Jdi na obsah Jdi na menu
 


Lady Diana zůstává v našich srdcích i nadále !

28. 5. 2009

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

LADY DIANA - PRINCEZNA Z WALESU

 

 

Velké konspirační teorie: Smrt princezny Diany | InternetWEEK.cz

,,Laskavá a velmi vstřícná k lidem a celému světu. Zavzpomínejme a nezapomínejme !"

Princezna Diana (foto: Gegodeju)

,,Svět nikdy nezapomene na Lady Dianu - princeznu lidských srdcí."

,,Svět reagoval na úmrtí princezny Diany okamžitě. I přesto, že Diana po rozvodu v roce 1996 přišla o královský statut, princezna lidských srdcí byl titul, jenž si vysloužila sama. Tak na ni lidé budou vzpomínat. Už časně ráno, když se veřejnost ve zprávách dozvěděla o její smrti, přicházely tisíce a tisíce osob vedeny smutkem ke Kensingtonskému a Buckinghamskému paláci. Projevy žalu a spontánní pocty zesnulé princezny zachvátily celý svět.“

,,Kytice květin se vršily před Kensingtonském palácem do obrovské výšky a květinová hráz se táhla podél několika bloků. V hromadách květin byla zasypána  i železem okovaná vrata královského sídla v Highgrove, Buckinghamského paláce a hradba květin zavalila i vstupní bránu do hradu Balmoral. Pole květin společně s rukou psanými osobními vzkazy svědčily o upřímném zármutku lidí, do jejichž života Diana vstoupila. Před vraty královských sídel se shromáždilo takové množství lidí, že se zdálo, že doma nezůstal snad nikdo. Jako by ve společně sdíleném žalu nacházeli útěchu. Lidé všech společenských vrstev a všech věkových kategorií přicestovali do Anglie, aby se mohli osobně rozloučit, říci Dianě poslední sbohem. Kdyby by Diana zůstala mezi živými, nikdy by se nestala britskou královnou, ale královnou lidských srdcí se již stala na věky.“

,,Nejsmutnějším dnem pro celý svět se stal 30.srpen 1997 kdy Diana zemřela. Pohřeb Diany se konal 6.října, týden po její smrti. Na naléhání jejího syna Williama, měla výjimečný pohřeb odpovídající jejímu jedinečnému postavení. Poslední rozloučení s princeznou Dianou provázela obrovská pompa, jako kdyby se jednalo o panovnici. Její pohřeb je označován za ,, lidový „a to ,, pevnostní a lidský, symbolická pro pečeť, kterou Diana vtiskla rodu Windsdorů a celému světu."

,,Pohřební ceremonie začala v sobotu brzy ráno. Pohřební vůz s rakví Diany byl tažený koňmi a pokrývala ho rudá zástava prvního pluku velšské gardy, která následovala zesnulou pěšky i na koních. Dále se na víku rakve nacházely  tři věnce bílých květin a u bílých růží ležela kartička, na které bylo napsáno jen jedno slovo dětským rukopisem : ,,Mamince“od Harryho. Za rakví pomalu kráčely vážené osoby Dianiny rodiny – Dianiny synové William a Harry, princ Charles a Philips, Dianin bratr Charles a hrabě Spencer. Na jejich tvářích se zračil zármutek, jenž měli na duši. Za nim kráčeli zástupci 110 charitativních organizací, s nimiž Diana spolupracovala. Po tvářích miliónů lidí, kteří se shromáždili, aby zesnulé princezně složili svůj hold, volně stékaly slzy. Slzy  kanuly po tvářích lidem, kteří lemovali asi pět kilometrů dlouhou cestu pohřebního průvodu, ale i těm, kteří  byli mnohem dál a spojeni s žalem v tichosti sledovali pohřeb, který byl prostřednictvím satelitu přenášen do celého světa.“

,,Pohřební obřad se konal ve Westminsterském opatství, na jednom z nejvýznamnějších míst v Anglii. Toto poutní místo je dějištěm pohřbů a korunovací už od dob Viléma Dobyvatele. I.  William V. tady bude jednoho dne korunován.“

,,Náboženského obřadu se zúčastnilo 2 000 pozvaných, kteří reprezentovali všechny oblasti Dianina života. Dále Dianina rodina a příslušníci panovnického rodu, čelní světoví představitelé a významné osobnosti a samozřejmě obyčejní lidé."

,,Nezapomenutelným okamžikem pohřbu byla srdcerývná píseň Eltona Johna s názvem – Sbohem, anglická růže.“

,,Po pohřbu byla rakev s tělesnými ostatky princezny Diany převezena do rodinného sídla Spenserů v Althorpu, v Northaampshire, asi 70 km od Londýna. Tam také v soukromí, na stromy porostlém ostrůvku uprostřed malého jezírka, bylo Dianino tělo uloženo k poslednímu odpočinku.“

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO