Jdi na obsah Jdi na menu
 


MOŘSKÉ PANNY a utopení námořníci - RUSALKY nebo také navky - DRACI v mytologii

17. 2. 2016

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,MOŘSKÉ PANNY a utopení námořníci"

,,Mnoho z místních duchů spatřil anglický jasnovidec Sandy Gunn (když zemřel v roce 1944, svědci tvrdili, že ze zdi spadl jeho obraz, budík v pokoji se zastavil, zakokrhal kohout - ačkoli byla půlnoc - a střechu jeho chalupy zachvátilo zvláštní světlo. Jeho duch pak v domě podle svědků dodnes straší, sedíc v křesle). Sandy měl 5. ledna 1900 vidět při pasení stáda ovcí poblíž Sandwoodu u ostrohu Rubh´an Fhir Leithe na skalní římse ležet mořskou pannu. Měla rudozlaté kučeravé kadeře, zelenomodré oči a pleť v temně okrové barvě mořských řas. „Můžete si ze mě dělat legraci, jak se vám zachce, a svádět tohle setkání na pití, jestli chcete. Ale já vím, že jsem skutečně viděl opravdovou mořskou pannu, a to budu tvrdit do očí každému člověku na světě,“ říkal Gunn."

,,Podobné zjevení vidělo v roce 1930 několik dívek u Balchricku. Naposledy byla vodní panna spatřena 4. června 1939 turistkou (tudíž imunní vůči místním legendám) v Loch Inchard. Toto zjevení prý rybáři v okolí dobře znali, a ačkoli jim nikdy neublížilo, všichni se ho báli a prchali před ním."

,,Poblíž Sandwood Cottage u skály Rubha nan Cúl Gheodhachan se nalézají zbytky rybářské chatrče, kde také straší. Jednou tu přepadlo temné zjevení osamělého rybáře, který se tu skrýval před zuřící bouří na oceánu. Stejné zjevení napadlo i pastýře, který sem zabloudil o něco později, ten se však ubránil pomocí žehnání kříže. Přízrak pak zmizel v moři."

,,Ještě před oběma nocležníky ho prý spatřil i Sandy Gunn, který sem dorazil jedné měsíční noci spolu se dvěma kamarády, Georgem Mackayem a Williamem MacLeodem. Přízrak stál na pobřeží, byl vousatý a velký, ale než se k němu stačili přiblížit, zmizel za skálou. Zvláštní ale bylo, že přesně za 14 dní na zdejších útesech ztroskotala irská loď a v jednom z utopených námořníků, vyvržených mořem na pláž, Gunn poznal onen přízrak."

,,Stejný přízrak spatřila při svém táboření také trojice mladíků z Edinburghu nebo posádka rybářské lodi, která plula kolem. Nejvíce případů sledování utopeného námořníka pak pochází ze 70. let minulého století."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

RUSALKY nebo také NAVKY

,,Rusalky jsou ženské vodní démonky ve slovanské mytologiilidové kultuře. První doklad použití slova rusalka pochází až z 16. století, v této době nejspíše ve východoslovanské kultuře nahradily víly. Stejně jako víly mají dlouhé vlasy, nejčastěji rusé, v kterých je soustředěna jejich moc, a jejichž rozčesáváním mohou dokonce způsobit povodeň. Na rozdíl od víl lidem spíše škodily."

,,Rusalkám byl zasvěcen svátek rusalije, slavený v období letnic a spojený se vzpomínkou na mrtvé. Nejspíše pod jeho vlivem vznikla představa rusalek jako duší dívek, které předčasně zemřely, utopily se nebo spáchaly sebevraždu.[3] V tomto ohledu byly rusalkám podobné mavky, zvané též majky, navky nebo navje, které vznikaly podobným způsobem a pokud nebyly do sedmi let osvobozeny z prokletí, stávaly se rusalkami. Jejich jméno se odvozuje od praslovanského navь „mrtvý“. K rusalkám mohou též patřit beregině, zmiňované v ruských pramenech z 12. století, pokud je správný výklad ze slova bereg „břeh“. Motivy spojení se světem mrtvých se objevují i u víl, ale v tomto případě se jedná nejspíše o zpětný vliv víry o rusalkách."

,,Slovo rusalka lze vykládat z rusá, podle barvy vlasů, nebo z rusa „řeka“. Na rozšíření tohoto označení měly pravděpodobně vliv antické slavnosti rosalie, které se jako rusalije slavily od 11. století na Rusi."

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Draci jsou původem stvoření ohnivého charakteru, pokud je bereme jako bytosti fyzické. Ve starověkém světě měli draci vesměs status nejvyšších a nejmoudřejších bohů, kteří stvořili svět z ohně své vášně. Mezopotamský mýtus o stvoření světa vypráví o pář ení dvou draků Tiamát a Apsú.

Díky latinskému základu pro slovo had – draco byli hadi s draky velmi často ztotožňováni jako symboly moudrosti plynoucí z integrace divoké podstaty do omezené lidské osobnosti. Co mají zvířata od přírody dáno, to je člověku vzato civilizací. Drak je potom důležitým prvkem umožňujícím skutečně ožít a vnímat sám sebe jako individualitu žijící v rámci společenství.

Asijský drak je svým vzhledem velmi podobný hadovi a není stvořením výhradně ohnivým. Integruje v sobě všechny živly. Je ztotožňován s bouřkou a je mu přisuzována schopnost metat blesky, kterou má nápadně společnou s nejvyššími bohy většiny panteonů starověké Evropy i světa. Asiaté říkali, že draci jsou obrovští a žijí na vrcholech horských pásem, které celá zalehnou. Šlo pravděpodobně o vnímání dračích linií, energetických žil planety Země, které senzitivní člověk vnímá v různých barevných škálách v podobě protáhlých , často pohyblivých energetických útvarů na vrcholech horských pásem, která svými výběžky sestupují do údolí a zajišťují tak výměnu energií a oživení krajiny.

Draci byli také nositeli vůle bohů. Poslové destrukce i požehnání. Pozůstatky této paměti lze ještě dnes najít v moderní fantasy. Ačkoli zdánlivě jednají v moderních knihách draci hloupě a bez důvodu, mohla být destrukce města, které se mladistvý hrdina snaží zabránit, pouze božím trestem, Sodomou a Gomorou jiného času a jiného místa. Stejně tak jsou draci zobrazováni jako moudří strážci pokladu, kteří poutníka zkouší hádankami nebo úkoly, než mu vydají něco ze svého pokladu. Vzhledem k charakteru draků nebyly jejich zlaté poklady fyzické, ale spíše psychické - moudrosti a síly duše.

Až moderní drakobijci, svatý Jiří nebo svatý Patrik v Irsku, začali draky likvidovat a hady vyhánět. Byli posly ničení starých tradic, ničitelé pohanů, jejichž nejmocnějším symbolem byl právě drak. Draci byli démonizováni a spojeni s peklem, měli být zdrojem žáru pekelných ohňů, zdrojem žáru sexuality a zdrojem neřesti samostatného myšlení, která provází probuzení dračí síly v bedrech jejich oveček.

O léčitelích a čarodějnicích vždy platilo, že stejně jako mohou pomoci, mohou obratem ruky zabít a nikdo jim v tom nemůže zabránit, ani hrozba upálení. Znali totiž způsoby jak zahubit tak, aby jim nemohlo být nic dokázáno, což platí dodnes při všech metodách moderní analýzy. Totéž platilo o dracích. Neuhádl jsi dračí hádanku? Zemřeš a tvoje kosti přibudou na hromadě pozůstatků jiných hledačů moudrosti, kteří nedokázali přežít zkoušky. Byli mudrci, léčiteli i bezcitnými zabijáky, přesně tak, jak to odpovídalo jejich svědomí a otázce volby menšího zla pro dobrou budoucnost. Vždyť v drápech draků ležel osud světa.

Drak byl poslední vývojovou fází jiných plazů, trojice had – ještěrka – drak symbolizuje trojí vývojovou fázi hledače moudrosti. Dle jedné teze je had nedokončenou ještěrkou, jiná teorie praví o pohlavním dimorfismu prvních fází hledače, které později narostou v draka, tedy o ženské ještěrce a mužském hadu. Drak prý vznikne z ještěrky nebo hada, které po sedm let neviděl člověk. Křídla draků jsou symbolem osvobození od přízemnosti a povznesení, ale jejich těžké tělo je zároveň drží pevně nohama na zemi, a tak prý drak může čerpat a poznávat moudrost obou světů, světa potěšení a bolestí ducha i tělesnosti. Jejich obrovský rozměr je velikostí moudré duše, umožňující obsáhnout a pochopit všechny pohnutky, a jejich trny a šupiny symbolizují pevnost v rozhodnutí dosáhnout svého cíle.
Vendy Janková

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO