na českém trhu ojedinělá kniha přivádí čtenáře do minulosti aztéckého národa a spolu s ním má možnost vydat se vstříc budoucnosti pod vedením Pátého Slunce. Kniha obsahuje mnoho nádherných barevných fotografií pořízených v muzeích v Mexico City a na území, kde žili Aztékové, stejně jako kreseb z Kodexů."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 surprise ,,PODIVNÉ ZNALOSTI INDIÁNŮ" surprise

   is.jpg

  ,,V Amazonském Munduruku byly zkoumány představy místních obyvatel o číselné ose. Zdejší Indiáni jsou prakticky negramotní a nedotčení vzděláním. Mají jen velmi malou zkušenost s pravítkem, mapami či grafy, jejich jazyk je chudý na matematické pojmy."

,,Výzkum se zaměřil na souvislost mezi chápáním čísel a prostoru (vzdálenosti). Místním obyvatelům nedělala žádný problém představa číselné osy, samotné spojení mezi číslem a délkou je tedy zřejmě univerzální. Když ale Mundurukové umístili na jeden konec osy jedničku a na druhý desítku, další čísla neřadili lineárně, ale logaritmicky. Větší čísla zahušťovali, takže například desítku umístili na ose od jedné do sta doprostřed. Vzdálenost mezi čísly chápali jako jejich poměr ne rozdíl. Naopak podobně jako my chápali Murundukové velikosti ploch a úhlů."

,,Indiáni kmene ZUNI"

,,Mýty a legendy o příchodu „bohů z nebes“ najdeme po celém světě. Dosud nedokážeme uspokojivě vysvětlit, proč paměť lidstva zaznamenala stovky různých způsobů, které tvoří jeden celek a de facto dokumentují jedno a totéž - v dávné minulosti navštívily naši planetu neznámé bytosti z hvězd."

,,Nejsme schopni přijatelně objasnit fakt, že původní obyvatelé Ameriky věděli, že jsme součástí spirálové Galexie. Proto nacházíme na skalách po celé Americe velmi často  tajemné spirály  všeho druhu."

,,Indiáni kmene Zuni pravděpodobně patří mezi nejstarší severoamerické indiány. Toto území obývají 2 000 let a hovoří o tom, že zakladately jejich kmene byly bytosti, které přišly z nebes a naučily je, jak žít. Tito tvorové z mimozemského prostoru jsou dodnes vyobrazeni na skalách ležících v poušti v Novém Mexiku. Tzv. petroglyfy zobrazují podivuhodné a cizorodě působící postavy, slouží jako obrazová dokumentace jejich zvláštních příběhů, zaznamenaných v ústní tradici, protože indiáni kmene Zuni neznali psaný jazyk. A zajímavé je, že mnohé z těchto postav mají na rukou šest prstů."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

wink,,Terra Preta de Indio"wink

Arnošta J. z Brna zajímá:„V Amazonii jsou prý oblasti s velmi úrodnou půdou, která po tisíce let sama regeneruje. Její vznik je ale tak trochu záhadou. Nemá snad něco společného s mimozemskými civilizacemi.“

,,Indiánská černozem neboli

Terra Preta de Indio. Tak bývá označován zvláštní druh půdy, který se nachází v brazilské části Amazonie a na několika dalších místech Ekvádoru a Peru. Jde o druh velmi tmavé antropogenní půdy bohaté na uhlík a popsané kolem roku 1871. Původ této půdy spadá do prekolumbijského období a zřejmě je produktem domorodých indiánů v období let 450 před naším letopočtem až 950 našeho letopočtu. Podle posledních vědeckých analýz je stará dva tisíce let a jde o nejúrodnější zeminu světa. Dodnes je tato půda schopná samoregenerace (obnova postupuje asi o centimetr za rok)."

,,Lokality s touto půdou tvoří jakési pomyslné kapsy, jež obvykle nejsou větší než dva hektary a sahají do hloubky maximálně tří metrů. Odborníci předpokládají, že Terra Preta vznikala tím, že indiáni lokality určené k pěstování plodin opakovaně záměrně vypalovali, navíc zcela specifickým způsobem. Půda Terra Preta bez jakéhokoli hnojení vykazuje v průměru třikrát vyšší obsah organických látek než ostatní půdy okolo. Rozbory prokázaly, že Terra Preta je ve srovnání s klasickými pralesními půdami bohatší na fosfor, vápník, síru i dusík, vyniká schopností zadržet vláhu i živiny. A když se s ní slušně zachází, udrží si úrodnost neuvěřitelně dlouhou dobu. Rostliny na ní rostou až třikrát rychleji než v normální tropické půdě."

 Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KNIHA

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO