Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha - POSLOVÉ ÚSVITU

11. 11. 2011

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Kniha

,,POSLOVÉ ÚSVITU"

Barbara Marciniak

 poslusv.jpg

,,Učení Plejáďanů sdělené obyvatelům Země."

,,Jediná kontinuita, kterou potřebujete, a abyste soustavně pracovali se sebou a hledali význam toho, co my nazýváme exaltované já."

,,Cítili, co exaltované já znamená - je vítězné, osvobozené a radostné, jestliže něco koná a nejvíce, dosáhne-li toho."   

,,Tato planeta zoufale potřebuje angažované entity, které hledají exaltované já. Kontinuita, o níž jsme hovořili - a kterou bude pro vás výhodné vnést do svého života - znamená vědět od okamžiku k okamžiku uvnitř své bytosti, že jste oddáni hledání zmíněné exaltace."

,,Tato exaltace může být převedena do slov jako frekvence nebo vlna cítění nebo vibrace. Všichni chápete vibraci v podobě světla a zvuku. Vibrace jsou neustálé - nesou a přenášejí formy inteligence."

,,Když se podíváte na sebe a nezapomínáte, že jste na této cestě, a neustále si připomínáte, že vtahujete světlo do svého těla a že se snažíte zvýšit frekvenci svého fyzického základu, postavit se na odpor proti zákonům lidstva a změnit frekvenci této planety - vytváříte tím jakousi kontinuitu, která dokáže víc než všechny knihy a pásky světa."

,,Není nic silnějšího než vaše oddanost exaltovanému já. Jakmile se jednou dáte do služeb energie světla, energie, exaltace a povznesené frekvence, jste poznamenáni. Pak musíte žít podle toho, co tyto energie vám předložené označí za váš úkol, který má být urychlen."

 Obrazek,,Především a za prvé, žijte své světlo! Žijte to světlo, které je ve vás  s odvahou. Nežijte uzavření - žijte je! Říkejte to více, ale nemávejte rukama jako fanatici. Jednoduše řekněte : ,,Tomuhle věřím. Tohle žiju!“ Někdo vám například řekne : „Buď opatrný nebo se nastydneš.“ Vy na to odpovíte : „Já nevěřím na nastydnutí ! Nepoužívám své tělo pro nemoc.“ Tím, že takové věci říkáte, vedete ostatní k probuzení. Říkejte, co víte, v běžném hovoru s příbuznými a přáteli."    

,,Ať jste kdekoli, používejte světelný sloup. Doporučujeme vám, aby si každý z vás představil světelný sloup vstupující temenem do vaší hlavy a naplňující vaše tělo světlem. Představte si tento kosmický světelný sloup, jak přichází z dalekého vesmíru, naplňuje vás a pak vychází opět solárním pletencem a vytváří světelný obal kolem vašeho těla, takže žijete uvnitř zářícího éterického vejce."    

,,Když milujete sami sebe a Zemi a víte, že jste zde, abyste nově definovali, nově navrhli a prolomili hranice lidstva, vysílejte to. Žijte život zasvěcený těmto myšlenkám. Když se nás ptáte, kolik času jim máte věnovat, řekneme: „To je velmi jednoduché - všechen váš čas.“ Všechen. Není to nic, kvůli čemu byste si museli dělat starosti - je to něco, co prostě jste. Vy to žijete - je to vaše theologie. Zjistíte, že když žijete své světlo, přitahujete k sobě ostatní, kteří mají velký zájem žít své životy stejně, a váš počet bude neustále vzrůstat."    

 ObrazekKdyž zasvětíte svůj život a řeknete: „Duchu, přeji si, abys mě zaměstnal. Dej mi práci a ukaž mi, co můžu dělat. Dej mi příležitost žít své světlo, říkat svou pravdu a nést světlo kolem zeměkoule,“ pak vám Duch dá práci.

,,Řekněte jasně, k čemu jste použitelní a uzavřete s Duchem smlouvu. Řekněte duchu, co žádáte v odměnu. Duch vás nechá vyjednávat a sepíše jakoukoli smlouvu, jakou budete chtít potud, pokud budete působit ve funkci, v níž sloužíte sobě a povznesení své vibrace. Když sloužíte sobě a jste oddáni osobnímu vývoji a změně, povznášíte všechny kolem sebe. To je služba. Služba neznamená chodit a dělat ze sebe mučedníka  a říkat: „Já vás spasím.“ Služba znamená dělat práci sám a žít tak, že každý, koho se dotknete, je vaší cestou ovlivněn."

,,Nevadí, když budete při jednání s duchem rozjaření a budete říkat : „Poslyšte, hoši, už jsem na to přišel. Žádal jsem a chci to udělat. Prosím, chci urychlení. Pokud chcete urychlení, vyjádřete se jasně, buďte velmi připraveni odstartovat a buďte otevření při čtení symbolů, tak jak se k vám dostávají. Když nějaká kniha spadne z police, přečtěte si ji. Když se vám naskytne příležitost někam jet, neříkejte: „Moc mě to mrzí, ale nemůžu si to dovolit.“ Udělejte to. Když se vaše cesta kříží s cestou někoho jiného, a vy jste před tím říkali, že hledáte nějaký vztah, ale ten člověk má nesprávné balení, jděte do toho. Jednáte beze smyslu a možná že tyhle věci jsou způsob, jímž vám duch předkládá narušitele stereotypů. Když se vyjadřujete jasně a komunikujete v každé situaci, pak můžete udělat značný pokrok."    

 Obrazek,,Myslíte příliš na to, jak se věci stanou a jakou budou mít podobu. To je důležité si uvědomit. Takže když žádáte o urychlení, buďte připraveni chopit se příležitostí, které vaše logická mysl zděšené odmítá. Logická mysl ztropí kvůli některým z nich pěkný rámus, protože se bude bát. Jakmile se zaslechnete říkat: „To nemůže,“ nebo: „To nedává smysl,“ poslouchejte. Jsou to klíčová slova. Prostě řekněte: „Mám božské vedení. Mám v úmyslu urychlení. Mám v úmyslu propracovat se povznášející funkcí a tohle prostě zkusím. Připadá mi to správné, i když to nedává smysl, takže do toho jdu.“ ,,Ale jestliže z něčeho nemáte dobrý pocit, a navíc to nedává smysl, pak to nedělejte. Důvěřujte svým pocitům."   

,,Dochází k jistému výběru - výběru vyvolených. Co to znamená, být nazván „vyvoleným“?" 

,,Ti, kteří se shromažďují, když hovoříme, a ti, kdo slyší zvuk své vnitřní písně, jsou vyvolení. To, že jste vyvolení, ale neznamená, že budete automaticky povýšeni vykonávat povinnost, která má být vykonána. Kdo vás vyvolil ? Vy sami jste se vyvolili. Nejste členy exkluzivního klubu - ale na druhé straně jimi přece jen jste. Členství v tomto klubu je dobrovolné, a každý z vás se rozhodl, kdo v něm bude a proč sem přijde. Nemůžeme nikdy dost zdůraznit, že ODVAHA se stane druhým jménem jednoho každého z vás."

,,Životy mnohých z vás jdou v skrytu. Nechcete, aby každý věděl, jaké je vaše vnitřní přesvědčení. Můžete si připadat naprosto v bezpečí, když jste v nějaké místnosti a diskutujete o nejrůznějších tématech, a při tom v práci nebo v rodinném kruhu najednou jako byste měli pusu na zip a nedáte sami sobě svolení říkat svou pravdu."    

,,Je mnoho lidí, jejichž zakódování čeká na váš hlas."

,,A tak jste vy, vyvolení, v tuto dobu vybíráni."

,,Jste vybráni pro ODVAHU."

,,Když TEĎ neseberete odvahu, NEJSME si příliš jisti, zda ji seberete POZDĚJI."  Obrazek

,,Všichni jste sem přišli, abyste vykonali jistý úkol,

a ten úkol je tu. Právě teď !"

 

,,Desetiletí změny je před vámi a s tím, jak se budete integrovat a uvědomovat si, co tato změna znamená, změní se život jednoho každého z vás. Tato změna znamená vzdát se mnoha věcí, vzdálit se od mnoha věcí a sjednotit se s jinými věcmi, protože budete důvěřovat. Důvěra je slovo, které by každý z vás ohromně rád měl jako druhé jméno, a přitom říkáte, že důvěra je něco, co nemáte."    

,,Co to znamená důvěřovat ? Znamená to mít takové vnitřní vědění, že vaše myšlenky vytvářejí váš svět - prostě být si zcela jist, s božskou samozřejmostí a vnitřním věděním, že když něco myslíte, JE TO.  Právě toto téma se vám pokoušíme stále a znovu předkládat, v každé podobě a všemožnými vyjadřovacími prostředky, takže je jednou pochopíte. Jakmile je pochopíte a začnete je žít, začnete měnit svůj život."  

,,Neustále zdůrazňujeme, že čas dát se do toho je právě teď ! Není to nezbytně tak, že vám už nezbývá čas. Je to tak, že čas na vás začíná tlačit, a když nebudete jednat, věci se mohou dostat do nepříjemné polohy. Jak jsme již řekli, probíhá vybírání vyvolených. Vyvolili jste sami sebe, a tak když se neposunete do práce na plánu, který jste pro sebe sestavili, do jisté míry se vám může nedostávat čas."

,,Máte už jen PÁR LET, než se věci octnou NOHAMA VZHŮRU a začnou se hekticky dít, takže pokud nežijete svůj život ve skutečné vznešenosti světla, jak jste si dobrovolně předsevzali, může už být příliš pozdě. Jinými slovy, když budete vše neustále odkládat a odkládat, spláchne vás spodní proud přílivové vlny, až přijde - možná doslova a do písmene."   

,,Ať je to jakékoli snažení, do něhož jste vedeni, je součástí vašeho plánu vyvíjet se. A tím, že se vyvíjíte, ovlivňujete vývoj planety. Až postupně pochopíte, kdo jsou lidé a čím je tato planeta, začnete otevírat nové cesty pro ostatní. Zjistíte, že události, které jste si nikdy nepředstavovali, budou jaksi složeny před vašima očima. Budou to věci, které jsou za hranicemi vašeho chápání - „scény“, jak je s oblibou nazýváme, neboli příležitosti, na jaké jste nikdy ani nepomysleli. Stane se to, až budete vědět, že žijete své světlo a že tak činíte s odvahou."   

,,Je značná šance, že v příštích několika letech budou na pořadu dne nosiče světla. Chápejte, že to je součástí plánu."

,,Vy všichni musíte mít jasnou představu, jak byste chtěli projektovat svou realitu."

,,To neznamená, že byste nebyli přizpůsobiví, znamená to jen, že pracujete s jasností."

Řeknete: „Mým průvodcům a všem, kdo mi pomáhají v mé evoluční cestě po Zemi-Je mým záměrem být úspěšný. Je mým záměrem být vždy v bezpečí ve všem, co dělám. Je mým záměrem přijímat lásku a dávat lásku ve všem, co dělám. Je mým záměrem mít se dobře a prosperovat podle svých potřeb. Je mým záměrem nebýt nadměrně zamilován do materiálního světa.“     Obrazek

,,Přestože musíte odvést svou práci a vyvíjet se, je tu mnoho mimoplanetárních a nefyzických bytostí, které jsou připraveny s vámi spolupracovat. Stačí jen požádat je o pomoc. Když to uděláte, vždy jasně prohlaste, že jakákoli pomoc se vám dostane od SVĚTLA."

,,Zůstaňte ve své integritě a buďte bdělí. Předpokládá se, že je-li někdo na této planetě inteligentní, je duchovně uvědomělý. To je naprostá lež ! Někdo může být pronikavě inteligentní a může se naučit překračovat lidské zákony, a přesto NEMUSÍ spolupracovat s frekvencí světla a frekvencí lásky. Buďte si toho vědomi a vyjádřete se jasně, o jakou pomoc si voláte."   

,,Zmínili jsme se už mnohokrát, že frekvence světla přináší informace."

,,Frekvence lásky přináší tvoření a úctu ke Stvoření a spojení s veškerým Stvořením. Frekvence lásky bez frekvence světla může být velmi zmrzačující."

,,Pokud si myslíte, že frekvence lásky pochází z něčeho mimo vás, místo z vašeho nitra, budete dělat, co se na této planetě dělo znovu a znovu : Uctívat někoho, kdo šíří frekvenci lásky, jako by byl svatý."    

,,Ideální je nést světelnou frekvenci informace - být informován - a spojit ji s frekvencí lásky."

,,To vám umožní cítit se součástí Stvoření a nesoudit je a neděsit se ho, jen prostě vidět jeho božskost a dokonalost, jak se vyvíjí, aby poučilo každé zúčastněné vědomí o sobě."

 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW