Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadný paracaský svícen - Pohřební komora a Ivanova vesnice mohla být pohřební komora

3. 1. 2013

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,Záhadný paracaský svícen"

image.php.jpg

 

 

,,Peruánský poloostrov Paracas se nachází v regionu Ica. Jedná se o naprosto neúrodnou písčitou a kamenitou oblast, která zasahuje do chladného Humboldtova proudu. Čím je tato oblast pozoruhodná?"

,,Kdysi sem byli přinášeni na své poslední pouti hodnostáři vnitrozemského obyvatelstva. Vědci tak soudí proto, že zde bylo pohřbeno velké množství starců s trepanovými lebkami (otevřenými po operačním zákroku), s nádherně vyšívanými rouchy."

,,Protože čtyřicet až padesát procent všech lebek v paracaské nekropoli bylo trepanováno, peruánský archeolog Tello vyslovil domněnku, že Paracas sloužil jako sanatorium pro pacienty, kteří se podrobili tomuto velmi odvážnému operačnímu zákroku. Ale protože je tato oblast velmi nehostinná, těžko šlo o nějaké sanatorium, spíše se zde umírající připravovali na cestu na onen svět. Objevené stavby byly převážně situovány do podzemí, což dr. Rossel Castro považuje za strategii proti téměř trvalému větru - parace."

,,Paracas je také proslavený svým svícnem (trojzubcem). Jde o asi 200 metrů vysoké znamení, připomínající svým vzhledem svícen, vyryté do písčitého a kameny posetého srázu nad zálivem u Piska. Technika použitá při jeho tvorbě odpovídá technickému postupu výroby obrazců, které známe z pampy u Nazcy. Linie svícnu jsou asi 0,6 metru hluboké a 2 metry široké. Po odstranění povrchové vrstvy půdy se objevuje světlejší, hluboce položené písčité podloží, díky němuž je toto znamení viditelné daleko z moře. Vlivem perspektivy vypadá menší, v nezkreslené podobě ho lze spatřit jen z ptačí perspektivy. Toto záhadné znamení zaměstnává vědce po staletí, ale zatím se nikomu nepodařilo vyložit, o co jde."

,,V každém případě byl tento písečný znak užitečný jako orientační bod pro všechny obchodní a velrybářské lodě, které obepluly Hornův mys a pokračovaly v plavbě podél tichomořského pobřeží Jižní Ameriky."

,,O tajemném svícnu nedumali jen vědci, ale i prostí lidé. Někteří ho považovali za trojzubec a hledali souvislost s bohem moří, jiní v něm spatřují strom života, protože z něj raší něco jako pupeny. Jiní byli přesvědčeni, že by mohlo jít o zobrazení kaktusu, protože původní vlastí kaktusů je přece Jižní Amerika a některé druhy mají sloupovité výběžky, rašící směrem vzhůru. Ale žádné pokusy o vysvětlení se nevyrovnaly s tím, že v celkem obsažném umění Paracasu a Nascy se tento jedinečný symbol nikde nevyskytuje."

,,A tak se vynořuje mnoho otázek. Nehledě na to, že ani svícen daného tvaru nezapadá do výše zmíněné kultury. Když lidé pozorovali trojzubec z člunu na moři nebo nějakého ostrova obývaného jen nespočetnými ptačími koloniemi, objevil se na obloze zrcadlený směrem vzhůru. A opět bychom mohli vyslovovat hypotézu za hypotézou. Jisté je jen jedno: že o svícnu (trojzubci, stromu života) pomalu nic nevíme."

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Pohřební komora"

eii022_bryn_celli2.jpg

,,BRYN CELLI DDU (mohyla v temném háji) je mnoha odborníky považována za nejkrásnější chodbový hrob ve Walesu. Vznikl v pozdějším neolitu jako menhír s kamenným kruhem, náspem a příkopem o průměru sedmnáct metrů. Později byla stavba zničena a chodbový hrob byl přestěhován do příkopu. Úzká chodba je jen něco přes osm metrů dlouhá a jeden metr široká a po jedné straně má úzkou římsu. Je situována severovýchodně, směrem k místu, kde uprostřed léta vychází slunce. Vede do vyvýšené polygonální pohřební komory asi dva a půl metru široké, která je překryta dvěma zavěrnými klenebnými kameny a kde stojí samostatný sloup, jehož účel dodnes není znám."

eii022_bryn_celli3.jpg

,,Chodba byla kdysi zcela zakryta mohylou, ale ta stávající je pouze rekonstrukcí, která naznačuje jen určité rysy - zejména jámu, kde bylo nalezeno dřevěné uhlí, lidská ušní kůstka a jeden vztyčený vytesaný kámen."

 eii022_bryn_celli1.jpg

 ,,Vykopávky zde proběhly v roce 1865 a pak znovu v létech 1927-1931. Archeologové objevili spálené i nespálené lidské kosti, kamenný korálek a dva hroty šípů a pazourku."

 ,,Venku před vchodem a příkopem pak našli vzácný nález - pohřbeného býka."

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 
,,Ivanova vesnice mohla být pohřební komora"  

,,Pentre Ifan, což znamená „Ivanova vesnice“, je megalitická lokalita z roku nejméně 4000 př. n. l. Kdysi se tomuto místu říkalo Artur´s Quoit."

,,Pentre Ifan je považován za vůbec nejkrásnější welšský horský megalit. Původně asi vznikl jako pohřební komora, ale hlína v průběhu tisíců let opadala a odhalila spodní stavbu. Příčný mnohatunový balvan leží stále na svém místě, položený přes tři vztyčené kameny. Balvany tvořící komoru jsou z místní vyvřeliny. Na portálovém kameni jsou slabé, ale jasně patrné stopy po dekoraci. Megalit zřejmě vyrostl na kopci, aby odpovídal mytologii stavitelů. Ti věřili, že duše mrtvých budou mít blíže do světa duchů, když budou jejich těla uložena k věčnému odpočinku na vyvýšeném místě – blíž k slunci, jež bylo uctíváno jako dárce světla, tepla a života."

,,Vykopávky v letech 1936-7 a 1958-9 ukázaly, že pohřební komora se původně nalézala v mělké oválné jámě a byla zakryta mohylou z hlíny dlouhou až třicet šest metrů. Polokruhová fasáda byla na každé straně jižně otočeného portálu označena vztyčenými kameny. Nebyla však nalezena ani stopa po hrobě a rovněž se zde nacházelo málo artefaktů. Podle místních pověstí jsou v lokalitě někdy vidět víly, jež lidé popisují jako „malé děti oděné jako vojáci v rudých čapkách“.

05-12.jpg

,,Původ stavitelů je předmětem debaty. Až donedávna panovala domněnka, že šlo o vyspělé kmeny z východního Středomoří, které se postupně stěhovaly na západ přes Řecko, Maltu, Španělsko, Portugalsko a Bretaň, až dorazily na britské ostrovy a do Irska. Ve všech těchto zemích cestou zanechaly ukázky pohřebních komor, chodbových hrobů, dolmenů a megalitických chrámů." ,,Radiokarbonová metoda určování stáří však naznačila, že tato místa ve Walesu vznikla asi o tisíc let dříve než jejich středomořské protějšky."

,,Dodnes tedy nevíme nic o původu stavitelů i o původu tohoto horského megalitu."

 Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO