Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kameny léčí - Kameny pro zdraví - Hrůzná tejemství hradu Kámen - Kameny v České krajině

5. 1. 2013

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kameny léčí

polodrahokamy_03.jpg

 

 
 

,,Z vody z kohoutku si můžeme připravit pravý nápoj pro zdraví, a to pomocí několika polodrahokamů."

,,Pod mikroskopem bylo prokázáno, že růžový křemen, mléčný opál nebo horský křišťál změní strukturu vody, což v těle způsobí různé efekty."

,,Kameny před použitím pod tekoucí vodou důkladně omyjeme, pak je vložíme do sklenice s vodou a necháme odpočívat jednu a půl hodiny. Během této doby kameny přenesou své vlastnosti do tekutiny a voda se může vypít."

Účinek pro kůži:
,,Není podstatné, zda kameny použijeme jednotlivě nebo společně: ametyst, avanturín a růžový křemen pomáhají odstranit z buněk škodliviny, kromě toho posilují vazivo. To mírní celulitidu a čistí pleť."

Dárce energie:
,,S polodrahokamy jako chalcedon, mechový achát nebo mléčný opál v pitné vodě tankujeme doušek po doušku novou energii."

 Vylepšovač nálady:
,,Přejete si lepší náladu? Obohaťte vodu oranžovým kalcitem nebo horským křišťálem. Tato směs zlepšuje náladu."

Kameny pro zdraví

,,Pokud budete kámen držet v ruce a vnímat jej, ucítíte soulad a jeho vibrace. Energii z něho podržte v sobě a noste ho u sebe tak dlouho, jak jen budete potřebovat."

AMETYST - zvyšuje psychickou odolnost

KARNEOL - odstraňuje sexuální problémy

AKVAMARÍN - pročišťuje tělo

MĚSÍČNÍ KÁMEN - působí proti nespavosti

MALACHIT - zabezpečí celkovou ochranu

KŘIŠŤÁL - působí pozitívně na celý organismus

 

Stránky Světa kamenů:

www.svetkamenu.cz

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

0742hruzna 1Kámen skrýval - a možná dosud ještě skrývá - ve svých zdech hrůzná tajemství. Hrad, který byl postaven někdy ve 13. století na pozoruhodné skále (odtud má konečně také své jméno), se stal za husitské revoluce důležitým opěrným bodem bratříků mezi Táborem a Pelhřimovem.

I poté zůstal v dobách vnitřních zápasů o vládu v zemi věrným stoupencem Jiřího z Poděbrad. Jeden z pozdějších majitelů hradu Kámen Oldřich Fifka z Vydří byl obviněn, že v jeho zdech zřídil penězokazeckou dílnu na výrobu falešných peněz. Před soudem se sice Fifka obhájil, ale jak se téměř po 400 letech ukázalo, nařčení bylo oprávněné. To by ale ještě nebylo to nejhorší. Když byl totiž hrad v roce 1673 za držení Jana Kryštofa z Malovic opravovaný a předělávaný na pohodlnější zámek, byla v jeho zdech objevena lidská kostra. Mrtvola podle legendy patřila nejmladší z trojice sester, které kdysi na hradě sídlily. Pověst říká, že nebožačku nechaly její sestry zazdít v hradní zdi a jejího právě v ten den narozeného nemanželského syna - to mělo být také motivem pro tento hrůzný čin - uškrtily a zakopaly na okraji vesnice (v místech, kde dnes stojí barokní kaple). Strašný zločin, nad který v té době nic horšího nebylo, ale nezůstal nepotrestán. Obě zlé sestry si vzal s sebou do pekla sám ďábel. Každou noc, když na nebi svítí úplněk, se ale nad hradem nese tichý nářek jejich utýrané sestry.

Rod se slavným erbem

Na hradě Kámen se také podobně jako jinde objevovala znamení zvěstující smrt hradního pána. Nebyly to ovšem tak jako na jiných jihočeských hradech bílé paní, ale bludičky, které se v neobyčejně velkých hejnech slétly před hradní palác, a tak daly najevo, že brzy někdo z rodu Malovců zemře. Malovcové z Malovic jsou jedním z nejstarších a nerozšířenějších českých vladyckých rodů, který má svůj společný rodový prapůvod s pány z Pardubic, se kterými má i podobný erb.

Soudu Božímu Jan Kryštof neušel

V průběhu 17. století byli někteří členové rodu povýšeni do stavu panského, ale byli často postiženi zvláštní rodovou nemocí, vyznačující se prudkostí povahy. V kronikách jsou doloženy jejich časté spory jak mezi sebou, tak se sousedy. Mnohdy šlo doslova na kordy, ozbrojené vydírání a dokonce pokusy o vraždu, jako například v roce 1584, kdy Petr starší Malovec chtěl v Čáslavi zastřelit Bohuchvala Vodu z Třebska. Ten se však nedal, ručnici mu vyrazil z rukou a ještě jej zranil na hlavě. Výtržnost měla dohru u soudu, protože držení střelné zbraně bylo tehdy zakázáno. Přísnému trestu ale Petr Malovec unikl, protože zastával vysoký post v Českém království. Když zemřel Jan Kryštof, za jehož držení byl hrad Kámen přestavěn na zámek a při tom byla objevena mrtvola nebohé ženy, nechal na svůj náhrobek napsat vskutku nezvyklý epitaf: „Ó čtenáři, co jsem já? Prach a popel. Co jsem byl? Urozený a statečný rytíř Jan Kryštof Malovec z Malovic, pán na Kámeně, Zvěstově a Libouni. A hle, nyní dědictví mé jsou červi. Byl jsem JMC rada, než proti smrti jsem rady nenašel. Byl jsem soudce zemský, sám pak soudu Božímu jsem neušel... Byl jsem nejvyšší země berník, nyní v berni smrti se nacházím. Co mně dnes, zejtra tobě. Vzdechni aspoň a řekni: odpočinutí věčné dej mu, Pane. A. D. 1677.“

SPIRIT

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

KAMENY V ČESKÉ KRAJINĚ

Dokument uvádí Václav Cílek

Mnohé kameny mají památný význam, některé jsou mýtické, vyprávějí se o nich pověsti často spojené s čerty, jiné mají význam prehistorický, jsou to například menhíry, nebo jsou kameny, které pamatují bitvy, mordy či zázraky. Kameny jsou krásné, romantické a obohacují naši krajinu. Zatímco ve vlasteneckém 19. století byly centrem pozornosti návštěvníků středověké hrady, odkazující k hrdé, rytířské minulosti nebo romantické skalnatiny jako domácí nápodoba alpské krajiny, tak v posledních letech se přesouvá pozornost čím dál víc na památné stromy, kameny, kapličky a prehistorické objekty. Nacionální chápání krajiny se mění na chápání krajiny ekologické, harmonizující, mýtické. Průvodcem po zajímavých kamenných objektech bude geolog Václav Cílek, ředitelka Muzea v Mariánské Týnici Irena Bukačová a sochař Kurt Gebauer.

Zadejte:

https://www.youtube.com/watch?v=RQUPDYhQQV8

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Petr Blahuš