Jdi na obsah Jdi na menu
 


LÁSKA - LÁSKA duše - Channel zázraku

30. 12. 2006

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Tapeta na monitor | Láska | chlap, holka, PÁR, zamilovaný, romance

Foto - cz.wallpapers-fenix.eu

LÁSKA

Obrazek

,,Věřte v prostý význam LÁSKY, který je hluboce zakořeněn v bratrství člověka.“

,,Budeme v lásce hledat a nacházet duši. Protože duše je to, co hledáme.“

,,Známe na prvém místě zákon lásky – miluj svého bližního jako sama sebe.

Pak zákon skupiny – myslet na celé lidstvo.

A nakonec zákon Země – vždy respektuj zákony země ve které pobýváš. Když budeš žít podle těchto zákonů – dosáhneš míru sám v sobě.“

,,Tvá myšlenka lásky je pozitivní.“

,,Vše, čím jsme, je výsledkem toho, co si myslíme s láskou.“

Obrazek

 ,,List za listem dolů padá,

s lehkostí se snáší k zemi

a já tě mám stále ráda,

po tvých očích stýská se mi..."

,,Abychom objevili lásku a Světlo duše je potřeba…“

 

,,Láska duše nám pomáhá

najít cestu k sobě“

,,Láska duše nám pomáhá najít cestu k sobě."

Abychom objevili lásku a Světlo duše je potřeba odpustit na celé úrovni svého Bytí. Ve chvíli odpuštění pouštíme k sobě Světlo, které nám pomáhá nalézt svoji Cestu duše."

 

,,Mnohá nedorozumění mezi lidmi, mnohá onemocnění na fyzickém těle člověka vznikají právě tím, že člověk nemá dostatek lásky. Nestačí jen lásku rozdávat, ale je třeba ji prožívat a dostávat. Pomocí lásky, kterou v sobě nosíme, pomocí lásky k člověku, která je bezpodmínečná, dokážeme otevřít svoji duši, dokážeme se zastavit a podívat se také na sebe. Mít rád sám sebe není sobectví. Bez lásky k sobě bychom nebyli schopni dávat naši lásku dál druhým lidem. Nebylo by z čeho. Proto je láska v životě člověka tak moc důležitá."

 

,,Pokud máme dostatek lásky k sobě a chceme najít sami sebe, dokážeme přijmout i svoje chyby a odpustit i sami sobě.

Tak odpustíme vše, co nás spojuje se současnými i minulými negativními prožitky, tak se uvolníme vnímání duše, čistoty svého Bytí, tak nalezneme své vyšší Já, tak nalezneme tvořivost v sobě. Skrze Jednotu svého Bytí přichází do našich životů TVOŘIVOST, skrze tvořivost dokážeme objevovat svoji duši i duši potřebných lidí kolem nás."

 

„Boží láska a Světlo je nekonečné a věčné. Stačí jen tak málo. Přijmout je do svého života. Potom změníme sami sebe a staneme se Láskou a Světlem pro druhé lidi.“ 

 

,,Nadýchané vločky sněhu

snáší se ti do vlasů,

přivezu ti lásku, něhu

na křídlech bílých pegasů..."

Láska : channel zázraku

,,Když zapomeneme na sami sebe a pomůžeme někomu, kdo naši pomoc potřebuje, pak jsme vskutku channely lásky."

Definice Lásky je ,,rozdávání se druhým."

,,Abychom pocítili lásku, musíme naší pozornost soustředit na ostatní, nikoliv na sebe sama. Tento prožitek se liší od pocitů, který máme, když něco od druhých očekáváme. Když milujeme, je láska potvrzením faktu, že uvnitř nás není prázdno, nýbrž jiskra tvořivého ducha."

,,Láska motivuje každou duši."

Atributy láska jsou : trpělivost, laskavost a odpuštění.

,,Láska vyhání strach !"

,,Protože Bůh nás stvořil s lásky a boží láska nás neustále vede a řídí. Když se dopustíme chyb, poskytuje nám způsoby, jak se z nich můžeme poučit a napravit je. Tomu, jenž se vzdálil Bohu, boží láska poskytuje prostředky k návratu."

,,Existuje pouze jediné přikázání a tím je, abychom milovali Boha a své bližní jako sebe sama."

,,Vždy existuje cesta zpátky !"

,,Láska je našim největším rádcem a pomocníkem !"

,,Láska může zachránit druhého nebo změnit zdánlivě beznadějnou situaci."

,,Láska je rovněž schopna zastavit řetězovou reakci příčiny a následku."

,,Každý z nás se stane občas objektem bezpráví. Necitlivé chování druhých v nás vzbuzuje touhu po pomstě a odplatě. Podlehneme-li teto touze, řetězová reakce pokračuje. Uposlechneme-li hlasu lásky a viníku odpustíme, pak výše zmíněnou reakci přerušíme a staneme se vnitřně svobodnějšími. Odpuštění však pokaždé není snadné. S některými věcmi se smiřujeme jen velmi obtížně, i když uvnitř víme, že skutečné odpuštění léčí. Je to přímo zázrak lásky."

,,Takové divy máme možnost dělat každý den našeho života. Každý den směřujeme k tomu či onomu cíli. S každým novým nadechnutím můžeme channelovat lásku. Je to nejobyčejnější, ale i nejúžasnější channeling, jenž můžeme praktikovat."    

,,V krbu měkce dříví praská,

horký dech plamenů hřeje mě na těle,

víc však pálí tvoje láska,

když mě po kůži hladíš nesměle..."

Líbání: projev náklonnosti i procvičení obličejových svalů

Foto - plnezdravi.cz

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%