Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neznámý muž - Co namalovali neandertálci? - Nejasnosti kolem Ježíšova skonu - Geoglyfy jsou prý součástí labyrintu

1. 3. 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Neznámý muž

slunce, světlo, člověk, silueta, soumrak, stín

Foto-pixnio.com

,,V centrální části Šumavy kdysi svobodní skláři vytvořili privilegovanou kastu. Mistři jejich oboru dokonce mohli nosit kord u pasu, znak svobodného člověka. Také se ale tradovalo, že skláři dovedou čarovat a někteří se paktují s ďábly! Do jedné hutě v odlehlém regionu kdysi přišel neznámý muž v černém oděvu. Měl světlou pleť, plavé vlasy a uhrančivé oči. Majitel ho přijal s radostí, neboť se přesvědčil o jeho umu a pracovitosti. Sečtělý muž hovořil pěti jazyky a rád citoval různá moudra z učených knih, po večerech užaslým sklářům předváděl různá kouzla s kartami a korálky. Jednoho dne, bylo to po oslavě majitelových narozenin, povzbuzen pivem a kořalkou, vykřikl: „Jste-li tací mistři, jak se o vás ve světě hovoří, upečte skleněného fantoma, já mu kouzly vdechnu život a bude sloužilcem našeho pána!“ Všichni se ulekli, jen Bůh může stvořit živou bytost. Ale majitel hutě souhlasu nebránil. Připravila se veliká forma, a když bylo dílo u konce, opatrně přenesli skleněného muže na silnou lavici. Výtvor měl sice rysy člověka, ale příšernou podobu. Teď byla řada na samozvaném Frankensteinovi, který uchopil s pomocí dělníků fantoma a zavřel se s ním do velké dubové skříně. Ostatním nakázal, že aby kouzlo dokonale fungovalo, je třeba dát muži jméno a zapálit v ruce svíci. Až dohoří, na muže se zavolá oním jménem, on se pohne a obživne. Když svíce dohořívala, ozvaly se mohutné rány. Ze skříně volal o pomoc neznámý muž, ale dveře nešlo otevřít. Všichni hrůzou prchli z továrny, zastavili se až na blízkém kopci. Ozval se ohlušující výbuch a sklárna vyletěla do povětří. Dílo zkázy dokonal oheň. Na místě někdejší továrny už nenajdete stopy po této události, vše pohltil les. Za úplňku tu však hořívají modravá světla, která prý nejsou z tohoto světa, ale z pekla. Kdo na ně sáhne, nepřežije příští noc…"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Co namalovali neandertálci?

Pravěké smajlíky v Kateřinské jeskyni

Foto- sputniknews.com

,,Malba na obrázku je stará 43 000 roků – je tedy o 8000 starší než jakékoliv jiné výtvarné dílo. S nejvyšší pravděpodobností je to dílo člověka neandrtálského. Ale co na ní je?Malovali neandrtálci šroubovici DNA? Co je na nejstarší jeskynní malbě?"

    ,,Neandrtálci lovili tuleně. A dokázali krásně malovat. Pro moderního člověka je odpověď jasná: na malbě vidí dvojitou šroubovici DNA. A je to stejně jasné, jako nesmyslné. DNA neboli deoxyribonukleová kyselina byla poprvé popsána až na konci 19. století, neandrtálci o její existenci tedy nemohli nic tušit. Co je tedy na obrázku?"

,,Podle paleontologů se jedná o malby tuleňů. Malbu studoval tým pod vedením José Luise Sanchidriána ze španělské univerzity v Cordóbě. Datoval její původ do doby před 43 500 a 42 300 roky – především podle uhlíků, které byly nalezeny hned vedle pravěkého obrazu. Je tedy pravděpodobné, že malba vznikla přibližně ve stejnou dobu. V současné době studují vědci barviva, která byla na malbu použita; pokud budou pocházet přibližně ze stejné doby, bude stáří definitivně prokázáno. Budeme tak mít důkaz o nejstarším umění, které nevytvořil člověk."

,,Archeologové však zůstávají skeptičtí: magazín New Scientist cituje Paula Pettitta z univerzity v Sheffieldu: "Ukazuje se, že i některá dobře známá naleziště, jako třeba jeskyně v Chauvet, jsou co se týká datování, velmi problematická." Na výsledky analýzy barviv si ještě budeme muset počkat."

Poslední oáza neandrtálců

,,Jisté je, že člověk v místě, kde byla malba objevena, v té době nežil. Jeskyně Nerja ležící poblíž jižního pobřeží Španělska nemá doložené lidské osídlení ani v pozdějších desetitisíciletích, zato v této oblasti žili neandrtálci. Současná věda se domnívá, že neandrtálci nepatřili mezi přímé předchůdce dnešních lidí – zřejmě se s nimi ale obchodně i sexuálně stýkali."

,,Tato část Španělska podle některých teorií sloužila jako jedno z posledních útočišť neandrtálců před rozpínavostí lidí. Pokud se ukáže, že jde opravdu o dílo neandrtálců, budeme muset přepsat dějiny. Jednak nám o to nich říká, že byli zřejmě mnohem pokročilejší, než jsme se domnívali, ale také to z nich dělá nejstarší umělce naší planety. Jsou totiž výrazně starší, než doposud nejstarší objevené jeskynní malby – ty byly objevené ve francouzském Chauvet."

,,A také to dokazuje, že byli schopní lovit nejen na pevnině, ale také u pobřeží – a velmi dobře. Tuleni jsou sice zpočátku velmi snadná kořist, ale jakmile pochopí, že člověk pro ně představuje nebezpečí, naučí se před ním důvtipně a rychle unikat."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nejasnosti kolem Ježíšova skonu...

Dřevořezba Ježíš

,,Podle tradičních výkladů byl Ježíš Kristus ukřižován. Ale bylo tomu opravdu tak? Existují teorie a spekulace, podle nichž unikl smrti, spolu s Máří Magdalenou odešel do západní Evropy nebo snad případně do Japonska, kde měl dožít v horách ve vesnici Šingo. Faktem je, že právě v oblasti vesnice Šingo lidé udržovali zvláštní zvyky. Ve středověku tu prý nosili oděvy připomínající římské tógy a oblečení biblických Palestinců. Kojenci byli baleni do zavinovaček používaných matkami ve Svaté zemi, děti byly rovněž po narození žehnány křížem a procházely rituálem podobným křtu. Zdejší dialekt obsahuje slova, která mají údajně původ v hebrejštině. Také se tu v blízkosti vesnice nachází hrob farmáře, pěstitele česneku, který byl japonskými křesťany uctíván, místní legendy praví, že je to místo posledního odpočinku Ježíše Krista. V Šingu najdete navíc muzeum, které zachycuje Kristovy osudy tak, jak z Nového zákona nejsou známy. Někteří záhadologové jsou proto přesvědčeni, že byl místo Ježíše ukřižován někdo jiný. Svou hypotézu opírají mimo jiné i na dvanáctileté mezeře v Ježíšově životopise z Bible. V té době prý Ježíš podnikl studijní cestu do východní Asie. Pokud tomu tak bylo, mohl potom skutečně hledat útočiště právě tam."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Geoglyfy jsou prý součástí labyrintu!

Archeologové u peruánské Nazcy objevili nové geoglyfy.

Foto-idnes.cz

,,O původu a významu obrazců na neúrodné pouštní planině v Peru se přou vědci léta. Lidé kultury Nazca zde vytvořili několik stovek geoglyfů (od jednoduchých linií po složité obrazce ve tvaru čtyřúhelníků, spirál, nebo také květin, psa, opice…). Byly vytvořeny tak, že se odstranila vrchní tmavší červená pouštní hlína, čímž se odkryla spodní světlá vrstva v hloubce nějakých 30-ti centimetrů."

,, Někteří vědci poukazují na možný vztah obrazců k astrologickým fenoménům nebo vodním zdrojům, jiní sázeli spíše na rituální a náboženský význam. Erich von Däniken zase prohlašoval cosi o přistávacích dráhách mimozemských plavidel."

Výsledek obrázku pro Geoglyfy v Peru

,,Žhavým diskuzním tématem se ovšem stala teorie, že část z linií tvoří součást labyrintu. Zhruba před 30 lety totiž objevil profesor Clive Ruggles uprostřed planiny složitý a asi 5 kilometrů dlouhý labyrint. Z výšky je na rozdíl od kreseb špatně viditelný, dává smysl jen tehdy, když se jím prochází. Profesor je přesvědčen, že nazcánské kresby nevznikly proto, aby byly viditelné z výšky, nýbrž právě proto, aby se jimi chodilo."

Výsledek obrázku pro Geoglyfy v Peru

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Evoluční adaptace

,,Vědci z Chicaga objevili neobvyklou rychlou evoluční adaptaci. Jde o prodloužení telometrů - DNA na konci chromosomů - u dětí starších otců. To podle odborníků podporuje zdravé stárnutí. Děti starších otců mají tedy vyšší pravděpodobnost, že se dožijí vyššího věku, a tato dispozice se pak dále dědí. I tak ale vědci neradí mužům, aby s plozením dětí otáleli. Vyšší věk otců totiž také způsobuje genetické mutace, které naopak zase zvyšují různá zdravotní rizika.“

Naklonování neandrtálce

,,Genetici v USA se zcela vážně zabývají myšlenkou, že by se pokusili naklonovat neandertálce. Neandertálský genom se jim podařilo přečíst v roce 2009 a nyní přes řadu technických a etických překážek hledají náhradní lidskou matku, která by jim s projektem pomohla.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO