Jdi na obsah Jdi na menu
 


ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,VÍTÁM  VÁS …  VÍTÁM  VÁS …  VÍTÁM  VÁS ... "

 

Obrazek

,,Vítám Vás na mých stránkách"

 Obrazek

,,Něco málo o mé osobě"

 ,,Narodila jsem se a bydlím v okrajové části Ostravy, která je velice pěkná. Vyrůstala jsem, a byla vychovávána s pocitem a jistotou životních krás, které nalezneme všude kolem nás."

 ,,Miluji život, který je jedinečný a nenahraditelný ve všech směrech. Obdivuji vše kolem sebe, a ukláním se s pokorou starým moudrostem a mudrcům celého světa. Jsou to oni, kteří zanechávají poselství všem nadcházejícím generacím. A zase jen oni, kteří své prožitky zanášejí svým mnohostranným způsobem a nechávají tak vzkazy a odkazy v různých formách pro nás ostatní, kteří stále přicházejí a učí se."

 ,,I já se stále poučuji a učím od lidí a od denního života. A toto učení mi ukazuje cestu, kterou mám jít."

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg

 ,,Snažím se jít směrem, který je bohatým na vnitřní i vnější život s prožíváním každého nadcházejícího dne, a s poděkováním do budoucna."

 ,,Netoužila jsem nikdy po hmotném bohatství, které přináší zlobu, zášť a závist. Ale naopak, toužila jsem po bohatství duševního rázu, které povznáší a opěvuje nádheru lidství, planety Země a celého nekonečného vesmíru."

 

 ,,Toho se mi dostalo, mé přání bylo vyslyšeno a splněno. Dnes snáším a dívám se na život trochu jinak."

,,Maluji pro radost a uklidnění. Mé obrazy promlouvají svou barevnou energií k okolí."

,,A co se týká mých básní, obsahují své slovní vyjádření pro každého. Jelikož je každý jednotlivec bude vnímat a prožívat po svém, tak jako já sama."

,,Předávám tak vlastně žití ze sebe pro ty lidičky, co toto pravé žití, teprve hledají.“    

Ludmilka

 Obrazek

,,Na mých stránkách nalezneto vše to, co zajímá i mně. Pohlížím neustále na svět jinýma očima - očima, které doopravdy vidí překrásnou, pestrobarevnou planetu Zemi a nekonečný Vesmír. Vše se snažím prožívat s LÁSKOU."

http://pobavime.com/wp-content/uploads/love-gif-20.gif

 E-mail : Ludka.B@seznam.cz

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   ,, SLOVA - slova - slova"

 

,,O nejvyšší pravdě se říká, že je uchopitelná mlčením, ale dá se také vyjádřit slovy. Nastoupí tady poznání, které se tak dokáže překlenout v mysli nahlížejícího, kde vznikají potřebná slova k tomuto vyjádření života z nitra každého z nás. Mají tak schopnost otevírat mysl, a přivádět ji ke stavům záležitostí pro rozhodující, správnou volbu, která vede pozornost a zaměřuje ji do sfér, které ji z reality běžně unikají. Tak naplňuje mysl obsahem, v němž jsou emoce ladící a očisťující. Aby tato slova byla úspěšná, měla by naše nitra přímo oslovovat, oživovat a povznášet. Zde se může okusit i blaženost, která je součástí přirozenosti a vyjevuje tajemství světa v nepostřehnutelném uspořádání slov do vzorce. Je to účinek přesahující možnosti spoutaného myšlení a podobnosti odhalující zákon bytí reality, kterou žijeme našim životem." Ludmilka

 MÁ  BÁSNICKÁ  SBÍRKA 

,,Bezbolestně procházím duší po krajině"

 ,,Sbírka básní je originální svou ruční vazbou. Každá má svou barvu, a tak dostala svůj jedinečný vzhled."

 Obrazek

,,Vybrat báseň pro zveřejnění na tyto stránky bylo pro mě velice těžké. Jelikož každá báseň má své kouzlo a to okamžiku dané chvíle anebo prožitku. A jistě se najde i mnoho dalších důvodů. Přesto všechno jsem se snažila, abych vybrala takovou báseň, která by svým obsahem a promlouvajícím mým slovem oslovila mnohé z Vás."

,,Zde je první báseň po které je pojmenovaná celá má sbírka.“

 ,,BEZBOLESTNĚ  PROCHÁZÍM…"

 

Bezbolestně procházím

duší po krajině …

 a v okamžiku snění -

vše raší, pučí zase hyne.

 

 V otázkách – odpovědích,

 pravda jen dříme.

 

                            Natáhnout dlaň,                                 pohladit obzor,

 jemný a křehký,

 co by křišťálová číše.

 

Život se promítá

 - osud nám ho píše.

 

Prostoupit tím leskem

 s hrdostí, ne steskem,

 sžít se bez úzkostí,

lichotek, vyznání....

 

Prostý úděl

 – krásné přijímání.

 

Vzedmout se a vdechnout,

 co se nabízí ….

 Je to blaho nekonečné,

 hlavně bez krizí….

 Bezbolestně procházím

duší po krajině ….

 

SBÍRKA  OBSAHUJE  TYTO  BÁSNĚ :

 Bezbolestně procházím …

 Souznění …

 Oblázky

 Nechám se unášet

 Poznání života

 Přejte si …

 … Po stesku

 Zapomění

 Má voda – voda má

 Snažení …

 Mám pro co žít …

 Žijme s radostí !

 Let krátký …

 Má otevřená duše

 Zamlžený pohled

 Jak máš …

 Poohlédnout se

 To jsou lampy mé

 Odpuštění

 Pouhopouhý stín

 Vháním

 Nitra se ptejme

 Mám být motýlem

 Prožít …

 A vzlétnu …

 ,,Vážení čtenáři bezbolestně procházejte duší po krajinách, ale také se nechejte unášet sněním, porozuměním a hlavně pochopením !“

 S přáním krásného prožitku - autorka - Ludmila

 Má kamarádka náhodně objevila na Internetu ,,Fórum," kde se o mých básních a léčivých obrazech zmiňovala Ostravská astroložka ,,Večernice“, která psala o mě takto :

 ,,Dnes jsem byla na naší pravidelné schůzce Ostravské astrologické společnosti, a tam jsem měla také sebou ty krásné obrázky, co maluje jako pár vzorků – hned se pět prodalo, byl o ně zájem ! "

 ,,Má Dar – vyjádřit emoce a krásu přes něhu barevné kompozice – coby ,,MEDITACE" - přes obrázek … něco jako tvoří sám Zdeněk Hajný. Přesto je skutečný originál a pana Hajného nekopíruje."

 ,,Teď mě napadla taková myšlenka. I básnířka Sapfó – měla krásné čisté srdce. Otisk toho máme zachován ve verších, které nám za svého života darovala a dochovaly se do dnešních dnů.

Je to náhoda – snad ! Že je básnířkou – a také poezii tvoří přes obrazy a komunikuje stejně jako Sapfó !“

 ,,A paní astroložka dodala, že to je její taková malá úvaha při večerní pohodě. Pozdravila fórum a popřála krásný a klidný večer.“

,,A já ji, mockrát děkuji, za malou krásnou úvahu, která mě stále pobízí k další tvorbě - jak básnické, tak i malířské.“

,,Jelikož ,,Večernice,, nebo-li milá paní Astroložka z Ostravy mě prokázala tu čest – zhodnotila mé obrazy a srovnala mou básnickou tvorbu s velkou a celosvětově uznávanou básnířkou Sapfó – dovolila jsem si o této osobě něco málo napsat, aby jste i Vy měli představu o koho vlastně jde."

 

                  ,,SAPFÓ"

Básnířka ( asi 627 – 568 př. n. l. ) Obrazek

,,Narodila se a vyrostla na překrásném ostrově Egejského moře – na ostrově Lesbos. Pocházela z hlavního města ostrova – Mytiléné i když mnoho zdrojů udává jako místo jejího narození Eressos. Otec ji zemřel ještě když byla malým dítětem a vyrůstala tedy s matkou a třemi bratry. Provdala se za bohatého kupce z ostrova Andros – Kerkilase, s nímž měla dceru Kleis, a po němž zdědila veliké jmění. Rodina Sapfó patřila k horlivým nepřátelům tyranů, a proto byla básnířka dvakrát ve vyhnanství, mimo jiné i v řeckých koloniích na Sicilii. Po návratu na Lesbos založila školu pro dívky ze šlechtických rodin. Učila je poezii, hudbě, tanci a jemným mravům. Její současníci ji popisovali jako ženu s pronikavým pohledem, usmívající se tváří a příjemným hlasem, avšak neříkali o ní, že je krásná (podle tehdejších norem). Se studentkami ji pojilo hluboké přátelství, láska, dokonce až vášeň, kterou vyjadřovala svými básněmi. Neexistují žádné historické prameny k teoriím o její sebevraždě z nešťastné lásky k pastýři Faonovi – Sapfó zemřela v 60. letech, a její skok do moře vymysleli autoři řeckých komedií a římští básníci."

 ,,Sapfó byla obdivována a ctěna již svými současníky – Solón, Pindaros, Plútarchos si jí velmi vážili; Platón ji nazval „desátou múzou“, Antipatros „Homérem ženského rodu“ a Lukiános „sladkou chloubou ostrova Lesbos“. Obdivovali ji také pozdější básníci – Horatius, Ovidius, Cato, Petrarca, Boccaccio, Byron a mnoho, mnoho jiných."

 ,,Tvorba Sapfó se těšila zasloužené slávě, ale často byla i zakázanou četbou. V Byzantské říši roku 380 n. l. spálili všechny její knihy – svatební písně, hymny, modlitby, epigramy, milostné písně i písně k přítelkyním. Dílo zkázy dokonal papež Řehoř VII., který nechal spálit všechny klasické knihovny v Constantinopoli a v Římě. Z 9 vydaných sbírek poezie se zachovalo několik písní a několik stovek fragmentů, často jen jako citáty v dílech jiných antických autorů."

 ,,Poezie Sapfó je dodnes inspirací pro ženy milující jiné ženy; Sapfó byla první, která tuto lásku přelila na papír; a slova lesbismus a sapfismus dodnes označují lásku mezi ženami."

 

 ,,Britský list The Times otiskl dvanáctiřádkovou báseň, kterou napsala starořecká básnířka Sapfó před 2600 lety. Je to poprvé, co byly verše zveřejněny. Do angličtiny je přeložil Martin West z Oxfordské univerzity. Text identifikovali němečtí vědci. Verše byly na papyrech, které se v Egyptě používaly jako obaly mumií."

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

,,Mé malované obrazy pro radost"

Obrazek

Fantazie světa a Brána jsoucna

 ,,Krása obrazů mne vede podobně jako louka potěšuje oči

a jemně vlévá slávu Boží do lidské duše."    

 

,,Nejprve třeba míti obrazu plné srdce,

aby ho pak mohly býti plné oči."   

Josef Čapek

 

,,Maluji obrázky a obrazy pro radost.“ 

Obrazek

Zvláštní vrásnění pro oko a pro duši

,,Kresba a malba" 

 ,,Kresba a malba je vyjádřením určité životní situace barvou a tvarem pro její lepší pochopení."

,,Intuitivní kresba nebo malba ukáže na vnitřní rozpoložení člověka, jeho pocitů, vztahů a plánů."

 ,,Obraz nebo obrázek vyjadřuje jedinečnost. Nikdo jiný nebude mít stejný obraz nebo obrázek s osobním symbolem, větou, znakem … a je možné je mít stále při sobě a používat je jako magnet pro určité události, setkání, harmonizaci vztahů, úspěšnost atd."

 ,,Obrazy a obrázky jsou energetické jako vstup do  jednotlivých obrazů KRAJIN  BAREV."

,,Jsou vyjádřeny volbou a hrou barev, světlem a stínem, symboly a celkovou atmosférou. Je to spoluobjevování a vytváření svých životní snů."

 ,,Léčivá energie barev"

       ,,Léčivá energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané používali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávána pouze jako největší tajemství, upadla v zapomění."

     ,,Avšak s postupem moderní vědy se přišlo na to, že každá barva odpovídá určité vlnové délce, která určuje její intenzitu, a že by tato vlastnost mohla působit i na lidský organismus jako takový. Začaly se provádět pokusy, zprvu neměly uznání."

     ,,Ale zjistilo se, že barvu mohou vnímat i nevidomí – na pokusu, kdy byl do místnosti, natřené na určitou barvu, uveden slepý. Tomu se například v místnosti natřené na červeno zvýšila tělesná teplota a puls a v modré tomu bylo naopak."

     ,,Pod tíhou důkazů se vědci a lékaři začali zajímat podrobněji o tuto problematiku a došli k závěru, že i barvy mohou napomoci k uzdravení člověka jako celku."

  Obrazek

Nekonečná prostoupenost

      ,,Barva je velkou kosmickou léčivou mocí, která bezprostředně působí na duchovní buňky a oživuje je. Světlo a barva účinkují na protoplazmu těla. Pronikají a ovlivňují aktivitu těla tím, že v organismu vyvolávají vibrace."

,,Dejme tomu, že se správně stravujeme a přesto nejsme s to přizpůsobit si potřebné látky, pak vědecké využití jedné či více viditelných barev dopomůže tělu k tomu, aby umělo tyto látky zužitkovat."

 ,,Mé obrázky mají také duchovní podstatu"

Obrazek

Zemitost s oceánem se snoubí

 ,,Symbol a barva společně tvoří obrázek a sledováním tohoto obrázku se nastartuje léčivý proces. Proto má být obrázek vystaven na viditelném místě a jeho účinek se posílí přiřazením vhodného drahého kamene, zapálené svíčky stejné barvy a také oblečením."    

 ,,Jak na člověka působí barvy ?"

 ,,Barvy na nás působí různým způsobem – Růžová uklidní a uspává. Červená škodí lidem trpících na onemocnění srdce. Bílá pomáhá navazovat lidem rozhovor. Zelena povzbuzuje chuť do práce. Modrá potlačuje nevolnost – v letadlech. Naopak Žlutá barva vyvolává nevolnost."

 ,,Barvy ovlivňují zdravotní stav člověka. Barvy mohou uzdravovat a tento druh léčby se nazývá ,,chromatoterapie“nebo-li ,,Vnímání barev" – týká se to lidí, kteří nevnímají barvy stejně např. že na poruchy barevného zrakového vnímání trpí dva muži ze sta a jedna žena s tisíce."

,,Můžeme zvýšit dynamiku léčebného procesu upřednostňováním teplých barev."

 ,,Barvy jsou vibrace, které kmitají na vyšších frekvencích. Frekvence svých vibrací mají na nás barvy mocný vliv, nezávisle na tom, jestli jsme si je vědomi nebo ne."

 Účinky barev na lidský organismus :

ČERVENÁ – povzbuzuje nervovou soustavu a smysly, stimuluje krevní oběh.

ORANŽOVÁ – posiluje plíce a průdušky, stimuluje štítnou žlázu a žaludek a podporuje pevnost kostí.

ŽLUTÁ – stimuluje lymfatickou soustavu, senzorickou a motorickou nervovou soustavu, zvyšuje tvorbu hormonů.

CITRONOVĚŽLUTÁ – účinné působení na stavbu těla a mozku, čistí plíce, podporuje schopnost regenerace.

ZELENÁ – podporuje funkční rovnováhu těla a velkého mozku, stimuluje podmozkovou žlázu – hypofýzu, zabíjí choroboplodné zárodky.

TYRKYSOVÁ – odstraňuje akutní poruchy a léčí popáleniny kůže.

BÍLÁ – působí utišujíce, snižuje horečku, zmírňuje zápaly, svědění a podráždění, stimuluje epifýzu.

TMAVĚMODRÁ – působí utišujíce, stimuluje příštitné žlázy, odstraňuje nádory a vředy, utlumuje emociální návaly.

FIALOVÁ – povzbuzuje slezinu a bílé krvinky, snižuje horečku, uvolňuje svaly.

PURPUROVÁ – snižuje tělesnou teplotu, zpomaluje tlukot srdce, stimuluje (uklidňuje) funkci ledvin, zabraňuje krvácení plic.

TMAVĚČERVENÁ – harmonizuje citový život, zabezpečuje optimální tlak krve, stimuluje ledviny a nadledvinky.

ŠARLÁTOVÁ – stimuluje ledviny a nadledvinky, zintenzivňuje citový život, posilňuje pohlavní orgány, zvyšuje krevní tlak.

BÍLÁ – obsahuje celé barevné spektrum, a tím i barvu, kterou potřebujete. Nošením bílého oděvu a nebo vystavením se slunečním paprskům se využívá celé barevné spektrum.

ČERNÁ – nevhodná k jakémukoliv využití. Trvalé nošení černého oblečení vede k citelnému útlumu všech funkcí čaker a kdo je citlivý zjistí to velmi brzy.

     ,,Různé vibrace barev na nás působí obzvláště prostřednictvím čaker. Pro každou čakru je to jiná barva, která je s ní v úzkém vztahu."

,,Magická poselství v obrazech"

,,Kresby a obrazy vždy něco vyjadřují, mohou účinně zapůsobit i na naše podvědomí. Uvolníte-li se zahledíte soustředěně na jakýkoliv obrázek a obraz, máte příležitost se zharmonizovat s okolním světem. Nabízí se vám možnost pochopit, že vše je propojené jemnými nitkami souvislosti a nic se neděje bez příčiny. Aktivujete tak svou intuici, a budete se snažit orientovat mezi ději současnými a budoucími."

  Léčivá voda - obrázek a voda

,,Pro podporu uzdravování lze použít léčivý obrázek. Takto vytvořený obrázek vyzařuje léčivou energii, která příznivě ovlivňuje člověka, který je s ním v kontaktu - začíná  léčebný proces našich problémů, uvědomujeme si příčiny svých nemocí.“

 ,,Na tento obrázek můžeme také postavit sklenici se  studenou vodou bez bublinek. Voda přebírá léčivé vibrace z barev obrázku a stává se tak okamžitým lékem na náš problém a proto ji nazýváme ,,Léčivá voda.“

 Obrazek

,,Využijte vibraci barev"

,,Svět kolem nás je pestrobarevný !!!"

,,Uvědomime-li si, že každá barva vibruje určitou energii, je jasné, že nás tato energie musí nějak ovlivňovat. A skutečně - barvy působí na naše emoce, psychiku a zdraví, můžeme ji zcela jistě využít ke zkvalitnění a obohacení svého života."

,,Stejně jako barvy, mají velký význam i čísla, které považoval řecký filozof Pythagoras za nejvyšší prvky vesmíru. Každopádně každý den, měsíc i rok mají své číselné vyjádření a každému z těchto čísel lze zároveň přiřadit určitou barvu. Propojíme-li sféru čísel se sférou barev, můžeme dosáhnout harmonizace barevné a čiselné vibrace, mnohé si usnadnit. Zvolíme-li pro ten, který den dopňky jeho barvy, obklopíme se jimi, měli bychom případné překážky i úskalí odhalovat a zdolávat do jisté míry snadněji. Získáme totiž vnitřní klid a potřebnou jistotou, posílíme své sebevědomí."

PŘÍKLADEM MOHOU BÝT
TYTO BARVY V TYTO DNY :

Pondělí - energii do žil vám vlije barva červená

Úterý - posílí vás doplňky oranžové barvy

Středa - podporu hledejte u žlutých odstínů barev

Čtvrtek - když u sebe budete mít něco zeleného

Pátek - vaši pomocnicí bude v tento den modrá barva

Sobota - vsaďte na barvy béžovou, růžovou či hnědou

Neděle - využijte působení jakýchkoli pastelových barev

 E-mail : Ludka.B@seznam.cz
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

pěkné stránky

(vojta, 15. 11. 2007 21:11)

Dobrý den. Jmenuji se Vojtěch Šikl, více si můžete přečíst o mé osobě na mém webu: www.adalbertus.estranky.cz . Píšu Vám proto, že přidávám na stránky odkaz na Vaše stránky na můj web do odkazu - Oblíbené stánky. Proto budu rád jestli s tím budete souhlasit. Děkuji za odpověd. S pozdravem Vojtěch Šikl

prosím také o přídání mého odkazu na vaše stránky. díky moc.

http://www.adalbertus.estranky.cz/stranka/moje-oblibene-weby

Vojtech Sikl

www.adalbertus.estranky.cz

ICQ: 175776580

Skype: Vojta Šikl, pieromarini

PONOŽKY-VZÁCNÝ DAR BOHA-

(LEONARDA-, 20. 11. 2011 8:07)

Byla zima-únor a já dostala boží,jemný dárek,nikdy jsem takové ponožky nedostala-byly jemné,hebké a huňaté-a voněly květinami - barvu měla jako únorová , zatažená obloha - sivou - kudy sluníčko se dere už jarní přese mráčky -- vetkány byly v těch mých ponožkách nitky do tvaru malinkých polo-srdíček-červená-modrá-růžová a zelinkavá a celek vypadal duhově poněkud....a přinesly mi ponožky štěstí i v mém osobním žití.někam mne můj Pán a Bůh v nich zavedl,a od té doby jsem anděl...

Náádhera

(Nikola, 22. 6. 2009 2:28)

Dobrý den Ludmilko,vaše stránky jsou překrásné:-) Takový klid na duši už jsem dlouho nepocítila.Jsem opravdu moc ráda,že lidé jako vy ještě existují.Musíte být opravdu skvělý člověk. Prostě úžasné:-)

nejsem sám

(Nathan, 6. 7. 2011 7:05)

Ahojky ,jsem z druhé strany republiky a konečně jsem našel někoho ,kdo věří.Velice děkuji za krásné stránky,protože jsou tam věci popsány ,přesně tak jak je dělám,a nikdy jsem nevěděl proč,ale tedka vím že nejsem blázen:-)naviděnou

doporučuji

(Leni, 15. 4. 2011 10:58)

www.dobakonce.cz
Velmi zajímavé stránky

Poděkováni

( Dášenka Apolenářová , 12. 3. 2011 18:58)

A hoj Ludmilko ,tvoje stránky jsou moc pěkné .Kamilkovi se také moc libi a moc tě pozdravuje Jak budeš mit chvilku tak napiš .Pa pa

doporučuji

(Kateřina, 1. 1. 2011 19:00)

www.odkrytepravdy.cz

Světlo života! =)

(Luci Hejnová , 25. 12. 2010 19:03)

Milá Ludmilko,
vy jste světlem tohoto života a světa, přesně jak to má být. Bůh Vás úžasně požehnal a vy jste čistá duše, jež přináší naději, radost a lásku do životů ostatních.
Čistě náhodou jsem narazila na Vaše stránky, když jsem si hledala něco o křtu, neboť v blízkém čase se chci nechat pokřtít.Hned jsem věděla, že sem budu chodit a hledat odpovědi na mé otázky. Tyto stránky jsou pomazány a já děkuji Bohu za Vás i za tyto stránky! =)
Kdybyste chtěla, můžete se podívat na mé stránky : www.luuci.blog.cz nebo na:www.mujnovyzivot.mypage.cz ( ty teprve rozjíždím ).
Je to pouze pokus o nějakou tvorbu šestnáctileté holky, která začíná žít život s Pánem. =)
Srdečně Vám děkuji za tyto stránky a přeji požehnané dny a svátky Vánoční =)
Luci

Zdravim z Los Angeles

(Patricie, 5. 10. 2010 7:26)

Mila Ludmilko,namatkou jsem objevila vase stranky:)
Strasne jste me povzbudila,doufam ,ze budu vam moct napsat muj pribeh....
Posilam lasku zpatky vam,
Patricie

Andělce Ludmilce

(Vlasta Fišrová, 27. 6. 2008 11:04)

Krásná dušičko, je mi velkou ctí, že tě zítra v Praze potkám osobně... tvoje stránky jsou úžasné, ráda sem nakukuji a inspiruje mě to k nacházení toho nejlepšího ve mě... děkuji ti za tato poselství.
S láskou Vlasta Fišrová
www.albumy.biz/vlasta (to jsou dočasné stránky, chystám i díky tobě nové, kde nebude chybět link na ty tvoje)

O Anděli

(Monika Vrátná, 12. 6. 2008 12:28)

Milá paní Ludmulko :-) Myslím že jste si ve Svém životě musela projít nemalé trépení aby jsete našla cestu k Andělům a Panu Bohu! I ja se snažím jít touto cestou někdy to jd samo jindy hůře:Vím je to jenom na mě samé! Ale když se mám srovnávat s Vámi mám toho ještě hodně co dohánět!!! Zrdavím Vás od srdce Monika Vrátná

Láska

(Esterka, 25. 9. 2007 8:27)

Milovaná Ludmilko, takovou krásu může vytvořit jen velmi vyspělá dušička. Jsi jistě už ten čisťounký človíček nového věku, s nádherným posláním vést nás ostatní, kteří jsme už starší a špatně ze sebe smýváme
nečistoty, které jsme na sebe svou nevědomostí nabrali. S láskou, úctou a pokorou Ester

Nebudeme přátelé ?

(Ludka.B, 9. 8. 2007 12:19)

Dobrý den pane Cernochu - psal jste mi na mé stránky 12.6. komentář na www.ludmilka.estranky.cz pod tématem ,,O mé osobě - několik slov" Vaše slova zněla - Rád bych viděl od Vás komentáře na stránky,( které jste mi napsal - tyto Vaše stránky ). A nebudeme přátelé - co Vy na to ! Omlouvám se, že odpovídám Vám až po nějakém čase ! Budu ráda za Vaši odpověď ! S poděkováním a krásné sluníčkové dny přeje Ludmilka

Odpověď Hance a Ivetce !

(Ludka.B, 9. 8. 2007 12:01)

Děvčata, děkuji Vám za krásná slova, která jsou i mě podporou a dávají mi sílu pokračovat v cestě života s pomocí lidem, o kterou mě zde na mých stránkách žádají ! Se sluničkovými pozdravy od srdíčka Vás zdraví Ludmilka

Krása!

(Hanka, 30. 7. 2007 21:58)

Jé to je krása! Moc pěkné obrázky.Kouzelně krásný je svět všechny rostliny a vůbec to pěkné co Bůh stvořil! Ludmilko vy máte mooc krásné stránky a vůbec mám velké oblíbení v lidech kteří se snaží vidět pravdu! :o)

Nebudeme přátelé?

(Cernoch, 12. 6. 2007 18:51)

Rád bych viděl od vás komentáře na stránky: www.textuzitecnyipronevericizde.estranky.cz
Co vy na to?

Pochvala

(Iveta, 29. 5. 2007 19:35)

Máte opravdu krásné stránky jen tak dál

Odpověď !

(Ludka.B, 1. 3. 2007 18:50)

Vážená Ráchel, nesmírně si vážím Vašich slov, zde vložených ! I já jsem velice ráda, že tyto mé stránky pomáhají lidem v každodenních starostech a útrapách a mají sílu jim něco sdělit z mého nitra, ale také formou ostatních článků, které zde mohou promlouvat. I já se Vám klaním s díky - jelikož z tohoto komentáře jsem poznala, že jste osoba se srdíčkem na dlani. A tímto Vás zdravím ! Ludka.B

s úctou

(Ráchel, 9. 2. 2007 12:01)

Děkuji za Vaše překrásné stránky, které mhoha duším (ať jsou na jakékoli úrovni)v tomto pozemském životě pomáhají překlenout nespočet útrap. Daří se jim nacházet řešení, a přestože to často bývá dost těžké, posouvají se ke svému cíli. S pokorou se Vám klaním. Děkuji z celého srdce, že nám osud dovolil se v tomto životě setkat, právě díky Vašim stránkám.

Poděkování...

(Ludka.B, 29. 11. 2006 23:11)

Grethen děkuji za slovo ,,Nádhera".