Jdi na obsah Jdi na menu
 


OSUDOVÁ ČÍSLA v životě - POSELSTVÍ ČÍSLA 108 - Typy lidí podle DATA NAROZENÍ - MOC ČÍSEL - Příběhy, jak na člověka působí ČÍSLA

28. 2. 2014

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

winkOsudová ČÍSLA v našem životěwink

Vaše karmické číslo vám říká, jakou chybu jste udělali ve svém předchozím životě. Ale teď to můžete opravit - EZY - Víme jak

Foto - ezy.cz

,,Každá číslice má už od doby Pythagora jisté vlastní vibrace a význam. Začněte tím, že napíšete svoje datum narození a jednotlivá čísla sečtete. Výsledkem musí být jedno životní číslo, osudové, které má klíčový význam, ukazuje na základní vlastnosti a úkoly jedince v životě. Příklad výpočtu: Datum narození: 27. 2. 1932, 2 + 7 + 2 + 1 + 9 + 3 + 2 = 26, 2 + 6 = 8, životní číslo je číslo 8.

Význam ČÍSEL

1 – jsou to nezávislí, přímočaří lidé, tvrdohlaví, s vůdcovskými schopnostmi, hrozí jim ale osamocení

2 – milí lidé, komunikativní na emocionální úrovni, neumí se vyrovnat se stresem

3 – tvořiví, vynalézaví, šarmantní, družní, měli by si dávat pozor na „ostrý jazyk“

4 – důslední, pořádní, praktičtí, stabilní, pozor na odčerpávání energie

5 – svobodní, motivující, zodpovědní, se silnou vůlí, odpor k příkazům, zveličování starostí

6 – mají smysl pro rodinu, harmonii, tvořivost a lásku, oslabuje je váhání a pokušení

7 – otevření a vzpurní lidé, učící se z vlastních zkušeností, emocionální, soucitní, duchovně založeni

8 – nechybí jim organizační schopnosti, vytrvalost, dobrý úsudek, možnost zachování jednoty dávání a braní

9 – zodpovědní za sebe i za druhé, potřeba učit se, poznávat a analyzovat, hrozí přetíženost

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

ČÍSLO 9 v životě paní D.B.

Cislo 3D bronz cesany 9

Foto - baumax.cz

Paní D. B. ze Zelené Hory píše: „Vážení, mám prosbu. Nemohl by se k mé otázce vyjádřit někdo z odborníků - numerologů? V jednom z nejmenovaných časopisů, které také ráda čtu, jsem si přečetla článek o životě W. A. Mozarta. Dozvěděla jsem se, že dle numerologické analýzy jeho jména je součet 189, křížový součet 18, x-faktor 20. Moc tomu nerozumím, s takovýmto rozborem jsem se nesetkala... A zarazilo mne to i z jiného důvodu. Číslo 9 a 189 mě samotnou totiž “pronásleduje”. Podle číselného rozboru dává mé jméno a příjmení součtem dohromady číslo 9. Také mé datum narození je devítkové a svátek slavím 9. 9. Mé rodné číslo v OP má za lomítkem číslo, jehož součet opět dává dohromady 9. Na mém domě visí číslo popisné 189 (zase součet 9). To už přece není náhoda. Lze z toho něco vyvozovat? Děkuji za odpověď, ať je jakákoli...”

,,Čísla jsou každopádně všude kolem a ovlivňují každého z nás. Co konkrétně znamenají zmiňované číslice v životě paní D.?“

„Dotaz paní Daniely se týká konkrétně devítky (i číslo 189 dává součtem devítku), která se v jejím životě objevuje velmi často. Pokud bychom měli zabrousit až do detailů, museli bychom rozebrat nejen datum narození, ale i celé jméno, probrat zkrátka všechna čísla, která zde hrají roli. Podívejme se však alespoň na symboliku, která číslem devět promlouvá. Devítka je číslo vesmíru, duchovních ideálů a dokonalosti. Dává toleranci a nezištnost, schopnost přizpůsobení se a porozumění. Způsobuje však občas vnitřní rozháranost a nesoustředěnost myšlenek. Jinak je třeba říci, že každá devítka má trochu odlišné vibrace, pokud se jedná o složená čísla. Musí se brát v úvahu všechny vibrace zúčastněných čísel.“

,,Paní D. správně vycítila - má dobrou intuici, že není náhoda, že se číslo devět v jejím životě opakuje. Je tomu tak zřejmě proto, že by v životě měla právě tu „devítku“ zvládnout. Možná má strach pustit se reality, odpoutat se od materiálního světa. Ne vše je ale nutné zdůvodňovat rozumem. Devítka je s ní a ukazuje jí duchovno, které je tu kolem ní také. Třeba má tendenci brát v životě vzniklé situace příliš vážně a dělá si s nimi těžkou hlavu. Trápení jí však nepomáhá cosi řešit, spíše naopak. Měla by důvěřovat své vyšší moudrosti, nebát se duchovního rozvoje. Popustí-li uzdu své tvůrčí energii, bude to mít pozitivní vliv na vše v jejím životě.“

Pod vládou ČÍSLA 9

,,Nevím, jakou roli v mém životě hraje 9, ale vyskytuje se v něm celkem často. Jako dítě jsem bydlela v domě číslo 36, součet je 9, kamarádka bydlela v domě číslo 54, součet 9. Nyní bydlím v domě s číslem 9. Poznávací číslo našeho auta je 37-71, součet 9. Manžel se narodil 30. 5. 1945 - součet dává zase 9. Vloni jsme si pořídili štěně, narodilo se 6. 9. 2010 - součet je opět 9. Ale nabízí se i trochu smutnější pohled na tu zmiňovanou osudovou devítku - dědeček, strýc, babička a nyní i maminka leží v jednom hrobě. Dědeček zemřel v roce 1949, strejda 1959, babička 1979 a nakonec jsme tam pochovali maminku, která zemřela 13. 2. 2001 a součet jejího data úmrtí je 9. Ovšem aby to bylo vyvážené, v roce 2001 se mi narodila 9. 7. vnučka. Také ještě chci napsat zajímavou souhru čísel u data narození mé maminky a její sestry. Maminka se narodila 5. 7., její sestra 3. 7. Maminka zemřela 13. 2. 2001 a její sestra 11. 2. 1994 - jde mi o souhru čísel data měsíce a dne jejich narození a úmrtí. Kromě toho i součet čísel v datu úmrtí maminčiny sestry je 9. Myslím, že jsem určitě ještě na nějakou tu 9 zapomněla, ale doufám, že to, co jsem vyjmenovala, je pro vás alespoň trochu zajímavé."
Vlasta L., Šumperk

 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Poselství ČÍSLA 108

,,Číslo 108 je významné pro taoisty i buddhisty. Právě v časech Buddhy a Pythagora rozdělili hinduističtí matematici kruh na 360 stupňů. Tento počet souvisel s délkou jejich roku, který měl 12 měsíců po 30 dnech (s korekcemi, jež se prováděly jednou za 4 roky). Všimněme si, že vynásobíme-li dvanáct měsíců - planetárních domů - číslem 9 - devíti planetami - dostaneme číslo 108. Buddhistické růžence mají 108 korálků, japonští buddhisté slaví příchod nového roku 108 údery do zvonu. Existuje 108 závažných porušení slibů buddhistických jeptišek a buddhistická víra hovoří o 108 svatých, kteří se rozhodli vzdát svatosti a reinkarnovat se na planetu Zemi, aby sloužili trpícímu lidstvu. K celé řadě buddhistických chrámů musíme vystoupat po 108 schodech. Ve světle toho je jasné, že nikoli náhodou je pentagram považován za posvátný symbol. Strany pravidelného pětiúhelníku svírají úhel 108 stupňů."

 UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

laughTypy lidí podle DATA narozenílaugh

123

Foto - novinkov.cz

,,Do kategorií člověk hlavy, srdce a břicha dělí lidi taoismus, což je jeden ze základních směrů východní filosofie, vznikl v 5. století před Kristem. Taoismus praví, že máme tři životní centra, která se také označují jako mozek hlavy, mozek srdce a mozek břicha. Tato centra řídí dráhy v našich tělech, zbavují je jedů, čistí je atd. Mozek hlavy hlídá funkce vegetativního, centrálního a periferního nervového systému, mozek srdce má na starosti lymfatické žlázy a jejich funkce, mozek břicha drží kontrolu nad endokrinním systémem. Podle podvědomého přístupu k těmto životním centrům se pak lidé dělí do tří skupin."

,,Zda patříte k lidem hlavy, srdce nebo břicha si můžete vypočítat z data dne narození - respektive součtem jeho číslic. Pokud jste se narodili například 21., pak součet je: 2+1=3. Ke kterému typu patříte?" 

ČLOVĚK HLAVY

Covid symptoms change by age and gender - check the most likely signs for you

Foto - walesonline.co.uk

,,Člověk hlavy - součet odpovídá číslům 5, 6, a 7 (datum narození bude 5., 6., 7., 14., 15., 16., 23., 24., 25.). Jde o tzv. obránce, energie hlavy tyto jedince stahuje zpět. V konfliktní situaci proto obvykle nejprve udělají krok zpátky, potřebují čas k přemýšlení. Řídí je centrální nervový systém, rozhodují se podle toho, co vidí. Jejich postoj je často nezúčastněný a věcný, zdá se, že nemají moc potřeb a rádi dají prostor druhým. Jejich postup je metodický. Mohou mít přehnané obavy, své city skrývají. Jakkoli se chovají přesvědčivě a působí nekomplikovaně a chytře, vnitřně mohou být zmatení, izolovaní. Mohou mít pak potíže s důvěrou k okolí. Zdravotně bývají náchylní k potížím s ledvinami, oslabeny jsou i jejich plíce a střeva."

ČLOVĚK SRDCE

Je vaše srdce starší než vy? Lidé vzali útokem internetový test - Echo24.cz

Foto - echo24.cz

,,Člověk srdce - součet odpovídá číslům 2, 3 a 4 (datum narození je 2., 3., 4., 11., 12., 13., 20., 21., 22., 29., 30., 31.). Tito lidé se zabývají hodně mezilidskými vztahy, prožívají sami sebe v reakci na city a chování okolí. Mají silně vyvinuty hmat a chuť, potřebují láskyplnou péči, pocit, že je ostatní mají rádi, záleží jim - ač mnohdy nevědomě - na osobní prestiži. Život vnímají jako úkol, jsou proto dost aktivní. Jsou zodpovědní a schopní se přizpůsobit, ale zároveň chtějí získat pozornost. Někdy se nechají ovládat tím, co si o nich myslí druzí, přehnaně prožívají starostlivost, potlačují případné emoce (agresivitu), snaží se působit dobromyslně. Ač vypadají sebejistě, vesele a harmonicky, vnitřně se mohou podceňovat, pociťují prázdnotu, smutek. Myslí si, že vše dokážou sami. Mívají dispozice k nemocem sleziny, jater, nervů a žláz, oslaben je také žlučník."

ČLOVĚK BŘICHA

Bolest břicha

,,Člověk břicha - součet odpovídá číslům 8, 9 a 1 (datum narození je 1., 8., 9., 10., 17., 18., 19., 26., 27., 28.). Tyto jedince řídí trávicí trakt a sluneční (dutinová) pleteň, reagují instinktivně. Uši a nos jsou jejich nejostřejší smyslové orgány. Život někdy vnímají jako bojiště, které se snaží opanovat, chtějí se prosadit. Nevědomě jim jde o moc a vliv, ale také o spravedlnost. Potřebují vědět, kdo má hlavní slovo, jsou obvykle upřímní, otevření, orientovaní na budoucnost. Mohou podléhat agresivním vzorcům chování, strach a obavy skrývají za masku sebeprosazení. Ačkoli navenek vypadají sebejistě, vnitřně je často trápí pochybnosti. Když jim něco nejde, často si kladou vinu (všechno dělám špatně, nejsem dost dobrý atd.). mají dispozice k nemocem žaludku, srdce a močového měchýře, oslabení se může projevit i v oblasti krevního oběhu a sexuality."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Moc ČÍSEL, člověk a náboženství

Karmická numerologie | Diagnostika karmy

Foto - osud-podle-kabaly.cz

Příběh:

,,Je mnoho věcí mezi nebem a zemí, které člověk není schopen pochopit. Může za to jeho materialistické zaměření a chápání. Přesto je mnohé zároveň svým způsobem vysvětlitelné. Je rovněž dosti velký rozdíl výkladu mezi západním a východním náboženstvím. Naše - západní, katolické náboženství - vesměs neuznává reinkarnaci, neboli převtělení duše člověka a jeho další návrat na Zemi v jiné lidské podobě. To východní náboženství toto uznává. Já sám se přikláním k teorii východního náboženství, neboť jsem názoru, že kdyby tento fenomén neexistoval, stagnovali bychom na úrovni opic - našich nejbližších příbuzných tvorů. Východní náboženství navíc uznává, že duše člověka, která opustila své hmotné tělo tak, jako my odkládáme obnošený kabát, může se převtělit do tělíčka nějakého zvířátka - pejska a podobně - aby byla člověku, kterého měla za svého pozemského pobytu ráda, co nejblíže. Já jsem například 10. 1. 1990 dostal zprávu, že je má drahá mamka v nemocnici - už se nevrátila. Opět 10. 1., ale v roce 1994 se mé současné přítelkyni narodil doma pejsek Lumpík. Ve stejný den 10. 1. 2005 jsem od sestry dostal zprávu, že je taťka v nemocnici, také už se nevrátil. Své přítelkyni jsem říkal, že nás dal dohromady duch mé milované matky a pejsek Lumpík, který nás však už také opustil a je v psím nebíčku. Zajímavá je i další shoda náhod. Otec zemřel 15 let po mamce a náš Lumpík nás opustil po 15 letech! To už snad ani náhoda být nemůže. Proč připomínám východní náboženství a víru převtělení duše člověka do duše zvířátka? Trochu se zabývám též numerologií, tak jsem odpočítával od roku narození Lumpíka (1994) a dopočítal jsem se přesně na rok narození své mamky, která měla jasnovidné schopnosti a na svět přišla roku 1924. Lumpík měl navíc stejné životní číslo jako já - 7. Víra je osobní věcí každého člověka. Jsem přesvědčen, že je pravda, když se říká - víra tvá tě uzdraví. To učil i Ježíš Kristus řka: „Vy jste bohové, ve vás je království nebeské.“ Ale o celibátu neučil nic, spíše doporučoval biskupům, aby byli řádnými lidmi, otci svým dětem, dobrými manželi a vzorem všem ostatním lidem. Zmínka o reinkarnaci je v Novém zákoně zašifrována také, jen to pochopit."

Stanislav Š., Meziměstí

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

JAK NA ČLOVĚKA PŮSOBÍ ČÍSLA

Příběhy

Naše povaha podle čísla dne našeho narození :: www.ezotericke-stranky-annyangels.webnode.cz

Foto - ezotericke-stranky-annya.cz

OSMIČKOVÉ životní mezníky

,,Čísla mě přiměla k tomu, abych si v paměti vybavila příhody, které byly nějak spojeny s čísly. Před deseti lety jsem měla problémy v rodině, s nimiž jsem si nevěděla rady. Nechala jsem si udělat numerologický rozbor a najednou se vše jevilo v jiném světle. Díky rozboru se mi podařilo vše vyřešit tak, abych nikomu neublížila. Vinila jsem totiž nepravou osobu. Můj život je jinak ovlivněn číslem 8. V roce 1948 jsem se poprvé vdávala, v témže roce se mi narodil syn. V roce 1968 jsem se po letech manželství rozvedla a v tomtéž roce jsem se i znovu vdala. V roce 1988 jsem ovdověla."
Danuše P., Plzeň

Dobré datum narození

,,Narodil jsem se 15.6.1950. Podle odborníků na čísla jsem se údajně narodil v dobré datum. Jak mi totiž vysvětlili, narodil jsem se v polovině měsíce, v polovině roku a v polovině století. Již delší dobu se setkávám s tím, že většina důležitých rozhodnutí se u mě děje v měsíci červnu a mnoho důležitých událostí dokonce 15.dne měsíce června. Jsem přesvědčen, že doba narození ovlivňuje výrazně chod dalšího života."
Miroslav A., Jeseník

Vítaná TŘINÁCTKA

,,Popíšu vám své osobní zkušenosti s číslem 13. V mém životě se toto číslo promítlo již několikrát. Bylo to číslo mé otázky při závěrečných zkouškách ve škole, datum mého svatebního dne, číslo kurzu v autoškole. Navíc máme rekreační domek, který má 13 oken a 13 schodů. Mám to číslo ráda, pomáhalo mi. Zkoušky jsem úspěšně složila, manželství trvalo 43 let a bylo moc hezké, autoškolu jsem zvládla napoprvé, i když jsem auto tenkrát neměli a já se nemohla doma učit. A ten rekreační domek, co jsme si postavili na Vysočině, nám slouží k odpočinku i radosti. Škoda jen, že manžel zcela náhle zemřel, ale já vím, že je stále s námi a pomáhá nám jít životem dál."
Libuše Š., Pardubice

Tragická ŠESTKA

,,To, co vám chci sdělit, se netýká mě, nýbrž sestry, která před časem tragicky zahynula. Narodila se 16. 4.1946 a zemřela 26.6.2006 - utopila se. Topila se ale již jako malá, byly jí tehdy jen dva roky, ale tehdy jí byl život zachráněn. Číslo šest se jí zkrátka stalo osudným."
Hana L., Česká Kamenice

Samá ČTYŘKA

,,Můj syn se narodil 4.4.1964 a ty dvě čtyřky s ním jdou životem jako jeho stín. Ženil se 4.4.1986, jeho dcera - má vnučka se narodila 4.4.1990. Před pěti lety měl vážnou havárii - a schválně můžete hádat, kdy se to stalo. No ano, 4.4.! Jel domů z práce na rodinnou oslavu narozenin (vždy je slaví s dcerou) a najel do něj nákladní automobil, který dostal smyk na mokré silnici a dostal se do protisměru. Ale musím to zaklepat - má sice určité potíže s hybností levé nohy, důležité však je, že přežil. Od té doby je na sebe opatrnější a nosí u sebe talisman pro štěstí. Je to ochranný kámen, který dostal od dcery Evy."
Miroslava T., Tábor

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO