Jdi na obsah Jdi na menu
 


Směs pravdivých informací od Rudolfa Steinera

19. 6. 2011

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,SMĚS PRAVDIVÝCH INFORMACÍ OD RUDOLFA STEINERA"

http://www.kalisek.cz/uploads/source/clanky/rudolf-steiner.jpg

Lidské ucho

,,Třmínek - to je poslední z tří ušních kůstek ... vypadá jako přeměněné metamorfované lidské stehno se svým připojením ke kyčli ... Kovadlinka - jako přeměněná češka ... Kladívko - přeměněný bérec s chodidlem. A chodidlo se v případě ucha neopírá o podlahu, nýbrž o bubínek ... U pozemských forem mloků se zvuková vlna skutečně přenáší z nohy přes ramenní pletenec a tzv. operkulární sval do vnitřního ucha. To, co si chodidlo vyhmátá na bubínku, šíří se po něm do hlemýždě, který leží uvnitř ušní dutiny. Nad našim stehnem se nacházejí vnitřnosti. Tento hlemýžď v uchu jsou totiž velmi krásně vyvinuté vnitřnosti, přeměněné vnitřnosti ... Tam uvnitř, v uchu, leží ve skutečnosti člověk. Hlava je ponořena do vlastního mozku ..."

O duchovním zárodku a řadě předků

,,Duchovní zárodek je zprvu tak velký jako vesmír, ale když prochází embryonálním životem člověka se ve fyzickém životě stává malým. V malém lidském zárodku se skrývá otisk velkého duchovního zárodku, který byl vypracován ve vztahu s vyššími bytostmi."

,,Človek si právě v životě mezi smrtí a novým zrozením po mnoha stránkách vypracovává své fyzické tělo v duchovní formě, v duchovním zárodku, a pak tento duchovní zárodek, jakmile ho do jisté míry zmenší tak, jak je to nutné, vnoří do dědičné linie."

,,Z duchovného světa pracujeme na našem budoucím pozemském životě ..., když se generačně před svým narozením vžijeme do dědičných vztahů a účastníme se také toho, co se v budoucím životě dotkne nejenom nás samotných, ale i toho, co se týká celého lidstva. Myšlenkami, které zde vyslovuji, bychom se měli zvláště zabývat, chtěl bch říci, že o nich máme meditovat, neboť jsou to takové myšlenky, které člověka postaví do živého duchovního a duševního vztahu k okolnímu světu."

,,A smysl reinkarnace a karmy nejlépe pozná ten, kdo je spojený s lidskou pospolitostí, kdo k ní patří. Jednotliví duchové tohoto společenství se tak budou spojovat v duchovně-cílevědomé představě o jednotném poslání celého lidského rodu. A od lidského rodu bude jeho poznání moci zakroužit výše, ke smyslu celého pozemského bytí."

,,Dlouho, dlouho před svým narozením působí duše již z nadsmyslových světů na své předky, svými silami je již ve vztahu s těmito předky. Působí dokonce tak, aby se patřičným způsobem setkali muži a ženy, kteří jsou schopni po delším čase dát duši správné vlastnosti, které potřebuje. Není to snadná práce, neboť se na tom účastní mnoho duší. Když si představíte, že lidé v 18.století pocházejí od duší 16.století a že všechny tyto duše již předtím spolupracovaly, pak musíte pochopit, že takovéto domlouvání je důležitou věcí. Aby mohly být vytvořeny celé příbuzenské sítě, musí se duše, které se narodí v 18. či v 19.století, domluvit již v 16.století. Mezi smrtí a zrozením je mnoho činností. Nejenže máme co činit po stránce objektívní, protože určitou část svého času musíme strávit služebními výkony pro odpůrčí duchy, ale musíme také pracovat na silách, které vůbec umožní naše znovuzrození ..., musíme si vypracovat formu v praobrazu."

Orgán myšlení

,,Ohledně takříkajíc nesprávně vybudované organizace, že nestálý život, který nezná obětavost ani lásku, povrchní život v jednom vtělení se projeví sklonem v prolhanosti v příštím vtělení a sklon v prolhanosti se ve druhé další inkarnaci ukáže na nesprávně vybudovaných orgánech ..., jako fyzická dispozice k nemoci."

,,Orgán myšlení je tedy poznamenán minulým životem, a proto na našem nynějším myšlenkovém úsilí závisí to, jak budeme moci myslet v příštím pozemském životě. Můžeme si uvědomit, že odtud pochází také kleptomanie, prolhaná povaha atd."

K tvorbě tvaru nové lebky

,,V novém životě vidíme na utváření lebky, v různých vyvýšeninách a prohlubeninách na lebce projev toho, k jakým vysokým morálním ideálům jsme se dopracovali. Vidíme, jak až do nitra kostí proniká to, co člověk ze sebe učinil ... a na základě toho pak může také soudit o charakteru člověka... neboť to, co si člověk přináší sebou v podobě lebky, si přináší z minulého pozemského života... Z utváření lebky můžeme pochopit to, co se nazývá opětovným vtělením, protože ve tvarech lidské lebky zachycujeme to, co ze sebe člověk učinil v dřívějším životě..."

Odložená astrální těla - astrální mrtvoly

,,Může dokonce dojít k tomu, že se stará odložená astrální mrtvola nerozpustí ještě ani tehdy, když její původní nositel kráčí k novému zrození. A to je těžký osud. Může se také stát, že se člověk za zvláštních okolností brzy vrátí a najde ještě svou starou astrální mrtvolu, která je k němu nyní silně přitahována a vklouzne do jeho nového astrálního těla. Člověk si sice vytvoří nové astrální tělo, ale jeho staré se s ním spojuje a obě pak vláčí sebou životem. Staré astrální tělo k němu pak přistupuje v zlých snech nebo vizích jako druhé JÁ a poletuje kolem, trýzní ho a mučí. Stará astrální mrtvola snadno vystupuje z člověka ven, protože není pevně spojena s ostatními bytostními články a objevuje se potom jako dvojník."

Balíček morální hodnoty

,,Pak se po smrti tvoří duchovní tělo, které je tvořeno z našich morálních hodnot. Dobrý člověk dostane krásně zařící morální tělo, špatný člověk, špatně svitící morální tělo. Tvoří se během našeho návratu zpět a je vlastně jen jednou částí toho, co se k nám přičlení, co je nyní naše... duchovní tělo, neboť jen část toho se tvoří z našich morálních hodnot. A proto - Mít smysl pro krásno pro člověka znamená nepopírat ve fyzickém světě souvislost s duchovností ! A tento obraz, který nyní vnímá, současně svítí ... Slunce svítí fyzicky, kosmický viděný obraz člověka svítí duchovně, a protože je duchovním obrazem, má také sílu osvěcovat jiné ..."

Vypsala jsem z knihy ,,Záhady početí" od Maxe Hoffmeistra - Ludmilka

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo