Jdi na obsah Jdi na menu
 


NUMEROLOGIE nelže - Lidské POČTY - MĚSÍC narození mnohé naznačí

24. 1. 2015

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

winkNUMEROLOGIE nelžewink

,,Paní Blanka V. z Domažlic se redakci svěřila, že ještě loni jí slovo numerologie nic moc neříkalo. Vážně se o numerologii jako takovou začala zabývat až letos, po nevydařeném manželství, které fakticky trvalo sotva dva měsíce. Sňatek si s přítelem naplánovali na „magické“ datum - 9.9.2009 (chodili spolu dva roky, letos ukončili oba studium na vysoké škole, a tak se jim i svatba zdála jako báječné vyvrcholení studentské etapy života i jejich vztahu).

Paní Blanka říká: „Mám kamarádku Evu, která pravidelně navštěvuje numerologa a ta mě varovala. Na to datum se ptala a k svatbě je prý nevhodné. Říkala jsem si, že mi kamarádka štěstí nepřeje, neměla jsem zájem poslouchat její vysvětlování, proč bychom měli svatbu poodložit - třeba o 11 dní.“

,,Jak realita ukázala, soužití dvou mladých lidí nebylo možné. Nebyli schopní rozumně řešit každodenní záležitosti týkající se chodu domácnosti, natož přicházející konflikty. Paní Blanka teď své záležitosti podobně jako její kamarádka konzultuje s numerologem a učí se, jak s čísly pracovat, jak jim porozumět. A co nám k datu 9. 9. 2009 ještě prozradila numeroložka Ester?" „Číslo devět je samo o sobě číslem celistvosti a moudrosti a řada lidí si myslí, že víc devítek v datu znamená lepší výsledky. Jenže v numerologii hraje roli součet čísel. A ten z hlediska dlouhodobého svým významem dobrý není. Poukazuje na citlivost a činorodost, tvořivost, má v sobě však dualitu a nese v protipólu destrukci. Devítky jsou velmi emotivní a silné, přinášejí do života více výzev a potíží. To vede k posílení vztahu nebo naopak uspíší jeho konec. Soužití čtenářky a jejího partnera mohlo být za jistých předpokladů naprosto úžasné, oba by však museli velmi aktivně na vztahu pracovat, nebo právě naopak. A to se stalo čtenářce - manželství skončilo debaklem - mladí lidé byli zřejmě příliš zaslepení a spokojení s tím, jak si dosud rozuměli. Zmínka numerologa o změně data svatby - posunu o 11 dní, byla opodstatněná. Neděle 20. 9. 2009 byla mnohem pozitivnější, vypovídá o spojení na dlouhý čas. Ale i v tomto případě samozřejmě hodně záleží na samotných aktérech, jak zvládnou další situace, které před ně osud postaví.“

Spirit

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lidské POČTY

,,Statistiky uvádějí, že na světě zemře jeden člověk přibližně každé 1,7 vteřiny, což je 102 lidí za minutu, 6 120 za hodinu, 146 880 za den, asi 4,47 milionu za měsíc a kolem 53,5 milionu lidí za rok."

,,Naproti tomu se každou vteřinu narodí 4,1 lidí, což je 246 za minutu, 14 760 za hodinu, 354 240 za den, asi 10,8 milionu za měsíc a 129,3 milionu lidí za rok. Dá se tedy říct, že za každého zesnulého přibudou více než dva noví lidé."

,,V Evropě je hlavní příčinou smrti infarkt a hned po něm mozková mrtvice. Ve Spojených státech je po infarktu nejčastější příčinou smrti rakovina. V roce 2030 budou podle Světové zdravotnické organizace lidé nejčastěji umírat na ischemickou chorobu srdeční, mrtvici, chronickou obstrukční plicní nemoc a zápal plic."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

MĚSÍC NAROZENÍ mnohé naznačí

+ Dětem narozeným v lednu a říjnu přichází do života tento druh situací:

Od dětství má být tato bytost vychovávána k samostatnosti a nezávislosti. Jedinec může v této životní etapě pociťovat osamocení. Může se cítit sám. Zde se projeví vývoj jeho individuality. Je proto potřeba zdravě podporovat jeho ego. Tato osoba se učí být samostatná, měla by být vedena rodiči k samostatnosti. Je třeba dát pozor na to, aby se děti nebo mladí jedinci necítili v izolaci, sami. Toto dítě nebo mladý člověk se bude dostávat do takových životních pozic, kde se učí samostatně fungovat. Musí zvládnout umět se prosadit v kolektivu a ukázat svou sílu, být v čele, rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy. Tato duše se připravuje na velkou zodpovědnost a vedoucí pozici, která přijde v dospělosti.

+ Dětem narozeným v únoru a listopadu přichází do života tento druh situací:

Tuto bytost v tomto období ovlivňují emoce a prožitky, v nichž funguje. Musí pociťovat rodinu, být v kolektivu, čím více pochopení, tím se kvalitněji rozvíjí. Potřebuje zvládnout plachost, žít v harmonii a lásce, ve vztahu plném důvěry. Učí se komunikovat o svých pocitech. Zklamání ve vztazích způsobí neodvratné škody, odrazí se v budoucích partnerských vztazích. Proto je nutné dát dítěti pocit bezpečí a lásky, ale přitom nevytvářet jeho citovou závislost. Chaos a zmatky omezují duchovní růst a vývin této duše. Potřebuje se naučit spolupracovat a být vedena ke studiu. Ústrky a ponižování vedou v budoucnu k depresím a sníženému sebevědomí. Tento jedinec rád rozdává a pečuje o druhé. Proto pozor na zneužití okolím. Musí se naučit být sám sebou.

+ Dětem narozeným v březnu a prosinci přichází do života tento druh situací:

Tyto děti jsou velice aktivní, někdy až hyperaktivní. Hodně mluví, učí se komunikaci a sebeprosazení, asertivnímu chování. U této nedospělé duše je třeba zvládnout souvislou mluvu, artikulaci, potřebuje získat dostatečnou slovní zásobu. Čím lépe daný jedinec vše zvládne, tím lépe se prosadí v dospělosti. Tato osoba je všude tam, kde je rušno a něco se děje. Učí se chovat ve společnosti a kolektivu, proplouvat životem za pomoci komunikace či tvorby (může malovat, fotit, zpívat, tancovat). U dítěte je vhodné vybudovat lásku ke knihám, ke vzdělání a k lidem, kteří jsou úspěšní. Mělo by se věnovat sportovním aktivitám, v nichž může projevit talent nebo kreativitu. Tyto duše potřebují rádce, který umí. Potřebují se naučit přizpůsobit se podmínkám ve skupině a novému myšlení. Na konci této etapy většinou prožijí veliké citové zklamání. Toto zklamání je osudové a nutné pro další vývoj duše. Životní situace dítě připravují i na budoucí profesní uplatnění.

+ Dětem narozeným v dubnu přichází do života tento druh situací:

Mladý jedinec pociťuje jistá omezení. Musí žít ve stabilitě, pevně nohama na zemi. Přijdou situace, které budou narušovat jeho stabilitu. Tato duše se učí vyrovnat s nějakou situací, která zničí vše, na čem jí záleželo. Ztratí stabilní životní pozici. Potřebuje se vyrovnat s touto ztrátou, protože v dospělosti také něco ztratí. Situace jsou jen učební látkou. Tato osoba bude konfrontována s finanční inteligencí. Měla by se naučit hospodařit s penězi. Čím lépe se to naučí v dětství, tím v dospělém životě méně ztratí, bude mít ulehčeno karmické zadání kolem financí. Pokud se nenaučí nakládat s penězi v duchovním dětství, čeká na tuto duši finanční krach v dospělosti. Je třeba hlídat zdravotní stav - zejména pozor na úrazy a jiná omezení motoriky. Nedostatek lásky a pochopení, finanční problémy v rodině, rozchod rodičů, pocit bezmocnosti - to jsou situace, které dětskou duši učí, aby si v dospělosti dokázala poradit. Po této osobě se bude žádat disciplína a řád.

+ Dětem narozeným v květnu přichází do života tento druh situací:

Mladý jedinec se učí nenechat se nikým a ničím omezovat, razit si vlastní cestu, mít své zájmy. Budou ho provázet omezující situace, rodiče by měli své dítě učit svobodě. Ovšem pozor, aby se z toho nestala anarchie! Je nutné, aby dítě uznávalo a akceptovalo pravidla. Tento jedinec cítí, jako by nemohl fungovat podle svého přání. Musí se naučit překonávat překážky. Může mít problém akceptovat, respektovat autority či lidi, kteří ho vedou. Dělá si všechno po svém, někdy i formou rebelie. Tato osobnost se musí naučit, že každá cesta má svůj cíl. Bloudění bez cíle nevede k úspěchu. Pokud bude utlačována, nastanou problémy, nevyspělá duše se vzpouzí. Volnost je třeba skloubit s disciplínou. Tyto osoby mají mnoho zájmů - cesty a cestování, umění, hudbu, sport, přírodu a poznávání. Ideální bydlení je blíž přírodě, v rodinném domě se zahradou… Prožitky dětství je učí, že až dospějí, dostanou pracovní pozici, v níž budou podnikat či sportovat. Budou mít volnou pracovní dobu, mohou vykonávat povolání spojené s cestováním. Proto se musí naučit zacházet se svou svobodou tak, aby jim přinášela štěstí.

+ Dětem narozeným v červnu přichází do života tento druh situací:

U mladého jedince je třeba budovat harmonii a soulad, dát mu zázemí, lásku a umět ho pochválit. Tato osoba bude chtít utíkat od problémů, případně nějaké závislosti. Rodiče by měli rozpoznat talent svého dítěte, a pokud je v něčem dobré, je nutné jej chválit. Tato nedospělá duše vyžaduje chválu a potřebuje být milována. Pokud tomu tak nebude, bude to mít velký dopad na partnerské vztahy v dospělosti. V této době by měla rozvíjet svůj talent. Je nutné pochopit, že tento jedinec nemá závidět tomu lepšímu, ale učit se od něj, dotáhnout se na jeho úroveň. Duše se připravuje na to, že až dozraje, dostane šanci projevit kreativitu. Tato duše je aktivní, tvořivá, a sportovně založená. Je vhodné obklopit ji krásou a přírodou. Tento jedinec se musí naučit rozlišovat vztahy s rodinou, kamarády a spolupracovníky, všímat si, kteří lidé ho přitahují. V tomto období se zařazuje do skupinové aktivity, která mu bude v dospělosti velmi blízká. Duše se musí naučit vnímat své štěstí, pocity harmonie, důležitost rodinného soužití. Připravuje se na dospělost, ve které se má prosadit při práci s klienty nebo v rámci umělecké činnosti.

+ Dětem narozeným v červenci přichází do života tento druh situací:

Mladý jedinec se musí naučit, co je to spravedlnost. V této oblasti přijdou zkoušky, které ho prověří. Zjistí, že bez práce není odměna, zdarma nic nedostane, že výsledek konání je úměrný jeho snaze. Je to též období změny životní cesty. Duše bude konfrontována s událostmi, které nejsou spravedlivé. Můžou nastat problémy v rodině, dojde na zklamání v lásce, od kamaráda. Duše je pod vlivem fyzicky náročných situacích, učí se pracovat se svou intuicí a svými schopnostmi. Je přitahována situacemi, které jsou tragické, dramatické, tajemné, neobvyklé až okultní. Děti se učí samostatně rozhodovat. Rodiče by s nimi měli probírat jejich pocity, podporovat jejich samostatnost a dále ji rozvíjet. Zklamání, které přichází, učí dítě vyrovnat se se ztrátou někoho či něčeho, na čem mu záleželo. Dostává jiný úhel pohledu na svět a přestane lpět a být závislé na okolním světě. Rodiče by také měli pohlídat dětskou nedospělou psychiku. Čím lépe se v tomto období naučí jedinec postarat sám o sebe, tím jednodušeji se vyrovná s problémy a nespravedlností v dospělosti.

+ Dětem narozeným v srpnu přichází do života tento druh situací:

V jeho dětství se řeší vztahy v rodině. Mladý jedinec se má naučit vnímat a řešit neshody na téma rodina, rodiče a kolektiv, ve kterém vyrůstá. Při těchto situacích vyrůstá silná individualita a osobnost. Učí se, že je nutné v každé situaci zaujmout jednoznačný postoj. Tento stav jedince nutí chovat se jako osobnost, která rozhoduje sama za sebe. Okolí ho bere jako sobě rovného. Vyrovnanost je nejdůležitějším tématem tohoto dětského období. Potřebuje zjistit, kdo je, kým je. Působí na něj velice silná energie. Učí se síle své osobnosti, být úspěšný, schopný, mít bohatý potenciál a touhu po sebeuplatnění. To jsou hodnoty, se kterými se musí naučit zacházet, protože se rozvinou do neobvyklých rozměrů. Díky tomu může docházet k potížím ve vztazích. Jedinec touží jít vpřed, avšak má pocit, že mu okolí brání a omezuje ho. Hledání nezávislosti, zejména nezávislých kamarádů a partnerů, výběr lidí, kteří ho obklopují, je ovlivněn zkušenostmi z minulých životů. Toto období jedince připravuje na dobu dospělosti, kdy bude mít vůdčí post. Musí se naučit umět zacházet se zodpovědností, vnímat autority, ale přitom sám být autoritou, protože v dospělosti bude něčím vynikat. Musí se naučit žít v blahobytu, umět přijímat, ale přitom zbytečně neplýtvat, jít naproti svému úspěchu.

+ Dětem narozeným v září přichází do života tento druh situací:

Vše, co se děje v tomto období, je učební látkou jak se stát úspěšným jedincem. Díky vnitřní moudrosti a vědomostem dosáhne tento člověk diplomatického jednání. Ideály sice přináší problémy, ale je nutné se nevzdávat. Dítě či mladý člověk v této etapě musí stát pevně nohama na zemi, hlídat si svůj zdravotní stav (hrozí zejména deprese, stres, někdy různé druhy izolace). Dítě může být postaveno do pozice, že okolo něj někdo bude řešit zdravotní stav. Zdraví je zkrátka důležité téma této fáze vývoje. Přijdou situace, které ho nutí rozvíjet myšlení a rozum. Toto mentálně velice silné období pomůže duši rychleji vyspět. Otevírají se pro něj veškerá moudra vesmíru a celého světa. Je nutné věřit si, mít cíl a pozitivní myšlení. Tento jedinec si musí vybírat takové lidi kolem sebe, kteří ho nevtahují do problémů a problémových situací. Toto období dovolí, aby si člověk sáhl na obrovskou duševní energii. Je pouze na něm, zda ji využije či zneužije proti sobě. Učit se, někoho učit - duše se připravuje na získávání informací v dospělosti, kdy bude předávat svou moudrost. Čím vyšší vzdělání, tím se více otevírá moudrost. Je zde možné i napojení na zahraničí a cizinu. Tato osoba by měla studovat cizí jazyky. Je to velmi stará duše a pod tímto vlivem je v těsném spojení se svým karmickým zadáním.

karma

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

 

Zrozenci PRVNÍHO dne v měsíci

Jednička je JÁ. Často se chovají jako JÁJÍNCI, tedy pozor na ego, ať není větší než schopnosti. Je jim vlastní odpor ke kritice. Vyžadují respekt a obvykle ho i mají. Je jim vlastní určitá tvrdohlavost, schopnost organizovat cokoli - i ostatní životy. Mohou být nejlepší, první a vepředu, ovšem za předpokladu, že nebudou nikomu šplhat po zádech, svou existenci si vybojují svými schopnostmi. Potřebují, aby k nim vzhlížel partner, přátelé, příbuzní a dokonce i nadřízení. Mnohdy si myslí, že právě jejich názor a postoj je ten nejsprávnější, a tak dochází ke střetům s okolím. Pokud nemá v datu narození ten, kdo zrozen byl prvního, dvojku, partnera moc nepotřebuje a jede po své linii sám a mnohdy i bezohledně. Pokud nemá v datu narození čísla 2, 5, 4 - vytvořil si v dětství svůj vlastní svět, mnohdy si nechává některé věci sám pro sebe, neřekne je a komunikace je maličko omezená, izolovaná. Je to bazální trauma z dětství, kdy tento člověk musel mít to „cosi“, kam se schovával a vytvořil si svůj malý, soukromý svět. Jedničkáři mají vysoké ambice, mnohdy i posty, v rodině mohou vést a dominovat, ale pozor na úskalí nejtěžší karmy, kterou mají v rodině zcela určitě. Jednou je může dostihnout, a pak, světe div se, i z člověka, který může být ve všem první, se stane bytost smýkaná vlastním egem a neštěstím. Pokud je jen jedna jednička v datu narození, lze předpokládat nižší sebevědomí, ale není potřeba si jej zvyšovat na dětech, partnerovi či zaměstnancích. Jestliže je v datu jedniček více, jsou dvě možnosti - buď je člověk lítostivý až plačtivý, nebo naopak zuří jako býk. Oběma skupinám proto nelze doporučit sledování večerních zpráv, aby se buď neutopily v slzách, či neskončily na JIPce...

Tyto osoby mohou v životě dosáhnou nejvyšších met za předpokladu, že nebudou chtít mít pravdu za každou cenu, nasadí empatické jednání a jájínkovské ego si schovají třeba na bowling. V opačném případě lidi kolem sebe otráví do té míry, že zůstanou jeden, sám… Jedničkáře poznáte dle vybraného oblečení, šperků, auta a jisté vrozené důstojnosti.

Zrozenci DRUHÉHO dne v měsíci

Dvoječka je partnerská, měsíční, intuitivní a v mnoha případech se tito lidé cítí být „až druzí“. Je to tím, že je dvojka číslem nejtěžší karmy. Pokud jste se narodili druhého, můžete mít pocit, že se vám nedaří jako ostatním, že to máte těžší a s velkou námahou se dostáváte tam, kam jiní lehounce a bez práce. Obáváte se jakéhokoli druhu ztráty - partnera, majetku, zaměstnání, přátelství. Vzhledem k tomu, že jsou dvojkaři velmi oddáni svým rodičům (v pozitivním i negativním slova smyslu), pozor, abyste neudusili vlastní potomky majetnickou láskou. „Dvojky“ se starají o vše - abyste se nenachladili, neutráceli, nelezli, kam nemáte… Tito lidé neradi riskují a jako gambleři jsou nejhorší. Mají však zvláštní dar - vytáhnou lehce a nepozorovaně z druhého tajemství, ale svá osobní tajemství neprozrazují. Milují penízky a majetek, měli by si ale dát pozor na harpagonství, které by jim přineslo jen samotu, kterou nezvládají. Dvojka znamená totiž TY a JÁ, to je pár, a proto nejsou schopni vegetovat sami a mnohdy přechází ze vztahu do vztahu bez jakékoli pauzy, což je veliká škoda. Nestačí si uvědomit, zda toho druhého skutečně chtějí pro to, jaký je, nebo jen aby nebyli sami. A to je vstupenka do promiskuitně - partnerského života. Dvojkaři nad sebou mnohdy hodně lamentují, fňukají a jakoby říkali, že oni za to nemohou, ale vlastně ti okolo, hledají, na koho by mohli zodpovědnost za svá špatná rozhodnutí svalit. Pokud je v datu jedna dvojka - jde to. Pokud ale dvě, pozor na slivovičku, pivíčko, vínečko a jiné lahůdky! Máte v rodině závislost, a tak si zjistěte, kdo že se u vás upil a nekopírujte ho, byla by vás škoda! Dvojka je totiž pasivní číslo a pasivní máte i jatýrka a slinivku. Ty si nedovedou s alkoholem poradit, tudíž vám játra ztvrdnou a slinivka přestane fungovat! Dejte na intuici, která je excelentní! Každý dvojkař už ráno - sotva vstane z lože - intuitivně ví, že bude malér, ale nedbá. A malér je... A pak se mlátíte do hlavy se slovy: „Já jsem to, sakra, věděl/a!“ Pokud tedy nechcete mít nejtěžší život, používejte vesmírem darovanou intuici, ničeho se nebojte, zahoďte pasivitu a fňukání a spoléhejte sami na sebe, protože i když je dvojka číslem karmy nejtěžší, mají ji v datu takoví borci, jako jsou Kennedyovci, Obama...

Zrozenci TŘETÍHO dne v měsíci

Originalita, nezávislost, mluvení, psaní a učení, to jsou trojkaři. Máte originální myšlení, originální vztahy i oblečení či názory a jste barevní - nemluvím o vaší kůži! Milujete barvy, sladěnost a výjimečnost v oděvech, kosmetice, doplňcích. Na hlavě si necháte vytvořit klidně to, na co ostatní nemají odvahu. Víte, že jste „jiní“ a můžete mít dojem, že na tuto Zemi vás kdosi odhodil omylem, tak jste jiní! Máte dobré a neotřelé nápady, jen je dotáhnout do konce. Umíte mluvit, psát, snad i veršujete či píšete. Fantazie je vaše přirozenost, ale co je hlavní - mnozí si myslí, že jste malinko mimo, tedy praštění. Nic si z toho nedělejte, jste takoví skrytí géniové. Trojka je o mluvení, tak prosím mluvte, kdy máte, neskákejte do řeči jiným, nepřerušujte ostatní a budete se cítit lépe. Hodně pozorujete dění i lidi kolem sebe a mnohdy si tvoříte v duchu i příběhy o té které bytosti. Hodně lpíte na vlastním názoru, takže byste si měli vyslechnout i druhou stranu, bude pak lépe nejenom vám, ale i partnerům. Seberealizace je vám vlastní a toužíte něco dokázat. Je na vás samotných, zda ten či onen obor dobře vystudujete, nebo se tím či oním pouze „proťápete“, prokecáte a ostatní ukecáte. Každý z vás trojkařů má na to, aby studoval VŠ, pokud se vám ale nechce, jste patrně zrozenec Lva. Pouštíte se do neznámých věcí s chutí, potřebujete se setkávat s ostatními, váš optimismus je docela nakažlivý, jste mnohdy až neotesaně šokující v mluveném projevu. Můžete mít sklony k ochraně utiskovaných lidí a zvířat a na druhou stranu jste lhostejní k rodinným poutům a manželství funguje pouze tehdy, máte-li dokonalou svobodu. Jste originálním klonem dokonalého filozofa a klauna, který si dokáže udělat legraci i sám ze sebe.Víte, co je právo a co bezpráví, tak mazejte studovat práva, aby se to naše soudnictví už konečně kamsi hnulo. Muži, kteří se narodili třetího a mají v datu pouze jednu jedničku - pokud jste nedosáhli studiem či vlastní pílí na to, co jste chtěli, netrapte okolí mentorováním a dejte si pozor na to, aby vás vůbec někdo poslouchal. Snadno se můžete stát ubrblaným samotářem, kterým já osobně říkám „puchýř“!

Zrozenci ČTVRTÉHO dne v měsíci

Čtyřka je stabilita, křeslo nebo židle, na které sedíte, majetky na pozemcích, zvířata a zemitost. Tito lidé jsou materiálně založení. Jsem přesvědčena o tom, že je to nejobsáhlejší a snad i dosti obtížné číslo pro život. Čtyřky jsou celoživotně nejisté tím, co dělají. Přemýšlejí, jak co udělat, zda to dělají správně a zda udělali správný krok. Tedy pokud vstanou z té židle, na které už dlouho sedí! Lidé se čtyřkou ve dni narození sedí. A sedí i v tom, co je nebaví, co nemá smysl a obtěžuje je, místo toho, aby se zvedli a popošli o kousek dál a změnili si tím život. Ani po mnohých krizích, urážkách, někdy i týrání od partnera neodejdou, zůstávají ve svém neštěstí, aby je cosi bolestného, co prožijí, z té jejich pohodlné židle zvedlo. Pokud to přežijí bez šrámů na těle i duši, mají vyhráno. Jsou-li schopni opustit domek, kus pole a kravku, mají vyhráno dvojnásob. Tito lidé jsou vychováváni dominantním rodičem, musejí dělat to, co se jim řekne. Této výchovné dominantní drtivosti se mohou dopouštět i na svých dětech, nedej bože studentech, jsou-li z nich pedagogové, a na partnerech. Obvykle přitahují i dominantní protějšky, pak ale doporučuji nehádat se v kůlně, je tam sekera, a kuchyň s noži bych také vynechala. Čtyřka je jako sekerka, nožík či šavlička - tedy dámy jsou „sekernice, které sekýrují“ a pánové zase motorové pily, řvou a kácí. Rada pro ty, co čtyřku nemají a nejsou na její energii zvyklí - nechtějte je naštvat, nebo poznáte skutečnou agresi! Hojně zastoupeno v datu měl toto číslo zcela jistě Casanova, ale i kat Mydlář. Je spojeno nejenom se zemí, s chůzí, sportem, během, lezením po horách a adrenalinem, ale také s workoholismem, dříčstvím, precizností, důkladností a sexualitou. Ovšem pozor! Pokud těch čtyřek má někdo hodně, je lépe kontrolovat sexuální aktivity, neboť by se vám to mohlo vymstít. Jako například Jiřímu Strakovi (spartakiádní vrah), nebo paní Romaně Z. ( narozená 4. 4. , v roce číslo 4 a zabila své 4 děti). Někteří čtyřkaři si sex vynucují, mohou být až hystericky uřvaní a násilničtí. Takoví jedinci by měli vybíjet sexuální energii méně rizikovým způsobem. Mohou ujet denně na kole 50 km, naštípat hromadu dřeva na třísky, dobrovolně pomáhat s opravami na D1. Ti šťastnější (a bohatší) z vás si mohou zajet do Brazílie a kutat tam zlato. Sice se nadřete, ale vyděláte si. Prospějete tím nejenom sobě, ale především okolí, partnerku a děti nevyjímaje. Jestliže jste workoholici, tak se nedivte, že vám nefungují vztah a rodina, protože nelze tančit na dvou svatbách. Pokud jste despota, tak nevrťte hlavou nad tím, že vás nemá nikdo rád. Můžete si za to sami, odkoukali jste to od rodiče. Čtyřka je i o tanci, šikovných ručkách, mají ji mnozí výteční chirurgové a houslisté, tanečníci a domácí kutilové. Čtyřka je číslo osudové, sefira velké karmy, a tak mají tito lidé nějaký větší dluh z minulých životů, který musejí splatit.

Zrozenci PÁTÉHO dne v měsíci

Pětka je Merkur a to, co je merkuriální, je rtuťovité. V těchto lidech vládne chaos. Jako když vám spadne na zem teploměr a rtuť se rozprskne na všechny strany! Pětkaři musí vše vidět, slyšet, cítit, osahat si a ochutnat to. Je to číslo pěti smyslů a mnohdy jsou to životní požitkáři. Je to sefira cestování, odchodů a příchodů, a ti, co jim finanční situace nedovolí cestovat, létají si vzduchem, prstem po mapě, nebo se dívají na cestopis. Na schůzky mohou přicházet na poslední chvíli nebo spíše pozdě, ale „oni za to nemohou“. Nechat si vyprávět celovečerní film od pětkaře znamená vzít si dovolenou, neboť popisuje vše do detailů, jak to viděl, co cítil, nejde k věci, odbíhá od tématu a mnohdy se tak zamotá, že se může zeptat: „A proč jsem to vůbec říkal?“ Pokud telefonují, tak vydatně a zodpovědně, operátoři je mají rádi. Řeší však často věci, po kterých jim vlastně nic není, starají se o vše kolem, analyzují problémy do detailů - ovšem kromě těch svých. Řekla bych, že „lásku rozebírají až k smrti“ místo toho, aby ji nechali být a prožili ji, aby se stala jejich součástí. Mají jen to věčné PROČ a NAČ... Jinak jsou zrozenci pátého dne v měsíci inteligentní, logičtí a duševně pohotoví, jejich pozornosti nic neujde. Největší drbny na světě jsou jistě lidé, kteří mají v datu jednu nebo více pětek. Drtivá většina je nepořádná, s nadsázkou lze o nich říci, že oblečení po příchodu domů vysvlékají za chůze, zanechávajíce tak za sebou zřetelnou stopu. Také rádi věci odkládají na židli, až pod tíhou několika vrstev spadne. Mnozí ale nerozumí sami sobě, jsou přepjatí, impulzivní a nervózní, dychtí po vzrušení a rtuťovitých zážitcích, dokáží hodně zariskovat. Pokud mají v datu narození i sedmičku, měli by si dávat pozor na peníze, celoživotně jim mohou utíkat do neznáma. Kdo má v datu pětky dvě, dokáže sám sebe maličkostí vytočit do super obrátek, takže opatrně, aby nedošlo na pálení v oblasti hrudní kosti! Nezapomínejme ani na skutečnost, že je Merkur patronem všech podvodníků a spekulantů, takže pozor, ať vám na případné spekulace někdo nepřijde, protože pak byste dostali na frak!

Zrozenci ŠESTÉHO dne v měsíci

Šestka je Venuše, láska, umění, partnerství, spermie a bič. Šestkaři mají zvláštní vztah k matce a více šestek v datu - hlavně u mužů - značí, že vlastně hledají tu svoji maminku. Jsou to praví mamánkové, takže partnerka je srovnávána s touto „nadženou“, nikdy neuvaří ani neuklidí tak, jako ona. Ženy se šestkami jsou matky včely, které by se nejraději staraly i o vnoučata a pravnoučata. Pozor na to, aby se děti neotočily k takové pěstounce zády. Pupeční šňůru, prosím, přestřihnout v jejich osmnácti, jinak jim můžete docela solidně zasahovat do života a nepříjemně je otrávit. Šestku si představte jako takový bič, kterým šlehnete směrem ke komusi a ovinete jej kolem jeho těla s následným přitáhnutím. A taky ano, šestky skoro vždy dostanou toho, koho chtějí, a to, co chtějí. Jsou to zkrátka bičaři. Šestka představuje ženu, Venuši, tedy u mužů s více šestkami pozor na promiskuitu a zálety, mohou jít ze vztahu do vztahu. Lidé narození šestého by obecně potřebovali žít v bezstresovém prostředí. Nenávidí hádky, nesoulad a nepříjemnosti i žárlivost, i když oni sami jsou žárliví velice silně. Mohou se jevit jako mírumilovné ovečky, ale pozor, aby vás tito jedinci následně nepřekvapili svou tvrdohlavostí. Sklon k rozhazování peněz a nákladnému životu je mnohdy ale skryt za lakotu. Hudba, umění a idealismus jsou jim vlastní, rádi mají vše krásné a ladné. Ošklivost je pro ně nanejvýš urážlivá a vulgárnost mnohdy nestravitelná. Milují krásné domy, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí. Mnoho mužů i žen s více šestkami má více dětí s více partnery. Rádi flirtují, koketují a rádi dělají děti, zvláště, pokud mají v datu krom šestek i čtyřku. Pak už jen šetřit na alimenty, vážení.

Zrozenci SEDMÉHO dne v měsíci

Sedmička je poloviční kříž a ten, kdo je zrozencem tohoto dne, nese na svých bedrech partnerský nesoulad, sklon k nehodám všeho druhu a také mlžení - „sedmilhářství“, jak se říká. I když mnohdy nemusí, zalžou, protože je to prostě baví. Pokud máte sedmičkové dítě, zapomeňte na to, že vás poslechne, nedá si říct. Pokud mu oznámíte - nelez tam, spadneš - poleze tam a spadne. Tito lidé se učí vlastními prožitky a zkušenostmi, takže se nenamáhejte s radami, ušetříte si čas. Pozor na peníze, sedmičkoví lidé se s nimi musí naučit zacházet! Pokud má sedmičkář v datu i pětku, tak peníze tečou, kam nemají. Ženy jsou schopny muže i děti dlouhodobě živit a platit za ně dluhy, u mužů převládá gamblerství a naprostá ztráta logiky v investování. Zainvestují do ženy, kterou milují, vše - očekávaje její náklonnost. Sportovat musí s rozmyslem, jinak doporučuji aby se přestěhovali blíž k chirurgické ambulanci. Mají léčivou sílu v rukou, ale mnohdy ji nevyužívají, proto jim putuje do nohou a ty mají tak studené, že nosí ponožky i v létě. Jsou nadaní na ezoteriku a medicínu, zamýšlí se nad mytologií, UFO, sny a intuicí. To je ta dobrá cesta. Horší jsou nehody, které způsobí jinému, úrazy a bitky. Touto cestou by chodit neměli, mohlo by dojít na pobyt za mřížemi či na psychiatrii. Jsou přitahováni vodou, jachtingem, plaváním a oceány. Pokud díky svým originálním nápadům vydělají spousty peněz a neprohrají je na automatech, dají velkou část na charitu. Jsou mezi nimi herci, tanečníci, umělci a bohémové. Někdy se zdají být mlčenlivými, ale zdání klame a nechtějte vědět, o čem vlastně přemýšlí, protože by se vám špatně spalo. Mají vás totiž načtené. Partnerské karamboly jsou jejich součástí a málokdy setrvají v jednom vztahu. Nemohou za to. Sedmička je číslo malé karmy, která nám dělá ale veliké problémy ve vztazích, takže se do vztahů nevrhejte po hlavě, více o nich přemýšlejte. Sedmičkáři by měli dostávat povolení ke sňatku - za odměnu - po minimálně desetiletém bezproblémovém soužití s partnerem.

Zrozenci OSMÉHO dne v měsíci

Osma je o moci, síle a penězích, ale také o toku peněz. Mám a zase nemám. Každý osmičkář má na to, aby peníze vydělal, pokud mu v tom nebrání lenost. Takže nechť nefňukají, nemají-li je, a koukají něco dělat! Mají vysoké požadavky nejen na ostatní, ale i na sebe. Mnozí z nich, díky dominantní výchově, také rodinu a partnera managerují, což není moc vhodné, srdce vícerých osmičkářů jsou proto opuštěná, toužící po lásce. Sleví-li a naučí se nejen brát, ale i dávat a projevovat city, mají vyhráno. Mnozí z nich jsou skutečně bohatí a žijí v hojnosti. Doporučuji sem tam přispět na někoho či něco, kam je potřeba, neboť se jim penízky vrátí, dle zákona toku peněz. Osmičkář byl v minulém životě určitě voják nebo hlídač, proto jsou hojně zastoupeni v profesích vojenských a policejních, bachaře a právníky nevyjímaje. Je to vrozená touha po moci a seberealizaci. Politika jim není také cizí a peníze jsou jejich krédem. Ten, kdo má v datu osmičky dvě, vymyslel pořekadlo „ani kuře zadarmo nehrabe“, a pokud má prázdnou peněženku, bude lehce nervózní. Jestliže je v datu narození i pětka, podnikejte, ale hlídejte si s kým. Pokud máte k té pětce i sedmičku, unikají vám peníze tak hledejte kde. Osmičkoví lidé v sobě mají schovanou vrozenou lenost, ať si tedy pořídí lenošku (ale nesmí říkat, že lenoší, spíše, že přemýšlejí). Dítě s osmičkami, narozené po roce 2000, může být pěkný pohodář až bohém, tak mu nenoste vše až pod nos, za chvíli si uchodíte nohy. Nechejte jej, ať si stoupne a donese si to samo. Takovéto dítě není vhodné dávat po obědě na sluníčko, ve škole do lavice u topení - bude usínat. Osmičkové děti i lidé jsou rození sportovci, tak to dětem dopřejte a dospělí, pokud se neunaví šlapáním do pedálů, se mohou protáhnout také... Jsou to vcelku vnitřně pohodoví lidé, ale nedej bože, když je rozčílíte, mohou pěstí klidně prorazit dveře a strašně u toho řvou. Pozor na srdíčko, ať vás, osmičkáři, z toho neklepne. A jestliže rádi jíte a je to na vás vidět, zkuste shodit nějaké to kilíčko. Obdivuji morbidní humor těchto lidí a jejich oblíbenost ve společnosti. Jen si to nesmějí kazit nabubřelostí.

Zrozenci DEVÁTÉHO dne v měsíci

Devítku si představte jako stojícího člověka s hlavou. Velitele - rovného a neoblomného, rozumem obdařeného, toho, co rozkazuje a vše kontroluje, obhlíží, hlídá si a vede někoho někam. Je to číslo rozumové, přirozeně inteligentní, protože i když nemá studijní předpoklady, dá vysokou školu! Já osobně jim říkám - pokud mají devítek více - chytřejší než ruská matka, diktátor. A také ano, dirigují, ovládají a výborní jsou v politice. Je to číslo vládnoucích a vedoucích, mnohdy i zodpovědných, ale neoblomných. Tvrdohlavě reagují a rozhodně zasahují, přímočarost očekávají i od ostatních. Jenže pokud nemají v datu narození také osmičku, pětku a šestku, jsou to spíše naivní idealisté. Skvělou vlastností devítek je schopnost pronikat k jádru věci, nenimrat se v hloupostech. Pomalý proces nesmysluplné analýzy nemají rádi, mají hbitý úsudek, i když někdy „střelí lehce vedle“. Ovládá je Mars, bojovník a válečník, který jim umožňuje odhalit podstatu, proto nemají rádi lidi, kteří pomaleji chápou. Pochopení pro chyby a omyly nemají žádné, krom svých vlastních, ale krásně si je zdůvodní a udělají hlupáky z druhých. Mají silný sklon k ješitnosti, ale nejsou domýšliví, i když na tom, jak vypadají, jim záleží. Devítkář vás dokáže sledovat, lustrovat a kontrolovat i kritizovat až ke zblbnutí, řídí vám život a ukazuje, jak je chytrý, dokonalý a nepostradatelný. Pronikne do vašeho nitra, je mu téměř nemožné lhát. Je to nejkomplikovanější číslo ze všech, neboť se v něm ukrývají ta ostatní - počínaje jedničkou a konče osmičkou. Přestože se devítkoví lidé zdají být těmi, co vše ví a znají, nutně potřebují chválit a stále ujišťovat o tom, že jsou nejlepší, že je milujeme, posloucháme. Uvnitř si sami sebou jistí nejsou. Mnozí jsou vhodnými kandidáty pro kriminalistiku, sledování, špionáž, lustrování a vedoucí pozice. Rada pro ně - nelustrujte mobily, počítače a kdo kdy přijde, kam jde a s kým, neboť vás tyto vlastnosti a jistá dávka dominance mohou připravit nejen o nervy, ale i o rodinu. Nemusíte přece všechno vědět, ne? Děti, které se narodily počínaje rokem 1990 a konče rokem 1999, mají doslova předevítkováno, tak se nedivte, že vám chtějí řídit život!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO