Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý a Boží Kámen - Kbílský Dolmen - Kněžská Skála - Kraví Hora - Kamenné rébusy - Když skály a kameny obživnou

12. 1. 2007

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

 

Svatý Kámen

http://ham-ham.cz/images/okoli/heilliger-stein-svaty-kamen-foto.jpg

Pověsti o podivuhodném kamenu :

 

,,Poutní místo dostalo název Svatý Kámen ( Heiligen Stein ) podle legendy, vzniklé někdy kolem roku 1500: „…i zjevila se pastýřům nad kamenem Matka Boží, obklopena božskou září a zpívajícími anděly a toto božské zjevení způsobilo puknutí balvanu na dvě části, které se od té doby od sebe vzdalují. Až bude prostor mezi nimi tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane v ten ráz konec světa.“

 

,,K místu se váže i další pověst. Roku 1634 porazil zedník Šimon Stepinger strom, rostoucí poblíž posvátného kamene, aby měl dřevo na otop. Když však doma dřívím zatopil, přiblížila se jeho tříletá dcerka k ohni tak neopatrně, že se na ní vzňal oděv. Zoufalý otec těžce popáleného dítěte si dělal výčitky, že porazil strom na posvátném místě a svého činu hluboce litoval. Vroucně vzýval Pannu Marii Těšitelku zarmoucených, aby zachránila jeho dítě. Motlitba byla vyslyšena a dcerka se brzy uzdravila. Zpráva o této události se rychle rozšířila a lidé začali hojně navštěvovat podivuhodný kámen, kde prosili Pannu Marii o pomoc v nejrůznějších záležitostech. Místo s rozvaleným balvanem se stalo velmi častým cílem zbožných poutníků a prosebníků."

 ,,Údajně se v roce 1650 dalo mezerou projít, dnešní stav udává vzdálenost u země necelý metr. Takže konec světa hned tak nebude." 

Posvátné místo české krajiny - Svatý Kámen

Zadejete:

https://www.youtube.com/watch?v=2cZNX5A1zzI

 

Posvátné místo české krajiny - Boží Kámen

Zadejete:

https://www.youtube.com/watch?v=2M2E9K4tPh4

 

Posvátné místo české krajiny - Kbílský Dolmen

Zadejete:

https://www.youtube.com/watch?v=Ix_iMY-FUGg

 

Posvátné místo české krajiny - Kněžská Skála

Zadejete:

https://www.youtube.com/watch?v=NWzjxnqwxE0

 

Posvátné místo české krajiny - Kraví Hora

Zadejete:

https://www.youtube.com/watch?v=zGBDILNPL9Q

 

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Kamenné rébusy

,,Vzdálen pouhých 125 kilometrů od sousední Sumatry se z nedozírných vodních pustin Indického oceánu vynořuje ostrov Nias. Nenápadný kousek země je přímo posetý podivuhodnými pozůstatky prastarých kultur a neznámých civilizací. Zatímco severu dominují osamoceně vztyčené menhiry, v pahorcích pokrytých hustou džunglí na jihu ostrova bylo odkryto několik velmi podivných kultovních sídel."

,,Nejúžasnější z nich je Tundrumbaho. Na ploše pouhých 500 metrů čtverečních je nahromaděno množství tajemných skulptur, soch monster a především desítky záhadných kulatých kamenných objektů připomínající stoly. Tyto kruhové předměty jsou velkou neznámou a nazývají se ni´ogazi. Na první pohled mají podobu stolků, sedět se však u nich nedá – většinou jsou postaveny těsně vedle sebe a přístup k nim je obtížný. Hladké, lehce vypouklé, z jednoho kusu kamene a bravurně vykrojené kotouče horních ploch při poklepu vydávající hypnotizující zvonění. Nikde nenajdeme kousek volného místa pro případné publikum."

,,Vše nasvědčuje tomu, že obřady, které se zde konaly, musely být vykonávány v skrytu a tajně. Co mají tyto úžasné, zdánlivě bez ladu a skladu nakupené artefakty představovat a kdo a proč je vytvořil, nevíme."

Spirit

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2623kdyžKámen je zosobněním věčnosti, symbolem klidu a mystického trvání. Díky kamenům naši předci navazovali kontakty s „jinými světy“, se záhrobím. Nerosty léčily a umožňovaly i podivné astrální „cestování“. Kolik pověstí o kamenech nám zůstalo zachováno? Pokud se pohnulo s náhrobním kamenem, byla obec

stižena ohněm či jiným neštěstím. V jižních Čechách měli plačící kámen, který se nalézal u venkovského kostelíka. Když někdo v obci zemřel, kámen ronil slzy. U středočeského Jeruzaléma byl zase magický kámen s křížkem. Podle legendy pamatoval návrat svatého Vojtěcha z Říma. Jeden rolník chtěl balvan využít při přestavbě statku a vsadil ho do zdi. Ale kámen několikrát vypadl a nakonec promluvil: „Kdes mě vzal, tam mě zase navrať!“ Polekaný muž v tom spatřoval boží varování a raději ukradený kámen odvezl na původní místo. Navíc ještě nechal sloužit mši a přispěl i na potřeby chudých.

Chytrý poustevník zahnal obry

U Javorého, poblíž Třemšína, vyčníval „Obrův balvan“. Tradovalo se, že Javorý je kouzelný vrch. Stávala tu i poustevna. Poblíž ní chtěli bájní obři postavit nedobytný hrad, ale hned první z nich byl chytrým poustevníkem Benešem zahnán. Obr kámen zahodil, ale zůstala v něm otištěna jeho hruď a kus mohutné paže. Nezapomeňme však ani na skály. Ty mohou léčit, ale i zabíjet. Obchodník z Prachatic, který se jmenoval Hořejš, kdysi dávno objevil v libínské skále úzkou průrvu. Protože byla opředena pověstmi o pokladech, byl přesvědčen, že nějaké zlato a drahé kameny najde. Pokoušel se do skály dostat, jenže puklina byla příliš úzká. Proto do nitra vyslal své dva syny. Dopadlo to špatně, chlapce již nikdy nikdo nespatřil. Zdrcený otec se poté oběsil. U Bukové na Rožmitálsku zase prchala selská dívka před nechtěným nápadníkem. Modlila se ke všem svatým, když tu se před ní rozestoupila skála, aby se do ní mohla schovat. Padající kameny však nápadníkovi rozdrtily nohu. Děvčeti se ho zželelo a brzy se konala svatba. Poblíž trhliny nechali novomanželé vytesat malý křížek s kotvou a srdíčkem, se symboly víry, lásky a naděje.

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO