Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kameny v české krajině - Kříže z kamene

30. 6. 2013

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,KAMENY V ČESKÉ KRAJINĚ"

,,Mnohé kameny mají památný význam, některé jsou mýtické, vyprávějí se o nich pověsti často spojené s čerty, jiné mají význam prehistorický, jsou to například menhíry, nebo jsou kameny, které pamatují bitvy, mordy či zázraky. Kameny jsou krásné, romantické a obohacují naši krajinu. Zatímco ve vlasteneckém 19. století byly centrem pozornosti návštěvníků středověké hrady, odkazující k hrdé, rytířské minulosti nebo romantické skalnatiny jako domácí nápodoba alpské krajiny, tak v posledních letech se přesouvá pozornost čím dál víc na památné stromy, kameny, kapličky a prehistorické objekty. Nacionální chápání krajiny se mění na chápání krajiny ekologické, harmonizující, mýtické."

,,Krásná krajina a nádherné vyprávění o našich českých kamenech, které obohacují lesy, pole a louky. Dodávají jim tak své kouzlo, a navěky nádech tajemna." Ludmilka

,,Kříže z kamene"

,,Nezabiješ!"nařizuje páté přikázání, protože ten, kdo jinému odebere život, bude vydán k věčnému odsouzení. Avšak v dávných dobách mohl vrah odčinit svou vinu tím, že na místě zločinu postavil kříž, který sám vytesal z kamene. Tyto kříže existují celá staletí. Ke každému se váže nějaká legenda. V polském Vrbně jsou kříže starší véce než 300 let. Ve středověké Evropě bylo těchto křížů na tisíce. Některé jsou v muzeích, lapidariích a na starých hřbitovech, jiné byly rozbity a použity na stavby vesnických i městských domů."

,,Na některých křížích jsou vytesány tajemné symboly : meče, kopí, nože, šípy, které zřejmě znázorňují, jaké zbraně bylo při vraždě použito. Nebo když byly vatesány boty, bylo zřejmo, že zabitý byl ševcem."

,,Teprve ve 13.století se začaly vytvářet různé zásady, které historici nazvali Saským zrcadlem, které platilo od britských ostrovů až po Estonsko. Dle nich se vrah mohl vykoupit nějakou daní rodině zabitého. Musel obětovat větší částku církvi, zaplatit pohřeb a na místě zločinu postavit kříž, který sám z kamene vytesal. V některých případech se musel oženit s vdovou a pečovat tak i o jeji děti."

,,Vznikaly také různé ceníky. Tak například na Moravě se za zabití šlechtice muselo rodině zaplatit 500 zlatých, církvi darovat 500 funtů vosku, obci obětovat 500 loktů sukna a za duši zabitého nechat sloužit 500 mší. Za usmrcení rytíře  postačilo 50 zlatých, 50 funtů vosku a 50 loktů sukna. Za zabití sedláka 5 stříbrných a zaplaceni 5 mší. Kříž za šlechtice musel být kamenný a za sedláka postačil dřevěný. Toto právo pokání zrušil císař Karel V., který vydal přísnejší trestní kodex Constitutio Criminalis Karolina. Poslední kříž postavil zločinec v Budyšíně v roce 1903."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO