Jdi na obsah Jdi na menu
 


SDĚLENÍ ,,Druhé strany" - UZDRAVENÍ skrze obrazy - KLÍČ zvaný synchronicita

29. 8. 2016

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

http://gnosis9.net/obchod/image/zdenek-svoboda-sdeleni-druhe-strany.jpg

Sdělení ,,Druhé strany"

 
 
,,O člověkem nepoznatelné podstatě světa"


,,Autor Zdeněk Svoboda zpracoval tuto knihu se svými přáteli na základě rozhovorů s Duchovními bytostmi z Nehmotného prostředí "Druhé strany". V této stručné a přehledné publikaci sestavené podle internetového cyklu seznamuje čtenáře ve 24 tématických článcích a 16 aktuálních komentářích k mediálně publikovaným skutečnostem s poznatky o principech vložených do Systému Universa a všeho v něm, které věda neumí pravdivě vysvětlit."

,,Publikace je zcela mimořádná v tom, že odpovídá na základní otázky bytí člověka "Kdo jsem a kam směřuji", které zůstávají i v současné společnosti zahaleny neproniknutelným tajemstvím a jsou konfrontovány s hmotnou praxí soudobé společnosti. Nejsou proto jen filozofickým či náboženským učením ani pouhými teoretickými hypotézami moderní vědy. Obsah článků vychází z knižní trilogie "Svět je jinak", jejíž první svazek rovněž právě vychází."

,,Kniha je určena těm, kteří raději čtou a promýšlejí klasicky psaný text, než aby hleděli na obrazovku elektroniky."

Motto: "Nestačí jenom věřit, podstatné je vědět a podle toho žít s porozuměním pro druhé." (Žuk, přítel z Druhé strany)
"Věnováno všem lidem hledajícím smysl života, všem našim blízkým i vzdálenějším Tvořivým Duchům uzavřeným v těle člověka, kteří nás svými přístupy inspirovali a dodávali odvahu k sepsání a publikování těchto dosud neznámých poznatků nejen o světě lidí a jejich bytí."
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Uzdravení skrze obrazy

Uzdravení skrze obrazy

 Spirituální zdroje vnitřních sil
 

,,Je to jeden z textů populárního autora spirituální literatury, který čerpá přímo z jungovské psychologie a po svém představuje cestu aktivní imaginace. Pochopení vnitřních obrazů, které nosíme v duši, vede k tomu, že jsme lépe zakotveni ve svém „já“ a dokážeme odolávat chaosu obrazů, které se na nás tlačí zvenčí."
,,Podle C. G. Junga a psychologie „flow“ dokážou obrazy rozhýbat naši duši tak, že po čase vyvstane jedinečný obraz našeho „já“. Mnohé z obrazů ovšem také brání životu a jsou pro nás ohrožující. Je třeba pěstovat obraznost takovým způsobem, aby obrazy projevily svou uzdravující sílu tak, abychom je zapojily do svého života jako jeho integrální součást."
,,Anselm Grün – jako benediktinský mnich žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. Jeho knihy dosáhly ve světě už milionových nákladů."
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Klíč zvaný synchronicita
Klíč zvaný synchronicita
,,Je náš život řízený skrytou inteligencí? Jaké je spojení dávného Říma a novodobé Ameriky? Jak vypadá posmrtný život? Jak ovlivňuje tajný spolek nejbohatších bankéřů ekonomický a politický vývoj světa? Je vesmír živý?"
,,Jak se projevuje vliv zodiakálních cyklů v průběhu dějin lidstva?"
,,Na tyto a mnohé další otázky odpovídá David Wilcock nejen v této knize, ale i na svých webových stránkách a v mnoha článcích v různých vědeckých časopisech. Zabývá se závažnými problémy minulosti i současnosti, které čtenářům předkládá velmi poutavou a čtivou formou. Text je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o ožehavých tématech, jež většinou neproniknou na veřejnost."
,,Pro všechny, kteří chtějí hlouběji pochopit svět ve kterém žijeme. Je v ní velice mnoho informací, které z běžných medií nikdy neuslyšíte. Dost možná úplně převrátí váš pohled na tuto realitu."
Ludmilka
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO