Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město OSLAVANY a STRÁŽOV městečko v podhůří Šumavy

31. 7. 2007

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

,,Město Oslavany"

 

 Obrazek

 

,,Na jižní Moravě nalezneme město Oslavany, které jsou velice hezkým městečkem se zámeckým pivovarem a to přímo v zámecké budově. Počasí bylo nádherné a tak i já jsem vychutnávala historii přímo ve zdech zámku a na nádvoří - kde mě pivní mok dokonale zchladil. Chuť tohoto piva prostě výborná - bylo hutné a lahodné !"

 

Historie Oslavanského zámku :

 Obrazek

 ,,V roce 1225 vznikl v Oslavanech první ženský, cisterciácký klášter na Moravě - Údolí svaté Marie. Založila jej vdova po jednom z předků pánů z Myslibořic, paní Heilwida. Vysvěcen byl o tři roky později olomouckým biskupem Robertem a za přítomnosti českého krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské, matky Václava I."

 

,,Za Žižkova tažení Moravou byl klášter těžce postižen husity a živořil, v roce 1516 vznikl požár a jeptišky odešly."

 

,,Majetek přešel na krále Ferdinanda I. a ten jej v roce 1526 zastavil moravskému zemskému hejtmanovi Janu Kunovi z Kunštátu. Následovalo několik dalších změn ve vlastnictví majetku, ale teprve v roce 1577 Kryštof z Althanu zahájil u kláštera stavbu renesančního zámku, dokončil ji hrabě Volf Dedřich. Na románských základech kláštera byla postavena sýpka. Hrabě byl účastníkem stavovského povstání a po Bílé hoře o panství přišel. Majitelé se znovu střídali a v 18. století byla zahájena barokizace přízemí a západního křídla zámku. Když jej v roce 1782 získal vídeňský finančník a rytíř Jan Scharft zahájil klasicistní úpravy fasád, přistavěl schodišťové křídlo a založil ovocnou a zelinářskou zahradu. Znovu přišlo střídání majitelů, které skončilo značnou devastací historických objektů."

 

 Obrazek

Oslavanský zámek

 ,,Dnešní návštěvníci zastihnou v oslavanském zámku stylovou restauraci se zámeckým pivovarem, ale také historické expozice hasičství, hornictví a energetiky."

 

 ,,Zámecký pivovar" 

 

Obrazek

Původní Panský pivovar - 1623, výroba ukončena 1863.
Nový Zámecký pivovar - zahájení : 2003

Jedná se o malý pivovar s maximálním ročním výstavem 1500 hl.
Výroba nepasterovaných piv českého typu dle originálních receptur.

Je možno vyrobit pivo i na zakázku pod značkou objednatele.

 

,,Pivovar je umístěn v přízemí západního křídla památkového objektu, zámku v Oslavanech."

Obrazek

 Druhy vyráběných piv :

Obrazek

Přehled výrobků našeho pivovaru :


Všechna vyráběna piva jsou kvasnicová

NOVIC - 10° pivo

TEMPLÁŘ - 12° výčepní pivo (světlé i tmavé)

KOMTUR - 13° ležák (světlý i tmavý)

FRANTIŠKOVA TŘINÁCTKA - 13° oslavanský kvasničák

VELMISTR - 15° pivní speciál

 Obrazek

 15° pivo Velmistr je vařeno pouze několikrát do roka při nějaké příležitosti (zámecké slavnosti, vánoční a novoroční svátky apod.)

,,Stylová restaurace v zámeckém sklepení"

Obrazek

,,Krásný sklepní prostor zámecké restaurace je vyzdoben historicky - velmi působivý a hezký. Také obsluha sympatická a ceny normální a co dodat - chutnalo mi !" Ludmilka

http://www.nakole.cz/images/clanky/19/g/000172-16.jpg

 Zámecké fitcentrum
* posilovny
* sauna
* solárium
* rekondiční, regenerační a reflexní masáže

 Obrazek

,,Můžu jen dodat, že naše průvodkyně byla skvělá - odpovídala na všechno, co jsem se jí zeptala a bylo toho dost ! Také mě zavedla do zámeckých pokojů, které jsou k pronajmutí a vypadaly velmi slušně. Prostředí také krásné pro procházky a poznávání. Zacvičit si je také možnost přímo v zámku a pak si pochutnat na dobrém jídle a zapít to výborným pivem ! Co člověku schází - no posuďte sami a zajeďte si do Oslavanského zámku - budete velmi mile překvapeni - vždyť i u nás je velice krásně !" Ludmilka

Odkaz na stránky :
www.zamek.oslavany-cz.eu

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

,,STRÁŽOV městečko v podhůří Šumavy“

 

,,Vznik a první písemné zmínky o obci“

,,Strážov vznikl pravděpodobně v polovině 13. století. Na ostrohu nad Strážovským potokem byla vystavěna pomezní a strážní tvrz, od níž dostala obec svoje jméno. Strážní místo vzniklo k ochraně světelské obchodní stezky, vedoucí z bavorského města Zwiesel železnorudským průsmykem dále do českého vnitrozemí. První písemná zmínka o Strážově pochází z roku 1352, kdy je jmenován jako příslušenství k blízkému hradu Opálka."

 

,,Význam hornictví v historii obce“

,,V polovině 15. století byly pod samotným Strážovem objeveny ložiska stříbra a možná ještě dalších nerostných surovin. S dolováním byl spojen velký rozmach Strážova, který v době své největší slávy dostal od krále Ludvíka Jagellonského některá městská práva

( hrdelní, trhové a samosprávní ). Z této doby pochází také erb Strážova, který symbolicky vyjadřuje obranný význam proti loupežným vpádům Bavorů. Po vyčerpání stříbra ve zdejších dolech, ke kterým dochází někdy v 16. století, nastává pomalý úpadek bývalého významného obchodního střediska."

,,Další rána, ze které se již Strážov nevzpamatoval, byl rok 1641, kdy bylo městečko vypáleno a vydrancováno Švédy.

I přesto se nám dochovaly některé pozůstatky po dolování: vchody do štol ze sklepů některých domů v nejstarší části obce (tzv. Hradčanech) a Hrudka (tj. halda odpadů z dolů, 1 km jižně od Strážova, při Městišťském potoce)."

 

,,Strážovské krajkářství“

,,Od 18. století se na Strážovsku rozšířila výroba paličkovaných krajek. V roce 1896 zde byla dokonce založena odborná krajkářská škola. Zručnost zdejších žen byla oceněna na mnoha mezinárodních výstavách a jemné krajky se staly velmi žádanými (zámořské zakázky, obrovská krajka pro Národní divadlo v Praze, apod.)

Krajkářská škola byla sice zrušena, ale tradice mezi lidmi stále zůstává, o čemž svědčí úspěšné výstavy v klatovském muzeu."

 

,,Průmyslová výroba ve Strážově“

,,Významnou úlohu v dějinách Strážova zaujímá řemeslná výroba. Živnostníci se sdružovali v cechy a později vznikaly první výrobní družstva. O jednu z prvních továrních výrob na Strážovsku se zasloužil Žid Feigl, majitel koželužny, která se pak přeměnila na dnes významný Kozak Klatovy. Zakladatel koželužny byl jedním z příslušníků strážovské židovské komunity, která v době svého největšího rozkvětu představovala více než šestinu obyvatel Strážova."

 

,,Památky“

,,Gotický farní kostel sv. Jiří, který tvoří typickou dominantu Strážova, pochází z konce 13. století. Nejstarší památky jsou renesanční křtitelnice a kropenka. Téměř padesátimetrová věž byla do dnešní podoby přestavěna v minulém století."

,,Radnice s věží a hodinami na východní straně náměstí byla postavena v roce 1858 na místě původního vyhořelého radního domu. Interiéry radnice zdobí rozměrná plátna loveckých zátiší, která obecnímu úřadu věnoval akademický malíř Václav Soušek.

Pamětní deska Václava Souška upomíná na akademického malíře, rodáka z nedalekého Javoříčka, a je umístěna v průčelí radnice."

,,Pamětní deska Josefa Jana Kalivody byla nedávno odhalena na rodném domě romanopisce, který poprvé literárně objevil zdejší kraj."

,,Lidová architektura v obci je mnoha typů a pochází z různých období: původní zástavba pohorského městečka (č.p. 5 a 21), zástavba bývalé židovské čtvrti (č.p. 181, 182, 185 v tzv. Židovské ulici), typické šumavské roubenice (č.p. 140, 150, 10)."

,,Před radnicí stojící socha sv. Jana Nepomuckého je pozdně barokní a pochází z počátku 19. století."

 

,,Při cestě ze Strážova do Zahorčic prochází cesta kolem starého mlýna, dnes přebudovaného na luxusní dům. Místo se nazývá "Na strašidle". Kdysi se tu odehrála tragédie - na místě, kde stojí boží muka mezi silnými stromy, došlo k vraždě. Ale místo dostalo svůj název až ve 20. letech 20. století. Tehdy se tudy vracela skupinka mladíků - zlé jazyky tvrdí, že měli něco vypito - jisté je, že pod dojmem velkého strachu vyprávěli o setkání s podivnou postavou. Byl to zmučený duch zavražděného nebo něco jiného - to již dnes nikdo nemůže říci."

,,Co říci k této obci, že mnoho slov bylo napsáno i vyřčeno, ale je na škodu, že tak rozmohlé a obdivované krajkářství v zámoří i v naší Praze ze Strážcova bylo zrušeno.“     Ludmilka

www.mesto.strazov.cz

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO