Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společnost Ahnenerbe - továrna na otroky ? a video Nacistická výprava na střechu světa

14. 11. 2013

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Společnost Ahnenerbe

alt=

,,Druhá světová válka se vedla i jinými prostředky, než se běžně uvádí. Bojovali i astrologové a supertajné společnosti. Důležitou roli sehrál i německý „státní ústav mystiky“ - společnost Ahnenerbe. Ta vznikla již v roce 1932 a její oficiální název zněl Německé dědictví předků - Společnost pro studium prahistorie duchovního dědictví (Deutche Ahnenerbe - Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte). Cílem bylo vyhledávat místa, ducha, činy, dědictví indogermánské rasy a oznamovat lidu zajímavou formou výsledky bádání. Poslání se vykonávalo za pomoci exaktních vědeckých metod. V lednu 1939 byla Ahnenerbe začleněna do struktur SS. V té době vlastnila přes padesát ústavů a dle znalců stál rozsáhlý výzkum nacistické Německo více než USA projekt Manhattan (výzkum, vývoj a výroba atomové bomby). Společnost Ahnenerbe se věnovala mimo jiné okultnímu bádání, sledování tajných společností, ale také vivisekcí a chirurgickými experimenty na vězních koncentračních táborů. Pod vedením dr. J. O. Plassuranna, důstojníka SS, vydávala Ahnennesbe měsíčník Germanien s dlouhým podtitulem Měsíčník pro nauku o Germánech k poznání německého bytí - Monatshefte für Germanenkunde zur Erkenntniss deutschen Wesens. Ale vydávala i jiné specializované časopisy. Třeba Zeitschrift für Namensforschung (Časopis pro výzkum jmen) nebo Das Sippenzeichen der Antropologischen Gesellschaft (Erbovní znak antropologické společnosti). Antropologové nebo etnologové, kteří s Ahnenerbe spolupracovali, vyjížděli do různých částí světa. Expedice měly objevovat stopy po starých germánských kulturách a zdůvodnit tak právo Němců na světovládu. Tak třeba dr. Scheffer odjel do Tibetu, obersturmbannführer Otto Skorzeny byl pověřen objevením svatého grálu atd. S Ahnenerbe úzce spolupracovala také společnost Vrillu (Světelná lóže), která se kromě jiného snažila získat nehmotnou energii vrillu (ta se podle mínění pohlavárů měla nacházet ve vesmíru). Název společnosti -Vrill - vychází z názvu knihy E. Bulwera-Lytona „Budoucí rasa“. Píše se v ní o všemocných bytostech, které žijí v podzemním světě a disponují zvláštním druhem energie. V budoucnosti mají vystoupit z hlubin země, zničit stávající civilizaci a kromě vybrané elity zotročit lidstvo. Dlužno dodat, že vedoucí funkcionáři NSDAP tomu opravdu věřili. Jde o analogii motivu tradic Šambaly a o úsilí vytvoření germánské elity Pánů vesmíru."

,,V roce 1942 vystoupili tři esesáci na Elbrus. Proč ? Pro nacisty byl Elbrus de facto Hora Árijců. Proto takový zájem o Kavkaz, nešlo jen o naftu. Na vrcholu Elbrusu vztyčili nacistickou vlajku se svastikou, posvěcenou na černé mši obávaného Černého řádu SS. Fotografii se vztyčenou vlajkou lze nalézt na internetu. V roce 1942 začala působit v Německu další záhadná instituce. Jmenovala se Kyvadlový institut. Jeho členy byli astrologové a fyzikové, kteří byli věrni tehdejšímu režimu a měli speciální úkol - čelit zvláštní skupině zpravodajské služby britského válečného námořnictva, která siderickými kyvadly určovala nad mapami Atlantiku pozice ponorek. Dlužno dodat, že většina úkolů vzešla z iniciativy či dokonce pod přímým patronátem reichsführera SS Himmlera. Jeho zpravodajská služba studovala rosenkruciánství, svobodné zednářství, ale i symbolický význam hry na harfu v Ulsteru, okultní význam památek gotického umění a podobně. Připomeňme si také, že laboratoře SS se pokoušely neúspěšně izolovat výlučně árijskou krev, což je naprostý nesmysl."

 

Továrna na otroky?

http://www.germaniainternational.com/images/bookitwarartfeldgrau21.jpg

,,Třetí říše byla nejstrašnější a nejsilnější diktaturou v dějinách lidstva. Proč tak mocnou? Proč německý lid byl tak poslušný a slepě šel za svým vůdcem? Odpověď na tuto otázku spočívá v tajném archivu "Ahnenerbe." Posláním této tajemné a mystické instituce bylo vytvořit zcela novou zbraň, která nebude zabíjet, ale inspirovat vůlí vůdce nejen jednotlivce, ale celé národy."

,,Na konci války se řada rozpracovaných a tajných plánů "Ahnenerbe" dostala ke Spojencům. Jeden z nich byl projekt s kódovým označením "Thor". Tento projekt by zůstal neznámým, nebýt knihy "Thorovo kladivo" od Wilhelma Alpentala, která vyšla v malém nákladu ve Švýcarsku v roce 1959. Nicméně, celý náklad překvapivě rychle zmizel z regálů, a autor se utopil v Ženevském jezeře. Brzy vyšlo najevo, že autor byl bývalým spolupracovníkem "Ahnenerbe."

,,Za nějaký čas v západním Německu jistý Hans-Ulrich von Kranz náhodně objevil v podkroví exemplář této knihy v archivu svého otce, vědce, který také sloužil během války v "Ahnenerbe."

,,V knize se uvádí, že Karl Villigut, jeden z vůdců "Ahnenerbe", chránil vzácné dědictví – jakési starověké tabulky, na kterých byly zapsané prastaré rituály, pomocí nichž je možné získat téměř neomezenou moc nad lidmi. Texty byly rozšifrovány s pomocí celé armády kvalifikovaných odborníků. Brzy poté, co byly zápisy na tabulkách rozluštěny, byla vyrobena tzv. psychofyzická zařízení. Přímo fantastické vlastnosti těchto zařízení spočívaly v tom, že mohly mít vliv na hypofýzu a tamní nervová centra, která řídí lidskou vůli. Experimenty s těmito přístroji byly prováděny na vězních koncentračního tábora, který byl vytvořen u institutu. Přístroj byl docela velký, a tak byl maskován v podobě vesnické usedlosti, a jeho skutečné poslání nebylo snadné uhodnout."

,,V roce 1944 začaly masové pokusy na lidech."

,,Po čase mohli experimentoři nejen zcela potlačit vůli lidí, ale také zajistit, aby vyplnili libovolný příkaz. Jenže čas k dalším zkouškám už Němci nedostali – přiblížil se květen 1945. Ale bylo zde už to, co už se stačilo vytvořit."

,,Existují svědectví sovětských vojáků, kteří se snažili v lednu 1945 obsadit město Altstadt. To bylo zuřivě bráněno německou domobranou. I když to byli jen důchodci a děti, bojovali do poslední kapky krve. Na sever od Altstadtu byl lesík, který nepřítel bránil se zvláštní houževnatostí. Kromě domobrany zde byli vojáci SS, kteří byli skutečnými fanatiky. Když první ze sovětských tanků zaútočil na okraj lesa, v hloubi bylo slyšet několik silných explozí. Pak, jako mávnutím kouzelného proutku, se situace dramaticky změnila: Němci začali skládat zbraně a vzdávat se. Na jejich tvářích byl znát strach a zmatek. Dělalo to dojem, že bylo zničeno něco pro ně velmi důležitého. Na místě výbuchu byly nalezeny zbytky malé budovy. Nebylo jasné, k čemu sloužila, byla obklopena několika řadami ostnatého drátu, po celém obvodu stály strážní věže. Jak se ukázalo, tento objekt byl postaven před rokem. Ve stejné době byly v okolí města rozmístěny jakési vysoké antény. Přesně stejné objekty byly nalezeny také v jiných městech - ale ty byly také zničeny."

,,Aby bylo možné pochopit situaci, Američané zřídili zvláštní komisi, která pracovala v podmínkách přísného utajení. Zjistila, že existovala přímá souvislost mezi těmito objekty a fanatickým odporem německých jednotek v každém regionu. Pokud byl objekt zničen, odpor okamžitě skončil. To vše svědčí o tom, že každý takový objekt nějak ovlivňoval morálku německých vojáků. Jak ? To zůstalo dodnes nevysvětleno."

Spirit

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář