Jdi na obsah Jdi na menu
 


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Obrazek

Miluji život, který je jedinečný a nenahraditelný ve všech směrech.

 Obrazek

Něco málo o mé osobě

 Narodila jsem se a bydlím v okrajové části Ostravy, která je velice pěkná. Vyrůstala jsem, a byla vychovávána s pocitem a jistotou životních krás, které nalezneme všude kolem nás.

 Miluji život, který je jedinečný a nenahraditelný ve všech směrech. Obdivuji vše kolem sebe, a ukláním se s pokorou starým moudrostem a mudrcům celého světa. Jsou to oni, kteří zanechávají poselství všem nadcházejícím generacím. A zase jen oni, kteří své prožitky zanášejí svým mnohostranným způsobem a nechávají tak vzkazy a odkazy v různých formách pro nás ostatní, kteří stále přicházejí a učí se.

 I já se stále poučuji a učím od lidí a od denního života. A toto učení mi ukazuje cestu, kterou mám jít.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg

 Snažím se jít směrem, který je bohatým na vnitřní i vnější život s prožíváním každého nadcházejícího dne, a s poděkováním do budoucna.

 Netoužila jsem nikdy po hmotném bohatství, které přináší zlobu, zášť a závist. Ale naopak, toužila jsem po bohatství duševního rázu, které povznáší a opěvuje nádheru lidství, planety Země a celého nekonečného vesmíru.

 Toho se mi dostalo, mé přání bylo vyslyšeno a splněno. Dnes snáším a dívám se na život trochu jinak.

Maluji pro radost a uklidnění. Mé obrazy promlouvají svou barevnou energií k okolí.

A co se týká mých básní, obsahují své slovní vyjádření pro každého. Jelikož je každý jednotlivec bude vnímat a prožívat po svém, tak jako já sama.

Předávám tak vlastně žití ze sebe pro ty lidičky, co toto pravé žití, teprve hledají.

Ludmilka

 Obrazek

Na mých stránkách nalezneto vše to, co zajímá i mně. Pohlížím neustále na svět jinýma očima, očima, které doopravdy vidí překrásnou, pestrobarevnou planetu Zemi a nekonečný Vesmír. Vše se snažím prožívat s LÁSKOU."

---------------------------------------------------------------------------------------------

    SLOVA - slova - slova

O nejvyšší pravdě se říká, že je uchopitelná mlčením, ale dá se také vyjádřit slovy. Nastoupí tady poznání, které se tak dokáže překlenout v mysli nahlížejícího, kde vznikají potřebná slova k tomuto vyjádření života z nitra každého z nás. Mají tak schopnost otevírat mysl, a přivádět ji ke stavům záležitostí pro rozhodující, správnou volbu, která vede pozornost a zaměřuje ji do sfér, které ji z reality běžně unikají. Tak naplňuje mysl obsahem, v němž jsou emoce ladící a očisťující. Aby tato slova byla úspěšná, měla by naše nitra přímo oslovovat, oživovat a povznášet. Zde se může okusit i blaženost, která je součástí přirozenosti a vyjevuje tajemství světa v nepostřehnutelném uspořádání slov do vzorce. Je to účinek přesahující možnosti spoutaného myšlení a podobnosti odhalující zákon bytí reality, kterou žijeme našim životem. Ludmilka

 MÁ  BÁSNICKÁ  SBÍRKA 

Bezbolestně procházím duší po krajině

 Sbírka básní je originální svou ruční vazbou. Každá má svou barvu, a tak dostala svůj jedinečný vzhled.

 Obrazek

Každá báseň má své kouzlo a to okamžiku dané chvíle anebo prožitku. A jistě se najde i mnoho dalších důvodů.

 Vážení čtenáři bezbolestně procházejte duší po krajinách, a nechejte se unášet sněním, porozuměním a hlavně pochopením.

 S přáním krásného prožitku - autorka - Ludmila

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Má kamarádka náhodně objevila na Internetu ,,Fórum," kde se o mých básních a léčivých obrazech zmiňovala Ostravská astroložka ,,Večernice“, která psala o mě takto:

 ,,Dnes jsem byla na naší pravidelné schůzce Ostravské astrologické společnosti, a tam jsem měla také sebou ty krásné obrázky, co maluje jako pár vzorků – hned se pět prodalo, byl o ně zájem! "

 ,,Má Dar – vyjádřit emoce a krásu přes něhu barevné kompozice – coby ,,MEDITACE" - přes obrázek … něco jako tvoří sám Zdeněk Hajný. Přesto je skutečný originál a pana Hajného nekopíruje."

 ,,Teď mě napadla taková myšlenka. I básnířka Sapfó – měla krásné čisté srdce. Otisk toho máme zachován ve verších, které nám za svého života darovala a dochovaly se do dnešních dnů.

Je to náhoda – snad! Že je básnířkou – a také poezii tvoří přes obrazy a komunikuje stejně jako Sapfó !“

 A paní astroložka dodala, že to je její taková malá úvaha při večerní pohodě. Pozdravila fórum a popřála krásný a klidný večer.

A já ji, mockrát děkuji, za malou krásnou úvahu, která mě stále pobízí k další tvorbě - jak básnické, tak i malířské.

Jelikož ,,Večernice,, nebo-li milá paní Astroložka z Ostravy mě prokázala tu čest – zhodnotila mé obrazy a srovnala mou básnickou tvorbu s velkou a celosvětově uznávanou básnířkou Sapfó – dovolila jsem si o této osobě něco málo napsat, aby jste i Vy měli představu o koho vlastně jde.

,,SAPFÓ" Básnířka (asi 627 – 568 př.n.l.) Obrazek

Narodila se a vyrostla na překrásném ostrově Egejského moře – na ostrově Lesbos. Pocházela z hlavního města ostrova – Mytiléné i když mnoho zdrojů udává jako místo jejího narození Eressos. Otec ji zemřel ještě když byla malým dítětem a vyrůstala tedy s matkou a třemi bratry. Provdala se za bohatého kupce z ostrova Andros – Kerkilase, s nímž měla dceru Kleis, a po němž zdědila veliké jmění. Rodina Sapfó patřila k horlivým nepřátelům tyranů, a proto byla básnířka dvakrát ve vyhnanství, mimo jiné i v řeckých koloniích na Sicilii. Po návratu na Lesbos založila školu pro dívky ze šlechtických rodin. Učila je poezii, hudbě, tanci a jemným mravům. Její současníci ji popisovali jako ženu s pronikavým pohledem, usmívající se tváří a příjemným hlasem, avšak neříkali o ní, že je krásná (podle tehdejších norem). Se studentkami ji pojilo hluboké přátelství, láska, dokonce až vášeň, kterou vyjadřovala svými básněmi. Neexistují žádné historické prameny k teoriím o její sebevraždě z nešťastné lásky k pastýři Faonovi – Sapfó zemřela v 60. letech, a její skok do moře vymysleli autoři řeckých komedií a římští básníci.

 Sapfó byla obdivována a ctěna již svými současníky – Solón, Pindaros, Plútarchos si jí velmi vážili; Platón ji nazval „desátou múzou“, Antipatros „Homérem ženského rodu“ a Lukiános „sladkou chloubou ostrova Lesbos“. Obdivovali ji také pozdější básníci – Horatius, Ovidius, Cato, Petrarca, Boccaccio, Byron a mnoho, mnoho jiných.

 Tvorba Sapfó se těšila zasloužené slávě, ale často byla i zakázanou četbou. V Byzantské říši roku 380 n. l. spálili všechny její knihy – svatební písně, hymny, modlitby, epigramy, milostné písně i písně k přítelkyním. Dílo zkázy dokonal papež Řehoř VII., který nechal spálit všechny klasické knihovny v Constantinopoli a v Římě. Z 9 vydaných sbírek poezie se zachovalo několik písní a několik stovek fragmentů, často jen jako citáty v dílech jiných antických autorů.

 Poezie Sapfó je dodnes inspirací pro ženy milující jiné ženy; Sapfó byla první, která tuto lásku přelila na papír; a slova lesbismus a sapfismus dodnes označují lásku mezi ženami.

 Britský list The Times otiskl dvanáctiřádkovou báseň, kterou napsala starořecká básnířka Sapfó před 2600 lety. Je to poprvé, co byly verše zveřejněny. Do angličtiny je přeložil Martin West z Oxfordské univerzity. Text identifikovali němečtí vědci. Verše byly na papyrech, které se v Egyptě používaly jako obaly mumií.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Maluji obrázky a obrazy pro radost

Obrazek

Fantazie světa a Brána jsoucna

 Krása obrazů mne vede podobně tak jako louka těší oči

a jemně vlévá slávu Boží do lidské duše.   

 

Nejprve třeba míti obrazu plné srdce,

aby ho pak mohly býti plné oči.

Josef Čapek

 

Obrazek

Zvláštní vrásnění pro oko a pro duši

Kresba a malba

 Kresba a malba je vyjádřením určité životní situace barvou a tvarem pro její lepší pochopení.

Intuitivní kresba nebo malba ukáže na vnitřní rozpoložení člověka, jeho pocitů, vztahů a plánů.

 Obraz nebo obrázek vyjadřuje jedinečnost. Nikdo jiný nebude mít stejný obraz nebo obrázek s osobním symbolem, větou, znakem … a je možné je mít stále při sobě a používat je jako magnet pro určité události, setkání, harmonizaci vztahů, úspěšnost atd.

 Obrazy a obrázky jsou energetické jako vstup do  jednotlivých obrazů KRAJIN  BAREV.

Jsou vyjádřeny volbou a hrou barev, světlem a stínem, symboly a celkovou atmosférou. Je to spoluobjevování a vytváření svých životní snů.

 Léčivá energie barev

       Léčivá energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané používali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávána pouze jako největší tajemství, upadla v zapomění.

     Avšak s postupem moderní vědy se přišlo na to, že každá barva odpovídá určité vlnové délce, která určuje její intenzitu, a že by tato vlastnost mohla působit i na lidský organismus jako takový. Začaly se provádět pokusy, zprvu neměly uznání.

     Ale zjistilo se, že barvu mohou vnímat i nevidomí – na pokusu, kdy byl do místnosti, natřené na určitou barvu, uveden slepý. Tomu se například v místnosti natřené na červeno zvýšila tělesná teplota a puls a v modré tomu bylo naopak.

    Pod tíhou důkazů se vědci a lékaři začali zajímat podrobněji o tuto problematiku a došli k závěru, že i barvy mohou napomoci k uzdravení člověka jako celku.

  Obrazek

Nekonečná prostoupenost

      Barva je velkou kosmickou léčivou mocí, která bezprostředně působí na duchovní buňky a oživuje je. Světlo a barva účinkují na protoplazmu těla. Pronikají a ovlivňují aktivitu těla tím, že v organismu vyvolávají vibrace.

Dejme tomu, že se správně stravujeme a přesto nejsme s to přizpůsobit si potřebné látky, pak vědecké využití jedné či více viditelných barev dopomůže tělu k tomu, aby umělo tyto látky zužitkovat.

 Obrázky mají také duševní podstatu

Obrazek

Zemitost s oceánem se snoubí

 Symbol a barva společně tvoří obrázek a sledováním tohoto obrázku se nastartuje léčivý proces. Proto má být obrázek vystaven na viditelném místě a jeho účinek se posílí přiřazením vhodného drahého kamene, zapálené svíčky stejné barvy a také oblečením.   

 Jak na člověka působí barvy?

 Barvy na nás působí různým způsobem – Růžová uklidní a uspává. Červená škodí lidem trpících na onemocnění srdce. Bílá pomáhá navazovat lidem rozhovor. Zelena povzbuzuje chuť do práce. Modrá potlačuje nevolnost – v letadlech. Naopak Žlutá barva vyvolává nevolnost.

 Barvy ovlivňují zdravotní stav člověka. Barvy mohou uzdravovat a tento druh léčby se nazývá ,,chromatoterapie“nebo-li ,,Vnímání barev" – týká se to lidí, kteří nevnímají barvy stejně např. že na poruchy barevného zrakového vnímání trpí dva muži ze sta a jedna žena s tisíce.

Můžeme zvýšit dynamiku léčebného procesu upřednostňováním teplých barev.

 Barvy jsou vibrace, které kmitají na vyšších frekvencích. Frekvence svých vibrací mají na nás barvy mocný vliv, nezávisle na tom, jestli jsme si je vědomi nebo ne.

 Účinky barev na lidský organismus:

ČERVENÁ – povzbuzuje nervovou soustavu a smysly, stimuluje krevní oběh.

ORANŽOVÁ – posiluje plíce a průdušky, stimuluje štítnou žlázu a žaludek a podporuje pevnost kostí.

ŽLUTÁ – stimuluje lymfatickou soustavu, senzorickou a motorickou nervovou soustavu, zvyšuje tvorbu hormonů.

CITRONOVĚŽLUTÁ – účinné působení na stavbu těla a mozku, čistí plíce, podporuje schopnost regenerace.

ZELENÁ – podporuje funkční rovnováhu těla a velkého mozku, stimuluje podmozkovou žlázu – hypofýzu, zabíjí choroboplodné zárodky.

TYRKYSOVÁ – odstraňuje akutní poruchy a léčí popáleniny kůže.

BÍLÁ – působí utišujíce, snižuje horečku, zmírňuje zápaly, svědění a podráždění, stimuluje epifýzu.

TMAVĚMODRÁ – působí utišujíce, stimuluje příštitné žlázy, odstraňuje nádory a vředy, utlumuje emociální návaly.

FIALOVÁ – povzbuzuje slezinu a bílé krvinky, snižuje horečku, uvolňuje svaly.

PURPUROVÁ – snižuje tělesnou teplotu, zpomaluje tlukot srdce, stimuluje (uklidňuje) funkci ledvin, zabraňuje krvácení plic.

TMAVĚČERVENÁ – harmonizuje citový život, zabezpečuje optimální tlak krve, stimuluje ledviny a nadledvinky.

ŠARLÁTOVÁ – stimuluje ledviny a nadledvinky, zintenzivňuje citový život, posilňuje pohlavní orgány, zvyšuje krevní tlak.

BÍLÁ – obsahuje celé barevné spektrum, a tím i barvu, kterou potřebujete. Nošením bílého oděvu a nebo vystavením se slunečním paprskům se využívá celé barevné spektrum.

ČERNÁ – nevhodná k jakémukoliv využití. Trvalé nošení černého oblečení vede k citelnému útlumu všech funkcí čaker a kdo je citlivý zjistí to velmi brzy.

     Různé vibrace barev na nás působí obzvláště prostřednictvím čaker. Pro každou čakru je to jiná barva, která je s ní v úzkém vztahu.

Magická poselství v obrazech

Kresby a obrazy vždy něco vyjadřují, mohou účinně zapůsobit i na naše podvědomí. Uvolníte-li se zahledíte soustředěně na jakýkoliv obrázek a obraz, máte příležitost se zharmonizovat s okolním světem. Nabízí se vám možnost pochopit, že vše je propojené jemnými nitkami souvislosti a nic se neděje bez příčiny. Aktivujete tak svou intuici, a budete se snažit orientovat mezi ději současnými a budoucími.

  Léčivá voda - obrázek a voda

Pro podporu uzdravování lze použít léčivý obrázek. Takto vytvořený obrázek vyzařuje léčivou energii, která příznivě ovlivňuje člověka, který je s ním v kontaktu - začíná  léčebný proces našich problémů, uvědomujeme si příčiny svých nemocí.

 Na tento obrázek můžeme také postavit sklenici se  studenou vodou bez bublinek. Voda přebírá léčivé vibrace z barev obrázku a stává se tak okamžitým lékem na náš problém a proto ji nazýváme ,,Léčivá voda.“

 Obrazek

Využijte vibraci barev, protože svět kolem nás je pestrobarevný

Uvědomime-li si, že každá barva vibruje určitou energii, je jasné, že nás tato energie musí nějak ovlivňovat. A skutečně - barvy působí na naše emoce, psychiku a zdraví, můžeme ji zcela jistě využít ke zkvalitnění a obohacení svého života.

Stejně jako barvy, mají velký význam i čísla, které považoval řecký filozof Pythagoras za nejvyšší prvky vesmíru. Každopádně každý den, měsíc i rok mají své číselné vyjádření a každému z těchto čísel lze zároveň přiřadit určitou barvu. Propojíme-li sféru čísel se sférou barev, můžeme dosáhnout harmonizace barevné a čiselné vibrace, mnohé si usnadnit. Zvolíme-li pro ten, který den dopňky jeho barvy, obklopíme se jimi, měli bychom případné překážky i úskalí odhalovat a zdolávat do jisté míry snadněji. Získáme totiž vnitřní klid a potřebnou jistotou, posílíme své sebevědomí.

PŘÍKLADEM MOHOU BÝT TYTO BARVY V TYTO DNY:

Pondělí - energii do žil vám vlije barva červená

Úterý - posílí vás doplňky oranžové barvy

Středa - podporu hledejte u žlutých odstínů barev

Čtvrtek - když u sebe budete mít něco zeleného

Pátek - vaši pomocnicí bude v tento den modrá barva

Sobota - vsaďte na barvy béžovou, růžovou či hnědou

Neděle - využijte působení jakýchkoli pastelových barev

Obraz zdarma na Pixabay - Duha, Květ, Kapky Deště, Barvitý

Foto - pixabay.com

 Ludka.B@seznam.cz
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW