Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihy - VĚDOMÍ ZASVĚCENCE - OKULTNÍ PEČETĚ A ZNAMENÍ - KRISTŮV IMPULS

16. 10. 2011

 oooooooooooooooooooooooooooooooo

http://www.znalecvin.cz/files/2012/11/steiner_rudolf_urachhaus.de_.png

,,VĚDOMÍ ZASVĚCENCE,,

  vedomi-m.jpg

Autor : RUDOLF STEINER 

Obsah kapitol :

 Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

  Mlhavá mystika a vnější okultismus

 Nebezpečí černé magie

Posedlost elementarními bytostmi

 Mediální stavy a jejich iluzivnost

Mediální psaní

Poznání karmy

Mystérium stříbra

Proměny lidského vědomí

Vytváření duševních orgánů vědomí

Meditace jako cesta k iniciačnímu poznání

Hudební vyjádření Kristova impulzu

Umění jako vyjádření ducha

 ,,Jak v sobě člověk vytváří různé stavy vědomí, jak tím dospívá k poznání toho, co duchovně vládne za lidskou, zvířecí, rostlinnou a nerostnou říší. Duchovní bytostnost jednotlivých kovů a jejich vztah k člověku vyvíjejícímu se k duchovnímu nazírání, ale i k člověku nemocnému. Jaký je stav vědomí, který dokáže sledovat život člověka za prahem jeho smrti. Jak jisté stavy vědomí, které lze rozvinout, člověku umožňují rozšířit duchovní zorné pole ze Země do kosmu, k hvězdným sférám."

 ,,Snažím se vytvořit základy k tomu, abych mohl ukázat správné cesty k poznání duchovního světa a znázornit zcestí zavádějící člověka na nesprávnou cestu..."

 Rudolf Steiner

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,OKULTNÍ PEČETĚ A ZNAMENÍ,,

 005027.jpg

Autor : RUDOLF STEINER

Obsah :

Úvod Rudolfa Steinera

Symboly a znamení jako působení chaosu

  Apokalyptické pečetě

Obrazy okultních pečetí a sloupů

Příloha č.1 - barevné apokalyptické pečetě

Znamení barvy

 Rudolf Steiner k oknům prvního Goetheana

Příloha č. 2 - barevná okna druhého Goetheana

 ,,Kniha přínáší přednášky Rudolfa Steinera na téma symbolů a apokalyptických pečetí doplněné obrazovými přílohami (barevné apokalyptické pečetě a barevná okna druhého Goetheana)."

,,Ve smyslu duchovní vědy spočívají PŘÍČINY věcí fyzického světa v nadsmyslnu, neviditelnu. Co se fyzicky zjevuje, má své PRAOBRAZY v astrálním světě a své DUCHOVNÍ PRASÍLY (pratóny) ve světě duchovním. Sedm pečetí dává astrální praobrazy vývoje lidstva na Zemi ve smyslu duchovní vědy. Jestliže ,,zřec" sleduje na ,,astrální pláni" tento vývoj do dob dávné minulosti i dálné budoucnosti, ukazuje se mu tento vývoj v obrazech uvedených sedmi pečetí. Nemusí nic vynalézat, nýbrž jen ROZUMĚT skutečnostem, které duchovně vnímá."

Rudolf Steiner - říjen 1907

,,Člověk pociťuje mohutné působení chaosu,

obsahujícího zárodky všech věcí.

Nechá-li na sebe člověk tyto obrazy působit,

pozvednou z duše ty nejhlubší prazáklady."

 Rudolf Steiner

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,KRISTŮV IMPULS,,

005558.jpg

Autor : RUDOLF STEINER

Obsah :

I. Sféra bódhisattvů

II. Zákon karmy ve vztahu k jednotlivým situacím života

III. Vstup Krista do vývoje lidstva

IV. Kázání na hoře

V. Jak se shoduje makrokosmos a mikrokosmos

VI. Vznik svědomí

VII. O dalším vývoji svědomí

,,Souborné vydání děl Rudolfa Steinera ( 1861 - 1925 ) se člení do tří velkých oddílů : Spisy - přednášky - umělecké dílo."

,,Je tomu tak, že se nevyvíjí jen to, co obyčejně líčí dějiny, nýbrž pohlédneme-li na delší časové období, proměňují se a obnovují během lidského vývoje také všechny pocity a cítění, všechny pojmy a ideje. Neboť jaký by mělo smysl zastávat ideje znovuvtělování nebo reinkarnace bez toho, aniž by se vědělo, jak tomu ve světě je ? K čemu by vlastně měla naše duše znovu a znovu vstupovat do pozemského těla, jestliže by neměla vždy něco nového nejen prožít, ale také procítit a vstoupit do toho ? Také schopnosti lidí a některé intimity duševného života jsou stále nové, mění se. Tím se umožňuje naši duši stoupat nejen od stupně ke stupni jako po schodech, nýbrž pokaždé má také příležitost do sebe něco nového pojmout zvenčí skrze proměny životních poměrů na naši Zemi. Naše duše je vedena od inkarnace k inkarnaci nejen kvůli svému chybování, pro karmické hříchy, ale proto, že se naše Země ve všech jejich poměrech mění a tak se duši naskýtá možnost vždy něco nového přijmout i z vnějšku. proto kráčí duše kupředu od inkarnace k inkarnaci, ale i od jedné kulturní epochy k další."

,,Člověk se stává silným, pokud musí namáhat své svaly. A právě tak musí dobro, pokud se má vystupňovat ve svátost, překonat zlo, které se mu staví do cesty. Zlo má za úkol přivést lidstvo na vyšší stupeň."

Rudolf Steiner

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO