Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kniha ŽIVOTA a AKAŠA kronika - video a Knihy - UČENÍ ODVĚKÉ MOUDROSTI a TRANSMISE

11. 11. 2011

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,Kniha života se týká duálů a je v ní zapsána veškerá aktivita bytostí na cestě k dokonalosti. Akaša kronika je dodatkovou informací individuální padlé bytosti. Obsahuje navíc informace týkající se karmického zatížení."

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Kniha

dalsi_2.jpg

,,Učení odvěké moudrosti

a Poselství Maitréji Krista"

,,Záměrem Duchovní hierarchie vždy bylo informovat lidstvo a udržovat jej ve spojení se všemi aspekty esoterického poznání, které lze veřejnosti odhalit a zpřístupnit. Po dlouhá staletí to bylo možné pouze v omezené míře. Nicméně v minulém století Hierarchie poskytla další informace a uvolnila více poznání než kdykoli předtím v historii lidské rasy. Stalo se tak díky rostoucí schopnosti člověka chápat subtilní, skryté zákonitosti, které ze zákulisí řídí vnější povahu věcí a dějů. Součástí tohoto procesu je zvýšená potřeba lidstva plně a vědomě se podílet na vlastním vývoji. Stojíme na prahu nové éry. Dostáváme možnost s důvěrou se obracet k dosud pečlivě střeženému a nyní v nevídané míře zpřístupňovanému učení. Pokud ho přijmeme a vstřebáme, umožní nám pochopit velká tajemství vesmíru a pravou povahu lidské bytosti...“

 Mistr promlouvající skrze Benjamina Creme

 ,,Jedná se o přepis rozhovoru Benjamina Creme s novinářem Rollinem Olsonem, v němž se postupně dotýkají různých témat esoteriky. Čtenáři se takto přístupnou a snadnou formou předkládá vysvětlení různých termínů z oblasti esoteriky. Dozvíme se tak postupně co je Bůh, esoterika, jaké jsou zdroje esoterického učení. Mluví se zde také o energiích a jejich kvalitách, sedmi paprscích, znovuzrozování, nebo-li reinkarnaci, zákonu příčiny a následku, planetárních zasvěceních, Mistrech moudrosti a plánu evoluce Země."

,,Neméně fascinující jsou témata, které se zabývají bytostí, zvanou Kristus, Antikristem, původem lidské rasy, meditací, službou světu, duchovností a budoucími nutnými změnami, které planetu Zemi čekají.“

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kniha

tm1.jpg

,,Transmise - meditace pro Nový věk"

,,Benjamin Creme podává vysvětlení mnoha esoterních témat, navazuje na Alici A. Baileyovou."

,,Dílo je psané formou otázek a odpovědí. Autor moderním jazykem a čtivým způsobem seznamuje čtenáře s mnoha aspekty této nanejvýš užitečné služby světu a nabádá čtenáře, aby se zajímali o učení a práci Mistrů Moudrosti, jelikož nastává doba, kdy budou moci s lidstvem otevřeně a intenzivně pracovat, podobně jak tomu bylo za dob Atlantídy."

,,Čtenář získá vhled do duchovních zákonitostí, jimiž se řídí vývoj Země na všech úrovních bytí."

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW