Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velepíseň LÁSKY - Symbol SRDCE

28. 12. 2006

ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

,,Pro Váš zážitek a poznání z Listů Pavlových.“ 

Obrazek

 

,,Velepíseň lásky“

,,Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím
a obsáhl všechno poznání, ano,
kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel,
ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všechno co mám,
ano, kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí,
láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,
nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, lásky vydrží, láska věří,
láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine,
jazyky - ty ustanou, poznání - to bude překonáno.
Vždyť naše poznání je jen částečné,
i naše prorokování je jen částečné,
až přijde plnost, tehdy to co je částečné bude překonáno.
Dokud jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě,
smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě,
když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně,
jako Bůh zná mě.
A tak zůstává víra, naděje, láska -
ale největší z té trojice je láska."


Z Listů Pavlových

Kreslený kolo líbání tvář emotikonu, takže vzduch polibek

Foto - cz.wallpapers-fenix.eu

Symbol Srdce

,,Symbol srdce zná každý z nás, ale tuší vůbec někdo, kde se vzal a jak vznikl ? Symbol srdce znali už pravěcí lovci, pro které představoval vítězství a úspěch. Věřili, že v srdci jsou všechny vlastnosti zvířete, které lidé obdivovali. Podle tehdejších tradic se člověk, který snědl srdce zabitého zvířete, stal šikovnější, odvážnější a dokonce byl i chytřejší. V antickém Řecku se symbol srdce podobal znaku lyry, atributa boha Láska Erota. Dnes už v Evropě znamená symbol srdce většinou pouze lásku a zamilovanost. Ale pozor - v Africe podobný znak symbolizuje útěk, utrpení nebo pocit viny."
,,Srdce je symbol, který může označovat vnitřní stav člověka, jeho odvahu, ale především čistotu a neposkvrněnou lásku. Představuje stylizované fíkové listy. Ty se ve druhém tisíciletí před našim letopočtem a společně s listy břečťanu objevují jako dekorace ve vázách a minojských freskách. V osmém století před našim letopočtem dekorují někteří malíři vázy figurami společně s břečťanovými listy a vinnými hrozny v podobě srdce. Břečťan v řecké, římské a ranně křesťanské kultuře symbolizuje věčnou lásku."
 
,,V rytířské literatuře 12. a 13. století se objevují listy břečťanu v milostných scénách, velmi často jsou úplně rudé. Už sama červená barva je symbolem lásky. Symbol rudého srdce se dnes rozšířil po Evropě a k tomuto rozšíření také napomohla úcta k srdci Ježíše. To je samo o sobě v křesťanské věrouce symbolem lásky k člověku. Do heraldiky se dostalo srdce na konci 15. století a můžeme jej objevit také na kartách. Ať už je to ale se srdeční minulostí jakékoliv, pro nás zůstává symbolem čisté a ničim nenarušené lásky."
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 
,,Z kostela zvony rozechvěné
mé uši z dálky slyší,
malíčkem na okno zamlžené
potichu tvé jméno píši..."
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%