Jdi na obsah Jdi na menu
 


3 KNIHY od spisovatele Laurenta Gounelleho, Jsme Život sám - Petr Chobot - Antonín Mareš

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Den, kdy jsem se naučil žít - Gounelle Laurent

,,Nový román autora světoznámého bestselleru Muž, který chtěl být šťastný je poutavě napsaným příběhem, který osloví každého, kdo se zamýšlí nad sebou samým, hledá odpověď na otázku po smyslu života a chce se stát strůjcem svého osudu.Představte si, že se jednoho obyčejného nedělního odpoledne procházíte po nábřeží v sanfranciském přístavu, celkem nezúčastněně pozorujete dění kolem, když v tom vás chytne za ruku mladá cikánka a nabídne se, že vám z dlaně přečte budoucnost. Nebráníte se a pro pobavení a snad trochu i ze zvědavosti nabídku přijmete. Cikánka si vaši dlaň zkoumavě prohlíží, po chvíli však její tvář zbledne, v jejích očích se zračí nepředstírané zděšení. Zlověstná věštba, kterou posléze vysloví, vás nenechá chladným, a třebaže jste racionálně založený člověk a na věštecké předpovědi nevěříte, od tohoto okamžiku už nemůžete žít poklidným, stereotypním způsobem jako doposud a váš život se převrátí vzhůru nohama. Co když cikánka nelhala, co když na jejích slovech něco je? A proč vzápětí po vyslovení věštby zmizela, aniž vás požádala o peníze?Od té chvíle se pro vás všechno změní, vše, co jste dosud považovali za důležité, po čem jste se pídili, oč jste usilovali a čemu jste věřili, vám najednou připadá pošetilé a nicotné. Tváří v tvář konečnosti života si uvědomíte, že musíte celou svou existenci od základů proměnit. Musíte se naučit skutečně žít.Právě to se přihodilo Jonathanovi, hlavnímu hrdinovi románu Den, kdy jsem se naučil žít. Pod dojmem osudového setkání s věštkyní se Jonathan vypraví na dlouhou cestu za sebepoznáním, cestu plnou událostí, setkání a zážitků, které jej přimějí radikálně přehodnotit svůj vztah k druhým, ke světu a především k sobě samému.Laurent Gounelle je psycholog, spisovatel a uznávaný odborník na rozvoj osobnosti. Již šestnáct let cestuje po světě a setkává se s výjimečnými lékaři a léčiteli, ať už jde o americké experty v oblasti neurologie a neurolingvistiky, peruánské šamany nebo balijské mudrce. V jeho dílech se odráží jeho zanícení pro filozofii, psychologii a duchovní rozvoj. Je autorem románů Bůh chodí po světě vždycky inkognito, Filozof, který nebyl moudrý a Muž, který chtěl být šťastný, který se stal mezinárodním bestsellerem."

Bůh chodí po světě vždycky inkognito - Gounelle Laurent

,,Nová kniha autora mezinárodního bestselleru Muž, který chtěl být šťastný je poutavým a inspirativním příběhem, který otevírá cestu k nejhlubším úvahám o nás samotných: Jak překonat své zábrany, strach a naučené chování a vybočit z nalinkované cesty svého života, když nám nepřináší uspokojení? Jak se vymanit ze stereotypů, které omezují náš život? Jak poznat sebe sama?Představte si, že jste úplně na dně, chcete skoncovat se životem, a v posledním okamžiku se objeví neznámý muž, který vám zachrání život. Vy se mu na oplátku zavážete, že uděláte všechno, co vám řekne, a splníte veškeré příkazy a úkoly, které vám uloží. Nemáte na výběr, na dohodu přistoupíte a ocitnete se v neuvěřitelné situaci, nad kterou nemáte žádnou kontrolu. Ze dne na den přestanete být pánem svého života. Váš život je ale najednou mnohem zajímavější než dřív. Začínáte si klást otázky, které jste si dosud nekladli. Prostřednictvím zkoušek, které podstupujete, začínáte objevovat sebe sama…Postupně se vás však zmocní pochyby. Co má ten muž, který se vám připletl do života, vlastně v úmyslu? Kým doopravdy je? A kdo jsou ty záhadné postavy z jeho okolí? Na povrch vyplouvá čím dál víc podezřelých okolností a váš neklid se stupňuje...."

Filozof, který nebyl moudrý - Gounelle Laurent

,,Byl vlahý večer a zdálo se, že prales v horkém soumraku zadržuje dech. Šamanka Elianta seděla před vchodem do své chýše a sledovala Sandra, který se k ní blížil. Proč se ten tajemný cizinec, prý filozof, s takovou urputností tajně snaží zničit mír a harmonický život jejího kmene? Už nepoznávala své blízké, nerozuměla jejich reakcím… Co provedli, aby si něco takového zasloužili? Elianta cítila, jak v ní s každou hodinou roste odhodlání nedovolit tomu muži, aby si zahrával s jejich štěstím…Nová kniha autora mezinárodního bestselleru Muž, který chtěl být šťastný je podmanivým a inspirativním příběhem, který nás přivádí do srdce Amazonie a ponouká nás k zamyšlení nad vlastní existencí a nad způsobem života, který vedeme. Sandro, mladý filozof žijící v New Yorku, se vypraví mezi jihoamerické indiány, které viní z rituální vraždy své ženy. Zosnuje důmyslnou pomstu a rozhodne se podkopat samotné základy, na nichž spočívá jejich kultura a přístup k životu: harmonické sepětí s přírodou, rovnováha, vnitřní svoboda, intenzivní prožívání přítomnosti a autentická spiritualita. Pokusí se jim vštípit hodnoty, které jsou vlastní západní společnosti: konzum, honba za mamomem, materialismus, racionalita, kult individualismu, soutěživost a egoismus. Podaří se Sandrovi, představiteli moderní západní civilizace, narušit harmonický svět „primitivních“ divochů? Byla Sandrova žena skutečně rituálně obětována? Kniha Filozof, který nebyl moudrý je příběhem střetu dvou pojetí života, která stojí proti sobě, ale také výpravou do hlubin lidské duše.Laurent Gounelle je psycholog, spisovatel a uznávaný odborník na rozvoj osobnosti. Již šestnáct let cestuje po světě a setkává se s výjimečnými lékaři a léčiteli, ať už jde o americké experty v oblasti neurologie a neurolingvistiky, peruánské šamany nebo balijské mudrce. V jeho dílech se odráží jeho zanícení pro filozofii, psychologii a duchovní rozvoj. Je autorem románů Bůh chodí po světě vždycky inkognito a Muž, který chtěl být šťastný, který se stal mezinárodním bestsellerem."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 Transová promluva – Petr Chobot

Pobřeží Pacifiku v Chile rok 2001

54920.jpg

,,Všichni jsme Život sám. Jsme Život, hrající sám se sebou zvláštní, fantastické hry. Život je Jediná Síla, jediné energetické pole. Život se dokáže úžasně strukturalizovat. Život se tváří, že je různými jsoucny, že je jednotlivými vesmíry, bytostmi. Když ale upřeně a neochvějně zaměřujeme pozornost na samo Jádro své Duše, musíme poznat, že Život je jen Jeden. Je zde základní pole vědomí – a to v sobě vytváří všechna jsoucna. Dokonce i sama „Duše“ je iluzí – je vskutku povedeným trikem Jediné Kouzelnice – Mysli. Jádro duše je Podstata. Ale udržet pozornost jen v tomto jádře vyžaduje neuvěřitelně silný záměr TO DĚLAT. Není-li v naší mysli tento záměr ještě dost silný, nemůžeme zákonitě prožívat Pravdu o své nejhlubší identitě trvale.“

 ,,Čeká vás mentální převrat v chápání povahy světa. Předešlý svět se dnes ve vašem vědomí rozpadá. Můžete tomu říkat zánik paradigmatu, nebo „apokalypsa“. Ona to JE ta apokalypsa, na kterou jste tak dlouho a doslova netrpělivě čekali ! Apokalypsa neznamená nic jiného, než prozření, odhalení. A to kupodivu i v samotném překladu tohoto slova ! Je úžasné, kam až sahá to prastaré spiknutí Mysli proti ní samé, že ?“

 5803.jpg

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,LIDSKÉ ŽITÍ"
Duše K a Antonín Mareš
Publikováno 26. 2. 2015
ANTONÍN MAREŠ - Recepty-raw.cz, web zdravého životního stylu

,,Hostem Jaroslava Duška je jasnovidný spisovatel Antonín Mareš, který se od svých školních let věnuje studiu. Je schopen se orientovat a mít přehled jak o jaderné fyzice, tak i vysoké matematice, kosmologii i astrologii a astronomii. Jsou mu známé odkazy Alberta Einsteina (filozofické i fyzikálně matematické), i to co je ve skutečnosti Dirakovo moře a Bellovy nerovnosti. Co to je princip neurčitosti, nebo co vlastně představují virtuální částice."
,,Jsou mu také známy spisy a učení Staré Indie, Číny i Tibetu. Filozofie náboženských směrů i uvažování a úvahy lidí této oblasti před mnoha tisíci lety."
,,Další pak evropská učenost od svých počátků, jež klade do starého Egypta (10 000 let), staré Babylónie (eposy o Gilgamešovi apod.), přes staré Řecko a Řím, až po téměř současné filozofy typu Rudolfa Steinera, Maxe Heindela a jim na roveň postavených. Přes humanisty typu našeho presidenta T.G.Masaryka a jemu podobných."

Antonín Mareš

Web Antonína Mareše: www.rozpravy.cz

a také http://skde.webnode.cz/news/kdo-jsem

,,S panem Antonínem Marešem jsem se setkala osobně a mohu říci, že naše vzájemné povídání bylo velmi poutavé a poučné. Ráda vzpomínám." Ludmilka

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO