Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čísla a ideální vztah - Magické kameny a čísla - Karmická čísla - Devítka je číslem nezničitelnosti - Nevhodné datum svatby

22. 5. 2014

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ČÍSLA pomohou vytvořit ideální vztah

 

               

,,Každý touží po šťastném partnerské soužití. Z počátku si všichni myslí, že je to ono, ale později přichází rozčarování a vystřízlivění. V mnoha případech by bylo možné se mu vyhnout, kdyby se partneři brali potom, co si dají udělat partnerský horoskop (porovnání planet, především postavení Měsíce, Venuše, Marsu a Saturnu v osobních horoskopech), nebo věděli alespoň něco o numerologii. Některá čísla totiž spolu ladí, jiná ne. Před takovým vážným krokem, jako je manželství, by se všichni zodpovědní lidé měli poradit s astrologem nebo numerologem. Dnes vám nabízíme alespoň zlomek toho, co dokáže numerologie. Uvidíte, že je to nejen zábava!"

,,Ověřte si, zda se vaše a partnerovy numerologické vibrace navzájem doplňují. Především musíte znát svoje číslo. Na to potřebujete svoje a partnerovo datum narození. Čísla sečteme a zjednodušíme na jedno: například osoba narozená 1. 2. 1956 je "šestka": 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 6 = 24 = 2 + 4 = 6. Nyní si přečtěte, jaké máte šance na šťastné spojení."

Jednička s jedničkou

Může to být výborný pár, ale jen pod podmínkou, že oba, trochu despotičtí partneři, prokáží dobrou vůli a budou připraveni na ústupky. Jen tak se vyhnou konfliktům. Mimo to se musí zdržet poučování a rivality.

Jednička s dvojkou

Vnímavá dvojka by mohla neutralizovat vůdcovské snahy jedničky, ale aby se tak opravdu stalo, dvojka se musí vnitřně posílit. V opačném případě bude zcela ovládnuta. Jednička by se měla naučit respektovat city partnera, aby se cit, spojující tento pár, nezměnil ve vzájemný odpor.

Jednička s trojkou

Kreativita trojky může být pro toto spojení dobrodiním. Oba partneři jsou individualisty, ale naštěstí se dokáží vyhnout urážkám. Partnerství by se mohlo opírat o silné vazby a pochopení, pokud nezvítězí nezdravé ambice.

Jednička se čtyřkou

Toto spojení je velmi perspektivní: věští dlouhotrvající, solidní a pro obě strany naplňující vztah. Čtyřce nebude překážet prudkost a popudlivost jedničky -- pod podmínkou, že jednička akceptuje hodnoty, které uznává čtyřka, její normy chování.

Jednička s pětkou

Pětka nemá ráda poučování a jednička vždy ví všechno nejlépe: proto v jejich svazku může vládnout nesnesitelná atmosféra -- pokud nebude postavena na vzájemné důvěře a toleranci. Osoby reprezentované oběma čísly bývají žárlivé, proto by se měly vyhýbat flirtování.

Jednička se šestkou

Žárlivá a duchaplná jednička s rafinovanou šestkou mohou prožít vášnivý románek. Aby se však zrodil trvalý svazek, jednička by se měla naučit tolerovat občas frivolní chování šestky. Šestka se musí smířit s impulzivností jedničky. Vibrace těchto čísel se navzájem doplňují.

Jednička se sedmičkou

Obě osoby se dívají na svět z jiné perspektivy. Jednička hledí okem dobyvatele, sedmička okem badatele. Takový tandem má naději na dlouhé soužití, ale zcela určitě ne harmonické. Vibrace obou čísel se totiž nedoplňují.

Jednička s osmičkou

Pokud se vyberou osoby s takovými silnými energetickými vlivy, zcela určitě vytvoří vášnivý a bouřlivý svazek. Obě čísla jsou dominantní, obě touží zvětšit sféru svého vlivu. Aby spolu vydržela déle než pět roků, musí být obě chápající.

Jednička s devítkou

Jednička si cení nezávislost a svobodu, devítka touží po pochopení, otevřenosti, obdivu (tak jako jednička) a upřímnosti v citech. Mezi nimi se může zrodit velký cit. Obě čísla by se však měla vyhýbat tomu, aby se snažila podřídit si partnera.

Dvojka s dvojkou

Je to dost harmonické, ale i statické spojení. Partneři si vzájemně rozumějí a vnímají svoje nálady. Žel, oba jsou emočně labilní, pohodlní, depresivní, vznětliví, což může být důvodem vzájemného zármutku i nudy. Lépe bude jen pod podmínkou, že si najdou společné zájmy a nebudou se zavírat doma.

Dvojka s trojkou

Toto harmonické spojení věští dobré a dlouhé spojení. Klidnější dvojka mírní prchlivou trojku, což přeje vzájemnému porozumění. Dvojka však musí počítat s tím, že v hodnotovém žebříčku trojky budou známí vždy na prvním místě a až na samém konci domácí povinnosti.

Dvojka se čtyřkou

Zdrženlivá a disciplinovaná čtyřka bude těžko tolerovat nálady dvojky. Když se chcete vyhnout vzájemným třenicím, dvojka musí slevit ze svých bláznivých nápadů a čtyřka by se měla vzdát železných zásad, což zřejmě není možné.

Dvojka s pětkou

V tomto spojení může často docházet ke konfliktům. Klidná dvojka bude těžko rozumět energické pětce. Partnerství v tomto případě lze vybudovat pouze pochopením druhé strany: dvojka nemůže vyžadovat od pětky, aby neustále seděla doma, a pětka by zase neměla bagatelizovat existenční neklid dvojky.

Dvojka se šestkou

Osoby reprezentované těmito dvěma čísly jsou citlivé a romantické. Obě touží starat se o milovanou osobu a cítit její blízkost. Čeká je mnoho šťastných chvil.

Dvojka se sedmičkou

Láska s "L". Jak sedmička, tak i dvojka dokáží milovat hluboce a vášnivě. Aby se vyhnuli nedorozuměním, dvojka by si měla odpustit různé flirty, neboť sedmička je známá svou žárlivostí, a když se rozčílí, může dojít k rozchodu.

Dvojka s osmičkou

Pro nejistou dvojku může být osmička silnou oporou. Touhy těchto čísel se navzájem doplňují, a proto pokud bude osmička starostlivá a dvojka se nestane závislou na partnerovi, nic by jim nemělo stát v cestě za štěstím.

Dvojka s devítkou

Příliš zlých emocí, aby bylo možné předpokládat, že se to v budoucnu změní k lepšímu. Obě osoby jsou citlivé a choulostivé. Devítka potřebuje stoprocentní jistotu, že partner je jí zcela oddán, a přitom si sama nezvykne počítat s názorem dvojky. Je to těžké spojení, žádá si velké pochopení obou stran.

Trojka s trojkou

Toto spojení prospěje povolání. Když však do hry vstoupí city, už to nemusí fungovat. Obě osoby si cení nezávislosti, ale od partnera očekávají naprosté podřízení se. Pokud nezmění vzájemné naladění, těžko v takovém svazku vydrží.

Trojka se čtyřkou

Spontánní a otevřená trojka vzrušuje zdrženlivou čtyřku, ale pouze tehdy, pokud s tím souhlasí. V opačném případě čtyřka rychle ztlumí ambice a snahy trojky. V tomto spojení může docházet k nepříjemným střetům.

Trojka s pětkou

V tomto tandemu budou obě strany směřovat ke vzájemnému porozumění. Povahou svobodné, dokáží si vážit odlišností partnera, i když občas může dojít ke konfliktům. Manželství mezi nimi však není dobrý nápad -- lepší bude volný svazek.

Trojka se šestkou

Dobré porozumění a vzájemná úcta. Šestka dokáže s půvabem řešit konflikty a zabezpečit neklidné trojce bezpečný domov. Pokud se trojka odnaučí nepořádnosti, šestka se jí odvděčí věrností a tolerancí. Velmi pozitivní vibrace.

Trojka se sedmičkou

V tomto spojení se trojka bude muset naučit ustupovat. Pokud se s tím smíří, mezi partnery může dojít k relativní shodě. Osoby s těmito vibracemi se navzájem velmi přitahují.

Trojka s osmičkou

Mohou být partnery v podnikání, ovšem v citech? Obě tyto osoby jsou tvrdohlavé a přesvědčené o své neomylnosti. Mohou se často hádat.

Trojka s devítkou

Oba partneři jsou individualisté, ale s trochou dobré vůle si mohou výborně rozumět. Trojka může nabídnout otevřenost a schopnost zaručit společnou budoucnost. Devítka smyslnost a duchovnost. Velmi pozitivní vibrace.

Čtyřka se čtyřkou

To může být buď vynikající tandem nebo konfliktní spojení dvou tvrdohlavců. Taková kombinace čísel je vhodnější pro pracovní spojení, kde jsou jasně určeny zásady spolupráce, než pro citový svazek, kde dominují city.

Čtyřka s pětkou

Čtyřka bude těžko stačit energické pětce a pětce nebudou po chuti morální zásady čtyřky -- tomuto spojení těžko prorokovat dobrou budoucnost. Ledaže by pětka přišla k rozumu a čtyřka bude ke všemu přistupovat s větší velkorysostí.

Čtyřka se šestkou

Toto spojení by mělo být poměrně dobré. Jak jedna, tak i druhá strana si cení loajality a oddanosti. Některé šestky po čase touží obrátit na sebe pozornost opačného pohlaví, ale zdrženlivá a superbezchybná čtyřka to nebude tolerovat.

Čtyřka se sedmičkou

Osoby s takovými vibracemi mohou lehce najít společný jazyk. Obě si cení klidu a vyhýbají se nepromyšleným rozhodnutím. Když se rozhodnou pro společný život, jen smrt je může rozdělit. Na oživení svých vztahů by si občas měli dovolit nějaké to "šílenství".

Čtyřka s osmičkou

Jak čtyřka, tak i osmička jsou velmi silně spojené s materiálním světem. Rádi se obklopují bohatstvím. Přestože to není ideální spojení, materiální základy mohou být tak silné, že upevní svazek. A city? Po čase se objeví i ony.

Čtyřka s devítkou

Toto spojení připomíná vztah mistr -- učeň. Ambiciózní a výřečná devítka okouzlí zdrženlivou a nesmělou čtyřku. Po čase se může ukázat, že jednoduše bez ní nedokáže žít. Osoby s takovými vibracemi mohou spolu hodně dosáhnout.

Pětka s pětkou

Výbušná směs, ale může se změnit na pozitivní svazek. Oba partneři si cení nezávislosti, ale když do hry vstoupí city, dokáží se jí vzdát.

Pětka se šestkou

Pětku může unavovat mnohomluvnost a citlivost či výlevy šestky. Aby tento svazek přetrval déle než tři roky, šestka by měla být zdrženlivější.

Pětka se sedmičkou

Sedmička nebude lehce akceptovat prchlivou pětku, její náladovost a konzervativnost. Kdyby se snažila pětku vychovávat, udělala by chybu, neboť ta je citlivá na každý tlak. V případě nátlaku odejde.

Pětka s osmičkou

Je to celkem dobré spojení. I když je osmička povahou despotická, dokáže být i citlivá. Pětka lehce navazuje kontakty s okolím, dokáže v okamžiku vycítit záměry osmičky. Pokud si oba rozumějí a určí si hranice své nezávislosti, budou spolu dlouho a šťastně žít.

Pětka s devítkou

Dva individualisté se opravdu lehce nedohodnou. Oba citliví a vnímaví, oba lehce podlehnou depresi, ale i hněvu. V takovém případě jsou lékem na každé zlo cesty. Pětka i devítka milují to, co je nové, neznámé a tajemné. Jestliže objeví společný zájem, mohou žít ve shodě dlouhé roky.

Šestka se šestkou

Oba partneři mají rádi pohodlný život, v jejich svazku ale může rychle zavládnout nuda. Osvěžením bude vzájemné mobilizování se pro společné vycházky, setkání se známými a nové zájmy.

Šestka se sedmičkou

Sedmička má tendenci uzavírat se do sebe a svého světa, což málokdy pochopí šestka, která si žádá velký zájem. Aby toto spojení mohlo harmonicky fungovat, sedmička by se měla naučit otevřeněji ukazovat city.

Šestka s osmičkou

Konzervativní osmičku může rozčilovat nedostatek obezřetnosti šestky a její nezodpovědná rozhodnutí. Aby se partneři vyhnuli nepotřebným překvapením, musí si od začátku říci, co vzájemně od sebe očekávají. Potom mohou směle vybudovat společný život.

Šestka s devítkou

Jsou to bratrské duše. Talentované, vnímavé, navzájem pociťují svoje emoce a záměry. Protože však devítka často nedokáže vytvořit a udržet dobrý svazek, starost o domácí krb musí přebrat šestka.

Sedmička se sedmičkou

Je to spojení dvou těžkých osobností. Jejich vnímavost a sklon k zranění mohou být překážkou vzájemného porozumění, což neznamená, že to není možné. Vyžaduje si to však dobrou vůli obou a především jemnost.

Sedmička s osmičkou

Zatímco se intuitivní sedmička málo zajímá o materiální statky, pro osmičku nejsou důležité. Sedmičky chrání svoje soukromí, těžké je si získat jejich důvěru. Osmičky mají vrozený smysl pro povinnost, vnitřní sílu, těžko pochopí zasněnou sedmičku. Pozor, obě znamení jsou tvrdohlavá - musí se naučit ustupovat!

Sedmička s devítkou

Obě čísla nepřitahují hmotné statky, obě mají sklon k věcem duchovním, netradičním. Trochu dětinská, přímá devítka může pomoci sedmičce vyjasnit si věci, ve kterých se neumí orientovat a rozhodovat. Vztah může přetrvat, pokud devítka ponechá sedmičce její zvláštní vnitřní svět.

Osmička s osmičkou

Když se spojí takové dvě bojovné vibrace, buď se zničí, nebo vytvoří něco výjimečného. Všechno záleží na tom, zda se jim podaří určit si společný cíl a neúprosně k němu směřovat.

Osmička s devítkou

Hodně emocí, hněvu a výhrad. Možná je vášnivá láska a potom vážná krize. Na zmírnění jejích následků musí devítka reálně uvažovat o partnerovi a osmička musí být tolerantnější vůči devítce.

Devítka s devítkou

Obě milují z celého srdce a lehce se znechutí, proto by měly být opatrné v názoru jeden na druhého. Aby se vzájemně akceptovaly, potřebují čas. Musejí pochopit, že rivalita kazí vzájemné vztahy.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Magické kameny a čísla

     

 ,,V dávných dobách byli lidé přesvědčeni, že kameny mají stejně jako čísla neobyčejný vliv na lidi. Věštci a šamani je používali k objasňování tajemství budoucích událostí. Síla, která spočívá v kamenech, způsobuje, že i dnes je lidé používají k různým účelům: jako talismany na ochranu nebo jako prostředky podporující léčení. Barva či charakteristická vibrace kamenů může posilnit dobré energie jejich majitelů. Podpořené vhodnou vibrací čísel mohou působit ještě silněji. Nyní si ověřte, jaké číslo reprezentuje vás. K tomu potřebujete datum svého narození. Pokud jste se například narodili 4.6.1957 = 4 + 6 + 1 + 9 + 5 + 7 = 32 = 3 + 2 = 5. Jste pětka. Stačí si nyní najít jen svůj kámen.

 

Nejvhodnější kameny pro jednotlivá čísla jsou:

Pro jedničku -- korál

Tento kámen bude vnášet do vašeho života harmonii a pomůže uklidňovat váš organismus. Abyste posilnili jeho působení, noste ho na holé kůži.

Pro dvojku -- měsíční kámen

Povzbuzuje obranné síly organismu a podporuje duchovní rozvoj. Někdy přináší harmonii a klid do života a pomáhá majiteli udržet si to, co je mu nejbližší a nejdražší. Kámen by se měl nosit co nejblíže k tělu, například jako náramek.

Pro trojku -- ametyst

Tento kámen uklidňuje nervy a uzdravuje duši. Přeje koncentraci, pomáhá při poznávání vlastních slabostí, a co je nejdůležitější, k jejich překonávání. Ametyst je nejlepší nosit na oblečení.

Pro čtyřku -- smaragd

Vibrace tohoto kamene dodává člověku životní moudrost, obdarovává duchovní harmonií a klidem. Nejlepší je nosit ho bezprostředně na kůži.

Pro pětku -- jaspis

Jeho síla dodá člověku sílu, víru, ale pomáhá i upevnit již získanou moudrost a poznání. Obdarovává i schopností poslouchat jiné, což se pětkám obzvlášť hodí.

Pro šestku -- achát

Pomáhá především při meditacích, umožňuje pochopit mnoho duchovních věcí. Skvěle harmonizuje duši s tělo. Achát je třeba nosit na těle.

Pro sedmičku -- lapis lazuli

Měl by se nosit jako náhrdelník nebo těsně na srdci. Jeho síla pomáhá vyrovnat hladinu energie v těle, což může prospívat duchovnímu rozvoji především u osob, které jsou vnímavé na astrální vlivy.

Pro osmičku -- topas

Je to kámen, který obdarovává silou jak tělo, tak i mysl. Pomáhá překonávat všechny těžkosti způsobené nedorozuměním s okolím. Tento kámen bychom měli nosit vždy blízko u sebe.

Pro devítku -- diamant

Jeho vliv na konkrétní osobu záleží na vlastnostech, které jsou pro ni charakteristické. Může způsobit blokády, ale i navrátit harmonii. Diamant má neobyčejnou moc přizpůsobit člověka vyšším vibracím. Nosí se na holé kůži.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Karmická čísla

Vaše karmické číslo vám říká, jakou chybu jste udělali ve svém předchozím životě. Ale teď to můžete opravit - EZY - Víme jak

Foto - ezy.cz

 ,,Naše osobnost je z jedné třetiny ovlivněná genetikou, druhou třetinu představuje prostředí, ve kterém se formujeme a třetí je karma, kterou jsme si zvolili ještě před narozením. Nejdůležitějšími aspekty karmického měsíčního vlivu má měsíc narození. Pokud jste se ale narodili například v listopadu (11. měsíc, 1+1=2), nebo v prosinci (12. měsíc, 1+2=3), je nutné čísla sečíst."

 ,,Jednička jako číslo Měsíce má každý, kdo se narodil v lednu a říjnu. S jedničkou prosadíte ve svém životě určitou míru samostatnosti a volnosti. Mezi ostatními lidmi si můžete připadat osamoceně. V okolí vytváříte dojem těžce pochopitelného člověka, jelikož určitou část dne potřebujete trávit v ústraní. K ničemu se nenecháte donutit a rozhodně nechcete hrát druhé housle. Svou ctižádostivostí se dokážete nasměrovat až na samou špičku svého vysněného cíle."

,,Dvojka jako číslo Měsíce platí pro lidi, kteří se narodili v únoru a listopadu. Dvojka vám přináší osobní kouzlo a charisma. Máte šestý smysl, pokud jde o lidi a situace. Ne vždy ale tento hlas poslechnete. Jestliže k někomu hned od začátku pociťujete nesympatie, časem se obyčejně přesvědčíte, že to bylo oprávněné. Máte předpoklady díky intuici dosáhnout na samý vrchol."

,,Trojka působí na lidi narozené v březnu a prosinci. Nejvýznamnější schopností je umění komunikovat s ostatními. Nejraději pracujete mezi lidmi. Nikdy nejste mrzouti, jste přátelští a v dobré náladě. Ve druhých lidech zanecháváte dobrý pocit. Snažíte se - pokud je to ve vašich silách. Jestliže ne, najdete si alespoň čas, abyste dotyčného povzbudili. Někdy máte sklon trochu zmatkovat."

,,Čtyřka má vliv na lidi narozené v dubnu. Největší předností jsou vaše organizační a metodické schopnosti. Nenecháte se ale strhnout k unáhleným závěrům. Dáváte přednost klidnějšímu přístupu k životu, nic neděláte v rychlosti. Ve svých pracovních zvyklostech jste soustavní a disciplinovaní. Důležitou věcí je pro vás materiální zabezpečení."

,,Pětka má vliv na lidi narozené v květnu. Vyzařuje z vás osobní kouzlo a energie. Je ve vás značná dávka vůdcovství, kterou ale neprosazujete. Omezení a nátlak ve vás vyvolávají pocit, že se musíte zbavit závazků nebo začít dělat schválně všechno naopak. Vyhovuje vám zaměstnání, kde si určujete pravidla vy a kde vám hlavně "nedýchá na krk" někdo z příbuzných."

,,Šestka působí na lidi narozené v červnu. S tímto číslem si zachováte lásku a harmonii, citlivost a tvořivé schopnosti. Inklinujete k životu na venkově či aspoň bydlení na předměstí. Z nervového vypětí vám hrozí fyzické onemocnění. Umíte se rozejít s lidmi, kteří narušují vaši rovnováhu. Posiluje paměťové schopnosti a dává předpoklady pro podnikání."

,,Sedmička má vliv na lidi narozené v červenci. Dává hlavně pozorovací schopnosti. Pozorování dokážete shrnout do zkratky. Vibrace tohoto čísla se projevují v mnoha směrech a v nejrůznějších zaměstnáních, často bývají tito lidé spisovatelé či mají talent pro komiku. Ve vztahu k druhým jste sice chápaví, ale v jádru trochu egocentričtí. Tomu druhému dokážete věcně říci, co se během dne stalo, ale nepotřebujete slyšet názory a připomínky, protože vy jste se už rozhodli."

,,Osmičku mají všichni, kteří se narodili v srpnu. Neznáte kompromisy. Váš osobní život může být komplikovaný, ale jste silní a houževnatí. Když se pro něco rozhodnete, určitě toho dosáhnete. Své vůdcovské sklony uplatňujete ve vedoucím postavení dokonale a s velkým postřehem pro detaily."

,,Devítka má vliv na lidi narozené v září. Jste přemýšliví a máte silný smysl pro odpovědnost, která je hnací silou vaší seberealizace. Dokážete s úsměvem stihnout neuvěřitelně mnoho věcí. Největší starosti si děláte kvůli rodině. V zaměstnání za každých okolností najdete své místo a děláte to, co vás uspokojuje. Devítka vám dává velkou myšlenkovou kapacitu a analytické schopnosti."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Někteří esoterici míní, že číslo devět silně ovlivňuje lidský život jako t akový. Poukazují na to, že jeden hvězdný rok trvá 25 920 let, součet těchto číslic dává cifru devět. Astrologický kruh má 360 stupňů, součtem získáme opět devítku. Těhotenství trvá (tedy mělo by za normálních okolností trvat) devět měsíců, člověk se v průměru nadýchne 18krát za minutu: 1 + 8 = 9, průměrný puls činí 72 tepů za minutu (7 + 2 = 9), průměrný počet úderů srdce člověka za hodinu je pak 4320 (9), průměrný počet nádechů za hodinu je 1080 (9), během 24 hodin se srdeční sval stáhne v průměru 103 380krát (9), za dobu 24 hodin se v průměru nadechneme 25 920krát (jsme opět u čísla 9 a kromě toho je tu shoda s délkou trvání hvězdného roku). Číslo 9 jinak symbolizuje planetu Mars - konflikt a muže. Obrácením devítky se dostaneme k číslu 6 - k planetě Venuši, lásce a ženě. Ležatá šestka a devítka společně vytvoří znak astrologického znamení Raka, které reprezentuje rodičovství a jehož číslem je 2. Složením čísla 9 (muž) a 6 (žena) získáme číslo 15, považované ve starověku za číslo kouzel a mystérií.

Nevhodné datum svatby

Paní Blanka V. z Domažlic se svěřila, že ještě loni jí slovo numerologie nic moc neříkalo. Vážně se o numerologii jako takovou začala zabývat až letos, po nevydařeném manželství, které fakticky trvalo sotva dva měsíce. Sňatek si s přítelem naplánovali na „magické“ datum - 9. 9. 2009 (chodili spolu dva roky, letos ukončili oba studium na vysoké škole, a tak se jim i svatba zdála jako báječné vyvrcholení studentské etapy života i jejich vztahu).

Paní Blanka říká: „Mám kamarádku Evu, která pravidelně navštěvuje numerologa a ta mě varovala. Na to datum se ptala a k svatbě je prý nevhodné. Říkala jsem si, že mi kamarádka štěstí nepřeje, neměla jsem zájem poslouchat její vysvětlování, proč bychom měli svatbu poodložit - třeba o 11 dní.“

Jak realita ukázala, soužití dvou mladých lidí nebylo možné. Nebyli schopní rozumně řešit každodenní záležitosti týkající se chodu domácnosti, natož přicházející konflikty.

Paní Blanka teď své záležitosti podobně jako její kamarádka konzultuje s numerologem a učí se, jak s čísly pracovat, jak jim porozumět.

A co nám k datu 9. 9. 2009 ještě prozradila numeroložka Ester? „Číslo devět je samo o sobě číslem celistvosti a moudrosti a řada lidí si myslí, že víc devítek v datu znamená lepší výsledky. Jenže v numerologii hraje roli součet čísel. A ten z hlediska dlouhodobého svým významem dobrý není. Poukazuje na citlivost a činorodost, tvořivost, má v sobě však dualitu a nese v protipólu destrukci. Devítky jsou velmi emotivní a silné, přinášejí do života více výzev a potíží. To vede k posílení vztahu nebo naopak uspíší jeho konec."

Soužití čtenářky a jejího partnera mohlo být za jistých předpokladů naprosto úžasné, oba by však museli velmi aktivně na vztahu pracovat, nebo právě naopak. A to se stalo čtenářce - manželství skončilo debaklem - mladí lidé byli zřejmě příliš zaslepení a spokojení s tím, jak si dosud rozuměli.

Zmínka numerologa o změně data svatby - posunu o 11 dní, byla opodstatněná. Neděle 20. 9. 2009 byla mnohem pozitivnější, vypovídá o spojení na dlouhý čas. Ale i v tomto případě samozřejmě hodně záleží na samotných aktérech, jak zvládnou další situace, které před ně osud postaví.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO