Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obce BAČETÍN a SUDÍN

17. 4. 2011

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

,,Brána Orlických hor"

znak obce Bačetín

,,Historie obcí BAČETÍNA a SUDÍNA"

bacetin_w.jpg

Obec Bačetín

,,Obec Bačetín (a k ní přičleněná osada Sudín) se nachází v podhůří Orlických hor, v nadmořské výšce 460 m, na ploše 813 ha. Počet obyvatel se poměrně ustálil a mírně kolísá kolem čísla 400 (přesně 400: 337 obyvatel žije v Bačetíně, 63 v Sudíně, z toho 79 dětí do 18 let)."

 ,,Název Bačetín vznikl údajně od příjmení jakéhosi „Bačaty“, který měl v prostoru dnešní křižovatky u školy rozsáhlý dvorec a v blízkém Sudíně velký ovčín. Byl to pravděpodobně zakladatel obce."

,,Až do roku 1420 náležel Bačetín spolu se Sudínem k Cisterciáckému klášteru „Svaté pole“, (dnešní Klášter nad Dědinou), který byl založen v roce 1149 za krále Vladislava I. Mniši kolonizovali tehdy rozsáhlé území na úpatí Orlických hor. V roce 1420 byl klášter husitskými vojsky zničen a tím zanikly všechny dokumenty o kolonizaci zdejší oblasti."

,,V zemských písemnostech je i zmínka, že v roce 1634 táhli přes obec Bačetín s vojevůdcem Bauerem Švédové. Usadili se v Dobrušce a v celém okolí, potom drancovali a loupili. Bačetínští občané nato zasypali studnu v horní části obce, zvanou „Bezednice“, z obavy, aby se zde švédští koňáci neusadili. V roce 1813 při válečném tažení tří císařů proti Napoleonovi táhli přes Bačetín i Rusové. Poslední tažení vojsk přes obec, bylo v roce 1866 ve válce prusko-rakouské, kdy bylo vojsko ubytováno po staveních až po 30 lidech."

,,Bačetín je od nepaměti převážně obcí zemědělskou, jejíž výměru obhospodařovali do roku 1957 místní soukromí zemědělci."

,,Stával zde cisterciácký klášter Svaté Pole. V r. 1420 byl klášter a kostel vypálen husity a zanikl. V místech kláštera byl v 16. století postaven kostel sv. Jana Křitele. který zůstal zachován dodnes."

sudin.png

Obec Sudín

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW