Jdi na obsah Jdi na menu
 


Móda v souvislostech - Změna příjmení - Vývoj mozku - Požehnaní a dary

31. 12. 2006

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Móda v souvislostech“

Obrazek

,,Je moc zajímavé pozorovat různé souvislosti v našem životě a historii. Tak například všimněte si toho, jak se vyvíjela v naší historii móda. Možná se vám může její vývoj zdát čistě náhodný a naprosto nevypočitatelný. Ale jen pokud si nevšimnete jistých zákonitostí."

 

,,Například duchovním pravzorem v období rokoka nebo v dřívější Antice byla Venuše. To velice ovlivnilo módu účesů v té době. Všichni jakoby byli fascinováni vlasy. Nosily se účesy dvě až tři hlavy vysoké, vplétaly se do nich celé květinové zahrady, plachetnice ap. nosily se paruky. Kadeřníci byli povyšováni do šlechtického stavu."

,,Možná jste někdy i vy sami přemýšleli o tom, proč se vlastně mění módní styly. Proč dochází někdy tak náhle ke změně vkusu a změně cítění ?"

,,Taková ohromná změna nastala třeba v období starého Říma, kde i uvolněný pramínek vlasů byl považován za koketnost. Ale od 2. století se všechno změnilo neuvěřitelným způsobem. Na tóze přibývá ozdob, výšivek a skvostů, účesy jsou vysoké a všude se objevují střapce, diadémy, jehlice, věnce a květy. Čím to bylo ? Uvědomte si, že v té době neexistovaly modelky, filmové hvězdy a ni sdělovací prostředky, podle kterých by se móda rychle šířila."

,,Tajemství je v tom, že do té doby uctívali Římané strohého Saturna, tedy starce a mudrce. Ale ve druhém století se jejich ideál náhle změnil a za svůj archetyp si vybrali Isis - tedy Venuši."
,,Tyhle typy pro uctívání se nestřídají náhodně, ale mají svůj pořádek. Málokde se tak zřetelně objevuje duch doby, nálada a to, jak se lidé cítí, jako v módě. Navenek se v ní objevuje to, co není vidět, ale působí na ducha všech lidí té doby. Jakoby na jejich podprahové vnímání. Je to duch činný v kolektivním podvědomí lidstva."


,,V gotice byla vesmírným pravzorem Panna, v baroku se zase stává archetypem Luna. Muži chodili oblékaní jako ženy.V sukních, s mašličkami a s dlouhými vlasy. Bohem války Martem se nechali inspirovat ve století 14. A také se to na módě odrazilo. Pozorujte souvislosti."

,,Možná by bylo zajímavé přijít na to, co vlastně inspiruje naši módu dnes.“     Ludmilka

 ----------------------------------------------

 ,,Změna příjmení"

Víte že:

,,Změna příjmení, přinese i změnu osobnosti, jelikož každé jméno nese ssebou určité vibrace písmen, které obsahuje."

,,O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje na základě písemné žádosti matriční úřad podle místa trvalého pobytu. K žádosti musí být přiložen rodný list, popřípadě oddací list žadatele jde-li o osoby rozvedené, právomocný rozsudek o rozvodu manželství. Jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list. Dále pak doklad o místě trvalého pobytu na území ČR, například občanský průkaz nebo o průkaz o povolení k pobytu, doklad o státním občanství. Od poplatku za tuto službu je osvobozena změna příjmení, k níž dochází  na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřivějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kteremukoli matričnímu úřadu do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Správní orgán je povinnen rozhodnout ve věci do třiceti dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do šedesáti dnů."

,,Pořádně si přečtěte o změně příjmení, aby jste byli dobře informováni - co změně vlastně předchází."     Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Vývoj mozku"

,,Lidský mozek získal během krátkého časového rozpětí jedné až dvou generací úplně jinou strukturu. Mozek dnešní mládeže pracuje jinak než mozek mladistvých před dvaceti až třiceti lety. Také ukládání informací probíhá jinak. Vědci někdy proto používají termín starý a nový mozek. Magický zlom ve vývoji je třeba hledat  v období  let 1949 až 1965. Lidé, kteří se narodili před rokem 1949 mají konzervatívní zaměření a přesvědčení, převládá u nich lineární  myšlení, rozhodují se pomaleji, jejich mozek je méně stimulován apod. Zrozenci období mezi rokem 1949 až 1965 mají myšlení z části ještě staré a z části nové. Teprve jedinci, kteří se narodili po roce 1965, prokazují novou mentální strukturu."

,,Další vývoj lze poznat u dnešních malých dětí, které s lehkostí ovládají počítače a další techniku."     Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Článek, který nám vyjasní naši současnou situaci našeho probíhajícího žití !“

,,Požehnání a dary“

Obrazek

,,Kdyby se celá populace Země smrskla do vesnice o stu obyvatel, kde by ale zůstal zachován poměr všech rozdílů mezi lidmi, jak by potom taková maličká různorodá vesnička vypadala, tohle zkoumal lékař Hartner z nemocnice u Stanfordské university. "

Výsledek obrázku pro radost

Tady jsou výsledky:

Ve vesnici by žilo 55 asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel západní polokoule a 8 Afričanů. Z toho by bylo 52 žen a 48 mužů. To znamená 30 bělochů a 70 barevných, nebo také 30 křesťanů a 70 lidí jiného vyznání.

89 by bylo heterosexuálů, 11 homosexuálů a pouhých 6 lidí by vlastnilo veškerý majetek světa. 6 by jich bylo z USA, 80 by žilo v domě, který by neodpovídal standardu.

70 z nich by neumělo číst, 50 by trpělo podvýživou, jeden by byl na prahu smrti, jedna žena by byla těhotná, jen jeden obyvatel této vesnice by měl vysokoškolské vzdělání a jeden by vlastnil počítač.

Takže žijete-li v celkem pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny. Vlastníte-li k tomu ještě počítač, jste členem elity.

Pokud se ráno probudíte a budete více zdraví než nemocní, jste šťastnější, než milion lidí, který nepřežije tento týden.

Výsledek obrázku pro radost

Pokud jste nikdy nebyli ve válce nebo jiném konfliktu, nezažili utrpení, věznění, mučení nebo hladovění, tak jste na tom lépe než 500 milionů obyvatel tohoto světa.

Pokud můžete svobodně vyznávat svoji víru, aniž byste se museli obávat ponížení, zatčení, mučení nebo smrti, jste na tom lépe, než miliarda lidí, kteří takové štěstí nemají.

Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde spát, jste bohatší než 3 čtvrtiny lidí na této planetě.

Máte-li peníze v bance a v peněžence a střádáte do kasičky, jste mezi 8 % nejbohatších lidí světa.

Pokud jsou vaši rodiče stále na živu a svoji, jste velmi vzácný případ.

Výsledek obrázku pro radost

A pokud slyšíte tyto informace, jste šťastnější než 3 miliardy lidí, kteří neumějí číst a nemají rádio.

,,Spočítejte si své požehnání a dary, které vám byly dány a říkejte i dalším, jaké mají výjimečné štěstí."

Výsledek obrázku pro radost

,,Myslím si, že právě Vy všichni, co jste si tento článek právě přečetli jste těmi požehnanými lidmi s výjimečným štěstím a to Vás může těšit ! Tak jako mě !“   Ludmilka

Obrazek

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO