Jdi na obsah Jdi na menu
 


LÁSKA a hojnost kvetou v manželství a Modlitba za manželé

11. 12. 2007

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Obrazek

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

,,Milovat znamená získat v bližním sebe."

Friedrich Hebbel

,,Láska je nejkratší cesta k sobě i k ostatním."

Joseph Hormitz

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

,,LÁSKA a hojnost kvetou v manželství"

,,Je důležité, aby byli oba manželé zajedno, pokud jde o jejich ideály a přání, motivy a aktivity, neboť tak budou moci plně čerpat z vesmírné hojnosti. Shodnou-li se navzájem, že vesmír je nevyčerpatelným zdrojem lásky a všeho dobrého, budou šťastni a bude se jim dařit. Shoda znamená harmonii a harmonické soužití. Je mezi nimi soulad a v souladu jsou také s všeobsáhlým, nekonečným duchem a dárcem kosmické energie, který je absolutní harmonií, absolutní láskou a původcem všeho dobrého."

,,Zamyslete se prosím - nad těmito slovy..."

,,Když muž a žena nejsou zajedno a hádají se, pak se jejich všechny síly tříští a nakonec nevyhnutelně ztratí lásku, radost a štěstí, ztratí zdraví i materiální hodnoty. Proto má také tolik manželských párů finanční těžkosti."

 ,,Milovat ! Proto bylo stvořeno naše srdce" 

Sv. Terezie z Lisieux

Obrazek

,,Milovat druhého člověka je jako říci : ty nezemřeš."

Gabriel Marcel

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 Obrazek

 

,,Modlitba za manželé"

,,Manželské štěstí závisí na lásce, upřímnosti, věrnosti, porozumění a snáze se povznést se navzájem duchovně, duševně a v každém jiném ohledu."

,,Chcete-li si zajistit šťastný milostný a manželský život, měli by jste se společně modlit a zůstanete spolu. Modlete se často : ,,V našem šťastném manželství nyní působí boží láska, harmonie, pokoj a dokonalé porozumění. Ráno, v poledne a večer zdraví každý z nás Boha v tom druhém a naše cesty jsou cestami radosti, lásky a míru."

,,Budete žít, jestliže budete milovat."

Alfred de Musset

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%