Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha - VE SVĚTLE PRAVDY

11. 11. 2011

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

KNIHA

,,VE SVĚTLE PRAVDY“

 ,,Poselství Grálu od Abd-ru-shina“

 ve-svetle.jpg

Popis :

  ,,Přednášky díla "Ve SVĚTLE pravdy Poselství Grálu" se zabývají světonázorovými otázkami a odpovídají na ně jasným a důsledným způsobem. Před čtenářem se rozvinou zákonitosti uspořádání světa jako obraz Stvořitelovy vůle, vylíčené tak, aby ji mohl pochopit a nalézat ji ve světě kolem sebe. Osud, karma, reinkarnace pohled do tohoto a onoho světa apokalypsa a poslední soud rodina, manželství a sexualita milost, láska a Boží spravedlnost odkud pocházíme a kam jdeme mise a "oběť smíření" Syna Božího Ježíše. Pojem "Grál" je, jak už napovídá sám název díla, významným tématem "Poselství Grálu". Není to objekt středověkých pověstí, ale výchozí bod, odkud do vesmíru pronikla energie při slovech "BUDIŽ SVĚTLO" a odkud dodnes stále přitéká. Název německého originálu: Im Lichte der Wahrheit, Gralsbotschaft. Kniha byla vydána v angličtině, arabštině, češtině, čínštině, estonštině, francouzštině, holandštině, italštině, maďarštině, perštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, slovenštině a španělštině v celkovém nákladu asi jeden milion výtisků.“

 ,,Pravda. Jednoduchá a jasná. Osvobozující a přinášející SVĚTLO. Ale i přísná a spravedlivá. Věčná, neměnná Pravda.“

 

,,Pravda může být ve své přirozené prostotě chápána všemi. Je možné ji nalézt v přírodních zákonitostech, fyzikálních zákonech, ale i v každodenním životě, pokud ji jen člověk vidět chce. Pravda je ukazovatelem cesty k duchovnímu uvědomění, cestou k nalezení ztracené harmonie a k životu podle Boží Vůle, jenž je nezávislá na lidských přáních. Moudře činí ten, kdo se snaží Pravdu poznat a podle ní uzpůsobit svůj život.“

 

,,Kniha Ve SVĚTLE Pravdy je čistým zdrojem poznání pro ty, jenž opravdově hledají Pravdu. Čtení knihy vyžaduje pozornost a procítění psaného duchem, ale i bezohledné zkoumání.“

 

Citáty z knihy

,,Praví-li se, že Bůh podává svou ruku ku pomoci, tedy je to ve slově, které lidem posílá. V tomto slově jim ukazuje, jak se mohou zprostiti viny, do které se zapletli. Jeho milost jest předem ve všech velkých možnostech, které byly dány lidským duchům k použití ve stvoření. To jest tak nesmírně mnoho, že dnešní člověk si to ani představiti nedovede, protože se tím nikdy dosti vážně nezabýval. Tam, kde se o to pokoušel, bylo to dosud jen hříčkou nebo za účelem marnivé sebepovýšenosti !“

Poselství Grálu od Abdrushina : Zesnulý

 

,,Jen nejzavržitelnější bezmyšlenkovitost může se domnívati, že účel lidského života jest hlavně v honbě za získáváním tělesných potřeb a požitků, aby na konec nechal se člověk nějakou zevní formou a krásnými slovy pěkně v klidu osvoboditi od každé viny a následků svých nedbalostí v pozemském životě. Cesta pozemským životem a krok do záhrobí ve smrti není pouze všední jízdou, na kterou jest, možno koupiti si jízdenku v poslední chvíli.“

Poselství Grálu od Abdrushina : Já jsem Hospodin, tvůj Bůh !

 

,,Skrze věčný zákon na vás tlačí nezměnitelná nutnost odpykání, kterou nemůžete nikdy přenést na někoho jiného. Co jste si na sebe uvalili skrze své myšlenky, slova a skutky, nemůže vyřešit nikdo jiný než vy sami ! Uvažte, že jinak by byla Božská spravedlnost jen prázdným zvukem, s níž by se také všechno ostatní zřítilo v trosky.“

Poselství Grálu od Abdrushina : Vzestup

 

,,Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostat kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích, přičemž vlastní zdravé údy při tom vyloučil.“

Poselství Grálu od Abdrushina : K doprovodu !

 

,,Kdo v sobě necítí touhu po modlitbě, může od ní klidně upustit, protože jeho slova či myšlenky se přece musí rozplynout v nic. Jestliže modlitba není důkladně procítěna, tak nemá žádnou hodnotu, a proto také žádný účinek.“

Poselství Grálu od Abdrushina : Modlitba

 

,,Není žádný tento a onen svět, ale jen jedno jednotné bytí ! Pojem oddělení těchto dvou světů vytvořil jen člověk, protože nemůže vidět všechno a má se mylně za střed a hlavní bod jemu viditelného okolí. A přece okruh jeho působnosti jest větší. S tímto omylem o odloučení se však člověk jen omezuje, násilně brání svému pokroku a dává prostor bezuzdné fantasii, která vyvolává nestvůrné obrazy.“

Poselství Grálu od Abdrushina : Probuďte se !

 

,,Člověk však chce panovat nad něčím, jemuž samostatnému působení je neustále podroben a podroben zůstane. Ve své domýšlivosti má za to, že již vládne silou, jestliže se naučil pro své účely používat jen malé výběžky vyzařování, nebo když ve zcela malé míře využívá účinků vzduchu, vody a ohně !“

Poselství Grálu od Abdrushina : Uctívání Boha

 

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW