Jdi na obsah Jdi na menu
 


KNIHA - Moudrý kamen z Icy, Kameny jsou živými bytostmi - Očišťovací techniky

12. 1. 2007

 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Podstatou této knihy je dokumentární zpráva o nejsenzačnější sbírce současnosti, o kamenné knihovně z Icy. Ta obsahuje asi jedenáct tisíc rytecky opracovaných kamenů, na nichž jsou zobrazeny dosud zcela neznámé informace o životě vyspělé civilizace, která se vyskytovala na Zemi přibližně před 65 miliony let. Autoři seznámí čtenáře nejen s obsahem rozhovorů, které uskutečnili s objeviteli, držiteli a interpretátory této vzrušující knihovny z dávného předhistorického období, ale detailně představí také obsah rytin na nejzajímavějších kamenech. Je dnešní lidstvo v dějinách naší planety pouhou epizodou? Jsme my všichni vskutku jen důsledkem stále se navracejícího životního koloběhu? Pouhou konstantou života? Permanentním zjevováním téhož, co tu už mnohokrát bylo? Strhující příběh z dob rozkvětu římského impéria za vlády císaře Claudia. Caradoc se svou rodinou se ocitá v zajetí římského imperátora Claudia, který jim kupodivu udělí milost. Nicméně barbaři v Británii pokračují v nájezdech na římské pevnosti a města. Budou nakonec úspěšní ve svém boji za nezávislost? Zvítězí hrdost a pýcha barbarů?"

 

,,Kámen byl nejoblíbenější a také nejodolnější surovinou všech věků, která přetrvala celá staletí a kamenné stavby jsou vzácným dokladem dávných dějin lidstva.“     Ludmilka

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Kameny jsou živými bytostmi"

 Obrazek

 ,,Nejen rostliny a živočichové, ale i kameny jsou živými bytostmi, i když jejich životní projevy jsou námi navenek nezachytitelné. Těmito životními projevy jsou vibrace. Zejména v drahých kamenech, drahých krásou a ušlechtilostí, se v nejvyšší míře koncentruje energie. Každý z těchto kamenů nám nezištně poskytne určitý podíl svého vlnění - své energie. Kameny energii nejen vyzařují a transformují, ale také jako rostliny a živočichové reagují na naše pocity, náladu a myšlenky. Dobrým vztahem k nim, láskou a pohlazením, vlídným slovem, posílíme jejich schopnosti, které pak zpětně podpoří naše zdraví. Není od věci též kámen nejprve o jeho energii požádat a následovně mu za ni poděkovat. Nezapomeňte též, že kámen musí být očištěn před svým použitím (a to nejen v případě, že ho používal před námi někdo jiný, ale také byl-li nově zakoupen nebo nalezen). Většina z nich se s úspěchem užívají k léčení a prevenci nemocí a stáří; přináší štěstí a dávají sílu."

 ,,Působnost ve třech rovinách"

Obrazek

  ,,U drahých kamenů můžeme sledovat jejich působení hned v několika rovinách, jenž bychom mohli zhruba rozdělit na tři oblasti: fyzická, duševní a duchovní. Fyzickou, vitální úroveň obsáhnou většinou všechny kameny, lze ji chápat jako úroveň nejnižší. Na druhé straně síla tohoto obsáhnutí a působení bývá značně rozdílná: vedle kamenů, které působí hlavně ve fyzické rovině a do psychické zasahují spíše okrajově, se vyskytnou kameny s intenzivní působností na psychickou složku, ovšem s již zanedbatelnou působností na fyzickou úroveň. Zásah do nejvýše postavené složky duchovní můžeme sledovat většinou jen u tzv. hlavních kamenů každé z devíti tříd, nebo u pár dalších druhů drahokamů, kde je ovšem podmínkou jejich dobrá kvalita (bez znečištění, správná barva, velikost a kvalita krystalu atd.). Duševní sféra je pak přístupná většímu množství kamenů, ovšem i zde jsou velké rozdíly v síle a hloubce tohoto působení, jež opět závisí jednak na druhu drahokamu, jednak na jeho kvalitě. Výše uvedené však musí být chápáno jen jako schematické a základní rozlišení působnosti, neboť každý kámen je třeba hodnotit zvlášť jako specifický exemplář. Např. kámen, který bude v hierarchickém žebříčku drahokamů určité signatury stát na nižším stupni bude mít v případě výjimečně dobré kvality lepší působnost do vyšších rovin (duševní, i duchovní) než kámen, který je sice situován na předním místě v dané řadě, leč nebude mít tak dobrou kvalitu a jeho působnost do sféry duchovní i duševní tím bude značně oslabena."

 

 ,,Působnost kamene do jednotlivých složek lidské bytosti tedy záleží na druhu kamene (jeho hierarchickém postavení) stejně tak jako na jeho kvalitě; vedle obecných pravidel musí být každý kámen hodnocen zvlášť jako specifický a neopakovatelný exemplář. U některých kamenů sledujeme jejich speciální působení do jedné ze tří složek a na určitý aspekt - např. silné působení do roviny fyzické, léčí oči. Tzv. hlavní kameny každé řady pak mají univerzální působnost ve všech třech oblastech."

  Obrazek

 ,,Podstatu kamene člověk nezmění, ta je daná. Může ji posílit, oslabit, ale nemůže ji změnit. Pokud se o kameny člověk stará, září víc - pokud se o ně nestará, potom září méně, ale více jejich působnost neovlivní. Kameny se mohou zašpinit a uzavřít, nebo i poškodit - tím se ale pouze oslabí ve svém působení aniž by se změnila jejich polarita. Jedinou situací, kdy by člověk opravdu mohl změnit polaritu kamene, je velice silné fyzické poškození kamene na hranici úplného zničení. Smícháme-li špatné a dobré kameny, nepředěláme ani jeden z nich. Špatné kameny ty dobré nezkazí ani nepředělají, ale přezáří je a utlumí."

 Obrazek

 Elixír :

 ,,Energeticky čistý a nabitý kámen vložíme na čas do chladné pramenité vody ( nejméně na tři hodiny ), kterou pijeme po douškách na lačný žaludek jako lék, nebo jí potíráme postižená místa. Je to podobný způsob, na který jsme zvyklí při užívání bylinkových výtažků a čajů. Pro posílení zdraví pijeme vodu smaragdovou, při bolestech břicha a pro oživení a očištění srdce pomáhá voda rubínová. Pro celý organismus jako ochrana před nákazami a vyrovnání nervové rovnováhy je nejvhodnější voda diamantová a křišťálová."

 Očišťovací techniky

 Obrazek

 ,,Čištění a dobíjení kamenů"

 ,,Základním očistným prostředkem je voda. Svojí schopností dobře na sebe vázat vyzařované energie odstraní opláchnutím z kamenů velké množství "špíny", která na nich ulpěla. Tento způsob lze více méně aplikovat na kameny všech skupin. Kvalita očištění bude odvislá od kvality vody, takže zvláště vhodné je používat vodu ze silných, čistých pramenů a studánek. Někdy je též možné pro zvýšení očistného účinku přisypat do vody sůl, v případě lunárních kamenů přilít mléko. I pro očištění ale hlavně posilnění drahokamů se používá slunečního ( někdy i lunárního ) světla. Dalším způsobem jak dobít kámen je jeho přinesení na silná, energeticky výrazná místa ( vždy v souladu s jejich signaturou ), nebo na posvátná místa."

 Obrazek

Vodou a sluncem

 ,,Materiální očista kamene, která je zejména nutná, získáme-li jej z druhé ruky. je docela prostá. Položíme jej na několik dní do roztoku mořské soli a poté necháme na něj proudit chladnou, nikoli však studenou vodu, přičemž je žádoucí, abychom během této první očisty kámen drželi v dlani. Navážeme s ním tak první kontakt a souznění. Potom jej ponecháme oschnout na denním světle, nejlépe na slunci. kde absorbuje potřebnou energii. Pramenitá voda horského pramene nebo neznečištěného potůčku je nejvhodnější. Ještě důkladnější a razantnější způsob očisty je zakopat kámen na čas do panenské země. Po každém nošení nebo použití kamene již postačí opláchnout ho pod proudící vodou a ponechat nějaký čas na slunci. Voda ho očistí a slunce mu dodá energii."

 

Obrazek

Vizuálně

,,Uvolníme se, zklidníme své myšlenky i svou duši a představujeme si, že náš kámen, který máme před sebou, nebo ještě lépe, který držíme v dlani, je obklopen čistým a bílým světlem. Během doby, kdy toto očistné světlo kámen obeplouvá, se soustředíme na to, aby se negativní energie z něho vzdálila a kladná a čistá zůstala. Ještě vyšší a náročnější způsob je ten, že si přejeme, aby se negativní energie proměnila v kladnou a byla tak nemocnému nápomocna. Při tomto náročném procesu převracíme kámen v dlani." 

 

 Obrazek

Modlitbou

,,Sami si zvolíme prostou formu modlitby provázenou myšlenkami k Bohu. Tuto duchovní rozmluvu doplníme prosbou k očištění kamene, k zbavení jeho negativního nánosu a energie, aby byl tak připraven prospěšné věci posloužit."

 Zkouška očisty a vhodnosti kamene

 ,,Zda kámen je již od negativních sil očištěn, zjistíme kyvadlem, které držíme spuštěné na niti z přírodního materiálu v pravé ruce, přičemž levou ruku přiložíme ke krajině solar plexus. Kyvadlo kmitá mezi kamenem a tímto třetím centrem energie našeho těla - nervové pleteně. Jestliže je jeho pohyb přímočarý ve směru k nám a od něho, je kámen čistý a tudíž připraven pro léčebné upotřebení. Jestliže kyvadlo kmitá napříč, musíme se pokusit náš kámen očistit znovu. Je-li výsledek záporný i po opětném očištění, nezbývá než konstatovat, že tento kámen je pro nás nevhodný."

 Obrazek

 Průběžná očista kamene

,,Do kamenů často vkládáme víc ze svých bolestí, zasutých emocí a nevyřešených vnitřních konfliktů, než jsou schopny absorbovat a unést. Nezasvěcenému to může znít neuvěřitelně, ale stává se - dokonce velmi často -, že vnitřní napětí v kameni dosáhne takového stupně, že dostane trhliny nebo dokonce pukne. Druhé nebezpečí - sice neviditelné, ale o to víc škodlivé - se projevuje tím, že kámen sice negativní energie vstřebá, ale nedostane-li se mu očisty včas, vysílá tento náboj v prudké intenzitě do těla nemocného zpět. Typickým představitelem takovéto zpětné reakce je černý obsidián, a proto se nedoporučuje používat jej často. Je to sice kámen očistný, ale jeho prudká síla může být neodborným zacházením zbavena pout a způsobit víc zla než užitku. Proto je velmi důležité naše kameny po každém použití regenerovat očistou, a to tak dlouho, jak je to jen možné. Některé kameny potřebují k nabytí nových sil málo - krátce opláchnout pod proudící vodou a trochu slunce. Známe však z praxe jiné kameny, například černý onyx, který očíslujeme a nabíjíme tak obtížně, dlouho a těžce, že se nedoporučuje už z toho důvodu jej často vyhledávat. Je tedy důležité věnovat kamenům to, co prospívá a dodává energii potřebnou k životu i nám - vodu, vzduch, slunce, pozornost a lásku."

  Obrazek

 Vypsala jsem z knihy Josefa Pavla Kreperata 

,,Léčení drahými kameny"

Ludmilka

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW