Jdi na obsah Jdi na menu
 


O zázračném kameni - Pověst o svatém kameni

13. 1. 2007

 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

 

,,O zázračném kameni“

 

Obrazek

 ,,Možná tu je i něco mnohem významnějšího, co ovlivnilo a ještě může ovlivnit vývoj Čech a především Čechů. Zpráva o zázračném kameni z vesmíru. Pokud by takové legendy měly reálný základ, proroctví o vyvoleném národu, který sídlí v Čechách, by mohla být podepřena....“

 

 ,,Kdysi přivezli mimozemšťané z Orionu či Siria na Zem kámen "čintámaní", mající schopnost působit na lidské vědomí ve velkém okruhu, je-li aktivován určitou energií.

Vlastně to byly kameny čtyři : jeden byl původně uložen v Atlantidě, druhý v Tibetu, třetí v Kašmíru a poslední ve Střední Evropě. První tři byly během věků i posledních desetiletí přemístěny, čtvrtý v podstatě ne. Snad by tu mohla být souvislost s liturgickou legendou vyprávěnou i Kelty, podle které byl podobný kámen ( jménem Gar-Rayeta ) s božskými paprsky ukryt v podzemním chrámu ve střední Gabretě - Šumavě. Byl ukraden, opět získán a převezen na místo, identifikováno jako Vyšehrad. A chrám byl v okolí Javoru....“

 

 ,,Možnost, že podzemní chrám se dosud nachází v okolí Modravy, nebo spíše v lesích mezi Modravou a Knížecími Pláněmi v hloubce desítek metrů se zasypanými vchody. Čas jeho otevření ještě nenastal. Kámen ,,čintámaní“ není v současné době ani na Vyšehradě. Pokud je tam vložena energie pro naši budoucnost, je jiného druhu. Kámen byl opět rozdělen ; část byla patrně použita do ztracené královské koruny Přemyslovců, část je ukryta kdesi ve středních Čechách.“

 

,,Snad, až se tyto části opět spojí, dojde k předpovídanému duchovnímu rozvoji národa !"

 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

,,Pověst o svatém kameni“

 

Obrazek

,,Na pohraničním svahu směrem k Hnanicím stál kdysi kostel, kterému známá studánka sv. Wolfganga přinášela značné příjmy a který byl na rozkaz místního biskupa zavřen."

 

 ,,Příčinou zavření kostela byl obrovský kámen, který před ním ležel. Bylo na něm třináct velkých miskovitých prohlubenin, kterým se říká „obětní misky“. Když se v nich nahromadila dešťová voda, spěchaly k nim matky s chorými dětmi, umývaly jim touto vodou obličej a zvláště oči. Případná choroba pak prý zmizela."

 

 ,,Vypravuje se, že za dávných časů sem lidé přinášeli pohanskému bohu oběti a kropili se krví ze zabitých zvířat, jež se v miskách nahromadila. Sv. Wolfgang ve svém spravedlivém hněvu proti tomuto bludařství bušil kladivem do kamene tak dlouho, až se všech třináct prohlubenin slilo v jednu velkou kulatou mísu. Vodu, která se při dešti nasbírala, posvětil a dlouho poté sem přicházeli nemocní, neboť tato posvěcená voda prý měla velikou moc.“

 

  ,,Kéž by na tato uzdravení, věřilo více lidí !"

Spirit

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP